Englannin kielen tavoitteet ja sisällöt 7lk

Englannin kielen tavoitteet ja sisällöt 7lk

ENGLANTI A1

  1. luokan tavoitteet ja sisällöt

T1 Oppilas tietää, missä englantia puhutaan ja että englannin kielessä on eri variantteja.

T2 Oppilas osaa etsiä erilaisia, aitoja englanninkielisiä kommunikaatiotilanteita.

T3 Oppilas osaa etsiä vertailukohdetta muista kielistä ja kiinnittää huomiota yhtäläisyyksiin ja eroihin. Oppilas tuntee kielitiedon peruskäsitteet.

T4 Oppilas tuntee erilaisia tapoja oppia ja harjoittelee niitä monipuolisesti. Oppilas harjoittelee arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä.

T5 Oppilas harjoittelee käyttämään kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa.

T6 Oppilas osaa ilmaista oman mielipiteensä jokapäiväisissä viestintätilanteissa.

T7 Oppilas tutustuu erilaisiin ilmauksiin, joilla kiertää tuntemattomat käsitteet.

T8 Oppilas osaa erilaisia kohteliaisuuskäytänteitä.

T9 Oppilas ymmärtää kirjoitettua ja puhuttua kieltä, joka käsittelee hänelle itselleen läheisiä asioita ja aihepiirejä.

T10 Oppilas osaa tuottaa jo yksinkertaista tekstiä ja puhetta hänelle itselleen läheisistä asioista ja aihepiireistä. Oppilas osaa tuottaa välttämättömiä rakenteita ja aiheeseen liittyvää sanastoa. Oppilas osaa keskeiset ääntämissäännöt.

S1 Kasvu moninaiseen kulttuuriin ja kielitietoisuuteen

Otetaan selkoa joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty kieli. Harjoitellaan sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilasta englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin englannin kielen varianteista.

S2 Kielenopiskelutaidot

Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanaston käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia.

S3 Kehittyvä kielitaito, taitoa toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Sanastoja ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet.

Lisäksi sisältöjä valittaessa otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä ikäluokan taitotaso huomioiden.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä