Musiikin tavoitteet ja sisällöt 7lk

Musiikin tavoitteet ja sisällöt 7lk

MUSIIKKI

  1. luokan tavoitteet ja sisällöt

T1 Oppilas oppii toimimaan ryhmässä rakentavasti ja muita kannustaen. Oppilas oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan musisoinnissa.

T2 Oppilas oppii havainnoimaan omassa äänessä tapahtuvia muutoksia ( äänenmurros). Oppilas oppii ylläpitämään laulutaitoaan ja osallistuu yhteislauluun. Oppilas tutustuu erilaisiin äänenkäyttö- ja laulutapoihin.

T3 Oppilas vahvistaa yhteismusisointitaitojaan.

T4 Oppilas oppii kokemaan kehonsa musiikillisena instrumenttina. Oppilas vahvistaa taitoaan kokea musiikin syke sekä eläytyä ja ilmentää musiikkia liikkeen keinoin.

T5 Oppilas kuuntelee musiikkia aktiivisesti ja eläytyy sen tunnelmaan motorisesti, visuaalisesti ja mielikuvitusta käyttäen. Oppilas kuvailee kuulemaansa ja kertoo musiikin herättämistä mielikuvista, ajatuksista ja tunteista.

T6 Oppilas oppii ideoimaan, suunnittelemaan ja käyttämään musiikkia luovasti myös eri taiteenaloja yhdistäen.

T7 Oppilas tutustuu musiikkiteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin oman musiikin tuottamisessa ja tallentamisessa.

T8 Oppilas tutustuu musiikkiin kulttuurin ilmentäjänä sekä vaikuttamisen keinona viestinnässä.

T9 Oppilas oppii käyttämään musiikin käsitteitä ja terminologiaa musiikillisen toiminnan yhteydessä.

T10 Oppilas kehittää omaa musiikkisuhdettaan ja oppii tunnistamaan musiikin vaikutukset tunteisiin ja hyvinvointiin.

T11 Oppilas oppii käyttämään soittimia ja laitteita turvallisesti sekä huolehtimaan kuulostaan ja toimimaan vastuullisesti musisointitilanteissa.

T12 Oppilas oppii pitkäjänteiseen musiikilliseen taitojen kehittämiseen sekä ymmärtää musiikillisten tuotosten viimeistelyn tärkeyden.

S1 Miten musiikissa toimitaan

Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen.

Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi, melodia- ja sointusoitinten soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.

S2 Mistä musiikki muodostuu

Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja.

Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri tilanteissa.

Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan.

Myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa.

Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille.

Pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa, eri aikoina ja aikakausina.

S4 Ohjelmisto

Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt huomioiden.

Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla.

Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa.

Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat tuotokset ja sävellykset.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä