Evankelisluterilaisen uskonnon tavoitteet ja sisällöt 8. lk

Tavoitteet ja sisällöt 8. lk

T1 Oppilas tunnistaa ja osaa eritellä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta lukuvuonna käsiteltävien sisältöjen näkökulmasta.

T2 Oppilas opettelee vertaamaan kristinuskon ja muiden uskontojen ulottuvuuksia keskenään. Oppilas tunnistaa kristillisiä kirkkokuntia ja niiden peruspiirteitä.

 T3 Oppilas ymmärtää uskontojen ulottuvuuksien merkityksen ja vaikutuksen näkyvästi kulttuuria muovaavina elementteinä. Oppilas tunnistaa Aasian uskontoja ja ymmärtää niiden vaikutusta länsimaiseen kulttuuriin.

 T4 Oppilas osaa nimetä lukuvuonna käsiteltyjen uskontojen tapoja ja symboleja ja tunnistaa niitä median eri lähteistä. Oppilas havainnoi ja opettelee tulkitsemaan tapoja, symboleja ja uskonnolliset aiheita yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

 T5 Oppii erottamaan vakaumuksellisen tekstin tieteellisestä kielestä.

 T6 Oppilas perehtyy lukuvuonna opiskeltavien uskontojen eettisiin periaatteisiin ja pohtii niiden suhdetta ihmisoikeuksiin.

 T7 Oppilas tunnistaa ja osaa kuvata, kuinka lukuvuonna opiskellut uskonnot vaikuttavat yksilöiden valintoihin. Oppilas pohtii esimerkiksi kirkkokuntien ja ekumenian vaikutuksia länsimaisessa ajattelussa.

 T8 Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nousevia ajankohtaisia teemoja.

 T9 Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nousevien eettisten kysymysten yhteyttä hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan.

 T10 Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja erilaisuutta.

 

S1 Suhde omaan uskontoon

 Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen nykytilannetta.

 Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään kirkkokuntien levinneisyyteen ja keskeisiin opetuksiin huomioiden uskontojen yleismaailmallisia ulottuvuuksia.

 Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.

 

S2 Uskontojen maailma

Opetuksessa tarkastellaan Aasiassa syntyneitä maailmanuskontoja. Opetuksessa tarkastellaan valittujen uskontojen tapoja, symboleita, levinneisyyttä ja perusopetuksia sekä näiden vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa.

Syvennetään ekumenian sekä uskontojen ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja maailmanrauhaa lukuvuonna käsiteltävien uskontojen näkökulmasta.

 Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.

 

S3 Hyvä elämä

Opetuksessa perehdytään lukuvuonna käsiteltävien uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen eettisiin painotuksiin sekä pohditaan niiden suhdetta ihmisoikeuksiin.

Esiin nostettavia eettisiä kysymyksiä tarkastellaan mediasta otettujen ajankohtaisten esimerkkien avulla.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä