Tavoitteet ja sisällöt 8.luokka

Tavoitteet ja sisällöt 8.luokka

FYSIIKKA

8. luokan tavoitteet ja sisällöt

T1 Oppilas innostuu fysiikan opiskelusta.

T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas harjoittelee kuvaamaan omaa osaamistaan.

T3 Oppilas ymmärtää lämpöilmiöiden tuntemisen ja vuorovaikutuksen merkityksiä omassa elinympäristössä. Oppilas ymmärtää voimien vaikutuksia ja niiden merkityksiä omassa elinympäristössä.

T4 Oppilas arvioi omia valintojaan energian (esim. oman kodin lämmitys) kestävän käytön kannalta.

T5 Oppilas muodostaa kysymyksiä kulloinkin tarkastelevasta ilmiöstä ja osaa kehittää tutkimustaan kysymysten perusteella.

T6 Oppilas toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelee turvallisesti ja johdonmukaisesti.

T7 Oppilas käsittelee, tulkitsee ja esittää omien tutkimustensa tuloksia.

T8 Oppilas ymmärtää joitakin lämpöön (esim. ilmalämpöpumppu, jääkaappi, lämpömittari), voimiin ja liikeilmiöihin (esim. kolaritestit) liittyvien teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita.

T9 Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mittaustulosten hankkimiseen ja esittämiseen mahdollisuuksien mukaan. Hän osaa pohtia ilmiöitä myös niitä havainnollistavien simulaatioiden avulla.

T10 Oppilas käyttää fysiikan käsitteitä täsmällisesti selittäessään lämpö- ja liikeilmiöitä sekä pohtiessaan ilmiöiden välisiä suhteita.

T11 Oppilas osaa käyttää erilaisia malleja lämpö- ja liikeilmiöiden sekä vuorovaikutuksen kuvaamisessa ja selittämisessä.

T12 Oppilas harjoittelee käyttämään eri tietolähteitä sekä perustelemaan erilaisia näkemyksiään fysiikalle ominaisella tavalla.

T13 Oppilas tuntee tapoja, joilla luonnontieteellinen tieto on kehittynyt (tutustumalla esimerkiksi tieteen historiaan ja tiedon kehittymiseen) sekä tietää tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

T14 Oppilas saavuttaa riittävät tiedolliset jatko-opintovalmiudet vuorovaikutuksesta ja liikkeestä.

T15 Oppilas osaa käyttää fysiikan tietoja ja taitoja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä mahdollisuuksien mukaan tutustuu fysiikan soveltamiseen jossakin tilanteessa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisössä.

TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT SISÄLLÖT

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

Tutkimusprosessin vahvistaminen sekä avointen tutkimustöiden harjoittelu (vuorovaikutuksista, niiden synnyttämistä voimista ja liiketilaan liittyvistä sisältöalueista) huomioiden oppilaiden mielenkiinnon kohteet. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään tvt:n käyttöä tutkimusprosessissa.

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elin ympäristössä

Lämpöopin ilmiöihin (oman elämän ja arjen näkökulma) syvennytään kvalitatiivisella tasolla ja tutkitaan niitä kokeellisesti. Pohditaan voimiin ja niistä aiheutuvien liikeilmiöiden vaikutuksiin omassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa esim. liikenneturvallisuuden näkökulmasta.

S3 Fysiikka yhteiskunnassa

Fysiikan lämpöopin ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin (esim. oman kodin lämmitysmuodot) liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pohditaan energiantuotantoa ja kestävää energiavarojen käyttöä energian säilymislain kautta.

Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista.

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana

Fysiikan luonne asiasisältöjen pohjalta (esim. energian säilymisen periaate) sekä tutustutaan fysiikan uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin ja nykypäivän tutkimukseen.

S5 Vuorovaikutus ja liike

Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.

S6 Sähkö

ei sisältöä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä