Historian tavoitteet ja sisällöt 6lk

Historian tavoitteet ja sisällöt 6lk

Historian tavoitteet ja sisällöt 6lk

T1 Oppilas kiinnostuu historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena.

T2 Oppilas tunnistaa erilaisia historian lähteitä.

T3 Oppilas ymmärtää historiallisen faktatiedon ja tulkinnan eron.

T4 Oppilas hahmottaa erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä osaa käyttää niihin liittyviä historiallisia käsitteitä.

T5 Oppilas ymmärtää ihmisen toiminnan motiiveja

T6 Oppilas osaa hahmottaa erilaisia syitä ja seurauksia historian tapahtumille ja ilmiöille.

T7 oppilas tunnistaa muutoksia oman perheen tai yhteisön historiassa sekä ymmärtää, miten samat muutokset ovat voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille

T8 oppilas hahmottaa jatkuvuuksia historiassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.

T9 Oppilas osaa esittää joillekin historia muutoksille syyn.

T10 oppilas osaa selittää, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä.

T11 Oppilas osaa selittää ihmisen toimintaa useammasta eri näkökulmasta.

Yhdysluokilla vuorokurssiopetuksessa sisällöt S1-S5 voidaan opettaa Suomen historia ja yleinen historia erikseen kronologisesti vuorovuosina.

5lk

6lk

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty: Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa ja metsästyskulttuuriin sekä maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

S3 Keskiaika: Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan. Tutustutaan idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin sekä eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.

S2 Vanha aika ja antiikin perintö: Paneudutaan orastavaan demokratiaan Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta.

S4 Uuden ajan murrosvaihe: Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.

S5 Suomi osana Ruotsia: Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla paikallinen näkökanta huomioiden.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä