HAKEMISTO

Aakkosellinen asiasanahaku

Ajankohtaista
Ajankohtaista OPS lv 2022-2023
Arviointi
Arviointi, formatiivinen
Arviointi, käyttäytyminen
Arviointi, käyttäytymisen arviointi Joensuun seudulla
Arviointiopas
Arviointiopas huoltajille
Arviointiopas, tukea tarvitsevat ja maahanmuuttajataustaiset oppilaat
Arviointi, oppimisen ja osaamisen arviointi
Arviointi, periaatteet
Arviointi, poissaolojen vaikutus
Arviointi, päättöarviointi
Arviointi, summatiivinen
Arviointi, tiedottaminen
Arviointi, todistukset
Arviointi, työskentely
Arviointipolut, joustava esi- ja alkuopetus

Edistymisen seuranta kotiopetuksessa, lomake
ePerusteet
eValmiustasot (TVT-opetus)
Erityinen tuki
Erityinen tutkinto, ilmoittautumislomake
Erityisen tuen päätökset, ohje
Etäyhteyksien hyödyntäminen opetuksessa
Esiopetuksen opetussuunnitelma, Joensuun seutu

Formatiivinen arviointi

Globaalikasvatuksen suunnittelulomake opettajalle
Globaalikasvatussuunnitelma, Joensuun seutu

Huoltajalle oppilaan poissaoloista, lomake

Joustava esi- ja alkuopetus
Joustava esi- ja alkuopetus, arvointipolut
Joustava perusopetus (JOPO)
Järjestökatalogi

Kansainvälisyyskasvatuksen suunnitelma

Kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma, Joensuun seutu
Liite 5 Kasvatuskeskustelu ja kurinpidollisten keinojen toteuttaminen (seudullinen ohjeistus)
Kolmiportainen tuki
Kotiopetus, ohjeistus Joensuun seudulla
Koulutuksia
Koulutuskalenterit (Mediakeskus, AVI, JNS, PoKaLi, OPH, Aducate)
Koulutusten materiaali
Kulttuurikasvatussuunnitelma Meijän Kultsu
Käyttäytymisen arviointi
Käyttäytymisen arviointi Joensuun seudulla

Laaja-alainen osaaminen
Laaja-alainen osaaminen, vuosiluokat 1-2
Laaja-alainen osaaminen, vuosiluokat 3-6
Laaja-alainen osaaminen, vuosiluokat 7-9
Lomake: Edistymisen seuranta kotiopetuksessa
Lomake: Globaalikasvatuksen suunnittelu
Lomake: Huoltajalle oppilaan poissaoloista
Lomake, Ilmoittautuminen erityiseen tutkintoon
Lomake: Itsearviointi ja oppimiskeskustelu
Lomake: Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu
Lomake: Oppilaan ja huoltajan suostumus oppilashuoltoryhmän kokoontumiseen
Lomake: Terveiset yläkouluun
Lomake, Toiselle asteelle siirtyminen
Lomake: Tukitoimien arviointi

Materiaalipankki
Meijän Kultsu - Joensuun seudun kulttuurikasvatussuunnitelma
Monialaiset oppimiskokonaisuudet
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelulomake
Monikieliset oppilaat, Joensuun kaupungin tarkennukset
Monikieliset oppilaat, opetuksen järjestäminen

Ohjaussuunnitelma, Joensuun seutu
Opas opetussuunnitelmaan
Opinnoissa eteneminen
Opinnoissa eteneminen Joensuun seudulla
Oppiaineet, vuosiluokat 1-2
Oppiaineet, vuosiluokat 3-6
Oppiaineet, vuosiluokat 7-9
Oppiainekohtaiset materiaalit
Oppilaan ja huoltajan suostumus monialaisen oppilashuoltoryhmän kokoontumiseen
Oppilaan poissalojen seuraaminen, ohje
Oppilashuolto
Oppimisen ja osaamisen arviointi
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
Oppivelvollisen ohjaus ja valvonta Joensuun seudun kunnissa


Pedagogisten asiakirjojen laatiminen, ohje
Perusopetuksen opetussuunnitelma, Joensuun seutu
Pidennetty oppivelvollisuus
Poissaolojen vaikutus arviointiin
Poissaolot
Positiivinen pedagogiikka
Päättöarviointi

Sairaalaopetus
Sairaalaopetuksen opetussuunnitelma (Siun Sote -alue)

Siirtymävaiheet ja tehtävät vuosiluokilla 3-6
Siirtymävaiheet ja tehtävät vuosiluokilla 7-9
SOME-opas (TVT:n opetuskäyttö)
Soveltavat valinnaisaineet
Summatiivinen arviointi
Syventävät valinnaisaineet
Sähköinen allekirjoitus pedagogisiin asiakirjoihin, ohje (Joensuu)

Taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit
Tehostettu tuki
Testauskäytänteet
Tiedonsiirto opiskelupaikan muuttuessa
Tiedonsiirto, oppilashuolto
Todistukset
Todistukset, mallit
Toiminta-alueittain järjestettävä opetus
Tuen asiakirjat, vastuut ja laatiminen
Tukitoimien arviointilomake
Tuntijako, Joensuun seutu
Tuntijako, valinnaiset taito- ja taideaineet
Työskentelyn arviointi
TVT-opetuskäytön suunnitelma ja TVT opetuksessa

Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma, Joensuu
Valinnaisaineiden arviointi
Valinnaisaineiden suunnittelu, lomake

Valinnaisaineiden suunnittelu 4-6, lomake
Valinnaisaineet, soveltavat
Valinnaisaineet, syventävät
Valinnaiset tunnit, taito- ja taideaineet
Valinnaisuus, Joensuun seutu
Vuosiluokat 1-2
Vuosiluokat 3-6
Vuosiluokat 7-9
VSOP vuosiluokkiin sitomaton opetus

Ydinsisällöt (keskeneräinen)
Ydinsisällöt, vanha opetussuunnitelma
Yhdysluokkaopetus
Yhteisöllinen oppilashuolto

Yksilökohtainen oppilashuolto
Yksilöllinen oppilashuolto, kaavio
Yleinen tuki
Yrittäjyyspolku, Joensuun seutu

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä