Tavoitteet ja sisällöt 7.lk

Tavoitteet ja sisällöt 7.lk

MAANTIETO

7. luokan tavoitteet ja sisällöt

T1 Oppilas hahmottaa jäsentyneen karttakuvan maailmasta.

T2 Oppilas tutkii luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ja vertailee luonnonmaisemia maapallolla.

T3 Oppilas tutkii ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtää erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää maapallon eri alueilla.

T4 Oppilas pohtii ihmisen ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtää luonnonvarojen kestävän käytön merkityksen.

T5 Oppilas kehittää maantieteellistä ajattelutaitoaan sekä kykyään esittää maantieteellisiä kysymyksiä.

T6 Oppilas kehittää tilatajuaan sekä ymmärrystään symboleista, mittasuhteista, suunnista ja etäisyyksistä.

T7 Oppilas harjaantuu arkielämän geomediataidoissa sekä lukee, tulkitsee ja laatii karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä.

T8 Oppilas harjoittelee maantieteellisiä tutkimistaitojaan.

T9 Oppilas havainnoi ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä seuraa ajankohtaisia tapahtumia maailmassa.

T10 Oppilas kehittää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan sekä argumentoi ja esittää maantieteellistä tietoa.

T11 Ei tavoitteena

T12 Oppilas kasvaa aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi.

T13 Oppilas arvostaa luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta kaikkialla maailmassa.

TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT SISÄLLÖT

S1 Maapallon karttakuva ja alueet

Oppilas ymmärtää kartan peruskäsitteitä sekä erilaisia maasto- ja teemakarttoja. Sisällöissä keskitytään maailman hahmottamiseen ja keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Kartat, paikkatieto ja geomedia yhdistetään muiden sisältöjen opiskeluun.

S2 Ajankohtainen ja muuttuva maailma

Oppilas seuraa ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja osaa sijoittaa uutiset kartalle. Hän ymmärtää uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun.

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla

Oppilas hahmottaa planetaarisuuden vaikutukset (vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelu, ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet) maapallolla.

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt

Oppilas tutkii esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla

Oppilas tutustuu kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin eri puolilla maailmaa. Oppilas tarkastelee esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan.

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö

Oppilas keskittyy luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin maailmassa. Hän perehtyy ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Oppilas pohtii esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä