POSITIIVINEN PEDAGOGIIKKA

Popeda-kalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko44

28 October 2019 Thursday
29 October 2019 Thursday
30 October 2019 Thursday
31 October 2019 Thursday
1 November 2019 Thursday
2 November 2019 Thursday
3 November 2019 Thursday

Viikko45

4 November 2019 Thursday
5 November 2019 Thursday
6 November 2019 Thursday
7 November 2019 Thursday
8 November 2019 Thursday
9 November 2019 Thursday
10 November 2019 Thursday

Viikko46

11 November 2019 Thursday
12 November 2019 Thursday
13 November 2019 Thursday
14 November 2019 Thursday
15 November 2019 Thursday
16 November 2019 Thursday
17 November 2019 Thursday

Viikko47

18 November 2019 Thursday
19 November 2019 Thursday
20 November 2019 Thursday
21 November 2019 Thursday
22 November 2019 Thursday
23 November 2019 Thursday
24 November 2019 Thursday

Viikko48

25 November 2019 Thursday
26 November 2019 Thursday
27 November 2019 Thursday
28 November 2019 Thursday
29 November 2019 Thursday
30 November 2019 Thursday
1 December 2019 Thursday
Ilmoittautuminen

Positiivisen pedagogiikan kirjavinkkaus

Painetut julkaisut:

Lappalainen, K., Kuittinen, M. & Meriläinen, M. 2008. Pedagoginen hyvinvointi. [Turku]: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Leskisenoja, Eliisa. Positiivisen pedagogiikan työkalupakki. Jyväskylä: PS-kustannus, 2017.

Leskisenoja, Eliisa. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. 2019.

Leskisenoja, Eliisa. Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi. 2019.

Räsänen, Juhani. Kasvamaan havahtuminen: Koulun kehityskertomus ja uudistaminen : Oikeus luonteeseen. [Järvenpää]: [Julkiviestintä], 2014.

Sandberg, Erja. ADHD Ja Oppimisen tuki: Huomioi yksilölliset tarpeet ja vahvuudet. Jyväskylä: PS-kustannus, 2018.

Uusitalo-Malmivaara, Lotta, Ina Majaniemi, and Emmi Kokko. Huomaa Hyvä!: Vahvuusvariksen bongausopas. Jyväskylä: PS-kustannus, 2017.

Uusitalo-Malmivaara, Lotta. Huomaa Hyvä!: Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa. Jyväskylä: PS-kustannus, 2016. (myös: Huomaa hyvä! : -toimintakortit / Lotta Uusitalo-Malmivaara ja Kaisa Vuorinen ; kuvat: Ina Majaniemi)

Uusitalo-Malmivaara, Lotta. Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-Kustannus, 2014.

- Teoksessa mm. artikkeli (ss.224-242): Kumpulainen, K., Mikkola, A., Rajala, A., Hilppö, J. & Lipponen, L. (2014). Positiivisen pedagogiikan jäljillä.

 

Artikkelit:

Friman, Terhi. "Positiivinen asenne saa lapsen kukoistamaan." Lastentarha 3 (2016): 19-21.

 Friman, Terhi. "Valitse hyvän huomaaminen." Lastentarha 5 (2017): 26-28.

 Hämäläinen, Soili. "Motivaatiota myönteisyydestä." Opettaja 13 (2017): 32-33.
https://www.opettaja.fi/digilehti/13-2017/32-143

Kilpatrick, William Heard, and Rauno Huttunen. "Indoktrinaatio ja persoonien kunnioitus." Niin & Näin : Filosofinen Aikakauslehti 14, no. 1 (2007): 95-101.

Komi, Tiina. "Myönteinen kasvatus lisää työniloa: Tunnetilojen ja kokemusten tunnistaminen, dokumentointi ja jakaminen edistävät lasten hyvinvointia. Positiivinen pedagogiikka parantaa myös aikuisten työssä jaksamista." Lastentarha 2 (2015): 22-23.

Positiivisella kasvatuksella osallisuutta, hyvinvointia ja iloa koulutyöhön / Eliisa Leskisenoja
Teoksessa: Toom, Auli, Matti Rautiainen, and Juhani Tähtinen. Toiveet Ja Todellisuus: Kasvatus Osallisuutta Ja Oppimista Rakentamassa. [Turku]: Suomen kasvatustieteellinen seura, 2017.

Rajakangas, Eija. "Tutkiva oppiminen opintojakson pedagogisena ratkaisuna." EPooki : Oulun Seudun Ammattikorkeakoulun Tutkimus- Ja Kehitystyön Julkaisut 16 (2015): 015.

Sandberg , E & Vuorinen , K 2015 , ' Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin ' ADHD , Vuosikerta. 26 , Nro 1 , Sivut 12-14 .

Seppä, Minna. "Myötäinnolla Eteenpäin." SuPer 11 (2016): 30-32.

Seppä, Minna. "Hernepussit Pysyvät Rivissä." SuPer 11 (2016): 33.
- Haastateltavana joensuulaisen Ollilan päiväkodin johtaja Mia Gröhn positiivisesta pedagogiikasta.

Väänänen, Sirpa. "Positiivinen psykologia: Pintailmiö vai jotain pysyvämpää?" Mielenterveys 2 (2015): 38.

http://www.torstai-lehti.fi/2018/04/20/iloa-ystavallisyytta-ja-flowta-kouluelamaan/

https://www.opettaja.fi/tyossa/positiivisuus-tepsii/

 

Opinnäytteet yms

Avola, Pauliina. (2017). Positiivinen pedagogiikka opetussuunnitelmassa: Positiivisen pedagogiikan aihealueiden ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 sisällölliset yhtäläisyydet.
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101906/GRADU-1504007158.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 Heikkilä, Eevaleena, and Seinäjoen ammattikorkeakoulu. "Onnistuminen Huomataan!": Positiivinen Pedagogiikka 3–6-vuotiaiden Lasten Päivähoidossa. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014.
http://www.theseus.fi/handle/10024/82145

Holappa, I.-M. (Iina-Maria). ‘Producing’ Happy Tax-payers: Exploring Possibilities of Positive Pedagogy. University of Oulu, 2017.

Hägen, Piia, and Vaasan ammattikorkeakoulu. MINUN VAHVUUTENI: Positiivinen Pedagogiikka Ja Luonteenvahvuudet Varhaiskasvatuksen Työvälineinä. Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017.
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/135342/Hagen%20Piia%20Elina%20Ingman%20pdf.pdf;jsessionid=2DB9621486329F29E30C4124C3E65829?sequence=1

Kaasinen, Hanna, and Tampereen ammattikorkeakoulu. "Mä En Enää Ollu Nurkassa, Uskalsin Vastata Ja Keskustella Ja Siitä Tuli Olo, Et Mä Oon Hyvä": Vahvari -toimintamallilla Koulutuksellista Syrjäytymistä Ehkäisemässä. Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018.
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/142740/Kaasinen_Hanna.pdf;jsessionid=FC3EFCFB77211B1EB2CD4083018B6249?sequence=1

 Kreus, Ronja, and Hämeen ammattikorkeakoulu. Otsa Rypyttömänä Yhdessä Kehittyen: Positiivisuus Varhaiskasvatuksen Voimavarana. Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/140778/Kreus_Ronja-Lagstedt_Tiina-Ostman_Sanna.pdf;jsessionid=5B360B93672993C3502C8855C95E09A9?sequence=1

 Peltomäki, Laura, et al. Hyvinvointi valtakunnallisessa vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmassa: Tutkimus opetussuunnitelman oppilaan hyvinvoinnin edistämisen keinoista ja hyvinvointikäsityksestä. 2018.

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/58573/URN:NBN:fi:jyu-201806153229.pdf;jsessionid=8401FDDB4D69ADF68FEA32678C1A9D4B?sequence=1

 Prepula, Linda, and Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu). Positiivinen Pedagogiikka Ja Reflektiivisyys - Toimintapajat Kasvattajille. Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018.

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/141906/linda_prepula_2018_03_08..pdf;jsessionid=1BB824E8B99CEF24E7C82A59BECC65F5?sequence=1

 Raitala, Milla, and Hämeen ammattikorkeakoulu. ’’Kehua Ja Kannustaa Miljoona Kertaa Päivässä’’: Varhaiskasvattajien Näkemyksiä Positiivisesta Kasvatuksesta. Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017.

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/135983/Raitala_Milla.pdf;jsessionid=BEC7E174F25EE5C6490EE56490502051?sequence=1

 Kesti, M. (Mervi). Positiivinen Pedagogiikka: Miksi? University of Oulu, 2018.
- kandityö: http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201810062904.pdf

Lääkkölä, R. (Raisa). Positiivinen Pedagogiikka Oppilaan Opetuksen Ja Itsetunnon Tukena. University of Oulu, 2017.

Mäkinen, Meri, and Lahden ammattikorkeakoulu. Positiivisen Pedagogiikan Polulla: Opas Vahvuusperustaiseen Opetukseen Varhaiskasvatuksessa. Lahden ammattikorkeakoulu, 2017. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/131208/Makinen_Meri.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 Pekkala, H. (Hanna). Positiivinen Pedagogiikka Luonteenvahvuuksien Vahvistajana. University of Oulu, 2018.

Pursiainen, Virpi, and Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu). Positiivinen Pedagogiikka Huoltajille Tutuksi. Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018060612906

Ryhänen, L. (Leena). Positiivinen Pedagogiikka Päiväkodin Kontekstissa. University of Oulu, 2017.
http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201705232020.pdf

 
Blogit yms:

http://www.erjasandberg.eu/

http://kaisavuorinen.com/