Joensuun seudun OPS2016

Seutu VESO 11.11.2023 Joensuussa


Ilmoittautuminen 01.09.2023 alkaen seudullisen koulutuskalenterin kautta (Joensuun kaupungin työntekijät intran kautta).
  • Koko päivän veso: muistathan ilmoittautua YHTEEN työpajaan aamupäivällä (13 työpajaa) ja YHTEEN työpajaan iltapäivällä. Kaikkiaan siis kahteen työpajaan.
  • Puolikas veso ilmoittautuminen VAIN aamupäivän työpajoihin. Iltapäivän työpajat ovat varattu koko päivän vesoihin. Lisätietoja eronen@joensuu.fi


11.11.VESO ohjelma.docx

OPS muutokset syksy 2023

OPS muutokset 1.8.2023 alkaen pähkinänkuoressa
 OPS 1.8.2023.pptxUusista 6. luokan arviointikriteereistä johtuen on tehty tarkennuksia oppiaineiden vuosiluokkaistettuihin tavoitteisiin ja/tai sisältöihin luokille 3-6. Tarkennukset on tehty aineryhmätyöskentelyn pohjalta lukuvuonna 2022-2023. Ainekohtaiset koontitaulukot löytyvät alta jokainen omana tiedostonaan.

Elämänkatsomustieto.pdf
Englanti.pdf
Historia.pdf
Kuvataide.pdf
Käsityö.pdf
Liikunta.pdf
Matematiikka.pdf
Musiikki.pdf
Ruotsi.pdf
Suomen kieli ja kirjallisuus.pdf
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus.pdf
Uskonto evl.pdf
Uskonto ort.pdf
Yhteiskuntaoppi.pdf
Ympäristöoppi.pdf

AJANKOHTAISTA KEVÄT 2023

Ajankohtaisista OPS-asioista ja tietoa erilaisista maksuttomista koulutuksista:
AJANKOHTAISTA kevät 2023.docx

Pedagoginen Kahvila:
19.1.2023 klo 14.15–15.15
pedagoginen kahvila: RKI Tasa-arvokompassi -käytännön työkaluja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimiseksi, päivittämiseksi ja arvioimiseksi. Liity pedagogiseen kahvilaan tämän linkin kautta .

AJANKOHTAISTA SYKSY 2022

Opetussuunnitelman ajankohtaiset lv. 2022-2023

Seudullista ja valtakunnallista ajankohtaista syksy 2022
, maksuttomia webinaareja sekä muuta tukimateriaalia
AJANKOHTAISTA syksy 2022.docx

🌞Seutukoordinaattorin virtuaalinen teehetki (45 min.) väh. kerran kuukaudessa, ei ilmoittautumisia, liittyminen alla olevien Teams-linkkien kautta🌞

to 29.9. klo 14.15–15.00 Pakopelikäsikirja - vinkkejä opetuksellisten pakopelien toteutukseen, suunnitteluun ja arviointiin (UEF Ville Tahvanainen ja Sanna Nenonen).

Pakopelipedagogiikka_JNS_seutukoordinaattori_290922.pdf

 

ti 11.10 klo 8.15–9.00 Joustavan esi- ja alkuopetuksen sähköiset arviointipolut (Gridi Markus Rehu)

Osallistuminen tämän teams linkin kautta ti 11.10 klo 8.15-9.00

Ke 12.10. klo 8.15-9.00 Käytännön vinkkejä koulukohtaisen ohjaussuunnitelman tekoon (Heli Vatanen) 
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

ke 30.11. klo 8.15–9.15 Seudullinen Teams-info lukioiden tiedonsiirrosta sekä erityisopetuksesta / opiskelijoille tarjottavasta tuesta.

Teams-infossa käydään läpi nivelvaiheen tiedonsiirtoa, pedagogisten asiakirjojen siirtämistä perusasteelta lukioon sekä lukiossa annettavaa oppimisen tukea ja erityisopetuksen käytänteitä. Puheenvuoron saavat erityisopettaja Aleksi Havukainen (Kontiolahden lukio), opinto-ohjaaja Anu Kotilainen (Joensuun lyseon lukio) sekä erityisopettaja Miia Laurila (Joensuun lyseon lukio ja Joensuun yhteiskoulun lukio). Paikalla ovat myös Joensuun kaupungin erityisopetuksen koordinaattori Tiina Pedersen sekä OHJUS-hankkeen ohjauskoordinaattori Heli Vatanen.  Otamme mielellämme jo ennakkoon vastaan kysymyksiä, joita teillä aiheeseen liittyen mahdollisesti herää. Kysymykset voi lähettää sähköpostitse ohjauskoordinaattorille osoitteeseen: heli.vatanen@joensuu.fi. Toki myös itse tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Teams-linkki tilaisuuteen: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

 

to 15.9. klo 14.15–16.00 6. lk. arviointikriteerit uudistuvat (seutukoordinaattori Anu-Helena Turtiainen)
pe 23.9. klo 8.15–9.00 6. lk. arviointikriteerit uudistuvat (seutukoordinaattori Anu-Helena Turtiainen)

Diaesitys 15.9/23.9
6lk arviointikriteerien uudistus .pptx


Osana perusopetuksen arvioinnin uudistusta Opetushallitus on valmistellut luonnokset 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteereiksi arvosanoille 5, 7 ja 9 sekä täsmentänyt tarvittaessa myös arvosanan 8 osaamisen kuvauksia.

 • Uusilla kuudennen luokan lukuvuosiarvioinnin kriteereillä pyritään yhdenmukaistamaan ja helpottamaan opettajien arviointityötä.
 • Kriteereillä voidaan avata myös oppilaille ja huoltajille oppilaan osaamisen tasoa suhteessa vuosiluokan tavoitteisiin. 
 • Oppilaan lukuvuosiarviointi kuudennella luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettyihin oppiaineen tavoitteisiin kyseisellä vuosiluokalla.
 • Uudet lukuvuosiarvioinnin kriteerit kuvaavat osaamisen tasoa arvosanoille 5, 7, 8 tai 9.
 • Oppiaineiden opetuksen tavoitteista vuosiluokilla 3–6 on päätetty perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, joiden mukaisesti paikalliset opetussuunnitelmat on laadittu.
 • Oppiaineiden opetuksen tavoitteisiin ei ole tässä kriteerityössä tehty muutoksia. 
 • Opetuksen tavoitteista on johdettu oppilaan oppimisen tavoitteet tukemaan arviointityötä. 
 • OPH tavoitteena on päättää kuudennen luokan lukuvuosiarvioinnin kriteereistä tammikuussa 2023.
 • Kevään 2023 aikana opetuksen järjestäjät päivittävät uudet kriteerit paikallisiin opetussuunnitelmiin sellaisenaan.
 • Samalla opetushenkilöstö perehtyy uusiin linjauksiin sekä kehittää tarpeen mukaan arviointiosaamistaan.
 • Opetushallitus tukee paikallista työtä mm. tukimateriaaleilla ja koulutuksilla sekä verkostojensa kautta. 
 • Kuudennen vuosiluokan kriteerit otetaan käyttöön 1.8.2023. Uusien kriteereihin perustuva kuudennen vuosiluokan arviointi tehdään ensimmäisen kerran keväällä 2024. Opetushallitus seuraa arvioinnin uusien linjausten vaikutuksia.

Linkki 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteeriluonnoksiin 26.8.2022 (pdf)

Tulossa myöhemmin:

 • OPS-päivitykset, kasvatuskeskustelut ja kurinpitokeinot käytännössä
 • Kotiopetuksen ajankohtaiset
 • Koulun TVT-suunnitelma

 

💛Sydämellisesti tervetuloa mukaan!💛

Koko koulu ohjaa- veso 8.10.2022

Ilmoittautuminen seudullisen koulutuskalenterin kautta (joensuulaiset intran kautta). Huom. Koko päivä veso: muistathan ilmoittautua sekä 08.10.2022 Koko koulu ohjaa -veso Konservatorio, Yliopistonkatu että YHTEEN työpajaan (9 työpajaa). Puolikas veso ilmoittautuminen vain ”Koko koulu-ohjaa veso Konservatorio, Yliopistonkatu. ” Lisätietoja marja.eronen@joensuu.fi

Seudun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien päivitykset 1.8.2022 alkaen

Opetushallitus on täsmentänyt useita opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä, joiden tavoitteena on vahvistaa oppilaan ja opiskelijan oikeusturvaa ja oppimisympäristön turvallisuutta. Lait edellyttävät jatkossa, että lapsen ja nuoren etu otetaan ensisijaisesti huomioon aina, kun opetusta tai koulutusta suunnitellaan, järjestetään tai siitä päätetään. Kaikki muutokset paikallisiin opetussuunnitelmiin astuvat voimaan 1.8.2022.

Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muuttamisesta. (OPH-1090-2022). Muutokset on valmistellut seutukoordinaattorin koolle kutsuma seudullinen esiopetuksen työryhmä.

Muutokset ovat tehty perusteiden lukuihin

- 2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet

- 3.1 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet

- 6.2 Yhteisöllinen oppilashuolto.

Liitteen OPH-1090-2022 mukainen teksti lisätään seudulliseen esiopetussuunnitelmaan sellaisenaan, paikallisia tarkennuksia ei siis ole tehty. Muutokset ovat punaisella fontilla ja poistettavat tekstit yliviivauksella.

 

Opetushallitus on päättänyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muuttamisesta. (OPH-1098-2022). Muutokset on valmistellut seutukoordinaattorin koolle kutsuma seudullinen pedagoginen työryhmä. 

Muutokset ovat tehty perusteiden lukuihin

- 2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet

- 5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä

- 5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

- 5.6. Paikallisesti päätettävät asiat

- 8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto.

 

Muutokset on esitetty seuraavassa kursiivilla ja luvun 5.3 osalta liitteessä.

Seudulliseen perusopetuksen opetussuunnitelman lukuun 2.1. Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet lisätään ensimmäisen kappaleen alkuun alla oleva virke. 

Perusopetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.

 

Luku 5

Lisätään alla olevat tarkennukset:

Luku 5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä

- Oppilaan vastuisiin lisätään seuraava teksti - käyttäydyttävä kiusaamatta ja syrjimättä sekä vaarantamatta muiden turvallisuutta tai terveyttä

Luku 5.3. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

- Kurinpidolliset keinot ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään seuraava teksti ja uusi kappale.

Vastaavat perusteet mahdollistavat epäämään opetuksen jatkossa myös seuraavaksi koulupäiväksi, jos opetuksen järjestäjä tarvitsee aikaa sen suunnitteluun, miten oppilas voi palata takaisin opetukseen.

Oppilaalle on epäämisen aikana järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa. Lisäksi opetuksen järjestäjän on laadittava oppilaalle suunnitelma, jossa määritellään ne käytännöt ja opiskeluhuoltopalvelut, jotka tukevat hänen paluutaan opetukseen.

 

Luku 5.6 Paikallisesti päätettävät asiat

- Suunnitelmaan Kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttö (seudullisen opetussuunnitelman liite 5) on lisätty menettelytapa opetuksen epäämistä koskevissa tilanteissa. Täsmennykset on merkitty punaisella tekstillä ja poistettavat tekstit yliviivauksella. Suunnitelmaa täsmennetään tarpeen mukaan koulukohtaisesti.

 

Luku 8.2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Lisätään ensimmäisen kappaleen jälkeen alla oleva teksti:

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppimisympäristössä tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta niistä epäillyn ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

OPH:n uudet tukimateriaalit perusopetuksen päättöarviointiin kevääksi 2022 nyt saatavilla

Perusopetuksen uudistetun päättöarvioinnin tueksi laaditut materiaalit on nyt julkaistu Opetushallituksen verkkosivuilla. Oppiainekohtaisten tukimateriaalien tarkoituksena on tukea opettajia uusien päättöarvioinnin kriteerien käytössä.

Uudet tukimateriaalit päättöarvioinnin tueksi

Jokaiseen oppiaineeseen on laadittu kriteerien käyttöä tukevaa materiaalia. Tukimateriaaleissa käsitellään, miten kriteerien avulla muodostetaan oppilaalle päättöarviointi kokonaisarvioinnin periaatetta noudattaen. Oppiaineiden luonteen mukaisesti tukimateriaalien muoto voi vaihdella. Tukimateriaaleissa voidaan käsitellä myös keskeisiä oppiaineisiin liittyviä näkökulmia, esimerkiksi opetuksen suunnittelua ja opetuksen tavoitteiden merkitystä. 

Tukimateriaalit tarjoavat vinkkejä ja ideoita kriteerien käyttöön opettajien omassa arviointityössä, mutta ne eivät ole osa velvoittavaa normia. Tukimateriaalien laadinnassa on hyödynnetty laajalti eri oppiaineiden opettajien ja yliopistojen tutkijoiden osaamista. Materiaaleissa näkyy vahvasti käytännön kokemus ja kentän opettajien näkemys. 

Oppiainekohtaiset tukimateriaalit löytyvät jokaisen oppiaineen omilta sivuilta päättöarvioinnin tukimateriaali -kohdasta. 

Lukeva koulu

Lukeva koulu -mallin tavoitteet 

 • Vahvistaa lukevaa kulttuuria koulun arjessa. 
 • Kehittää lukutaidon tukea eri tiedonalojen yhteistyönä.
 • Luoda pysyviä lukemista tukevia rakenteita koulun toimintakulttuuriin.
 • Innostaa ja kannustaa kouluja lukutaidon parantamiseen systemaattisesti yhdessä koko kouluyhteisön kanssa. 

Lukeva koulu -mallin tavoitteena on luoda yhdessä opettajien ja koko koulun henkilöstön kanssa lukemiseen innostava kielitietoinen toimintakulttuuri. Mallin avulla koulu voi kehittää ja arvioida omaa lukutaitoa edistävää työtään, omien tarpeiden ja resurssien mukaisesti. Malli tarjoaa monipuolisia ideoita lukutaidon edistämiseen ja lukevan kulttuurin luomiseen sekä verkkoluentoja mukaan ilmoittautuneille kouluille. Malli on laadittu vuonna 2020 Lukuliike koulussa -pilotin pohjalta, ja sitä on ollut myös jatkokehittelemässä laaja asiantuntijajoukko.

Lukeva koulu -mallin käyttäminen on ilmaista ja mahdollista kaikille suomalaisille kouluille.

Suomenkieliset ja saamenkieliset koulut voivat ilmoittautua Lukeva koulu -mallin käyttäjiksi täällä: https://link.webropol.com/s/lukevakoulu

Lukeva koulu on osa Kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanoa.

OPS-muutokset syksyllä 2021

1.8.2021 astuu voimaan useita muutoksia paikalliseen opetussuunnitelmaan. Päivitykset tehdään syksyn 2021 aikana. 

Muutokset ja lisäykset paikalliseen opetussuunnitelmaan:

Uskontojen oppimäärät: adventistinen uskonto, bahá’í-uskonto, buddhalainen uskonto, helluntailiikkeen uskonto ja Krishna-uskonto.
Lisäykset opetussuunnitelman perusteisiin löydät täältä.

Ohjaussuunnitelma ja tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus. Muutokset ja lisäykset opetussunnitelman perusteisiin löydät täältä.

Erityinen tutkinto Joensuun seudulla. Erityisen tutkinnon järjestämistä koskevat paikallisesti määritellyt periaatteet löydät täältä.

Päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin oppiaineisiin löydät täältä.

Uusista päättöarvioinnin kriteereistä johtuen on tehty tarkennuksia joidenkin oppiaineiden vuosiluokkaistettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin luokille 7-9. Tarkennukset on tehty aineryhmätyöskentelyn pohjalta lukuvuonna 2020-2021. Ainekohtaiset koontitaulukot löytyvät alta jokainen omana tiedostonaan.
Liite_Vieraat kielet.pdf
Liite_Uskonto.pdf
Liite_Suomen kieli ja kirjallisuus.pdf
Liite_S2.pdf
Liite_Ruotsi.pdf
Liite_Matematiikka.pdf
Liite_Maantieto.pdf
Liite_Liikunta.pdf
Liite_Käsityö.pdf
Liite_Kuvataide.pdf
Liite_Kemia.pdf
Liite_Fysiikka.pdf
Liite_Englanti (A1).pdf
Liite_Biologia.pdf

Ohjeistus kotiopetukseen ja erityisen tutkinnon järjestämiseen

Joensuun seudun opetussuunnitelmaan on lisätty ohjeistus erityisen tutkinnon järjestämisestä ja kotiopetuksesta sekä lomakkeet erityiseen tutkintoon ilmoittautumisesta sekä edistymisen seurannasta kotiopetuksessa. Tukimateriaalit löydät päävalikosta Liitteet ja lomakkeet -sivulta omana alakansionaan, hakemistosta tai tästä linkistä.

Koulutuksia

Syksyn arviointiveso 10.8. klo 12-15

Ohjelma:

12-13.15 Arvioinnin yleiset periaatteet ja arviointiluvun 6 muutokset: Melina Lukkarinen ja Merja Tamm (Kaaro)

13.15-13.30 Tauko

13.30-15 Erillisohjelmat

1) Päättöarvioinnin kriteerit: Melina Lukkarinen ja Merja Tamm (Kaaro)

2) KESY-kortit ja toiminnallinen arviointi: Sari Haapakangas (Vanhempainliitto) ja Anu Uusikylä

3) Inklusiivinen koulu: Tallenteet ja kehittämistehtävät (Valteri). HUOM! Nämä materiaalit käydään läpi koululla omatoimisesti.

Inklusiivisen koulun kehittämiseen liittyvä koulutusmateriaali on tehty Joensuun seutua varten, ja ne ovat vapaasti koulujen käytettävissä myös veson jälkeen. Tallenteet ja tehtävät saa koulun käyttöön pyytämällä niitä sähköpostitse Marja Eroselta (marja.eronen@joensuu.fi).

Ilmoittautuminen

Joensuulaiset ilmoittautuvat koulutuksiin Intran koulutuskalenterin kautta, seudun muut kunnat alla olevasta linkistä

Koulutuskalenteri (pohjoiskarjala.net)

Joensuun seudun OPS 2016

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa esiopetusta opettavissa yksiköissä ja kouluissa vuosiluokilla 1–6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat käyttöön porrastetusti: 7. vuosiluokat ottavat uudet opetussuunnitelmat käyttöön 1.8.2017, 8. vuosiluokat 2018 ja 9. vuosiluokat 2019.

Joensuun seudulla on laadittu seudullinen opetussuunnitelma seitsemän kunnan kesken. Mukana ops-prosessissa ovat Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi.

Opetussuunnitelman uudistus ohjaa oppilasta aktiiviseksi toimijaksi, joka oppii vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien, muiden aikuisten ja eri yhteisöjen kanssa monipuolisissa oppimisympäristöissä.

Uusi opetussuunnitelma näkyy esiopetuksessa oppimiskokonaisuuksina, 1-6-luokkalaisten arjessa mm. uusina oppiaineina ja kaikkien vuosiluokkien osalta monialaisina oppimiskokonaisuuksina. Tuntijaon ja oppiaineiden uudistus vuosiluokilla 7-9 otetaan käyttöön vaiheittain.

Mikä sitten muuttui?
Opetushallitus on koostanut pikaoppaan uuteen opetussuunnitelman, josta löytyvät keskeisimmät uuden opetussuunnitelman uudistukset.

National core curriculum for basic education


 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä