HAKEMISTO

Aakkosellinen asiasanahaku

Ajankohtaista
Arvioinnin kohteet

Arvioinnin periaatteet
Arviointi, lukuvuosiarviointi
Arviointi nivelvaiheissa
Arviointi, opintojen aikainen
Arviointi, valinnaisaineet
Arviointi, valinnaiset taito- ja taideaineet
Arviointi, väliarviointi
Arviointikäytänteet, vuosiluokat 1-9
Arviointipolut, joustava esi- ja alkuopetus

ePerusteet
eValmiustasot (TVT-opetus)
Erityinen tuki
Erityisen tuen päätökset, ohje
Etäyhteyksien hyödyntäminen opetuksessa
Erotodistus
Esiopetuksen opetussuunnitelma, Joensuun seutu

Huoltajalle oppilaan poissaoloista, lomake

Itsearviointi

Joustava esi- ja alkuopetus
Joustava esi- ja alkuopetus, arvointipolut
Joustava perusopetus (JOPO)
Järjestökatalogi

Kansainvälisyyskasvatuksen suunnitelma

Kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma
, Joensuun seutu
Kasvatuskeskustelu ja kurinpidollisten keinojen toteuttaminen (seudullinen ohjeistus)
Kestävän kehityksen toimintaohjelma
Kolmiportainen tuki
Koulutuksia
Koulutuskalenterit (Mediakeskus, AVI, JNS, PoKaLi, OPH, Aducate)
Koulutusten materiaali
Käyttäytymisen arviointi
Käyttäytymisestä annettavan arvosanan kriteerit

Laaja-alainen osaaminen
Laaja-alainen osaaminen, vuosiluokat 1-2
Laaja-alainen osaaminen, vuosiluokat 3-6
Laaja-alainen osaaminen, vuosiluokat 7-9
Lomake: Huoltajalle oppilaan poissaoloista
Lomake: Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu
Lomake: Oppilaan ja huoltajan suostumus oppilashuoltoryhmän kokoontumiseen
Lomake: Tavoitteiden asettelu ja oppimiskeskustelu
Lomake: Terveiset koululle
Lomake: Terveiset yläkouluun
Lomake, Toiselle asteelle siirtyminen
Lomake: Tukitoimien arviointi
Lukuvuositodistukset

Monialaiset oppimiskokonaisuudet
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelulomake
Monikieliset oppilaat, Joensuun kaupungin tarkennukset
Monikieliset oppilaat, opetuksen järjestäminen

Nivelvaiheet, arviointi


Ohjaussuunnitelma, Joensuun seutu
Opas opetussuunnitelmaan
Opinnoissa eteneminen
Opintojen aikainen arviointi
Oppiaineet, vuosiluokat 1-2
Oppiaineet, vuosiluokat 3-6
Oppiaineet, vuosiluokat 7-9
Oppiainekohtaiset materiaalit
Oppilaan ja huoltajan suostumus monialaisen oppilashuoltoryhmän kokoontumiseen
Oppilaan poissalojen seuraaminen, ohje
Oppilashuolto
Oppimisen arviointi
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Pedagogisten asiakirjojen laatiminen, ohje
Perusopetuksen opetussuunnitelma, Joensuun seutu
Pidennetty oppivelvollisuus
Poissaolot
Positiivinen pedagogiikka
Päättöarviointi

Sairaalaopetus
Sairaalaopetuksen opetussuunnitelma (Siun Sote -alue)

Siirtymävaiheet ja tehtävät vuosiluokilla 3-6
Siirtymävaiheet ja tehtävät vuosiluokilla 7-9
SOME-opas (TVT:n opetuskäyttö)
Soveltavat valinnaisaineet
Syventävät valinnaisaineet

Taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit
Tehostettu tuki
Testauskäytänteet
Tiedonsiirto opiskelupaikan muuttuessa
Tiedonsiirto, oppilashuolto
Todistukset
Todistukset, mallit
Toiminta-alueittain järjestettävä opetus
Tuen asiakirjat, vastuut ja laatiminen
Tukitoimien arviointilomake
Tuntijako, Ilomantsi
Tuntijako, Joensuu
Tuntijako, Joensuun seutu
Tuntijako, Juuka
Tuntijako, Kontiolahti
Tuntijako, Liperi
Tuntijako, Outokumpu
Tuntijako, Polvijärvi
Tuntijako, valinnaiset taito- ja taideaineet
TVT-opetuskäytön suunnitelma ja TVT opetuksessa

Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma, Joensuu
Valinnaisaineiden arviointi
Valinnaisaineiden suunnittelu, lomake

Valinnaisaineiden suunnittelu 4-6, lomake
Valinnaisaineet, soveltavat
Valinnaisaineet, syventävät
Valinnaiset tunnit, taito- ja taideaineet
Valinnaisuus, Joensuun seutu
Vertaisarviointi
Vuosiluokat 1-2
Vuosiluokat 3-6
Vuosiluokat 7-9
Vuosiluokkiin sitomaton opetus (VSOP)
Välitodistukset

Ydinsisällöt (keskeneräinen)
Ydinsisällöt, vanha opetussuunnitelma
Yhdysluokkaopetus
Yhteisöllinen oppilashuolto

Yksilökohtainen oppilashuolto
Yksilöllinen oppilashuolto, kaavio
Yleinen tuki
Yrittäjyyspolku, Joensuun seutu