Käyttäytymisen arviointi Joensuun seudulla

Koulun arvot, kasvatustavoitteet, toimintakulttuuri ja järjestyssäännöt luovat pohjan käyttäytymisen arvioinnille.

Käyttäytymisen arviointi perustuu Joensuun seudun opetussuunnitelmassa kuvattuihin ja koulukohtaisesti täydennettyihin käyttäytymisen tavoitteisiin, joihin koko kouluyhteisö sitoutuu. Jokaisessa koulussa määritellään hyvä käyttäytyminen, ja kuinka opetussuunnitelman tavoitteet konkretisoidaan. Oppilaat osallistuvat koulukohtaisten käyttäytymisen tavoitteiden laadintaan.

Myöskään käyttäytymisen arviointi ei saa perustua persoonaan, temperamenttiin tai oppilaan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytyminen arvioidaan omana kokonaisuutenaan ja arvioinnissa noudatetaan samaa muotoa kuin oppiaineissa. Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä sanallisesti arvioitaviin todistuksiin eikä päättötodistukseen.

Käyttäytymisen arvioinnin tavoitteet Joensuun seudulla

Tavoite

1 - 2 lk.

3 - 6 lk.

7 - 9 lk.

Oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön.

Oppilas osaa toimia erilaisissa ryhmissä.

Oppilas arvostaa sekä omaa että toisten tekemää työtä.

Oppilas osaa huolehtia omasta oppimisympäristöstään ja -välineistään.

 

Oppilas osaa toimia erilaisissa ryhmissä ja edistää yhteistä työskentelyä.

Oppilas arvostaa sekä omaa että toisten tekemää työtä ja osallistuu luokan ja koulun yhteisiin projekteihin, juhliin ym. omalla työpanoksellaan.

Oppilas kantaa yhteistä vastuuta oman luokan ja koulun oppimisympäristöstä ja

-välineistä ja ymmärtää vastuunsa oman koulunsa ja lähiympäristönsä siisteydestä.

 

Oppilas osaa toimia erilaisissa ryhmissä ja edistää yhteistä työskentelyä. Oppilas edistää työrauhaa ja luo käytöksellään ympärilleen myönteistä ilmapiiriä.

Oppilas arvostaa sekä omaa että toisten työtä ja osallistuu luokan ja koulun yhteisiin projekteihin, juhliin ym. omalla työpanoksellaan.

Oppilas kantaa yhteistä vastuuta oman luokan ja koulun oppimisympäristöstä ja -välineistä ja ymmärtää vastuunsa oman koulunsa ja lähiympäristönsä siisteydestä.

Oppilas hallitsee eri vuorovaikutustilanteissa asiallisen, tilannetietoisen käyttäytymisen ja noudattaa hyviä tapoja.

Oppilas puhuu kohteliaasti. Oppilas käyttäytyy ystävällisesti ja auttavaisesti.

 

Oppilas puhuu kohteliaasti. Oppilas käyttäytyy ystävällisesti ja auttavaisesti.

Oppilaan kielenkäyttö on esimerkillistä. Oppilas käyttäytyy ystävällisesti ja auttavaisesti.

Oppilas noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä.

Oppilas noudattaa koulun toimintatapoja ja sääntöjä.

 

Oppilas noudattaa koulun toimintatapoja ja sääntöjä.

 

Oppilas osoittaa käyttäytymisellään sisäistäneensä koulun toimintatavat ja järjestyssäännöt.

Käyttäytymisestä annettavan arvosanan kriteerit Joensuun seudulla

Käyttäytymisestä annettavan arvosanan keskeiset kriteerit, joita koulut muokkaavat käyttöönsä yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa oman arvoperustan, käyttäytymiselle asetettujen tavoitteiden, toimintakulttuurin ja järjestyssääntöjen perusteella.

Sanallinen arviointi

Tavoitteet saavutettu erinomaisesti

 • Oppilas osaa työskennellä erilaisissa ryhmissä ja edistää työpanoksellaan yhteistä työskentelyä
 • Oppilas osallistuu aktiivisesti ja oma-aloitteisesti yhteiseen toimintaan
 • Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä
 • Oppilas huolehtii luokan ja koulun oppimisympäristöstä ja välineistä sekä kantaa vastuunsa koulun ja lähiympäristön siisteydestä
 • Oppilas käyttäytyy ystävällisesti ja auttavaisesti ja luo käytöksellään ympärilleen myönteistä ilmapiiriä
 • Oppilaan kielenkäyttö on tilannetietoista
 • Oppilas noudattaa koulun toimintatapoja ja sääntöjä

Tavoitteet saavutettu hyvin

 • Oppilas osaa työskennellä erilaisissa ryhmissä
 • Oppilas osallistuu yhteiseen toimintaan
 • Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä
 • Oppilas huolehtii luokan ja koulun oppimisympäristöstä ja välineistä
 • Oppilas käyttäytyy ystävällisesti
 • Oppilas noudattaa yleensä hyviä käytöstapoja
 • Oppilaan kielenkäyttö on yleensä tilannetietoista
 • Oppilas noudattaa koulun toimintatapoja ja sääntöjä
 • Oppilaan käyttäytymistä on voitu ohjata kasvatuskeskustelun tai kurinpitorangaistuksen avulla, ja hän on korjannut käyttäytymistään

Tavoitteet saavutettu kohtalaisesti

 • Oppilas osaa yleensä työskennellä erilaisissa ryhmissä
 • Oppilas arvostaa yleensä omaa ja toisten tekemää työtä
 • Oppilas osoittaa välinpitämättömyyttä ympäristöä kohtaan
 • Oppilaalla on vaikeuksia ottaa toiset huomioon
 • Oppilaan kielenkäyttö on usein sopimatonta
 • Oppilaan käyttäytymistä on ohjattu kasvatuskeskustelujen avulla ja/tai hän on saanut kurinpitorangaistuksen

Tavoitteet saavutettu osittain

 • Työskentely erilaisissa ryhmissä on oppilaalle haastavaa.
 • Oppilas ei osaa arvostaa omaa ja toisten tekemää työtä.
 • Oppilas osoittaa välinpitämättömyyttä ympäristöä kohtaan
 • Oppilas ei ota toisia huomioon
 • Oppilaan käyttäytyminen on välinpitämätöntä
 • Oppilaan kielenkäyttö on sopimatonta
 • Oppilas on saanut lukuisia kurinpitorangaistuksia

Hylätty

 • Oppilas ei kykene toimimaan kouluyhteisössä

Numeroarviointi

10 erinomainen

 • Oppilas osaa työskennellä erilaisissa ryhmissä.
 • Oppilas edistää omalla työpanoksellaan ja asiallisella käytöksellään yhteistä työskentelyä.
 • Oppilas käyttäytyy ystävällisesti ja auttavaisesti ja luo käytöksellään ympärilleen myönteistä ilmapiiriä.
 • Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä.
 • Oppilas huolehtii luokan ja koulun oppimisympäristöstä ja välineistä sekä kantaa vastuunsa koulun ja lähiympäristön siisteydestä.
 • Oppilas noudattaa luontevasti hyviä käytöstapoja.
 • Oppilaan kielenkäyttö on asiallista ja tilannetietoista.
 • Oppilas osallistuu aktiivisesti ja oma-aloitteisesti yhteiseen toimintaan.
 • Oppilas noudattaa koulun toimintatapoja ja sääntöjä.

9 kiitettävä

 • Oppilas osaa työskennellä erilaisissa ryhmissä.
 • Oppilas käyttäytyy ystävällisesti ja auttavaisesti.
 • Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä.
 • Oppilas huolehtii luokan ja koulun oppimisympäristöstä ja välineistä sekä kantaa vastuunsa koulun ja lähiympäristön siisteydestä.
 • Oppilas noudattaa hyviä käytöstapoja.
 • Oppilaan kielenkäyttö on tilannetietoista.
 • Oppilas osallistuu yhteiseen toimintaan.
 • Oppilas noudattaa koulun toimintatapoja ja sääntöjä.

8 hyvä

 • Oppilas osaa yleensä työskennellä erilaisissa ryhmissä.
 • Oppilas käyttäytyy ystävällisesti.
 • Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä.
 • Oppilas huolehtii luokan ja koulun oppimisympäristöstä ja välineistä.
 • Oppilas noudattaa yleensä hyviä käytöstapoja.
 • Oppilaan kielenkäyttö on yleensä tilannetietoista.
 • Oppilas noudattaa koulun toimintatapoja ja sääntöjä.
 • Oppilaan käyttäytymistä on voitu ohjata kasvatuskeskustelun tai kurinpitorangaistuksen avulla, ja hän on korjannut käyttäytymistään.

7 tyydyttävä

 • Oppilaalla on joskus vaikeuksia ottaa toiset huomioon.
 • Oppilas osoittaa välinpitämättömyyttä ympäristöä kohtaan.
 • Oppilaan kielenkäyttö on usein sopimatonta.
 • Oppilaan käyttäytymistä on ohjattu kasvatuskeskustelujen avulla ja/tai hän on saanut kurinpitorangaistuksen.

6 kohtalainen

 • Oppilaalla on vaikeuksia ottaa toiset huomioon.
 • Oppilas osoittaa välinpitämättömyyttä ympäristöä kohtaan.
 • Oppilaan kielenkäyttö on sopimatonta.
 • Oppilaan käyttäytymistä on ohjattu kasvatuskeskustelujen avulla ja/tai hän on saanut kurinpitorangaistuksia.

5 välttävä

 • Oppilas ei ota toisia huomioon.
 • Oppilaan käyttäytyminen on välinpitämätöntä.
 • Oppilaan kielenkäyttö on sopimatonta.
 • Oppilas on saanut lukuisia kurinpitorangaistuksia.

4 hylätty

 • Oppilas ei kykene toimimaan kouluyhteisössä.

Käyttäytymisen arvioinnin sanallisen ja numeroarvioinnin periaatteet, arvosanan merkitseminen todistukseen ja käyttäytymisen arvioinnin liitteet 

Luokka-aste

Käyttäytymisen arvioinnin muoto

Käyttäytymisen arvosanan merkitseminen todistukseen

Liitteet

1-3[1]

sanallinen

Ei merkitä todistukseen

Käyttäytymisen sanallinen arvio annetaan todistuksen liitteenä.

Liitteestä maininta todistukseen Lisätietoja-riville.

4-8[2]

numeerinen

Merkitään todistukseen

Ei liitettä

9

numeerinen

Välitodistus: Merkitään todistukseen

Päättötodistus: Ei merkitä todistukseen

Päättötodistus: Arvosana annetaan todistuksen liitteenä.[3]

Liitteestä ei tule mainintaa todistukseen.

 

[1] Ilomantsi: lk 1-2

[2] Ilomantsi: lk 3-8

[3] Kontiolahti: annetaan pyydettäessä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä