Ruotsin kielen tavoitteet ja sisällöt 7lk

Ruotsin kielen tavoitteet ja sisällöt 7lk

RUOTSI B1

(TOINEN KOTIMAINEN KIELI)

  1. luokan tavoitteet ja sisällöt

T1 Oppilas osaa kertoa, mitä kieliä Pohjoismaissa puhutaan.

T2 Oppilas laajentaa käsitystään ruotsin kielen säännönmukaisuuksista.

T3 Oppilas harjoittelee tavoitteiden asettamista ja opettelee hyödyntämään monipuolisia työsketelytapoja omassa oppimisessaan.

T4 Oppilas osaa antaa esimerkkejä tilanteista, joissa voi käyttää ruotsin kieltä.

T5 Oppilas harjoittelee eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta ja ymmärtää oman aktiivisen harjoittelun merkityksen.

T6 Oppilas harjoittelee kielellisten viestintästrategioiden käyttöä ja osaa hyödyntää ei-kielellistä viestintää vuorovaikutustilanteissa.

T7 Oppilas tutustuu useisiin kohteliaisiin kielenkäytön tilanteisiin.

T8 Oppilas tutustuu yksinkertaista ja tuttua sanastoa ja ilmauksia sisältävään kirjoitettuun ja puhuttuun kieleen.

T9 Oppilas harjoittelee ruotsin kielelle tyypillisiä äänteitä, opettelee, myös ulkoa, lyhyitä yksinkertaisia ilmauksia ja rakenteita.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tehdään ja raportoidaan havaintoja pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä. Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. Harjoitellaan käyttämään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.

S2 Kielenopiskelutaidot

Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielenkäytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa. Tutustutaan erilaisiin opiskelustrategioihin, oppimateriaaleihin ja oppimisympäristöihin opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen. Sisältöjä valittaessa näkökulmana ovat oppilaiden kiinnostuksen kohteet sekä nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä