Ortodoksisen uskonnon tavoitteet ja sisällöt 3lk

Ortodoksisen uskonnon tavoitteet ja sisällöt 3.lk

3lk

Tavoitteet:

T1 Oppilas tutustuu Raamattuun ja pyhiin kertomuksiin sekä niiden keskeisiin opetuksiin ortodoksisen opetuksen näkökulmasta.

T2 Oppilas tutustuu kirkon rituaaleihin ja joihinkin mysteerioihin sekä keskeisiin rukouksiin. Oppilas tutustuu kirkkoon uskonnollisena rakennuksena. Oppilas tutustuu kirkon keskeisiin juhliin.

T3 Oppilas pohtii Raamatun opetusten vertauskuvallisuutta.

T4 Oppilas harjoittelee Raamatun käyttöä ja kuvanlukutaitoa ikonien avulla sekä harjoittelee etsimään tietoa erilaisista lähteistä.

T5 Oppilas tietää Suomen suurimmat uskonnolliset yhteisöt ja omassa koulussa opetettavia katsomuksia.

T6 Oppilas tutustuu Abrahamin uskontojen syntyyn.

T7 Oppilas harjoittelee asianmukaista käyttäytymistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa. Oppilas tietää pyhän käsitteen ja osaa yhdistää sen kirkkorakennukseen ja Raamattuun.

T8 Oppilas tutustuu Vanhan testamentin keskeiseen eettiseen opetukseen. Oppilas käsittelee keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Raamatusta valittujen kertomusten avulla.

T9 Oppilas tutustuu ikätasoonsa sopivalla tavalla lastenoikeuksiin ja niiden toteutumiseen maailmassa.

T10 Oppilasta pohtii ja arvioi tekemiään valintoja.

T11 Oppilas harjoittelee keskustelemaan ja ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan.

T12 Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

Sisällöt:

S1

  • Opetuksessa perehdytään Raamattuun pyhänä kirjana sekä muihin pyhiin kirjoituksiin.
  • Sisältöjen valinnassa keskeistä on Jumalan liitto ihmisen kanssa Vanhassa testamentissa; alkukertomukset sekä patriarkkakertomukset.
  • Opetuksessa perehdytään Raamatun käytön perusteisiin
  • Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Opetuksessa tutustutaan kirkkovuoden keskeisiin juhliin, kirkkomusiikkiin ja kirkkotaiteeseen.

S2

  • Opetuksessa tutustutaan ortodoksisen kirkon keskeisiin rukouksiin ja tapoihin, kuten ristinmerkki, kumarrukset ja paasto.
  • Tutustutaan Suomen kansankirkkoihin: luterilainen ja ortodoksinen kirkko sekä oman koulun uskontoihin ja katsomuksiin.
  • Vierailut lähialueen pyhäköissä.

S3

  • Opetuksessa tutustutaan ortodoksisen kirkon opetukseen ihmisestä Jumalan kuvana.
  • Perehdytään Raamatun 10 käskyyn eettisenä ohjeena.
  • Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä pyhyyden ja elämän kunnioittaminen. Opetuksessa tutustutaan YK:n Lapsenoikeuksien sopimukseen ja kestävään tulevaisuuteen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä