Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt 5lk

Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt 5.lk

Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt 5lk

T1 oppilas kiinnostuu ympäröivästä yhteiskunnasta ja yhteiskuntaopista tiedonalana.

T2 oppilas harjoittelee eettiseen arviointikykyyn liittyviä erilaisia inhimillisiä, yhteiskunnallisia ja taloudellisia kysymyksiä.

T3 oppilas hahmottaa itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä, ymmärtää ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä hahmottaa yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita.

T4 oppilas oppii tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa arjessa ja yhteiskunnassa.

T5 oppilas oivaltaa työnteon ja yrittäjyyden merkityksen lähiyhteisössään.

T6 oppilas ymmärtää, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä.

T7 oppilas harjoittelee demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä oppii keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä.

T8 oppilas ymmärtää oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä harjoittelee niihin liittyviä taitoja.

T9 Oppilas kiinnostuu erilaisten yhteisöjen toiminnasta. Oppilas harjoittelee median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla tavalla.

 

Yhteiskuntaopin opetuksen sisällöt 4lk

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen:

Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä