Elämänkatsomustiedon tavoitteet ja sisällöt 3lk

Elämänkatsomustiedon tavoitteet ja sisällöt 3.lk

3.lk

Tavoitteet:

T1 Oppilas harjoittelee havaitsemaan ja pohtimaan eettisiä kysymyksiä arjen tilanteissa.

T2 Oppilas harjoittelee erilaisten näkökulmien tunnistamista ja niiden avointa kohtaamista.

T3 Oppilas harjoittelee arkielämän syy-seuraussuhteiden havaitsemista.

T4 Oppilas harjoittelee omasta toiminnasta vastuun ottamista ja toisten huomioimista omassa elämänpiirissään.

T5 Oppilas tutustuu suomalaiseen kulttuuriperintöön sekä harjoittelee havainnoimaan lähiympäristönsä kulttuurista moninaisuutta.

T6 Oppilaan katsomuksellinen ja kulttuurinen yleissivistys rakentuu suhteessa lukuvuonna käsiteltäviin sisältöihin.

T7 Oppilas harjoittelee ohjatusti oman katsomuksellisen opiskelun suunnittelua ja arviointia.

T8 Oppilas harjoittelee ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia näkemyksiä.

T9 Oppilas tutustuu joihinkin YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksessa mainittuihin oikeuksiin.

T10 Oppilas pohtii vastuullisen toiminnan keinoja ja merkitystä lukuvuonna käsiteltävien sisältöjen näkökulmasta. Oppilas harjoittelee vastuullista toimintaa arkisessa ympäristössään.

Sisällöt:

S1 Kasvaminen hyvään elämään

  • Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä, esim. kaverisuhteissa.
  • Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää

S2 Erilaisia elämäntapoja

  • Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin.
  • Pohditaan esimerkiksi hyväksymisen ja ymmärtämisen merkityksiä.
  • Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

S3 Yhteiselämän perusteita

  • Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana.
  • Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen ja oikeuden merkityksiä erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa.
  • Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

  • Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä