Evankelisluterilaisen uskonnon tavoitteet ja sisällöt 5lk

Evankelisluterilaisen uskonnon tavoitteet ja sisällöt 5.lk

5.lk

Tavoitteet:

T1 Oppilas perehtyy varhaisen kristillisyyden merkitykseen kristinuskon kehittymisessä maailmanuskonnoksi.

T2 Oppilas osaa nimetä keskeisimpiä rukouksia. Oppilas syventyy elämänkaaren kristillisiin rituaaleihin. Oppilas syventyy kirkkoarkkitehtuuriin ja sen symboliikkaan.

T3 -

T4 Oppilas harjoittelee kuvan lukemista erilaisista lähteistä. Oppilas löytää Raamatusta tarvitsemansa Raamatun kohdan.

T5 Oppilas tuntee kirkon synnyn vaiheita.

T6 Oppilas tutustuu juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteisiin. Oppilas tunnistaa juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviä piirteitä..

T7 Oppilaalla on mahdollisuuksien mukaan tilaisuus vierailla pyhäköissä ja osallistua uskonnollisia elementtejä sisältäviin tilanteisiin. Oppilas ymmärtää pyhyyden merkitystä uskonnoissa ja tiedostaa itselleen pyhiä asioita.

T8 Oppilas pohtii eettisiä kysymyksiä Raamatun keskeisten opetusten pohjalta.

T9 Oppilas tutustuu ikätasoonsa sopivalla tavalla lastenoikeuksiin ja niiden toteutumiseen maailmassa.

T10 Oppilas tietää arvo –käsitteen ja osaa yhdistää sen omaan ajatteluunsa. Oppilasta ohjataan pohtimaan elämänkysymyksiinsä liittyviä valintoja ja arvoja niiden taustalla.

T11 Oppilas osaa ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoittelee perustelemaan omia näkemyksiään

T12 Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

S1
- Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle maailmanuskonnoksi.

- Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

- Tutustutaan syvällisemmin kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan.

- Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.

S2

- Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia, pyhiin paikkoihin ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa.

- Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.

S3
- Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri uskonnoissa.
- Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo ja elämän kunnioittaminen. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä