Englannin kielen tavoitteet ja sisällöt 3-6lk

Englannin kielen tavoitteet ja sisällöt

S1: Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

VALITSE VAIHTOEHTO A TAI B

A

3. – 6. luokka

 

Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin kielen levinnäisyyteen. Tutustutaan englannin maailmanlaajuiseen asemaan kielenä, jolla pärjää ympäri maailmaa. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.

Tutustutaan siihen, mitä muita kieliä omassa ympäristössä kuulee ja näkee, esim. lainasanojen esiintymiseen eri kielissä. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle omia ja aikuisten kokemuksia hyödyntäen.

 

 

 

 

 

B

3. luokka

4. luokka

5. luokka

6. luokka

 

Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin kielen levinnäisyyteen. Tutustutaan englannin maailmanlaajuiseen asemaan kielenä, jolla pärjää ympäri maailmaa. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.  Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.

Tutustutaan siihen, mitä muita kieliä omassa ympäristössä kuulee ja näkee, esim. lainasanojen esiintymiseen eri kielissä.

 

 

 

 

 

Edellisiä taitoja syvennetään.

 

Edellisten taitojen lisäksi harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.

 

Edellisten taitojen lisäksi hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle omia ja aikuisten kokemuksia hyödyntäen.

S2: Kielenopiskelutaidot

3. luokka

4. luokka

5. luokka

6. luokka

 

Opetellaan antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta.

Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä.

Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa.  

 

 

 

 

 

Edellisiä kielenopiskelutaitoja syvennetään läpi alakoulun.

 

Edellisten taitojen lisäksi opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä.

 

Edellisiä taitoja syvennetään.

S3: Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä:

3. luokka

4. luokka

5. luokka

6. luokka

 

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.

Keskeisiä aiheita ovat muun muassa oma elämänpiiri, sekä elämä englanninkielisessä ympäristössä.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monipuolisissa kielenkäyttötilanteissa pääpainon ollessa suullisessa harjoittelussa. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

 

 

 

Edellisiä taitoja syvennetään ja laajennetaan. Aiheet laajenevat käsittelemään enemmän elämää ja toimintaa englanninkielisessä ympäristössä. Kielenkäyttötilanteissa pääpaino on edelleen suullisessa harjoituksessa.

 

 

 

Edellisiä taitoja syvennetään ja laajennetaan. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä ottaen huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet.

Kirjallisten kielenkäyttötilanteiden harjoittelu vahvistuu suullisten rinnalla.

Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.

Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esim. ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta.

 

 

 

Edellisiä taitoja syvennetään ja laajennetaan.

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä