Liikunnan tavoitteet ja sisällöt 9. lk

Tavoitteet ja sisällöt 9. lk

T1 Opetuksen tavoitteena on tarjota oppilaalle monipuolista liikuntaa vuodenajat ja paikalliset olosuhteet huomioi

T2 Oppilas harjaannuttaa havaintomotorisia taitojaan eli havainnoi itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekee liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

T3 Oppilas kehittää harjoittelun avulla tasapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta hän osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa.

T4 Oppilas kehittää harjoittelun avulla välineenkäsittelytaitojaan, jotta hän osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa.

T5 Oppilas arvioi, ylläpitää ja kehittää fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.

T6 Oppilas pystyy suorittamaan pohjoismaisen uimataidon kriteerien mukaisen 200 metrin uimataitotestin. Oppilas osaa vesipelastuksen periaatteita ja taitoja.

T7 Oppilas ottaa toiset huomioon sekä auttaa ja avustaa muita. Monipuolisten tehtävien myötä oppilas oppii vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä.

T8 Oppilas ottaa toiset huomioon sekä auttaa ja avustaa muita. Oppilas harjoittelee vastuun ottamista erilaisilla tehtävillä. Oppilas harjoittaa rakentavaa tunteiden ilmaisua.

T9 Oppilas noudattaa yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia. Oppilas edesauttaa omilla ratkaisuillaan tavoitteen mukaista toimintaa liikuntatunneilla.

T10 Oppilas oppii ponnistelemaan pitkäjänteisesti yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi.

T11 Oppilas kehittää myönteistä suhtautumistaan omaan kehoonsa, pätevyyteensä ja yhteisöllisyyteen.

T12 Oppilas ymmärtää että riittävä fyysinen aktiivisuus ja liikunnallinen elämäntapa liittyvät saumattomasti omaan hyvinvointiin.

T13 Oppilas rohkaistuu etsimään ja löytämään liikunnan lajikirjosta ”oman juttunsa”.

 

S1 liittyen tavoitteeseen T1
Monipuolisesti eri liikuntamuotoja ja –lajeja.

S1 liittyen tavoitteeseen Kehon tuntemusta, -hahmotusta ja -hallintaa kehittävät harjoitteet. Eri aisteihin (esim. näkö, kuulo, lihas, liike ja tasapaino) perustuvaa havaitsemista harjoittavia pelejä ja leikkejä.

S1 liittyen tavoitteeseen T3
Juoksua, ponnistamista, loikkaamista, hyppäämistä, laukkaamista, liukumista, kiipeämistä ja harppaamista kehittävät harjoitteet ja pelit (esim. voimistelu välineillä, parkour, lumiliikunta, pallopelit, musiikkiliikunta).

 S1 liittyen tavoitteeseen T4
Heittämistä, kiinniottamista, potkaisemista, potkaisemista ilmasta, kauhaisemista, iskemistä, pomputtelemista, kierittämistä, lyömistä, lyömistä ilmasta kehittäviä harjoitteita, esim. maila- ja pallopelit, vesiliikunta, perusliikunta.

S1 liittyen tavoitteeseen T5
Esim. Move-mittaus (8. lk), erilaisia ja monipuolisia tapoja mitata ja arvioida omia fyysisiä ominaisuuksia, peruskuntoharjoittelu, voimaharjoittelu sekä liikkuvuus- ja kehonhuoltoharjoittelu sekä ryhmäliikunta. Voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta kehittävät harjoitteet.

S1 liittyen tavoitteeseen T6
Uima- ja vesipelastustaitoja kehittävät harjoitteet, esim. pituus- ja syvyyssukeltaminen, veteen hyppääminen, vedestä pelastaminen ja pelastautuminen ja erilaiset uintitekniikat.

S2 liittyen tavoitteeseen T7

Esim. oppilaiden vastuuttaminen pelien ja leikkien sääntöjen noudattamisesta, turvallisesta liikuntaympäristöstä sekä kanssaliikkujien hyvinvoinnista. Oppilastuomaroinnit.

S2, S3 liittyen tavoitteeseen T8

Opetuksessa käytetään monipuolisesti vaihtelevia työskentelymuotoja (yksilö, pari ja ryhmä). Erilaiset pelit ja leikit, joissa koetaan liikkumisen riemua unohtamatta kilpailullisempia pelejä/harjoitteita, joissa voiton ja häviämisen tunneilmaisu korostuu.

S2 liittyen tavoitteeseen T9

Opetuksessa käytetään monipuolisesti vaihtelevia työskentelymuotoja (yksilö, pari ja ryhmä). Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opetetaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avustamaan muita. Tehtävien myötä opetetaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä. Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.

S3 liittyen tavoitteeseen T10

Oppilaat saavat vaikuttaa itse tuntien sisältöihin soveltuvin osin.

S3 liittyen tavoitteeseen T11

Oppilas pääsee kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa liikuntaympäristöissä.

S3 liittyen tavoitteeseen T12

Iloa ja virkistystä tuottavat liikuntatehtävät.

S3 liittyen tavoitteeseen T13

Tutustua harjoittelun perusperiaatteisiin sekä annetaan tieto liikunnan harrastusmahdollisuuksista ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä