Liikunnan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 3-6 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Liikunnan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

VUOSILUOKAT 3-6

Opetuksen tavoite: T1 Kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.

Oppilas on fyysisesti aktiivinen, kokeilee mielellään erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelee parhaansa yrittäen.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas on fyysisesti aktiivinen, kokeilee mielellään erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelee parhaansa yrittäen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Monipuolisesti eri liikuntamuotoja ja –lajeja vuodenajat ja paikalliset olosuhteet huomioiden.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Toiminta ja työskentely: Oppilas on fyysisesti aktiivinen. Hän harjoittelee erilaisia liikuntatehtäviä parhaansa yrittäen.

Opetuksen tavoite: T2 Ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

Oppilas osaa harjaannuttaa havaintomotorisia taitojaan eli havainnoida itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tehdä liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Esim. kiinniottoleikit, voimistelu, musiikkiliikunta, hiihto sekä pallopelit ja –leikit.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L3, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppiminen: Oppilas harjoittelee käyttämään motorisia taitojaan eri aistien avulla liikuntaympäristöön ja välineisiin sopivalla tavalla.

Opetuksen tavoite: T3 Ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.

Oppilas vahvistaa tasapaino- ja liikkumistaitojaan sekä soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas vahvistaa tasapaino- ja liikkumistaitojaan sekä soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Esim. voimistelu telineillä, kamppailut, luistelu, hiihto, pallopelit, musiikki- ja tanssiliikunta, perusliikunta sekä suunnistus ja retkeily.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppiminen: Oppilas harjoittelee tasapaino- ja liikkumistaitoja ja osaa soveltaa niitä erilaisissa liikuntapaikoissa ja eri vuodenaikoina.

Opetuksen tavoite: T4 Ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.

Oppilas vahvistaa ja soveltaa välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas vahvistaa ja soveltaa välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa yksilö ja pienryhmätyöskentelyä korostaen.

Oppilas vahvistaa ja soveltaa välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa lisääntyvässä määrin yhteistoiminnallisesti.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Pomputtaminen, kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen sekä kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppiminen: Oppilas oppii käyttämään monipuolisesti erilasia liikuntavälineitä ja osaa soveltaa taitojaan erilaisissa liikuntapaikoissa ja eri vuodenaikoina

Opetuksen tavoite: T5 Kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

Oppilas arvioi, ylläpitää ja kehittää fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas arvioi, ylläpitää ja kehittää fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Esim. Pelit ja leikit, liikkuvuus- ja kehonhuoltoharjoittelu sekä Move-mittaus ja sen harjoittelu.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppiminen: Oppilas oppii ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan (nopeus, liikkuvuus, kestävyys ja lihaskunto). Hän osaa arvioida suoritustaan myönteisellä ja kannustavalla tavalla.

Opetuksen tavoite: T6 Opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä.

Oppilas osaa uida ja pelastautua vedestä.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä.

Vahvistaa uimataitoa ja opettaa pelastautumaan vedestä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Vesileikit ja –pelit sekä erilaiset harjoitteet uimataidon ja vedestä pelastautumisen kehittämiseksi.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppilas on perusuimataitoinen

(Osaa uida 50 metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5 metriä pinnan alla).

Opetuksen tavoite: T7 Ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.

Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Opetuksessa käytetään monipuolisesti vaihtelevia työskentelymuotoja, kuten yksilö-, pari- ja yhteistoiminnalliset työskentelymuodot. Toimiminen sääntöjen mukaan peleissä, leikeissä ja erilaisissa liikkumisympäristöissä.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Toiminta ja työskenteleminen: Oppilas osaa toimia asiallisesti ja turvallisesti liikuntatunnilla.

Opetuksen tavoite: T8 Ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa.

Oppilas osaa työskennellä kaikkien kanssa sekä säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas osaa työskennellä kaikkien kanssa sekä säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2

Ystävällinen käytös kaikkia kohtaan, rehellisyys, omista ja yhteisistä välineistä huolehtiminen sekä työrauhan antaminen muille.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Toiminta ja työskenteleminen: Oppilas oppii työskentelemään kaikkien kanssa. Hän osaa säädellä toimintaansa ja tunteitaan olosuhteet ja muut paikallaolijat huomioiden.

Opetuksen tavoite: T9 Ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista. Ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

Oppilas toimii reilun pelin periaatteella sekä kantaa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista. Oppilas toimii reilun pelin periaatteella ja kantaa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas toimii reilun pelin periaatteella sekä kantaa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista. Oppilas toimii reilun pelin periaatteella ja kantaa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2

Tuetaan oppilaan myönteisiä sosiaalisia arvoja ja niiden mukaista toimintaa kuten rehellisyyttä, vastuullisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Liikutaan ja pelataan ”Fair Playn” hengessä.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Toiminta ja työskenteleminen: Oppilas osaa toimia reilun pelin periaatteilla ja kantaa oman vastuunsa oppimistilanteista

Opetuksen tavoite: T10 Kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.

Oppilas ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitojaan.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitojaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3

Toimintaa, jossa oppilas kokee itsensä tärkeäksi ja merkitykselliseksi ja jossa hän saa kantaa vastuuta, tehdä valintoja ja päättää itseään koskevia asioista.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Toiminta ja työskenteleminen: Oppilas oppii ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan ja harjoittelee toimimaan myös itsenäisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä