Evankelisluterilaisen uskonnon tavoitteet ja sisällöt 7lk

Evankelisluterilaisen uskonnon tavoitteet ja sisällöt 7lk

EV.LUT. USKONTO

  1. luokan tavoitteet ja sisällöt

T1 Oppilas oppii havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta sekä havaitsemaan uskontoon liittyvää monimuotoisuutta lukuvuonna käsiteltävien sisältöjen näkökulmasta.

T2 Oppilas ymmärtää kristinuskon vaikutusta kulttuuriin ja yhteiskuntaan ja tuntee sen historiallista taustaa. Oppilas tuntee kristinuskon lähteitä ja niiden syntyhistoriaa.

T3 Oppilas tunnistaa uskontojen ulottuvuudet ja uskonnottomuuden katsomuksellisena valintana. Oppilas syventää tietojaan islamista ja juutalaisuudesta.

T4 Oppilas osaa nimetä lukuvuonna käsiteltyjen uskontojen tapoja ja symboleja ja tunnistaa niitä median eri lähteistä. Oppilas tutustuu tapoihin, symboleihin ja uskonnollisiin aiheisiin yhteiskunnassa ja kulttuurissa itse tekemällä ja luovasti tuottamalla.

T5 Oppilas tutustuu pyhiin teksteihin.

T6 Oppilas perehtyy lukuvuonna opiskeltavien uskontojen eettisiin periaatteisiin ja pohtii niiden suhdetta ihmisoikeuksiin.

T7 Oppilas tunnistaa, kuinka lukuvuonna opiskellut uskonnot vaikuttavat yksilöiden valintoihin. Oppilas tutustuu lukuvuonna opiskeltavien uskontojen väliseen vuorovaikutukseen.

T8 Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nousevia ajankohtaisia teemoja.

T9 Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nousevien eettisten kysymysten yhteyttä hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan.

T10 Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja erilaisuutta.

S1 Suhde omaan uskontoon

Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista kirkkokunniksi.

Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa ja keskeistä sisältöä.

Perehdytään syvemmin kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin.

Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.

S2 Uskontojen maailma

Opetuksessa tarkastellaan Lähi-idässä syntyneiden maailmanuskontojen tapoja, symboleita, levinneisyyttä ja perusopetuksia sekä näiden uskontojen vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa.

Opetuksessa tutustutaan alustavasti uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.

Syvennetään uskontojen ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja maailmanrauhaa lukuvuonna tarkasteltavien uskontojen näkökulmasta.

Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.

S3 Hyvä elämä

Opetuksessa perehdytään lukuvuonna opiskeltavien uskontojen eettisiin periaatteisiin ja pohditaan niiden suhdetta ihmisoikeuksiin.

Esiin nostettavia eettisiä kysymyksiä tarkastellaan mediasta otettujen ajankohtaisten esimerkkien avulla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä