Historia tavoitteet ja sisällöt 5.lk

Historia tavoitteet ja sisällöt 5.lk

Historian tavoitteet ja sisällöt 5lk

T1 Oppilas kiinnostuu historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena.

T2 Oppilas tutustuu erilaisiin historian lähteisiin.

T3 Oppilas tutustuu historialliseen faktatietoon ja sen tulkinnallisuuteen.

T4 Oppilas tutustuu erilaisiin historiallisiin aikakausiin sekä opettelee käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä

T5 Oppilas oppii ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja.

T6 Johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia historian tapahtumille ja ilmiöille.

T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille.

T8 oppilas tutustuu historian jatkuvuuteen ja osaa antaa jonkun esimerkin historian jatkuvuudesta.

T9 Oppilas osaa esittää jollekin historia muutokselle syyn.

T10 oppilas oppii, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä.

T11 Oppilas osaa selittää ihmisen toimintaa.

Yhdysluokilla vuorokurssiopetuksessa sisällöt S1-S5 voidaan opettaa Suomen historia ja yleinen historia erikseen kronologisesti vuorovuosina.

5lk

6lk

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty: Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa ja metsästyskulttuuriin sekä maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

S3 Keskiaika: Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan. Tutustutaan idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin sekä eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.

S2 Vanha aika ja antiikin perintö: Paneudutaan orastavaan demokratiaan Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta.

S4 Uuden ajan murrosvaihe: Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.

S5 Suomi osana Ruotsia: Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla paikallinen näkökanta huomioiden.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä