Käsityön tavoitteet ja sisällöt 7. lk

Käsityön tavoitteet ja sisällöt 7. lk

KÄSITYÖ

7. luokan tavoitteet ja sisällöt

 

 

T1 Oppilas kehittää entisestään tutkivaa, kokeilevaa, osallistuvaa ja yritteliästä työskentelyä.

 

T2 Oppilas oppii asettamaan käsityöhön omia tavoitteitaan saavuttaakseen kokonaisen käsityöprosessin. Oppilas arvioi omaa työskentelyään ja oppimistaan.

 

T3 Oppilas tutustuu ja oppii käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja ja käyttää niitä omassa käsityötuotteessaan.

 

T4 Oppilas oppii käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja. Oppilas vahvistaa visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisua.

 

T5 Oppilas oppii havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteissa ilmeneviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityön prosessin aikana.

 

T6 Oppilas oppii hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna käsityötuotteen suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa.

 

T7 Oppilas tutustuu käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitykseen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja työelämässä.

 

T8 Oppilas kehittää taloudellista ajattelua ja pyrkii toimimaan käsityöprosessissa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

 

 

S1 Innovointi

 • Tuotesuunnittelu on työskentelyn perusta
 • Kehitetään uusia ideoita ja käytäntöjä tai kehitetään olemassa olevalle asialle uusi käyttötarkoitus.

 

S2 Muotoilu

 • Perehdytään asumiseen, liikkumiseen ja pukeutumiseen.
 • Perehdytään tuotteen käyttötarkoitukseen ja hyödynnetään saatua tietoa tuotteen suunnittelussa.

 

S3 Kokeilu

 • Kokeillaan luovasti ja rohkeasti perinteisiä ja uusia materiaaleja sekä valmistustekniikoita.
 • Kokeillaan vuosiluokalle kuuluvia tekniikoita mahdollisuuksien mukaan:

- lankatekniikat esim. neulonta, virkkaus, solmeilu ja niiden sovellukset

- punontatekniikat eri materiaaleilla mahdollisuuksien mukaan

- kankaan koristelu esim. käsin- ja konekirjonta, kankaanpainanta ja värjäys

- ompeluun liittyvät tekniikat esim. kaava, kiinnittimet, saumarakenteet

- koneellisen puuntyöstön tekniikat esim. sahaus, hionta, sorvaus, höyläys

- puuliitokset esim. ruuviliitos, poratappiliitos, sormiliitos, liimaus

- metalliliitokset esim. hitsaus, niittaus

- valutekniikat esim. kirjasinmetallivalu, hartsi, tina

- metallin muokkaus kylmänä/kuumana

- muovintyöstötekniikoita mahdollisuuksien mukaan

- elektroniikkarakentelun perustekniikat mahdollisuuksien mukaan

- eri materiaalien pintakäsittely

 • Kokeilujen avulla etsitään tuotesuunnittelutehtävään sopivia ratkaisuja.
 • Hallitaan tavallisimpien työskentelyyn käytettävien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet.

 

S4 Dokumentointi ja arviointi

 • Hyödynnetään viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia kokonaisen käsityöprosessin dokumentoinnissa.
 • Arvioidaan suunnitelman ja työohjeiden toteutumista sekä tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.

 

S5 Tekeminen

 • Valmistetaan omien tai yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita ja teoksia
 • Tuotteessa huomioidaan laadukkuus, toimivuus, ekologisuus ja eettinen kestävyys.
 • Käytetään monipuolisesti tekemiseen tarvittavia materiaaleja, työvälineitä, koneita ja laitteita.

 

S6 Työturvallisuus

 • Tutustutaan työskentelymenetelmiin ja arvioidaan mahdolliset riskit.
 • Käsityöprosessin aikana huomioidaan työturvallisuus.

 

S7 Yrittäjämäinen oppiminen

 • Tutustutaan yrittäjämäiseen toimintaan tai paikallisiin käsityö- ja teknologiatoimijoihin esim. yritysvierailuilla, opintokäynneillä tai virtuaalisesti.

 

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen

 • Pohditaan, miten käsityöllä voidaan viestiä tai vaikuttaa.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä