Tietosuoja ja yksityisyys (GDPR)

Eu-tietosuoja-asetus eli GDPR

Mistä on kysymys?

Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) siirtymäaika päättyy 25.5.2018 ja tämän johdosta Jyväskylän yliopiston Peda.net -kouluverkko solmii kaikkien asiakasorganisaatioden (oppilaitokset, kunnat, yhdistykset, yritykset) kanssa tietojenkäsittelysopimuksen. Tietojenkäsittelysopimuksessa sovitaan siitä, miten asiakkaan hallinnassa olevassa ns. Peda.netin organisaatio-osassa olevia henkilötietoja käsitellään. Peda.net henkilöstö määritellään asiakkaan hallinnoimassa osassa palvelua henkilötietojen käsittelijäksi ja asiakasorganisaatio toimii rekisterinpitäjänä ostaessaan Peda.netin palveluita.

Jyväskylän yliopisto lähettää Peda.net palvelua koskien asiakkailleen sopimusehdotuksen henkilötietojen käsittelyä koskien. 

Mitä toimenpiteitä EU-tietosuoja-asetus vaatii Peda.net asiakasorganisaatiolta?

1. Tietojenkäsittelysopimuksen solmiminen
Jyväskylän yliopisto lähettää Peda.net asiakasorganisaatioilleen tietojenkäsittelysopimusehdotuksen. Jos organisaatiossanne ei ole omaa sopimuspohjaa tietojenkäsittelysopimukselle, suosittelemme tarjoamamme pohjan käyttämistä sopimuksen solmimiseen. Tietojenkäsittelysopimus mahdollistaa sen, että Peda.net-palvelua ylläpitävä henkilöstö voi käsitellä henkilötietoja asiakasorganisaation lukuun. Tällaisia tilanteita on esim. asiakaspalveluun, tukipyyntöihin ja ongelma- tai virhetilanteiden ratkaisuun liittyvät toimenpiteet.

2. Tietosuojailmoituksen/tietosuojaselosteen laatiminen organisaation Peda.net sivuja koskien
Organisaation tulee laatia Peda.net palvelua koskien oma tietosuojailmoitus/tietosuojaseloste, jossa informoidaan rekisteröitynyttä Peda.net käyttäjää henkilötietojen käsittelystä organisaation sivuilla. Muokattava pohja tietosuojailmoitukselle löytyy oheisesta linkistä (Tietosuojaseloste (asiakasorganisaation esimerkkipohja)). Pohja on ohjeellinen ja täysin muokattavissa Peda.net asiakasorganisaation toimesta. Suosittelemme, että tietosuojailmoitus (huomaa, että tietosuoja-asetus ei ota kantaa dokumentin nimeämiseen) löytyisi jokaisen asiakasorganisaation Peda.net-palvelun etusivulta, josta se on käyttäjän helposti löydettävissä.

Lisätietoja

Jos tietosuoja-asetusta koskien herää kysymyksiä tai haluat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Peda.net palvelua koskien otathan yhteyttä:
Tero Pelkonen
tero.pelkonen[at]peda.net
040-124 444 7