Liikunnan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Liikunnan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Vuosiluokat 7-9

Opetuksen tavoite: T1 Kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.

Oppilas on fyysisesti aktiivinen, kokeilee erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelee parhaansa yrittäen.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja.

7lk

8lk

9lk

Opetuksen tavoitteena on tarjota oppilaalle monipuolista liikuntaa vuodenajat ja paikalliset olosuhteet huomioiden.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Monipuolisesti eri liikuntamuotoja ja –lajeja.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Toiminta ja työskentely: Työskentely ja yrittäminen.

Opetuksen tavoite: T2 Ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

Oppilas harjaannuttaa havaintomotorisia taitojaan eli havainnoi itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekee liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas tekee useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.

7lk

8lk

9lk

Oppilas harjaannuttaa havaintomotorisia taitojaan eli havainnoi itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekee liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Kehon tuntemusta, -hahmotusta ja -hallintaa kehittävät harjoitteet. Eri aisteihin (esim. näkö, kuulo, lihas, liike ja tasapaino) perustuvaa havaitsemista harjoittavia pelejä ja leikkejä.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L3, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppiminen: Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa.

Opetuksen tavoite: T3 Ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa.

Oppilas kehittää tasapaino- ja liikkumistaitojaan osatakseen käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja useimmissa opetetuissa liikuntamuodoissa.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kehittää harjoittelun avulla tasapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta hän osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

juoksua, ponnistamista, loikkaamista, hyppäämistä, laukkaamista, liukumista, kiipeämistä ja harppaamista kehittävät harjoitteet ja pelit

(esim. voimistelu välineillä, parkour, lumiliikunta, pallopelit, musiikkiliikunta)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppiminen: Motoriset perustaidot (tasapaino- ja liikkumistaidot), eri liikuntamuodoissa.

Opetuksen tavoite: T4 Ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään välineenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa.

Oppilas kehittää harjoittelemalla välineenkäsittelytaitojaan osatakseen käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja useimmissa opetetuissa liikuntamuodoissa.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kehittää harjoittelun avulla välineenkäsittelytaitojaan, jotta hän osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Heittämistä, kiinniottamista, potkaisemista, potkaisemista ilmasta, kauhaisemista, iskemistä, pomputtelemista, kierittämistä, lyömistä, lyömistä ilmasta kehittäviä harjoitteita, esim. maila- ja pallopelit, vesiliikunta, perusliikunta.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppiminen: Motoriset perustaidot (välineenkäsittelytaidot) eri liikuntamuodoissa.

Opetuksen tavoite: T5 Kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.

Oppilas arvioi, ylläpitää ja kehittää fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta harjoittaa voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas arvioi, ylläpitää ja kehittää fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Esim. Move-mittaus (8. lk), erilaisia ja monipuolisia tapoja mitata ja arvioida omia fyysisiä ominaisuuksia, peruskuntoharjoittelu, voimaharjoittelu sekä liikkuvuus- ja kehonhuoltoharjoittelu sekä ryhmäliikunta. Voimaa nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta kehittävät harjoitteet.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppiminen: Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta harjoittaa voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.

Opetuksen tavoite: T6 Vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä.

Oppilas vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa Oppilas osaa uida, pelastautua ja pelastaa vedestä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas osaa pudottautua uintisyvyiseen veteen siten, että pää käy pinnan alla. Pintaan nousemisen jälkeen oppilas osaa uida yhtäjaksoisesti vähintään 50 metriä. Oppilas kehittää perusuimataitoaan.

Oppilas pystyy suorittamaan pohjoismaisen uimataidon kriteerien mukaisen 200 metrin uimataitotestin. Oppilas osaa vesipelastuksen periaatteita ja taitoja.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Uima- ja vesipelastustaitoja kehittävät harjoitteet, esim. pituus- ja syvyyssukeltaminen, veteen hyppääminen, vedestä pelastaminen ja pelastautuminen ja erilaiset uintitekniikat.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppiminen: Oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä.

Opetuksen tavoite: T7 Ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan.

Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

7lk

8lk

9lk

Oppilas ottaa toiset huomioon sekä auttaa ja avustaa muita. Monipuolisten tehtävien myötä oppilas oppii vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2 Esim. oppilaiden vastuuttaminen pelien ja leikkien sääntöjen noudattamisesta, turvallisesta liikuntaympäristöstä sekä kanssaliikkujien hyvinvoinnista. Oppilastuomaroinnit.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3,L6,L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Toiminta ja työskentely: Oppilas toimii liikuntatunneilla turvallisesti ja asiallisesti.

Opetuksen tavoite: T8 Ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen ja muita kannustaen.

Oppilas työskentelee kaikkien kanssa ja säätelee toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen ja muita kannustaen.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

7lk

8lk

9lk

Oppilas ottaa toiset huomioon sekä auttaa ja avustaa muita. Oppilas harjoittelee vastuun ottamista erilaisilla tehtävillä. Oppilas harjoittaa rakentavaa tunteiden ilmaisua.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2, S3

Opetuksessa käytetään monipuolisesti vaihtelevia työskentelymuotoja (yksilö, pari ja ryhmä). Erilaiset pelit ja leikit, joissa koetaan liikkumisen riemua unohtamatta kilpailullisempia pelejä/harjoitteita, joissa voiton ja häviämisen tunneilmaisu korostuu.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Toiminta ja työskentely: Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

Opetuksen tavoite: T10 Kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja.

Oppilas ottaa vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitojaan.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa Oppilas osaa pääsääntöisesti työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.

7lk

8lk

9lk

Oppilas oppii ponnistelemaan pitkäjänteisesti yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Oppilaat saavat vaikuttaa itse tuntien sisältöihin soveltuvin osin.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Toiminta ja työskentelytaidot: Oppilas osaa pääsääntöisesti työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.

Opetuksen tavoite: T9 Ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

Oppilas toimii reilun pelin periaatteella sekä ottaa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

7lk

8lk

9lk

Oppilas noudattaa yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia. Oppilas edesauttaa omilla ratkaisuillaan tavoitteen mukaista toimintaa liikuntatunneilla.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2

Opetuksessa käytetään monipuolisesti vaihtelevia työskentelymuotoja (yksilö, pari ja ryhmä). Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opetetaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avustamaan muita. Tehtävien myötä opetetaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä. Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Toiminta ja työskentely: Oppilas osaa noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

Opetuksen tavoite: T11 Huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.

Oppilas saa myönteisiä kokemuksia omasta kehostaan, pätevyydestään ja yhteisöllisyydestä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa. Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kehittää myönteistä suhtautumistaan omaan kehoonsa, pätevyyteensä ja yhteisöllisyyteen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Oppilas pääsee kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa liikuntaympäristöissä.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Opetuksen tavoite: T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Oppilas ymmärtää riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkityksen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

7lk

8lk

9lk

Oppilas ymmärtää että riittävä fyysinen aktiivisuus ja liikunnallinen elämäntapa liittyvät saumattomasti omaan hyvinvointiin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Iloa ja virkistystä tuottavat liikuntatehtävät.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Opetuksen tavoite: T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia.

Oppilas tutustuu yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin. Oppilas saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

7lk

8lk

9lk

Oppilas rohkaistuu etsimään ja löytämään liikunnan lajikirjosta ”oman juttunsa”

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Tutustua harjoittelun perusperiaatteisiin sekä annetaan tieto liikunnan harrastusmahdollisuuksista ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä