Elämänkatsomustiedon tavoitteet ja sisällöt 4lk

Elämänkatsomustiedon tavoitteet ja sisällöt 4.lk

4.lk

Tavoitteet:

T1 Oppilas harjaantuu eettisten kysymysten pohtimisessa ja harjoittelee niiden soveltamisesta arjessa.

T2 Oppilas harjaantuu erilaisten väitteiden tunnistamisessa sekä niiden perustelujen havaitsemisessa.

T3 Oppilas harjaantuu pohtimaan eri tekijöiden vaikutusta ja asioiden välisiä suhteita elämän erilaisissa käytännön tilanteissa.

T4 Oppilas vahvistaa oman vastuuntunnon kehittymistä toimiessa toisten kanssa sekä luonnossa.

T5 Oppilas syventää suomalaisen kulttuuriperinnön tuntemustaan ja harjaantuu havainnoimaan lähiympäristönsä kulttuurista moninaisuutta.

T6 Oppilaan katsomuksellinen ja kulttuurinen yleissivistys rakentuu suhteessa lukuvuonna käsiteltäviin sisältöihin.

T7 Oppilas harjaantuu oman katsomuksellisen opiskelun suunnittelussa ja arvioinnissa. Oppilas harjaantuu ohjatusti toimimaan asettamiensa tavoitteiden suunnassa.

T8 Oppilas harjaantuu ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia näkemyksiä.

T9 Oppilas perehtyy joihinkin YK:m Lapsen oikeuksien sopimuksessa mainittuihin oikeuksiin ja niihin sisältyvään eettiseen ajatteluun.

T10 Oppilas pohtii vastuullisen toiminnan keinoja ja merkitystä lukuvuonna käsiteltävien sisältöjen näkökulmasta. Oppilas rohkaistuu kantamaan vastuuta ja toimimaan aloitteellisesti arkisessa ympäristössään.

Sisällöt:

S1 Kasvaminen hyvään elämään

  • Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä, esim. säännöt kotona ja koulussa
  • Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää

S2 Erilaisia elämäntapoja

  • Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin.
  • Pohditaan esimerkiksi hyväksymisen ja ymmärtämisen merkityksiä..
  • Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

S3 Yhteiselämän perusteita

  • Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana.
  • Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen ja oikeuden merkityksiä erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa.
  • Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

  • Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä