Englannin kielen tavoitteet ja sisällöt 8. lk

Tavoitteet ja sisällöt 8. lk

  1. luokan tavoitteet ja sisällöt

 

T1 Oppilas syventää tietoaan eri varianteista ja osaa tunnistaa niitä.

T2 Oppilas osaa tehdä havaintoja erilaisista englanninkielisistä toimintaympäristöistä ja harjoittelee niissä toimimista.

T3 Oppilas ymmärtää säännönmukaisuuksia englannin kielessä ja osaa tehdä johtopäätöksiä niiden ja muiden kielten perusteella. Oppilas tuntee englannin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

T4 Oppilas tuntee omat vahvuutensa oppijana ja osaa käyttää niitä hyödyksi suunnitellessaan opiskeluaan. Oppilas ymmärtää kannustavan palautteen merkityksen.

T5 Oppilas osaa soveltaa itsenäisesti kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa luokkahuoneen ulkopuolella.

T6 Oppilas osaa ilmaista oman mielipiteensä ja perustella sen.

T7 Oppilas harjoittelee viestintätilanteiden sujuvaa eteenpäin viemistä ja erilaisia tapoja ilmaista sama asia.

T8 Oppilas syventää tietoaan niistä kohteliaisuuskäytänteistä, jotka ovat tyypillisiä eri tilanteissa ja kulttuureissa.

T9 Oppilas ymmärtää kirjoitettua ja puhuttua kieltä, joka käsittelee myös oman kokemuspiirin ulkopuolisia aiheita.

T10 Oppilas osaa tuottaa tekstiä ja puhetta, jotka käsittelevät hänen oman kokemuspiirinsä ulkopuolisiakin aiheita. Oppilas osaa tuottaa jo vaihtelevaa puhetta ja tekstiä. Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä keskeisten ääntämissääntöjen perusteella.

 

S1 Kasvu moninaiseen kulttuuriin ja kielitietoisuuteen

Käytetään monipuolisesti sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita englannin kielenopiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Syvennetään tietoa joistakin englannin kielen varianteista ja opetellaan erottamaan niitä toisistaan.

S2 Kielenopiskelutaidot

(7 lk: Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanaston käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia).

Edellinen syventäen ikäluokkatason mukaisesti

S3 Kehittyvä kielitaito, taitoa toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Sanastoja ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on oppilaiden kiinnostuksen kohteiden lisäksi oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti.

 Lisäksi sisältöjä valittaessa otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä ikäluokan taitotaso huomioiden.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä