Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt 4lk

Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt 4.lk

Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt 4lk

T1 oppilas kiinnostuu ympäröivästä yhteiskunnasta ja yhteiskuntaopista tiedonalana.

T2 oppilas tutustuu eettiseen arviointikykyyn liittyviin erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin.

T3 oppilas opettelee hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä. Oppilas opettelee ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita.

T4 oppilas opettelee tarkastelemaan median roolia ja sen merkitystä omassa arjessa ja yhteiskunnassa.

T5 oppilas tutustuu työnteon ja yrittäjyyden merkitykseen lähiyhteisössään.

T6 tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä.

T7 oppilas tutustuu demokraattisen vaikuttamisen perustaitoihin sekä opettelee keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä

T8 oppilas opettelee oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä tutustuu niihin liittyviin taitoihin.

T9 oppilas tutustuu erilaisten yhteisöjen toimintaan. Oppilas opettelee median käyttöä turvallisella ja

 

Yhteiskuntaopin opetuksen sisällöt 4lk

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta:

Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta. Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.

S2 Demokraattinen yhteiskunta:

Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.

   

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä