Evankelisluterilaisen uskonnon tavoitteet ja sisällöt 6lk

Evankelisluterilaisen uskonnon tavoitteet ja sisällöt 6.lk

6.lk

Tavoitteet:

T1 Oppilas tuntee Raamatun perusrakenteen ja merkityksen kristinuskon opin lähteenä.

T2 Oppilas ymmärtää sakramenttien merkityksen.

T3 Oppilas tiedostaa, että Raamatussa on erilaisia kirjallisuudenlajeja ja ymmärtää Raamatun kielen vertauskuvallisuutta.

T4 Oppilas harjoittelee tunnistamaan uskontoihin liittyvää uutisointia ja tutustuu ajankohtaisiin uskontoon liittyviin aiheisiin mediassa

T5 Oppilas tuntee pääpiirteittäin kirkkojen jakaantumisen ja reformaation vaiheita. Oppilas perehtyy Euroopan uskonnolliseen nykytilaan

T6 -

T7 Oppilaalla on mahdollisuuksien mukaan tilaisuus vierailla pyhäköissä ja osallistua uskonnollisia elementtejä sisältäviin tilanteisiin. Oppilas tietää, kuinka erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa toimitaan

T8 Oppilas perehtyy uskontoja ja katsomuksia yhdistäviin eettisiin periaatteisiin ja osaa tunnistaa niitä.

T9 Oppilas tutustuu ikätasoonsa sopivalla tavalla lastenoikeuksiin ja niiden toteutumiseen maailmassa.

T10 Oppilasta ohjataan pohtimaan elämänkysymyksiinsä liittyviä valintoja ja arvoja niiden taustalla.

T11 Oppilas osaa ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoittelee perustelemaan omia näkemyksiään

T12 Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

S1
- Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricola merkitykseen uskonnon uudistajina.
- Tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
- Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
- Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.

S2

- Opetuksessa tutkitaan Suomen ja Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
- Tarkastellaan uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esemerkeillä.

S3
- Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeänä sisältönä on myös luonnon vaaliminen.
- Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo ja elämän kunnioittaminen. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä