Evankelisluterilaisen uskonnon tavoitteet ja sisällöt 4lk

Evankelisluterilaisen uskonnon tavoitteet ja sisällöt 4.lk

4.lk

Tavoitteet:

T1 Oppilas tutustuu Jeesuksen elämään ja opetuksiin.

T2 Oppilas osaa nimetä sakramentit. Oppilas perehtyy seurakunnan toimintaan.

T3 Oppilas tutustuu uskonnollisen kielen erityispiirteisiin ja vertauskuvallisuuteen.

T4 Oppilas opettelee etsimään tietoa monipuolisia lähteitä käyttäen.

T5 -

T6 -

T7 Oppilaalla on mahdollisuuksien mukaan tilaisuus vierailla pyhäköissä ja osallistua uskonnollisia elementtejä sisältäviin tilanteisiin. Oppilas osaa yhdistää pyhän käsitteen luterilaisuuden sakramentteihin.

T8 Oppilas tutustuu Uuden testamentin keskeiseen eettiseen opetukseen. Oppilas käsittelee keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta testamentista valittujen kertomusten avulla.

T9 Oppilas tutustuu ikätasoonsa sopivalla tavalla lastenoikeuksiin ja niiden toteutumiseen maailmassa.

T10 Oppilasta ohjataan arvioimaan tekemiään valintoja

T11 Oppilas harjoittelee keskustelemaan ja ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan.

T12 Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

 

S1

- Opetuksessa perehdytään Jeesukseen elämään, opetukseen ja merkitykseen kristinuskossa..

- Opetuksessa syvennetään tietoja elämänkaaren kristillisistä rituaaleista, sekä niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.

- Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.

S2

- Tärkeinä tarkastelun kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt.

- Tarkastellaan uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.

S3

- Kristinuskon tärkeimmistä eettisistä ohjeista tarkastellaan rakkauden kaksoiskäskyä.

- Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta testamentista valittujen kertomusten avulla.

- Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo ja elämän kunnioittaminen. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä