Evankelisluterilaisen uskonnon tavoitteet ja sisällöt 3lk

Evankelisluterilaisen uskonnon tavoitteet ja sisällöt 3.lk

3.lk

T1 Oppilas tutustuu Vanhan testamentin kertomuksiin ja keskeisiin opetuksiin.

T2 Oppilas ymmärtää juhlan ja arjen vuorottelun kirkkovuodessa. Oppilas tietää rukouksen merkityksen. Oppilas tutustuu kirkkoon uskonnollisena rakennuksena.

T3 Oppilas tutustuu uskonnollisen kielen erityispiirteisiin ja vertauskuvallisuuteen.

T4 Oppilas harjoittelee Raamatun käyttöä.

T5 -

T6 Oppilas tutustuu juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin.

T7 Oppilaalla on mahdollisuuksien mukaan tilaisuus vierailla pyhäköissä ja osallistua uskonnollisia elementtejä sisältäviin tilanteisiin. Oppilas tietää pyhän käsitteen ja osaa yhdistää sen kirkkorakennukseen.

T8 Oppilas tutustuu Vanhan testamentin keskeiseen eettiseen opetukseen. Oppilas käsittelee keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta testamentista valittujen kertomusten avulla

T9 Oppilas tutustuu ikätasoonsa sopivalla tavalla lastenoikeuksiin ja niiden toteutumiseen maailmassa.

T10 Oppilasta ohjataan arvioimaan tekemiään valintoja

T11 Oppilas harjoittelee keskustelemaan ja ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan.

T12 Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

Sisällöt:

S1

- Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta.

- Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena.

- Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.

S2

- Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.

- Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin

- Tarkastellaan uskonnottomuutta.

- Tarkastellaan uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.

S3

- Kristinuskon tärkeimmistä eettisistä ohjeista tarkastellaan Kultaista sääntöä ja Kymmentä käskyä.

- Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta testamentista valittujen kertomusten avulla.

- Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo ja elämän kunnioittaminen. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä