Luku 14 Vuosiluokat 3-6

Vuosiluokat 3-6

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja on määritelty vuosiluokille 3-6. Niiden mahdolliset koulukohtaiset painotukset on kuvattu vuosisuunnitelmissa.

Kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet on kuvattu kunkin oppiaineen yhteydessä.

Oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt on kuvattu vuosiluokkakohtaisesti.