Kuvagalleria

4.5.2023 Virkisty veistosvaelluksella

Osaava Satakunta jalkautui tänään Porin keväisen viileään ja raikkaaseen ulkoilmaan tarjoten sivistystoimialan henkilöstölle työhyvinvointia opastettuun kulttuurikokemukseen yhdistäen virkistävän veistosvaelluksen merkeissä. Oppaana toimi Porin taidemuseon timanttinen intendentti Mirja Ramstedt-Salonen. Kiitos mukana olleille! ☀️

26.4.2023 Henkäyksiä itsellesi

Osaava Satakunta laskeutui tänään Mindfulness-tunnetaitovalmentaja Katri Mäenpään johdolla rentouttavaan tässä ja nyt -tilaan. Henkäyksiä itsellesi -koulutuksessa kiinnitettiin huomiota hengitykseen ja samalla tarkkailtiin kehon tuntemuksia ja sen lähettämiä viestejä. Koulutus antoi mahdollisuuden rauhoittumiselle, pysähtymiselle ja hiljentymiselle. Koulutuksen tavoitteena oli lisätä kehotietoisuutta ja kehittää itsetuntemusta.

#osaavasatakunta #työhyvinvointi

21.4.2023 Lasten ja nuorten työelämätaitojen kehittäminen

Tänään toteutettiin koulutustapahtuma teemalla Lasten ja nuorten työelämätaitojen kehittäminen. Talous ja nuoret TAT:in Mia Dietrich-Isomaa, asiantuntija, TAT:in palvelut ja Lauri Vaara, erityisasiantuntija, pedagogiikka ja opettajankoulutus saapuivat Poriin kertomaan Osaava Satakunnan eri kuntien eri luokka-asteiden lasten ja nuorten työelämätaitoja opettaville opettajille ja ohjaushenkilöstölle TAT:in tuoreimmat kuulumiset.

Koulutus aloitettiin yhteisellä osuudella, joka sisälsi mm. TATin tulevaisuusraportin. Tämän jälkeen siirryttiin työpajatyöskentelyyn kouluasteittain. Koulutus antoi osallistujille teorian lisäksi konkreettisia työkaluja lasten ja nuorten työelämätaitojen opettamiseen.

Vinkki: Mikäli koulullenne on tulossa yrittäjyysaiheinen MOK-viikko, on teillä mahdollisuus hyödyntää viikon ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa TAT:in maksuttomia materiaaleja: https://tat.fi/
Käy tutustumassa!

17.4. ja 18.4.2023 MAPA® -koulutus Management of Actual or Potential Aggression, Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta, Pomarkku

Osaava Satakunnan kevään 2023 viimeinen MAPA-koulutus toteutettiin Pomarkussa. Osaava Satakunnan koulutukset ovat avoimia ja maksuttomia kaikkien jäsenkuntien sivistystoimialan henkilöstölle lähikoulutuspaikkakunnasta riippumatta. MAPA tulee sanoista Management of Actual or Potential Aggression eli Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta. Koulutuksessa oli mukana innostunut ja aktiivinen joukko kasvatus-, ohjaus- ja opetushenkilöstöä useammasta eri Osaava Satakunnan jäsenkunnasta.😊

Kouluttaja: Pekka Teini, erityistason MAPA-kouluttaja

15.4.2023 Makramee – Ideoita alakoulun ja yläkoulun kädentaidon tunneille

Käytännön koulutuspajana toteutettu Makramee – Ideoita alakoulun ja yläkoulun kädentaidon tunneille -koulutus oli suunnattu erityisesti kädentaitoja opettaville luokanopettajille ja aineenopettajille, mutta myös muulle aiheesta kiinnostuneelle opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Kouluttajana toimi kokenut ja osaava Porin seudun kansalaisopiston ja Otsolan kansalaisopiston lankatöiden opettaja Mari Kuusisto-Lahti.

Kolmen tunnin koulutus tarjosi osallistujille mahdollisuuden toteuttaa kädentaitojaan unisieppari-solmeilun merkeissä. Kouluttaja Mari esitteli ja jakoi osallistujille myös lukuisia muita makramee-solmeilu-vinkkejä ja -linkkejä. Kiitos mukana olleille aktiivisesta osallistumisesta ja mukavasta tunnelmasta!

3.4.2023 Kiusaamisen ehkäiseminen, Ulvila

Osaava Satakunta jalkautui tänään Ulvilaan. Kiusaamisen ehkäiseminen -koulutus tarjosi koulujen henkilöstölle kattavasti tietoa mm. siitä mikä kaikki on kiusaamista, mitä on loukkaava kohtelu ja miten oppilaiden välistä myönteistä vuorovaikutusta ja kaveritaitoja voisi vahvistaa; mitä erityispiirteitä nettikiusaamisella on ja miten siihen voisi puuttua. Koulutuksessa käytiin läpi myös oppilaiden kokemuksia kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta sekä koulujen kiusaamisen vastaisen työn suunnitelmaa. Kiitos osallistujille, kouluttaja Tiia Rosnellille sekä kiitos Ulvilan Vanhankylän koululle koulutuspaikkalainasta ja kahvitusavusta!

30.3.2023 Arduinon alkeet - Koulutusta teknologiasta ja ohjelmoinnista kiinnostuneille opettajille

Tänään toteutettiin teknologiasta ja ohjelmoinnista kiinnostuneille eri aineiden opettajille Arduinon alkeet -koulutus. Arduino on elektroniikka-alusta sekä ohjelmointiympäristö, joka tarjoaa monipuolisen ja mielenkiintoisen mahdollisuuden tutustua teknologiaan ja ohjelmointiin. Koulutuksessa tutustuttiin Arduinon käyttöönottoon rakentamalla peruskomponenteilla ja ohjelmoimalla pieni arkinen projekti. Kouluttajana toimi opettaja Juuso Lymy, Kuninkaanhaan koulu, Pori.

Toisinaan koulutuksissa tapahtuu jotain yllättävää. Tämän päivän haasteen tarjosi Chromebookien ja Arduinon välinen tunnistettavuuspulma (jota lähdetään tietohallinnosta selvittämään). Päivän positiivinen ja hymyt huulille tuonut yllätys oli se, että samaan koulutukseen osui kolme aikoinaan samalla vuosikurssilla opiskellutta opettajaystävää – tästä kohtaamisessa ei ollut tunnistettavuuspulmaa laisinkaan! 😊

23.3.2023 Taiteen iloa - Työhyvinvointia taidetyöpajassa

Tänään Osaava Satakunta toteutti yhteistyössä Porin taidemuseon kanssa kaksi Taiteen iloa - Työhyvinvointia taidetyöpajassa -tapahtumaa. Taidetyöpajat oli suunnattu koko sivistystoimialan henkilöstölle, ja iloksemme taidetyöpajat keräsivät monialaisesti osallistujia useasta eri Osaava Satakunnan jäsenkunnasta.

Työpajoissa osallistujat pääsivät kokeilemaan taiteen eri tekniikoita: akvarelleja, mustetta ja kohografiikkaa linoväreillä. Työpajat tarjosivat mahdollisuuden uppoutua yhden tekniikan äärelle tai kokeilla useita. Luova taideiltapäivä tarjosi työhyvinvointia ja iloa arkeen. Palautteissa toivottiin jo uusia vastaavia toteutuksia! 😊

Taidemuseon valoisa ja viihtyisä Työpaja tarjosi erinomaisesti toimivan tilan taidetyöpajojen toteuttamiselle. Pajoissa vallitsi ihanan rento, hyväntuulisen inspiroiva tunnelma. Kiitos osallistujille aktiivisesta ja luovasta osallistumisesta! Ja kiitos Porin taidemuseon museolehtori Ilona Junturalle asiantuntevasta ja osaavasta ohjauksesta!

9.3.2023 Turvallinen varhaiskasvatus ja alakoulu, Ulvila

Turvallinen varhaiskasvatus ja alakoulu -koulutus tarjosi osallistujille sekä teoriaa että käytäntöä.
Kiitos kaikille osallistujille ja kouluttaja Pekka Teinille mukavasta ja onnistuneesta koulutusiltapäivästä!☀️

Koulutuksen sisältö:
Lapsen ja pienen oppilaan tunteiden kohtaaminen
Ennakointi ja riskien arviointi haastavien lasten ja nuorten kohtaamisessa
De-eskalaatiostrategiat : verbaalit - , paraverbaalit – ja nonverbaalit taidot
Turvallisen fyysisen ohjaamisen, väliintulojen ja rajoittamisen periaatteet
Lainsäädäntöä mm. työturvallisuuslain, lastensuojelulain, perusopetuslain sekä rikoslain osalta

Istuvan ja seisovan lapsen lähestyminen
Lapsen kiinniottotilanteet
Fyysisen turvallisen kiinnipitämisen perusteet, pääpaino pienen lapsen ohjaamisessa ja rajoittamisessa
Jälkipuinti lapsen kanssa kriisitilanteen jälkeen

8.3.2023 Vuorovaikutuksen ja osallisuuden johtaminen

Vuorovaikutuksen ja osallisuuden johtaminen

Kohderyhmä: sivistysjohtajat, rehtorit, tiimien vetäjät, yksiköiden esimiehet, muut sivistystoimialan esihenkilöinä toimivat tai esihenkilöksi haluava ja tähtäävä sivistystoimialan henkilöstö

Sisältö: Koulutus tarjoaa työkaluja vuorovaikutuksen lisäämiseen ja parantamiseen, mahdollistaa oman toiminnan reflektoinnin ja ennen kaikkea antaa turvallisen tilan keskustella avoimesti asiantuntijoiden sekä kollegoiden kanssa. Koulutuksessa arvostetaan osallistujien omia kokemuksia sekä asiantuntijuutta ja annetaan tilaa omien ajatusten ja kokemusten esille tuomiseen. Koulutuksen keskeistä sisältöä ovat käytäntöä tukevat menetelmät ja opitun kokeileminen arjessa.

Koulutuspäivän aikana päästään pureutumaan teemaan ja työstämään mm. kouluille sekä myös muihin sivistystoimialan yksiköihin sopivia malleja osallisuuden ja vuorovaikutuksen edistämiseen. Koulutuksessa mietitään mm. sitä, miksi ja miten vuorovaikutusta tulisi kehittää, millaista on laadukas vuorovaikutus sekä miten vuorovaikutus ja osallisuus ovat yhteydessä toisiinsa. Koulutuksessa tehdään myös erilaisia vuorovaikutusharjoituksia.

Kouluttaja: Heikki Vuojakoski, toimitusjohtaja, Nuorten Akatemia ja Urpo Uusitalo, kumppanuuspäällikkö, Nuorten AkatemiaTämä päivä oli täynnä kohtaamisia, vuorovaikutuksen työkaluja, pohdintoja, reflektointia, naurua ja mukavaa yhdessä oloa Vuorovaikutuksen ja osallisuuden johtaminen -koulutuksen merkeissä. Tilaa annettiin sekä keskusteluille, pariporinoille, mutta myös omille ajatuksille. Kiitos osallistujille aktiivisesta asenteesta ja heittäytymisestä! Kiitos Nuorten Akatemian osaaville kouluttajille Heikki Vuojakoski ja Urpo Uusitalo. Crazy Town Pori tarjosi viihtyisät ja toimivat tilat. Kiitos järjestelyavusta yhteisömanageri Kati Fagerille!

2.3.2023 Miten mahdollistaa oppilaan kuulluksi tulemisen kokemusta opetus- ja kasvatusympäristöissä?

Perusopetuksen henkilöstölle suunnatussa Miten mahdollistaa oppilaan kuulluksi tulemisen kokemusta opetus- ja kasvatusympäristöissä? -koulutuksessa Minna Berg, kasvatustieteiden maisteri, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Väitöskirjatutkija tarkasteli kuulluksi tulemisen kokemuksen rakentumista osana psyykkisen hyvinvoinnin tukemista ja pohti keinoja muuttaa toiminta- ja tulkintatapoja positiiviseen suuntaan koulumotivaation ja koulutyöhön sitoutumisen lisäämiseksi. Koulutuksen tavoitteena oli lisätä osallistujien keinoja tuottaa kuulluksi tulemisen kokemuksia päivittäisissä kohtaamistilanteissa koulun arjessa. Asiaa lähestyttiin käytännönläheisesti vankan teoriataustan ja tutkimustiedon viitekehyksestä.

1.3.2023 Lapset ja nuoret somessa, Nakkila

Tänään polkaistaan käyntiin Osaava Satakunnan koulutusrikas maaliskuu Lapset ja nuoret somessa -koulutuksen merkeissä. Luentokoulutus koulun henkilökunnalle sosiaalisen median ajankohtaisista sisällöistä ja ilmiöistä. Kouluttajana toimi Tiia Rosnell, nuorisotyön koordinaattori, MLL:n Satakunnan piiristä.

Kiitos Nakkilan yhteiskoululle värikkään viihtyisästä koulutustilalainasta ja kiitos Sini Koivulalle ja Jari Koskille järjestely- ja aula-avusta! Kiitos Tiialle koulutuksen pitämisestä ja kiitos osallistujille mukana olosta ja hyvistä kommenteista ja keskusteluista!

"Todella ajankohtainen, informatiivinen ja 'silmät avaava' koulutus sosiaalisen median ilmiöistä! Jokaisen koulumaailman henkilön sekä vanhemman tulisi osallistua tähän koulutukseen." - Jonna Antila, Osaava Satakunta

7.2.2023 Tunnetaitoja ja toimintaa luokkahuoneeseen

Tänään toteutettiin Tunnetaitoja ja toimintaa luokkahuoneeseen -koulutus. Koulutus antoi opettajille ja muille lasten kanssa työtään tekeville käytännön työvälineitä tunnetaitojen opettamiseen arjessa ja vinkkejä tunnetaitojen opettamiseen eri oppiaineisiin sisällyttäen. Koulutuksen aikana osallistujat saivat mahdollisuuden pohtia, havainnoida ja sanoittaa myös omia vahvuuksiaan, tunteitaan sanoina ja väreinä, keskustellen ja välillä rentoutuen. Koulutus tarjosi teemaan liittyvän tuhdin vinkkipaketin ja osallistujat pääsivät myös käytännössä kokeilemaan erilaisia harjoitteita. Kiitos osallistujille heittäytymisestä, hyvistä puheenvuoroista ja keskusteluista. Minna Grönqvistille kiitos koulutuksen pitämisestä! 😊

6.2.2023 Kiusaamisen ehkäiseminen, Merikarvia

Tänään toteutettiin koulujen henkilökunnalle suunnattu yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa järjestetty Kiusaamisen ehkäiseminen -koulutus Merikarvian yhtenäiskoulun auditoriossa.

Koulutuksessa käsiteltiin seuraavia kysymyksiä ja teemoja:
Mikä kaikki on kiusaamista, mitä on loukkaava kohtelu ja miten oppilaiden välistä myönteistä vuorovaikutusta ja kaveritaitoja voisi vahvistaa. Mitä erityispiirteitä nettikiusaamisella on ja miten siihen voisi puuttua. Koulutuksessa käytiin läpi myös oppilaiden kokemuksia kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta sekä koulujen kiusaamisen vastaisen työn suunnitelmaa.

Kouluttajana toimi Tiia Rosnell, nuorisotyön koordinaattori, MLL:n Satakunnan piiri
Koulutustilaisuudessa mukana ensimmäistä ammatillista harjoitteluaan suorittava SAMK:n sosionomiopiskelija Amanda Heimovesa

1.2. ja 2.2.2023 MAPA® -koulutus Management of Actual or Potential Aggression, Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta, Eura

Osaava Satakunnan ja kokeneen MAPA-kouluttaja Pekka Teinin koulutusyhteistyö jatkui helmikuussa Eurassa järjestetyn MAPA-koulutuksen merkeissä. Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta -koulutus veti osallistujia taasen maksimiosallistujamäärän, 20 osallistujaa. Koulutuspäivät sujuivat mukavasti Euran yhteiskoulun auditorion tilavissa tiloissa. Pekalle kiitos koulutusyhteistyöstä ja osallistujille kiitos aktiivisesta ja hyväntuulisesta osallistumisesta!

25.1. ja 26.1.2023 MAPA® -koulutus Management of Actual or Potential Aggression, Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta, Eurajoki (Luvia)

Osaava Satakunnan kevään 2023 ensimmäinen lähikoulutus MAPA® -koulutus Management of Actual or Potential Aggression, Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta toteutettiin Eurajoella, Luvialla. MAPA-koulutuksen tavoitteena on ohjata henkilöstöä haasteellista käytöstä ehkäisevään toimintaan lasten ja nuorten kriisikäyttäytymisen taso huomioiden. Koulutuksessa ohjataan huomioimaan lasten ja nuorten (sekä aikuisten) yksilölliset tarpeet, kunnioittamaan perus- ja ihmisoikeuksia ja toimimaan lakien, säännösten, hyvien ammatillisten käytäntöjen ja eettisten periaatteiden mukaan.

Tälläkin kerralla suosittuun koulutukseen osallistui kasvatus- ja opetushenkilöstöä sekä työssään lapsia ja nuoria kohtaavaa sivistystoimialan henkilöstöä useammasta eri Osaava Satakunnan jäsenkunnasta. Koulutuspäivät tarjosivat kokeneen ja asiantuntevan kouluttaja Pekka Teini johdolla teorian lisäksi monia käytännön harjoituksia. Innostunut ja hyväntuulinen osallistujajoukko osallistui aktiivisesti koko koulutuksen ajan! Kiitos kaikille mukana olleille!

24.1.2023 Koulupoissaolo ilmiönä ja keinoja siihen puuttumiseen

Koulutuksessa tarkasteltiin koulupoissaoloihin liittyviä ilmiöitä, taustatekijöitä ja käytännön toimintamalleja viimeaikaisten selvitysten sekä koulupoissaolohankkeen tuottamien kokemusten valossa. Koulutuksessa tutustuttiin myös kahteen koulupoissaolojen taustatekijöitä kartoittavaan kyselyyn ja niiden käyttöön. Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien koulupoissaoloon liittyvää tietoa ja lisätä keinoja tukea koulussa käymistä ja opintojen edistämistä.

Kouluttajana toimi Nina Mansikka, erityisopettaja, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Mentaalivalmentaja. Koulutus tarjosi osallistujille teemaan liittyvän tuhdin infopaketin käytännön työkalu- ja toimintamalliesimerkeillä.

18.1. ja 23.1.2023 Tutustu Canvaan -peruskoulutus

Osaava Satakunnan koulutuskevät starttasi kahdella Tutustu Canvaan -peruskoulutuksella. Molemmat etäkoulutukset täyttyivät osallistujista ja kouluttaja Leena Hannele Huovinen tarjosi osallistujille informaatiorikkaan, käytännön harjoitteita sisältävän toimivan koulutussetin. Kiitos Leenalle koulutusten pitämisestä osallistujille aktiivisesta osallistumisesta!

Osallistujapalautetta:
Sisällöllisesti sopiva ja informatiivinen, kouluttaja asiantunteva ja selkeä. Helppo pysyä perässä, niin ei mennyt turhaan aikaa kysymyksiin, mutta niillekin oli aikaa tarpeen vaatiessa.
Kouluttaja erittäin hyvä ja innostava. Selkeä hyvä tyyli opettaa.
Sisältö hyvä, kun kaikki on uutta. Kouluttaja sopiva. Kohderyhmää
huomioitiin. Hyvä fiilis.
Ihana, innostava koulutus!

1.12.2022 Tunnetaitoja pienille ja isoille

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle sekä muulle aiheesta kiinnostuneelle sivistystoimialan henkilöstölle suunnattu Tunnetaitoja pienille ja isoille -koulutus saatiin muutaman etätoteutuskerran jälkeen nyt toteutettua ensimmäistä kertaa myös lähikoulutuksena. Porin taidemuseon Luentosali tarjosi koulutukselle viihtyisät tilat. Rauhallinen instrumenttimusiikki taustalla toivotti osallistujat tervetulleeksi, himmennetyt tilan valot ja tilaan ripustetut kausivalot loivat mukavan ja rauhallisen tunnelman.

Koulutus tarjosi runsaan teorian, lukuisten vinkkien ja esimerkkien lisäksi myös osallistujia aktivoivia pohdinta- ja pariporinatehtäviä.

Sisältö:
”Ihmiset eivät muista mitä sanoit, ei mitä teit. Mutta he eivät koskaan unohda, mitä sait heidät tuntemaan.”

Tunteet ovat läsnä arjessa joka paikassa ja koko ajan, niin päiväkodissa kuin koulussakin. Opettaminen ja kasvattaminen ovat tunnetyötä. Mikä on tunteiden merkitys omassa toiminnassani ja miten voin kohdata omat sekä lapsen tunteet arjessa.

Tunnetaitoja tutkimalla ja kehittämällä opetus –ja kasvatustyöhön tulee lisää syvyyttä ja merkitystä.
Miten kohtaat, kuulet, näet lapsen/nuoren. Mitä näihin kohtaamisiin sisältyy? Moni tunne saattaa jäädä huomaamatta jatkuvan kiireen ja suoritusten alle?

Koulutuksen tavoitteena on
-tuoda esiin tunteiden merkitys kasvussa ja oppimisessa
-tunnistaa ja pohtia tunteiden merkitystä arjessa
-antaa työvälineitä ja vinkkejä tunnetaitojen opettamiseen

Kouluttaja: Minna Grönqvist, KM luokanopettaja, erityisopettaja, Mf tunnetaitojen valmentaja

29.11.2022 STEAM (teknologia ja ohjelmointi) yläkoulussa

Koulutuksessa pohdittiin STEAM:in (teknologian ja ohjelmoinnin) merkitystä ja toteuttamista yläkoulussa. Koulutuksen pääpaino oli fysiikan ja kemian opetuksessa muita oppiaineita sivuten. Koulutuksessa tutustuttiin Micro:bit (mikrokontrolleri) käyttöön fysiikan ja kemian mittauksissa sekä tuotettuun opetusmateriaaliin, jolla pääsee matalalla kynnyksellä mittauksissa alkuun. Koulutus tarjosi mahdollisuuden kokeilla omalla tietokoneella tai Chromebookilla Micro:bitin ohjelmointia ja toimivuutta.

Kouluttajana toimi Juuso Lymy, opettaja, Kuninkaanhaan koulu, Pori

Osallistujapalautetta koulutuksesta:
"Hyvä koulutus ja vihdoin ”järkevää” ohjelmointia, joka ei täysin irrallista vaan voidaan linkittää selvästi kemiaan ja fysiikkaan!"
"Olen tyytyväinen sisältöön ja pääsi itse tekemään ja kokeilemaan, mikä oli hyvä juttu!"

12.11.2022 Yhdessä eteenpäin - Osaava Satakunnan Perusopetusfoorumi 2022 Kuvat 1/3

Osaava Satakunnan Perusopetusfoorumi 2022 kokosi yhteen 485 perusopetuksen henkilöstön jäsentä. Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskus toimi mahtavana tapahtumapaikkana. Tapahtuma tarjosi osallistujille upeat Keynote-puheenvuorot Marjo Rantanen ja Kaisa Vuorinen, useita kymmeniä koulutuspajoja ja kouluttajia sekä hienon kattauksen näytteilleasettajien ständejä - koulutusta, kohtaamisia, tutustumisia, keskusteluja, hymyjä, nauruja, hyvää fiilistä! 😊

Kiitos kiitos kiitos kaikille mukana olleille! ❤
Te kaikki teitte päivästä mahdollisen ja onnistuneen.

#osaavasatakunta #perusopetusfoorumi2022 #yhdessäeteenpäin #ammatillinentäydennyskoulutus
#tunnelmallaonväliä #huomaahyvä

Tapahtuman valokuvaus: Olli-Pekka Björn

12.11.2022 Yhdessä eteenpäin - Osaava Satakunnan Perusopetusfoorumi Kuvat 2/3

Lisää kuvia mm. valinnaisista ja jatkuvista koulutuspajoista.

Valinnaiset koulutuspajat:

Agenda Ilmiöksi – innostavia ideoita ja työkaluja teemapäiviin
Rauhankasvatusinstituutti ry:n asiantuntijat

Aistitiedon käsittelyn eli sensorinen integraation ongelmat ja tukitoimet kouluiässä
Marika Horttana, toimintaterapeutti ja SI-terapeutti, Erityismuksut Oy

Auttaisiko taide jaksamaan - koulunuorisotyötä taidelähtöisin menetelmin
Koulunuorisotyöntekijänä toiminut Katri Tella, FM, lasten ja nuorten erityisohjaaja, yhteisötaiteilija

Ensiaputaitoja yläkoululaisille - InAction-virtuaalinen peli ja pelillisyys pedagogisena lähestymistapana
Maarit Kuja-Kanto ja Nina Fisk, SPR

eTwinning opettajan työvälineenä
Jenni Decandia, Kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija, Oriveden kaupunki, eTwinning-lähettiläs

Google Classroom hyötykäyttöön
Ville Suvikas, luokanopettaja, Google sertifikoitu kouluttaja, taso 1

” Kaikkein parasta oli mun mielest niiku tajuta, et mä en oo nolla. Mä merkitsen ja sillee.”
- Vahvuusperustaisen opetuksen ja ohjauksen hyödyllisyys nuoren näkökulmasta
Marjo Katajisto, rehtori, väitöskirjatutkija, Positive Psychology Practitioner

Kasvumyönteisen oppimiskulttuurin johtaminen ja yhteisöllisyys
Markku Pelkonen, liiketoimintajohtaja ja valmentaja, Otava Oppimisen palvelut

Kirjaston monipuoliset palvelut osaksi koulun arkea ja opetusta
Itätuulen kirjaston henkilökunta

Kiusaamisen ehkäiseminen
Anna-Kaisa Hiedanniemi, suunnittelija, MLL

Koulun perhetyö
Salla Rosvall-Vainio ja Jaana Ramsten, koulunperhetyöntekijät, Porin perusturva lapsiperheiden palvelut

Kuinka katsomme maailmaa – eettinen ja kriittinen globaalikasvatus
Rauhankasvatusinstituutti ry:n asiantuntijat

Käyttäytymisen häiriöt lapsuudessa, sosiaalisen vuorovaikutuksen tukeminen ja varhaisen puuttumisen keinot
Psyk.sh (erik. lasten ja nuorten mielenterveystyö), TtM, hoitotyön lehtori Minna Kahala, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Makramee – Ideoita alakoulun ja yläkoulun kädentaidon tunneille
Mari Kuusisto-Lahti, lankatöiden opettaja, Porin seudun kansalaisopisto

Moniammatillinen yhteistyö, varhainen puuttuminen, rikosten ehkäiseminen ja hyvinvoinnin edistäminen
- Ankkuri-tiimin ja perusopetuksen yksiköiden välinen yhteistyö
Marko Sulonen, ohjaaja, nuorisopäivystäjä, Ankkuri-tiimi, Pori sekä vuorossa oleva Ankkuri-poliisi

Museoiden monipuoliset palvelut osaksi koulun arkea ja opetusta
Porin museot: Porin taidemuseo, Satakunnan Museo, Rosenlew-museo, Luontotalo Arkki ja Rakennuskulttuuritalo Toivo

MYÖNTEISESTI! - tunnetaidoilla kohti yksilön ja työyhteisön hyvinvointia
Marjo Katajisto, rehtori, väitöskirjatutkija, Positive Psychology Practitioner

Mä en vaan pysty menemään sinne! Ovatko nepsy-piirteet yhteydessä kouluakäymättömyyteen?
Tiina Puska, konsultoiva sairaalaopettaja

Nuorten tulevaisuusraportti 2022: Nuorten työelämäodotukset ja arvostukset
Lauri Vaara, Erityisasiantuntija, Talous ja Nuoret TAT

Nuorten työelämämaisemat ja niiden huomioiminen opetuksessa
Riikka Ahonvala, Nuorten työelämäasiantuntija, Talous ja nuoret TAT

Opettajien velvollisuudet ja mahdollisuudet toimia uhkaavissa tilanteissa
Turvanvuoksi Oy:n asiantuntijakouluttajat mm. Tomi Jokivalli, Janne Korhonen ja Tuulia Väisänen

Peda.net 25 vuotta. Nyt Juhlitaan! - Avaimet käteen -periaatteella toimintamalleja tukemaan oppimista
Tero Pelkonen, Peda.net, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Perheiden kohtaaminen: Erilaiset perheet koulussa
FT, johtava asiantuntija Anna Moring Monimuotoiset perheet -verkosto

Positiivinen koulu!
Kaisa Vuorinen, kasvatustieteen tohtori, erityisluokanopettaja

Ryhmäyttämällä ryhmäksi
Tiia Rosnell, nuorisotyön koordinaattori, MLL:n Satakunnan piiri

Sukella riskien keskelle! Punaisen Ristin uudistunut oppimateriaali maailman riskeistä
Pekka Reinikainen, kansainvälisen vaikuttamistyön ja viestinnän asiantuntija; Ronja Päivärinta, globaalikasvatuksen harjoittelija, Suomen Punainen Risti

Tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus
Antti Jokinen-Amee, opinto-ohjaaja

Toiminnallisen oppimisen ideatyöpaja alakoulujen opettajille
Niina Merta-Kaisjoki, luokanopettaja, Lapin koulu, Rauma

Tunnetaitoja pienille ja isoille
Minna Grönqvist, KM luokanopettaja, erityisopettaja, Mf tunnetaitojen valmentaja

Työkaluja somehäirintään puuttumiseen koulussa
Digitaalisen nuorisotyön asiantuntijat Minerva Kettukuja, Reetta Hänninen, Jenny Keilonen ja Jenni Suhonen, Sua varten somessa

Vinkkauksesta pakohuoneisiin – Kirjaston ja koulun yhteistyön jatkuva kehittäminen
Erkka Ojanen, vastaava kirjastonhoitaja Itätuulen kirjastossa

Voiko tätä tehdä diginä? Ruokakasvatuksen kätevät työkalut alakouluun
Aliisa Hyvönen, ruokakasvatuksen asiantuntija, Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry

Voiko tätä tehdä diginä? Ruokakasvatuksen kätevät työkalut yläkouluun
Aliisa Hyvönen, ruokakasvatuksen asiantuntija, Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry

Jatkuvat koulutuspajat:

Aistilan ja interaktiivisen lattian käyttö opetuksessa

Atea - Vinkkejä digitaaliseen opetukseen! / Simon Koivumaa (Apple business manager), Janne Konttinen (Advisor, education), Alex Ylinärä (Consultant, education)

Elvyttäminen ja sydäniskuri tutuiksi – Osaa ja opeta edelleen!
Peruselvytystaidot, elvytysopastus ja sydäniskurin käyttö haltuun – Opastusta, materiaaleja ja linkkivinkkejä itselle ja oppitunneille! / Satakunnan Sydänpiiri Ry

Kirjaston monipuoliset palvelut osaksi koulun arkea ja opetusta / Erkka Ojanen, vastaava kirjastonhoitaja, Itätuulen kirjasto

Museoiden monipuoliset palvelut osaksi koulun arkea ja opetusta / Porin museot eli Porin taidemuseo, Satakunnan Museo, Rosenlew-museo, Luontotalo Arkki ja Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Osaava Satakunta

Porin museot – koulujen ja päiväkotien aarreaitta –video
Museot ja niiden palvelut tutuiksi - Ideoita ilmiöopettamiseen!

Näin helpotat opettajan työtä Qridin avulla! / Henri Karjalainen, pedagoginen johtaja, Qridi

Tutustu Tuulikellon koulun luokkahuoneisiin

Tapahtuman valokuvaus: Olli-Pekka Björn

9.11.2022 Avaimia ohjaukseen

Tänään toteutettiin yhteistyössä HY+:n kanssa Avaimia ohjaukseen -koulutuskokonaisuuden 3. osio Dialoginen ja vuorovaikutuksellinen ohjaus lähikoulutuspäivänä Porissa. Porin taidemuseon Luentosali tarjosi koulutuspäivälle toimivat ja viihtyisät puitteet. Päivän aikana käsiteltiin seuraavia teemoja: dialogi ohjauksen työvälineenä, tunteet ohjaustyössä, ohjaajan tilannetaju ja resilienssi sekä toteutettiin erilaisia dialogiharjoituksia. Kiitos kouluttajille Heli Pesoselle ja Hanna Nuutiselle, OhjausOprakka ja kiitos osallistujille aktiivisesta ja osallistumisesta – ja puhtia tuleviin webinaariosioihin!

29.9.2022 Vooosh! Koskettava ja ravisuttava kuvaus koulukiusaamisesta ja siitä selviytymisestä

Osaava Satakunta tarjosi jäsenkuntiensa sivistystoimialan henkilöstölle koulutuksellisenkin kulttuurielämyksen. VOOOSH! on ja oli voimakas, koskettava ja ravisuttava kuvaus koulukiusaamisesta ja siitä selviytymisestä. Näyttelijä Henri Välikankaan monologi piti otteessaan, vei tunnetilasta toiseen, antoi ja jätti paljon ajateltavaa. Kiitos Henrille huikeasta näyttelijäsuorituksesta, kiitos Kehräämön ihanalle henkilökunnalle järjestelyavusta ja kiitos osallistujille mukana olosta.

https://rakastajat.fi/vooosh/

VOOOSH!

From ‘Vespers’, a collection of monologues by Philip Ridley.

Katsojien ja kriitikoiden ylistämä VOOOSH! on koskettava ja ravisuttava kuvaus koulukiusaamisesta ja siitä selviytymisestä.

Aika: to 29.9.2022 klo 17-18
Paikka: Kehräämö Pori, Pohjoisranta 11, Pori

Kohderyhmä: Sivistystoimialan henkilöstö. Erityisesti lasten ja nuorten kanssa työtään tekevä ja lapsia ja nuoria työssään kohtaava sivistystoimialan henkilöstö sekä muu aiheesta ja kulttuurikokemuksesta kiinnostunut sivistystoimialan henkilöstö.

VOOOSH! esittelee nuoren ihmisen selviytymisstrategiaa maailmassa, jossa toinen ihminen on uhka.
Monologin kertojana on nuori henkilö, joka kokee päivittäin fyysistä ja henkistä väkivaltaa ja sen uhkaa sekä koulussa että koulumatkallaan. Kiusaamisen lopettaa lopulta selittämätön räjähdys, joka tuhoaa tieltään kaiken elollisen, paitsi koululaisen ja hänen perheensä. Maailmanlopun jälkeisessä maailmassa kaikki on entistä paremmin, ja perheellä on aikaa yhdessäoloon. Ovathan he mitä ilmeisimmin viimeiset elossa olevat ihmiset.

Rakastajat-teatterin VOOOSH! on maailman ensimmäinen monologista tehty ammattiproduktio sekä maailman ensimmäinen käännös ja näin ollen myös kantaesitys.


TEATTERIARVIOT JA KATSOJAPALAUTE

"Välikangas ei haparoi tunnin mittaisessa esityksessä hetkeäkään, vaan antautuu täydelle tulkinnalle väkivallan uhriksi joutuneesta koulupojasta. Kyse on poikkeuksellisesta huippusuorituksesta." - Pertti Pitkonen, Satakunnan Kansa

"Henri Välikangas vangitsee ensi sekunnista alkaen katsojat näytelmään, joka koskettaa, ravistelee, suututtaa ja itkettää. ★★★★★" - Leena Reikko, Kulttuuritoimitus

"Henri Välikangas onnistuu roolissaan hienosti ja sisäistää vahvasti koulukiusatun pojan olemuksen. Hänen herkästä ja tarkkanäköisestä tulkinnastaan ei puutu mitään eikä siinä ole mitään liikaa. Näyttelijä on vahvasti läsnä, hän on ilmeikäs ja ilmaisuvoimainen myös tavassaan liikkua." - Maarit Anttila, Länsi-Suomi

"Oli parasta mitä olen teatterissa hetkeen nähnyt. Henri ja Reetta saivat taitavalla tekemisellään tämänkin kyynikon liikuttumaan aidosti. Suosittelen näytelmää jokaiselle, joka on ikinäkään tekemisissä toisten ihmisten kanssa."

"Voimakas ja koskettava monologi koulukiusaamisesta ja siitä selviytymisestä, joka sai ainakin mun tunteet pintaan tosi voimakkaasti. Esityksen jälkeen oli tosi sanaton olo... Voispa kaikki maailman ihmiset nähdä tän."

"Oli yks parhaista esityksistä mitä ikinä nähny, muhun uppos kyl kovaa! Todellakin kannattaa mennä katsomaan!"

https://rakastajat.fi/vooosh/

Käsikirjoitus: Philip Ridley
Ohjaus ja suomennos: Reetta Vehkalahti
Näyttelijä: Henri Välikangas
Tekniikka: Andrew Ahtiainen, Pedro García Diaz, Sami Rosnell
Liikkeen asiantuntija: Tiina Santavuo
Visualisointi: Työryhmä
Graafinen suunnittelu: Ville Salén
Tuotanto: Rakastajat-teatteri ja työryhmä
Näytelmän esitysoikeuksia valvoo Nordic Drama Corner Oy.
Kiitokset: Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto, Ida Aalberg -säätiö, Taiteen edistämiskeskus - Satakunnan taidetoimikunta, Kulttuuritalo Annis
Henri Välikankaan näytöskuvat Valokuvaaja Mikael Leppäniemi.

21.9.2022 Mitä tehdä musatunnilla? Toiminnallisia vinkkejä alakoulun musiikin tunneille

Keskiviikkoiltapäivä täyttyi musiikista, liikkeestä, hymyistä, naurusta ja laulusta! 😊 Mitä tehdä musatunnilla? -koulutus keräsi runsaan osallistujajoukon Väinölän koulun musiikkiluokkaan. Osallistujia oli useasta eri Osaava Satakunnan jäsenkunnasta.

Koulutus toteutettiin hybridikoulutuksena Teamsin välityksellä. Monipuolinen ja toiminnallinen koulutus osallisti aktiivisesti ja tarjosi runsaasti helposti toteutettavia vinkkejä alakoulun musiikintunneille.

Kouluttajana toimi innostava moniosaaja, luokanopettaja Päivi Tuomi. Kiitos Päiville idearikkaasta koulutuksesta ja kiitos lähiosallistujille harjoituksiin heittäytymisestä ja kiitos myös etäosallistujille aktiivisesta mukanaolosta.

Hakuna matata. 😊

Osallistujapalautetta:
Hieno koulutus, kiitos! Tästä sai paljon hyviä ideoita omaan opetukseen.
Ihanaa saada vinkkejä omaan työhön. Niin paljon yksin pakerretaan, ja harvoin mitään tukea omaan työhön saa. Kiitos ! Oli rentouttavaa ja uusia ideoitakin tuli.
Hybridimalli onnistui mielestäni hyvin, koulutus oli hyvä, konkreettisia vinkkejä eli hyvä kun näkee miten tehdään, kohderyhmät kaikki huomioitu, tosin ääni kuului joskus heikommin, vaikka itsellä äänentoistot isolla, linkkeinä lähetetyistä materiaaleista kuitenkin täydentyi se, mikä jäi kuulumatta.
Hyvä kouluttaja, hyvä fiilis, hyvin huomioitu kohderyhmä.
Täydellinen koulutus! Hyvä toteutus ja sisältö. Koulutuksessa rento tunnelma ja helppo osallistua matalalla kynnyksellä!
Hyvä kouluttaja, rento ja osaava, ilmapiiri iloinen.

20.9.2022 Perusopetukseen valmistava opetus - mitä ja miten?

Perusopetuksen valmistavaa opetusta suunnittelevalle ja toteuttavalle perusopetuksen henkilöstölle sekä muulle aiheesta kiinnostuneelle perusopetuksen ja sivistystoimialan henkilöstölle suunnattu etäkoulutus Perusopetukseen valmistava opetus - mitä ja miten? tarjosi tiiviin infopaketin.

Koulutuksen sisältö: Valmistavan opetuksen perusperiaatteet ja opetuksen järjestäminen. Materiaalit ja käytännön vinkit valo-arkeen.
Kouluttaja: Johanna Tiirikainen, Maahanmuuttajaopetuksen koordinaattori Pori, konsultoiva erityisopettaja

Osallistujapalautetta:
Paljon tuli hyvää tietoa ja vahvistusta omalle tekemiselle. Kiva oli saada myös noita linkkejä sähköisiin materiaaleihin.
Erittäin hyvä kokonaisuus!
Selkeä ja johdon mukainen koulutus ja erittäin tarpeellinen.
Hyvä tiivis paketti jossa pääasiat ja käytännöt tuli esiteltyä. Hyvä muistutus mm. työyhteisön toimintakulttuurin mukaan ottamisesta ja sen vaikutuksista.

19.9.-20.9.2022 MAPA®-koulutus Management of Actual or Potential Aggression, Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta

Alkuviikosta toteutettiin MAPA-koulutus, jonka tavoitteena on ohjata henkilöstöä haasteellista käytöstä ehkäisevään toimintaan lasten ja nuorten kriisikäyttäytymisen taso huomioiden. Koulutuksessa ohjataan huomioimaan lasten ja nuorten (sekä aikuisten) yksilölliset tarpeet, kunnioittamaan perus- ja ihmisoikeuksia ja toimimaan lakien, säännösten, hyvien ammatillisten käytäntöjen ja eettisten periaatteiden mukaan.

Koulutuksen teemat:
Ennakoivat menetelmät, irtautuminen, suojautuminen ja fyysinen ohjaaminen ja rajoittaminen.
Riskit ja taitojen opetus sekä jälkipurku.

Tällä kertaa suosittuun koulutukseen osallistui kasvatus- ja opetushenkilöstöä sekä työssään lapsia ja nuoria kohtaavaa sivistystoimialan henkilöstöä useammasta eri Osaava Satakunnan jäsenkunnasta. Taidemuseon Luentosali tarjosi toimivan koulutusympäristön. Kouluttajana toimi kokenut, Osaava Satakunnan kanssa pitkään yhteistyötä toteuttanut, luottokouluttaja, erityistason MAPA®-kouluttaja Pekka Teini. Kiitos Pekalle koulutuksen pitämisestä!

Osallistujille kiitos positiivisesta ja aktiivisesta osallistumisesta sekä iloisesta ja hyväntuulisesta ilmapiiristä! :)

8.9.2022 Kehotietoisuus- ja tanssikoulutus opetuksen osana perusopetuksen opettajille

Osaava Satakunta liikkeessä! Koronapandemian vuoksi moneen kertaan siirtämään jouduttu Kehotietoisuus- ja tanssikoulutus opetuksen osana perusopetuksen opettajille saatiin vihdoin toteutettua. Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskus tarjosi koulutukselle erinomaiset tilat.

Kehollisuuden hyödyntäminen oppimisessa on jäänyt vähemmälle, vaikka toiminnallisuutta kouluihin on lisätty. Liikunnan ja tanssin tuottamat aistihavainnot ja kinesteettiset kokemukset mahdollistavat kokonaisvaltaisen oppimiskokemuksen. Kehotietoisuudella sekä tanssilla on myös vahva yhteys mielen hyvinvointiin ja se tuo esiin niidenkin oppilaiden vahvuuksia, joiden ilmaisukanavana on oma keho kynätyöskentelyn sijaan. Koulutuksessa käytiin läpi esimerkkejä, miten tanssia käytetään oppimisen tukena ja integroidaan opetukseen sekä hyödynnetään koulun arjessa.

Valovoimaiset kouluttajat luokanopettaja Terhi Heino ja erityisopettaja Kati Niiniviita, Itätuulen koulusta tarjosivat osallistujille ideavinkkirikkaan teorian lisäksi mukaansa tempaavaa liikettä. Kiitos kouluttajille ja osallistujille osallistumisesta ja heittäytymisestä!

Osallistujapalautetta:

Iloiset ja motivoivat kouluttajat. Sisältö oli sopiva ja muokkautui ryhmän mukaan. Yleinen fiilis oli täysillä heittäytyminen ja kehollisuudesta nauttiminen. Kiitos! Jäi hyvä mieli ja kokeilunhalu sekä vinkit takataskuun.

Hyvä teoriaosuus ja kivat toiminnalliset harjoitukset. Harjoitukset helppo ottaa käyttöön ja hienoa, että saatiin ne myös kirjallisena. Kouluttajat olivat mukavia ja asiantuntevia.

🙂

7.9. - 8.9.2022 Moniaistinen kuvailu -koulutukset

Moniaistisella kuvailulla; kosketuksella ja moniaistisella kohtaamisella tuetaan kokemuksia ja oppimista. Osaava Satakunta toteutti tällä viikolla teemasta kolme eri kohderyhmille suunnattua lyhytkoulutusta. Valloittava, asiantunteva kouluttaja Riitta Lahtinen tarjosi havainnollistavia, osallistujia aktivoivia koulutussettejä. Tiesitkö, että kosketusviestit voivat olla kuin sanoja iholle? Ja että niillä on kielioppi? Voimme kuvailla niillä tunteita, tilaa, toimintaa.

Koulutukset:

7.9.2022 klo 14.30-15.30 Moniaistinen kuvailu - Kosketuksella ja moniaistisella kohtaamisella tuetaan kokemuksia ja oppimista Koulutusta perusopetuksen ja toisen asteen henkilöstölle

8.9.2022 klo 9.30-10.30 Moniaistinen kuvailu - Moniaistisella kuvailulla kokemus laajenee Koulutusta museoiden, kirjastojen ja lastenkulttuurin henkilöstölle

8.9.2022 klo 12.30-13.30 Moniaistinen kuvailu - Kosketuksella ja moniaistisella kohtaamisella tuetaan kokemuksia ja oppimista Koulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Kiitos osallistujille aktiivisesta osallistumisesta ja rohkeasta heittäytymisestä 😊

Kouluttaja: Riitta Lahtinen, KT, kuvailutulkki, liikkumistaidon ja näönkäytön ohjaaja, kokemuskouluttaja, kirjailija
riitta.lahtinen@icloud.com

Moni meistä tietämättään ja tiedostamattaan moniaistii ja käyttää haptiiseja päivittäin. Vaikka moniaistinen kuvailu ei osuisi oman tekemisesi pirtaan, voisi seuraavalla Helsingin reissulla vierailu pimeässä kahvilassa olla melkoisen vinkeä vaihtoehto!😊 https://www.nkl.fi/fi/pime-cafe

Aiheesta lisää tietoa: https://www.russpalmer.com/

5.-6.9.2022 MAPA® -koulutus Management of Actual or Potential Aggression, Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta

Teoriaa ja käytännön harjoituksia sisältävä kaksipäiväinen MAPA®-koulutus tarjosi osallistujille tuhdin paketin työkaluja. Porin taidemuseon Luentosali toimi oivana koulutuspaikkana. Koulutukseen osallistui osallistujia useasta eri Osaava Satakunnan jäsenkunnasta. Kouluttajana toimi kokenut erityistason MAPA®-kouluttaja Pekka Teini.

MAPA on lyhenne sanoista Management of Actual or Potential Aggression, Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta. Mapa® koulutuksissa perehdytään menetelmiin, joissa kohdataan kriisissä oleva, haasteellisesti käyttäytyvä asiakas, empaattisesti ja kunnioittavasti. MAPA® menetelmän työkirjoihin perustuvassa mallissa ennaltaehkäisyn osuus on entisestään painottunut.

MAPA® koulutuksissa perehdytään menetelmiin, joissa kohdataan kriisissä oleva, haasteellisesti käyttäytyvä asiakas, empaattisesti ja kunnioittavasti. MAPA® menetelmän työkirjoihin perustuvassa mallissa ennaltaehkäisyn osuus on entisestään painottunut. Suomen mapa® keskus / Tmi Pekka Teini tarjoaa yksinoikeudella MAPA® perustason ja kouluttajatason koulutuksia. MAPA® tavaramerkin omistaa Crisis Prevention Institute. Koulutus perehdyttää henkilöstöä hyviin vuorovaikutuksen, päätöksenteon ja jälkipurkamisen käytänteisiin. Ennaltaehkäisyn osuus on erittäin tärkeä. Lisäksi koulutus sisältää menetelmiä asiakkaan turvalliseen fyysiseen ohjaukseen ja rajoittamiseen. Koulutuksessa huomioidaan asiakkaiden yksilölliset tarpeet, perus – ja ihmisoikeudet sekä lainsäädännön velvoitteet. Osallistujat tekevät koulutuksen ajan omia muistiinpanojaan MAPA® Osallistujan työkirjaan.

Osallistujat rekisteröidään lisenssinomistaja CPI : n järjestelmään ja koulutuksen jälkeen heti osallistujat saavat todistukseksi Blue Cardin sekä hieman myöhemmin virallisen todistuksen koulutuksestaan.

Koulutusten tavoitteena on ohjata henkilöstöä haasteellista käytöstä ehkäisevään toimintaan asiakkaan kriisikäyttäytymisen taso huomioiden. Koulutuksissa ohjataan huomioimaan asiakkaiden yksilölliset tarpeet, kunnioittamaan perus- ja ihmisoikeuksia ja toimimaan lakien, säännösten, hyvien ammatillisten käytäntöjen ja eettisten periaatteiden mukaan.

Koulutuksen teemat
Ennakoivat menetelmät, irtautuminen, suojautuminen ja fyysinen ohjaaminen ja rajoittaminen.
Riskit ja taitojen opetus sekä jälkipurku.

2.9.2022 Varhaiskasvatuksen toimistosihteerin tehtäviä hoitavan sivistystoimialan henkilöstön yhteinen koulutuspäivä

Osaava Satakunta toteuttaa mahdollisuuksien mukaan räätälöityjä koulutuksia myös pienemmillekin kohderyhmille. Tänään toteutettiin varhaiskasvatuksen sihteerin tehtäviä hoitavalle henkilöstölle suunnattu koulutuspäivä. Osallistujia oli useammasta eri Osaava Satakunnan jäsenkunnasta. Kiitos osallistujille!

Satakunnan museon neuvottelutila tarjosi viihtyisät ja toimivat puitteet koulutuksen asiapitoiselle teoriaosuudelle. Kiitos kouluttajille: Kristiina Österlund, Bettina Nirhamo, Samuli Kärkiluoma ja Maija Hiihto. Iltapäivällä saimme koulutukseen osallistujien kanssa nauttia Porin taidemuseon Mirja Ramstedt-Salosen opastuksella Porin julkisesta taiteesta veistosvaelluksen merkeissä, auringonpaisteessa – suosittelen tätä viikon lopetusta muillekin! 😊

Koulutuspäivän sisältö:

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda ja kansallisen osaamisen rekisteri Koski varhaiskasvatuksen näkökulmasta /
Kristiina Österlund, suunnittelija, varhaiskasvatusyksikkö ja Bettina Nirhamo, järjestelmäasiantuntija, Porin kaupunki

Tietosuoja varhaiskasvatuksessa / Samuli Kärkiluoma, tietosuojavastaava, elinvoima- ja ympäristöala, Porin kaupunki

Arkistointi / Maija Hiihto, yksikön päällikkö, Konsernipalvelut, Porin kaupunki

Veistosvaellus / Mirja Ramstedt-Salonen, intendentti, Porin taidemuseo

31.8. ja 1.9.2022 Turvallisuuskoulutukset teknisen työn opettajille sekä fysiikan ja kemian opettajille

Vihdoin saatiin toteutettua koronan takia moneen kertaan siirretyt turvallisuuskoulutukset teknisen työn opettajille sekä fysiikan ja kemian opettajille. Koulutukset toteutettiin yhteistyönä Porin kaupungin HR-yksikön kanssa. Koulutuksissa toteutettiin koulutusyhteistyötä yli kuntarajojen.

Ammattitaitoinen ja kokenut kouluttaja Tero Keitaanniemi tarjosi asiantuntevaa, kohderyhmät hyvin huomioon ottavaa koulutusta hyvällä ja rennolla fiiliksellä. Lähikoulutukset mahdollistivat monipuolisen vuorovaikutuksen ja koulutuksissa käytiinkin monia erinomaisia koulutusten teemaan liittyviä keskusteluja.

30.8.2022 Museoiden monipuoliset palvelut osaksi päiväkotien ja koulujen arkea ja opetusta

Tänään toteutettiin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, alakoulun, yläkoulun ja toisen asteen kasvatus, - opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnattu Museoiden monipuoliset palvelut osaksi päiväkotien ja koulujen arkea ja opetusta -koulutus. Myös muiden museoiden henkilökunta oli tervetullut koulutukseen poimimaan vinkkejä oman kunnan museotoiminnan ja museoyhteistyön kehittämiseksi. Osaava Satakunta toteutti koulutuksen yhteistyössä Porin museoiden verkostojen kanssa.

Kouluttajat intendentti Carita Tulkki Satakunnan museosta, asiakaspalveluassistentti Martti Koski, Luontotalo Arkista, intendentti Mirja Ramstedt-Salonen ja museolehtori Ilona Juntura, Porin taidemuseosta, museoemäntä Marita Wahlroos Rakennuskulttuuritalo Toivosta ja intendentti Leila Stenroos, Rosenlew-museosta tarjosivat laajan ja inspiroivan kattauksen museoiden monipuolisesta palvelutarjonnasta ensin Satakunnan museon Taavi-lavalla ja tämän jälkeen Porin taidemuseon Työpajassa.

Koulutuksessa esitettiin myös museoiden ja Osaava Satakunnan yhteistyössä toteuttama Porin museot - Koulujen ja päiväkotien aarreaitta -video ja lisäksi Opastettu kierros Sota Porissa- ja Sodassa ja työssä -näyttelyissä -video. Pääset katsomaan videot alla olevista linkeistä.

Porin museot – koulujen ja päiväkotien aarreaitta:


Opastettu kierros Sota Porissa- ja Sodassa ja työssä -näyttelyissä


Museot ovat todellinen aarreaitta! Nappaa vinkit talteen! 😊

17.8.2022 Varhaiskasvatuksen lakimuutos ja uudistuva varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa käytiin läpi varhaiskasvatuslain muuttumisen myötä uudistettujen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2022 keskeisiä sisältöjä liittyen muun muassa käsitemuutoksiin, perusteisiin tulleisiin muihin muutoksiin ja lapsen tuen järjestämiseen sekä perusteiden olemassa oleviin tukimateriaaleihin.

Kouluttajina toimivat kokeneet asiantuntijat Kati Costiander, opetusneuvos, OPH ja Heidi Sairanen, opetusneuvos, OPH. Koulutus keräsi huimat 137 osallistujaa. Kiitos osallistujille ja kouluttajille! 🙂

8.8.2022 Osaava Satakunnan Koulunkäynninohjaajien koulutusfoorumi 2022

Tänään avattiin Osaava Satakunnan koulutussyksy 2022! Etäkoulutuksena toteutettu Koulunkäynninohjaajien koulutusfoorumi keräsi lopulta huikeat 322 osallistujaa! Kiitos koulutuspäivään osallistuneille. Te koulunkäynninohjaajat olette sujuvan kouluarjen mahdollistajia. 💛

Tällä kertaa koulutuspäivään osallistuville haluttiin tarjota aiempaa enemmän valintamahdollisuutta. Osallistujilla olikin mahdollisuus oman kiinnostuksen mukaan valita osallistuvatko he koulutuspäivän yhteen, kahteen vai kaikkiin kolmeen koulutusosioon ja tarvittaessa sopia työpäivän muusta ohjelmasta oman työyksikön esimiehen kanssa.

Koulutusosioiden sisällöissä oli pyritty huomioimaan eri kouluasteiden ja koulumuotojen koulunkäynninohjaajia (alakoulu, yläkoulu, toinen aste, erityiskoulu). Kuulimme kolme ajankohtaista, asiapitoista ja ajatuksia herättävää koulutusta. Iso kiitos kouluttajille!

Tunnetaitoja pienille ja isoille / Minna Grönqvist, KM luokanopettaja, erityisopettaja, Mf tunnetaitojen valmentaja
Moniaistinen kuvailu - Kosketuksella tukea toimintaan / Riitta Lahtinen, KT, kuvailutulkki, liikkumistaidon ja näönkäytön ohjaaja, kokemuskouluttaja, kirjailija

Syrjimättömyydestä antirasistiseen yhdenvertaisuuteen! / Mari Koivistoinen-Pulkka, koulutussuunnittelija, Rauhankasvatusinstituutti ja Anu Railasto-Moran, koulutussuunnittelija, Rauhankasvatusinstituutti

Lisäksi erityinen kiitos Porin videotuen Jarkko Montoselle, jonka avulla etätoteutus sujui ongelmitta.

27.4.2022 Potkua puheopetukseen

Toivottu koulutus keräsi runsaasti osallistujia.

Kouluttajana toimi kokenut asiantuntija Tiina Pilbacka-Rönkä, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Koulutuksen teemat:
Artikulaation haasteet vs. laajemmat kielelliset pulmat
Puheopetuksen kulku ja järjestäminen: uusia tuulia tutkimuksen valossa
Menetelmiä ja materiaaleja
Haastavat tilanteet puheopetuksessa: Koulutukseen osallistuneilla oli mahdollisuus laittaa etukäteen kysymyksiä tai kuvauksia haasteellisista asioista. Kouluttaja Tiina vastaili kysymyksiin koulutuksen aikana ja jakoi osallistujille myös runsaasti vinkkejä- ja koulutusmateriaaleja.

Mahdollinen jatkokoulutus Potkua puheopetukseen 2 suunnitteilla loppusyksyyn 2022.

7.4.2022 Elokuvakasvatustyöpaja - Katsomusdialogilla rauhaa luokkatilaan

Perusopetuksen ja toisen asteen opetushenkilöstölle, koulunkäynninohjaajille sekä muulle aiheesta kiinnostuneelle sivistystoimialan henkilöstölle suunnattu elokuvakasvatustyöpaja-koulutus toteutettiin koronatilanteen vuoksi etänä.

Koulutustyöpaja tarjoaa työvälineitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja menetelmiä, joiden avulla on mahdollista keskusteluttaa (koulussa) ryhmien kanssa syrjinnästä, tasa-arvosta, katsomusten moninaisuudesta ja rasismista.

Rauhankasvatusinstituutti tarjoaa Reetta Huhtasen palkittuun Aatos ja Amine-dokumenttielokuvaan pohjautuvien dialogityöpajojen ohjaamiseen tähtäävän opettajakoulutuksen. Työpaja auttaa hahmottamaan omien mielipiteiden muodostumista sekä harjoittelemaan dialogisuutta turvallisemmassa tilassa. Opettaja voi ohjata koulutuksen jälkeen työpajoja tai sen osia opetusryhmilleen.

Koulutustyöpajasta osallistuja saa mukaansa menetelmiä dialogin rakentamiseen sekä Aatos ja Amine -elokuvan näyttöoikeudet osaksi opetustyötä. Elokuvaa voi hyödyntää esimerkiksi luokkatilan yhdenvertaisuutta lisääviin keskustelunavauksiin ja oppilaiden välisen dialogin ohjaamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama koulutuskokonaisuus on osallistujille maksuton.
Elokuva ja Rauhankasvatusinstituutin kehittämä työpajamalli ja materiaalit ovat suunnattu erityisesti 5.–9. luokkalaisille historian, yhteiskuntaopin, uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppiaineisiin, mutta ne soveltuvat myös muuhun opetukseen.

Kouluttajana toimii Rauhankasvatusinstituutin koulutussuunnittelija, TM, VTM Elina Lauttamäki
Koulutusmainoksen kuva: Reetta Huhtanen: Aatos ja Amine

"Oivaltava, ajatuksia herättävä elokuva!"

31.3.2022 Perheiden kohtaaminen: Erilaiset perheet koulussa

Joka kolmas perhe on tavalla tai toisella monimuotoinen. Koulutus antaa käytännön keinoja siihen, miten koulun arjessa ja opetustyössä voidaan tehdä erilaisia perhemuotoja tutuksi ja miten huomioida oppilaiden erilaisia perhetilanteita. Miten eronneiden vanhempien kanssa toimitaan koulun arjessa? Miten koulu voi huomioida Suomeen muualta muuttaneita vanhempia ja auttaa heitä tukemaan lastaan koulunkäynnissä? Miten tukea oppilasta, joka on menettänyt jonkun läheisensä? Miten puhua sateenkaariperheistä koulussa ja miten kohdata oppilaiden kysymykset erilaisista perhetilanteista?

Kouluttaja: FT, johtava asiantuntija Anna Moring Monimuotoiset perheet -verkosto

Osallistujapalautetta:
Loistava koulutus, paljon sai omaan työhön ”eväitä”. Kouluttaja Anna ihan huippu hyvä. Kiitos.
Mielenkiintoista ja opin uusia asioista.
Tärkeää tietoa rennolla asenteella. Kouluttaja oli huippu! Todella hyvä koulutus.

30.3.2022 Perheiden kohtaaminen: Erilaiset perheet varhaiskasvatuksessa

Joka kolmas perhe on tavalla tai toisella monimuotoinen. Koulutus antoi käytännön keinoja siihen, miten varhaiskasvatuksessa voidaan tehdä erilaisia perhemuotoja tutuksi lapsille ja miten kohdata lasten erilaisia perheitä arjessa. Miten huomioida eronneiden perheiden tilanne tai miten parhaiten tukea lasta, joka on menettänyt jonkun läheisensä? Miten puhua sateenkaariperheistä ja miten kohdata lasten kysymykset erilaisista perhetilanteista? Mikä on olennaista kaksosten ja kolmosten kanssa toimiessa ja miten tukea adoptiolapsen turvallisuuden tunnetta ja kielen kehitystä?

Kouluttaja: FT, johtava asiantuntija Anna Moring Monimuotoiset perheet -verkosto

Osallistujapalautetta:
Hyvä koulutus. Asiantunteva kouluttaja. Paljon sellaista konkreettista asiaa, jonka voi suoraan laittaa "työreppuun" ja hyödyntää. Mielelläni olisin kuunnellut aiheesta pidempääkin luentoa ja käynyt keskustelua.
Hyvä koulutus. Kouluttaja esitti asian selkeästi ja kattavasti.
Mielenkiintoinen! Erinomainen kouluttaja. Olisin kuunnellut enemmänkin.

Selviä tekijänoikeuksien viidakossa - Ota tekijänoikeuksien säännöt ja salat haltuun!

Koulutuksen sisältö:
Saanko esittää YouTube-videoita opetuksessa, oppilaanohjauksessa, kokouksissa tms.?
Voinko kopioida minkä tahansa kuvan verkosta?
Mitä saan jakaa oppijoille (etä)opetuksessa, oppilaanohjauksessa tms.?

Näihin ja moniin muihin tekijänoikeuksia koskeviin kysymyksiin antoi vastauksia Kopioston tekijänoikeuswebinaari. Koulutus sisälsi ajantasaisen paketin tekijänoikeuksista, oppilaitosten luvista sekä mm. vinkkejä, miten voit opettaa tekijänoikeuksia oppijoille.

Kouluttaja: Mikko Löyttyniemi, erityisasiantuntija, Kopiosto

23.3.2022 Sateenkaarilapset ja -nuoret

Lasten ja nuorten kanssa työtään tekevälle ja lapsia ja nuoria työssään kohtaavalle sivistystoimialan henkilöstölle suunnattu informatiivinen koulutus.

Sateenkaarilapset ja -nuoret ovat lapsia ja nuoria, jotka kuuluvat seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön. Tutkimusten mukaan sateenkaarinuoret kokevat enemmän syrjintää ja väkivaltaa kuin muut ikäisensä nuoret. Myös palveluiden saavutettavuudessa sateenkaarilapset ja -nuoret kohtaavat enemmistölle näkymättömiä esteitä. Yhdenvertaisuuden edistäminen ja toteuttaminen on kaikkien lasten ja nuorten parissa työskentelevien velvollisuus. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Koulutus sisältää perustiedot seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta ja sateenkaari-identiteetin kehittymisestä. Lisäksi tarjolla on työkaluja sensitiiviseen kohtaamiseen ja syrjivien rakenteiden ja normien tunnistamiseen sekä keinoja sateenkaarilasten ja -nuorten tukemiseen. Koulutus tarkastelee sekä sateenkaarisensitiivisen että sateenkaarierityisen työn tarpeita ja edellytyksiä. Mukana myös sateenkaarinuorten videopuheenvuoroja koulutuksen aiheista.

Kouluttajana valovoimainen ja innostava Teija Ryhtä, nuorisotyön osallisuuden asiantuntija, Seta ry

Koulutusdiat: Teija Ryhtä, Seta ry

8.3.2022 Mitä opettajat saavat ja eivät saa tehdä?

Kohderyhmä: Perusopetuksen ja toisen asteen opetushenkilöstö ja rehtorit sekä muu aiheesta kiinnostunut sivistystoimialan kasvatus- ja opetushenkilöstö

Koulutuksessa käytiin läpi muun muassa:
- mitä opettajat saavat ja eivät saa tehdä (lakeja ja säädöksiä)
- mitä lainvastaisista toimista voi seurata
- mistä asioista pitää ilmoittaa tai tehdä merkintä, miten ja minne

Kouluttajana toimi kokenut, asiantunteva Arttu Vallenius, poliisi, mielenterveyshoitaja, kyber-osaaja, ammatillinen opettaja

Osallistujapalautetta koulutuksesta:
"Kouluttaja oli hyvä, koulutusta oli helppo seurata ja se sisälsi paljon arkipäivään liittyviä tilanteita.
Koulutus oli sellainen, että sen soisi kaikille opettajille."
"Mielenkiintoinen ja tarpeellinen koulutus. Huvin kohdennettu ja asiantunteva kouluttaja."
"Kouluttaja oli selkeä, sisältö oli hyvä, kohderyhmä oikea ja koulutuksen fiilis oli rauhallinen."
"Sisältö tärkeää ja ajankohtaista, asiantunteva kouluttaja. Hyviä ohjeita tuli."

3.3.2022 Miten tuen lasten ja nuorten osallisuutta oppilaskuntatyössä

Eri kouluasteiden oppilaskuntien ohjaaville opettajille sekä muulle oppilaan osallisuuden ohjaamisesta kiinnostuneelle opetushenkilöstölle suunnattu koulutus toteutettiin koronatilanteen vuoksi etäkoulutuksena Zoomissa osallistujia monipuolisesti aktivoivalla ja osallistavalla tavalla.

Koulutus antoi vastauksia kysymyksiin: Mitä tarkoittaa osallisuus? Miten osallisuus näkyy ohjaajan käytännön toimintana? Miten oppilaskunta voi kehittää koko koulun osallisuutta? Miten onnistun ohjaana? Mistä tiedän, että osallisuus on lisääntynyt? Koulutus keskittyi osanottajien omien hyvin käytäntöjen levittämiseen ja koulutettavan oman ohjaajuuden kehittämiseen.

Kouluttajina toimivat Heikki Vuojakoski, osallisuuden osaamiskeskuksen johtaja, työnohjaaja, coach, Nuorten Akatemia ja Erika Leino, projektikoordinaattori, Nuorten Akatemia

3.3.2022 Osallistava kulttuuriperintöhallinto ja asukkaiden osallisuus kulttuuriperintötyöhön

Museoiden henkilöstölle ja muulle aiheesta kiinnostuneelle sivistystoimialan ja kulttuurialan henkilöstölle suunnattu koulutus.
Kouluttajana Pia Hovi, filosofian tohtori, näyttelykuraattori, Raaseporin museo.

Koulutuksen sisältö:
Miten museot voivat toteuttaa osallistavaa kulttuuriperintötyötä niin, että kasvatetaan asukkaiden osallisuutta kulttuuriperinnön määrittelyprosesseihin ja kulttuuriperinnön hoitoon sekä suojeluun?
Puheenvuoro eteni strategiatasolta operatiiviseen toimintaan käytännönläheisten esimerkkien avulla.

1.3.2022 Hyvää mieltä yhdessä -koulutus alakoulun henkilöstölle

Osaava Satakunta on verkostoitunut Mieli ry:n kanssa. Koulutusyhteistyön merkeissä järjestään Hyvää mieltä-koulutuksia sivistystoimialan kasvatus-, ohjaus- ja opetushenkilöstölle kevään 2022 ja syksyn 2022 aikana.

Koulutuskokonaisuus aloitettiin tänään alakoulun henkilöstölle suunnatulla koulutuksella:
Hyvää mieltä yhdessä -koulutus alakoulun henkilöstölle Mielenterveyden edistäminen alakoulussa

Hyvää mieltä yhdessä -koulutus perehdyttää mielenterveyden edistämiseen alakoulussa: miten lasten mielenterveyttä tuetaan koulussa, mitä mielenterveystaidot ovat ja miten niitä opetetaan. Osallistuja saa myös inspiroivia välineitä perusopetuksen opetussuunnitelman ja yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen. Mielenterveyttä lähestytään voimavarana, jota voidaan vahvistaa myös koulun arjessa. Lapsena rakennettu pohja mielenterveydelle kantaa yli haastavienkin elämäntilanteiden.

Kouluttajana toimi asiantunteva ja pirtsakka Laura Haipus, kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja ja vertaismentorointiohjaaja

www.mieli.fi

1.2.2022 Kouluturva-koulutus yläkoulu ja lukio

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi koulutus toteutettiin neljän tunnin lähikoulutuksen sijaan kolmen tunnin etäkoulutuksena.
Kohderyhmä: Yläkoulun ja lukion opetus- ja ohjaushenkilöstö
Kouluttaja: Pekka Teini, erityistason MAPA®-kouluttaja

Koulutuksen sisältö:
Ennakoinnin mahdollisuudet haastavien lasten ja nuorten kohtaamisessa
Työturvallisuus ja mm. työtilajärjestelyt
De - eskalaatiostrategiat, verbaaliset ja non - verbaaliset taidot
Haastavan oppilaan vaarallisuuden arviointia
Lainsäädäntöä mm. työturvallisuuslain, lastensuojelulain, perusopetuslain, rikoslain ja hätävarjelupykälien osalta
Jälkipuinti kriisitilanteiden jälkeen
Teoriassa mukana myös oppilaiden huoltajien kohtaamistilanteet

Istuvan ja seisovan oppilaan lähestyminen
Oppilaan mahdolliset kiinniottotilanteet
Fyysisen turvallisen kiinnipitämisen perusteet
Oppilaan turvallinen saattaminen
Perusteet fyysiselle tilanteesta irtaantumiselle ja väliintuloille

1.2.2022 Turvallinen varhaiskasvatus ja alakoulu

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi koulutus toteutettiin neljän tunnin lähikoulutuksen sijaan kolmen tunnin etäkoulutuksena.
Koulutuksen kohderyhmänä olivat varhaiskasvatuksen ja alakoulun kasvatus,- opetus- ja ohjaushenkilöstö.
Kouluttaja toimi kokenut, arvostettu, asiantunteva erityistason MAPA®-kouluttaja Pekka Teini.

Osallistujapalautetta:
Koulutus oli hyvä ja ajankohtainen.
Koulutus pohdittavaa omaan työskentelyyn ja koko tiimin työskentelyyn sekä käytänteisiin päiväkodissa, mutta myös varmistusta siihen, että on toiminut oikein tietyissä tilanteissa.
Kouluttaja huomioi esimerkeissään ja esityksessään mielestäni hyvin sekä varhaiskasvatusta että alakoulua.
Kouluttaja oli asiansa tunteva ja koin tiedon hyödylliseksi. Lähitoteutuksesta huolimatta, mielestäni koulutus oli erittäin hyvä.
Kansankielellä kerrotut asiat ja esimerkkitilanteet tekevät asioista helposti ymmärrettäviä. Kouluttaja ei sortunut " kapulakieleen ".

25.1.2022 Oppimisen ja koulunkäynnin tukikeinoja toiminnanohjaukseen ja itsesäätelyn tukemiseen

Koulunkäynninohjaajille sekä aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajille suunnattu koulutus Oppimisen ja koulunkäynnin tukikeinoja toiminnanohjaukseen ja itsesäätelyn tukemiseen toteutettiin etäyhteyksin.

Koulutuksessa perehdyttiin toiminnanohjauksen eri osa-alueisiin ja niillä ilmeneviin haasteisiin. Lisäksi pohdittiin käytännön ratkaisuja oppilaan oman toiminnan ohjauksen, ajanhallinnan ja itsesäätelyn tukemiseen.

Asiasisältöinen ja hyvin strukturoitu koulutus aktivoi osallistujia luento-osuuksien ulkopuolella mm. pienryhmäkeskustelujen ja erilaisten kommenttialustojen parissa.

Kouluttajina toimivat Yliopistotutkija Minna Saarinen Turun yliopistosta ja tutkimusavustaja Sonja Ojala Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta

15.12.2021 Osaajasta opettajaksi -hankkeen päätöstilaisuus / Kuinka vahvistaa itsemotivaatiota? -luento

Voimassa olevien koronarajoitusten vuoksi Osaajasta opettajaksi -hankkeen päätöstilaisuus toteutettiin etänä. Päätöstilaisuuden luento-osuus 'Kuinka vahvistaa itsemotivaatiota?' sisälsi luentoa ja pariporinoita Zoomin breakout roomeissa. Heidi Lammassaaren pitämä luento käsitteli mm. seuraavia asioita:

Mikä meitä liikuttaa opettajina? Miksi meidän olisi hyvä opettajina olla itse motivoituneita aiheista, joita opetamme ja tavoista, joilla opetamme? Motivaatio on monimutkainen ilmiö, mutta sen perusperiaatteiden tunteminen voi auttaa ymmärtämään omia ajattelu- ja toimintamalleja sekä sitä, miten toivottuun lopputulokseen pääsemistä voi edistää myös omien opiskelijoiden keskuudessa. Tässä vuorovaikutteisessa alustuksessa pureudumme motivaation erilaisiin ulottuvuuksiin sekä keinoihin pysyä motivoituneena omassa työssä.

Kouluttaja KM, LO Heidi Lammassaari toimii väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa kasvatuspsykologian tutkimusryhmässä. Heidin erityisalaa tutkijana ovat opettajien tietoon ja oppimiseen liittyvät uskomukset sekä niiden yhteys opettajien kehittymismyönteisyyteen ja hyvinvointiin.

Koulutus päätti Porin seudun kansalaisopiston koordinoiman Osaajasta opettajaksi – Satakunnan kansalaisopistojen pedagogiikan kehittämishankkeen (2019-2021). Koulutushanke oli Opetushallituksen rahoittama ja sen tavoitteena oli pedagogisen osaamisen vahvistaminen vapaassa sivistystyössä. Hankkeessa kehitettiin kansalaisopiston opettajien opettajuutta koulutusten ja yhteisöllisen oppimisen avulla.

13.12.-14.12.2021 MAPA®-koulutus

Porin kaupungin HR-yksikön kanssa toteutettiin ja toteutetaan koulutusyhteistyösynergiaa MAPA®-koulutusten merkeissä. Management of Actual or Potential Aggression, Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta-koulutuksessa perehdytään menetelmiin, joissa kohdataan kriisissä oleva, haasteellisesti käyttäytyvä asiakas, empaattisesti ja kunnioittavasti. MAPA®-menetelmän työkirjoihin perustuvassa mallissa ennaltaehkäisyn osuus on entisestään painottunut.

Koulutuksen tavoitteet:
MAPA® koulutuksissa perehdytään menetelmiin, joissa kohdataan kriisissä oleva, haasteellisesti käyttäytyvä asiakas, empaattisesti ja kunnioittavasti. MAPA® menetelmän työkirjoihin perustuvassa mallissa ennaltaehkäisyn osuus on entisestään painottunut.
Koulutus perehdyttää henkilöstöä hyviin vuorovaikutuksen, päätöksenteon ja jälkipurkamisen käytänteisiin. Ennaltaehkäisyn osuus on erittäin tärkeä. Lisäksi koulutus sisältää menetelmiä asiakkaan turvalliseen fyysiseen ohjaukseen ja rajoittamiseen. Koulutuksessa huomioidaan asiakkaiden yksilölliset tarpeet, perus – ja ihmisoikeudet sekä lainsäädännön velvoitteet.

Koulutusten tavoitteena on ohjata henkilöstöä haasteellista käytöstä ehkäisevään toimintaan asiakkaan kriisikäyttäytymisen taso huomioiden. Koulutuksissa ohjataan huomioimaan asiakkaiden yksilölliset tarpeet, kunnioittamaan perus- ja ihmisoikeuksia ja toimimaan lakien, säännösten, hyvien ammatillisten käytäntöjen ja eettisten periaatteiden mukaan.

Kouluttajana toimii erityistason MAPA®-kouluttaja Pekka Teini.

HR-yksikön kanssa toteutettava koulutuskokonaisuus tarjoaa porilaiselle opetushenkilöstölle viisi erillistä koulutusta, joista osa toteutettiin syksyllä 2021 ja osa toteutetaan keväällä 2022 koronatilanteen salliessa.

Alla kuvia 13.12.-14.12.2021 toteutetusta MAPA®-koulutuksesta.

2.12.2021 Jooga-asana koulutus sekä asanoilla leikkiä, joogan vaikutukset lapseen ja omaan rauhoittumiseen varhaiskasvatuksen tai alakoulun arjessa

Varhaiskasvattajille, alakoulujen opettajille ja erityisopettajille sekä muulle aiheesta kiinnostuneelle sivistystoimialan henkilöstölle suunnattu Jooga-asana koulutus sekä asanoilla leikkiä, joogan vaikutukset lapseen ja omaan rauhoittumiseen varhaiskasvatuksen tai alakoulun arjessa-iltapäivän koulutus sujui mainiosti myös etäkoulutuksena Zoomissa.

Sisältö:
-Kognitiivinen muutos joogan kautta?
-Tietoinen liike
-Asanoiden vaikutukset
-Dialogi oman venyvyyden ja voiman kanssa
-Joogan ja länsimaisen psykoterapian yhtymäkohtia
-Asana kokeilut joogakorteilla leikkien
-Joogaharjoitus omaan hyvinvointiin
-Loppurentoutus / Kehomeditaatio

Kouluttajat: Suvi Hippi on Kognitiivinen psykoterapeutti ET, KM, erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja, joogaopettaja ja joogaterapeutti ja joogaopettaja ja varhaiskasvatuksenopettaja Siru Hippi

28.9.-24.11.2021 Microsoft Teams: Osat 1-3

Yhteistyössä Porin lukion 100Digi-hankkeen , Atea Finland Oy:n ja Osaava Satakunnan kanssa toteutettiin lukioiden opetushenkilöstölle suunnattu kattava Microsoft Teams-koulutuskokonaisuus. Kouluttajana toimi asiantunteva luokanopettaja, Applen, Googlen sekä Microsoftin sertifioima kouluttaja Riikka Virtaniemi.

Microsoft Teams Osa 1: Teamsin perusteet, Mikä on Teams?
Microsoft Teams Osa 2: Tehtävätyökalut
Microsoft Teams Osa 3: Muut o365 työkalut, pedagoginen näkökulma

25.11.2021 Positiivisen pedagogiikan voima! (Varhaiskasvatus)

Osaava Satakunta-verkoston varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu Positiivisen pedagogiikan voima!-etäkoulutus.

Tämän koulutuksen tarkoituksena on auttaa kaikkia varhaiskasvatuksen ammattilaisia terävöittämään katsettaan kohti lasten vahvuuksia, niitä taitoja, joiden avulla onnistumme, pärjäämme vaikeina aikoina ja saavutamme tavoitteitamme. On tärkeää, että jokaisesta lapsesta kasvaa eheä persoonallisuus, joka oivaltaa omat kykynsä ja osaa käyttää niitä viisaasti yhteiseen hyvään. Se on kaikkien aikuisten yhteinen tehtävä! Parhaimmillaan omien vahvuuksien löytäminen tekee elämästä merkityksellistä.

Koulutuksen sisältö:
• Positiivinen pedagogiikka
• Mitä tarkoitetaan luonteenvahvuuksilla.
• Myönteisyyden voima kohtaamisessa
• Hyvän huomaamisen merkitys

Kouluttajana toimi valovoimainen Kaisa Vuorinen, KM, erityisluokanopettaja

24.11.2021 Tunnelmajohtaminen opetustyössä (Osaajasta opettajaksi -hanke)

Yhteistyössä Porin seudun kansalaisopiston Osaajasta opettajaksi-hankkeen kanssa toteutettu kansalaisopistojen henkilöstölle suunnattu inspiroiva tunnelmamuotoilun koulutusiltapäivä.

Hyvä tunnelma lisää tuottavuutta, luovuutta ja tehokkuutta. Se on tärkein voima omassa työssä ja muuttuvassa maailmassa.
Kouluttajana tunnelmamuotoilun virallinen ja viihdyttävä sanansaattaja ja kokemusvalmentaja Marjo Rantanen.
Marjo puhuu tunnelmasta yhdistäen heviä teoriaa ja yleisöä viihdyttävää komiikkaa.

20.11.2021 Varga–Neméney värisauvojen käyttö matematiikan opetuksessa

Tämän koulutuksen kohderyhmänä oli luokanopettajat, erityisluokanopettajat, laaja-alaiset erityisopettajat, opettaja-koulunkäynninohjaaja -parit, jotka haluavat kehittää oppilaiden toiminnallisiin kokemuksiin perustuvaa matemaattista ajattelua tähtäimessä abstraktin ajattelun pohjustaminen. Koulutus sopii sekä heille, jotka haluavat tutustua VaNe-värisauvojen käyttöön matematiikan
opetuksessa, että heille, jotka ovat tutustuneet VaNe-värisauvoihin jo aikaisemmin tai käyttävät niitä opetuksessaan aktiivisesti.

VaNe-värisauvat ovat monipuolinen ja hieno väline matematiikan oppimisessa, sillä se antaa niin monia mahdollisuuksia kokeilla, havaita, oivaltaa ja ymmärtää matematiikan erisisältöalueisiin liittyviä käsitteitä käsinkosketeltavassa muodossa alkuopetuksesta alkaen, vaan ei siihen loppuen! Konkreettinen lähtökohta ottaa mukaan erilaiset oppijat alusta alkaen luoden samalla taitaville ja nopeille oppilaille mahdollisuuden jatkaa ajatteluaan abstraktimmalle tasolle.

Koulutuksessa tehtiin perusharjoituksia VaNe-värisauvoilla Varga–Neményi -menetelmän periaatteiden mukaisesti keskustelujen ja luentojen lomassa yksilöllisesti ja yhdessä. Harjoitusten matemaattista syventävää sisältöä ovat kerto- ja jakolaskun käsitteet ja niiden välinen yhteys pituuden, pinta-alan ja tilavuuden näkökulmasta sekä lukujärjestelmät osana lukukäsitettä.

Kouluttajana toimi aamupäivän tapaan ammattitaitoinen, kokenut, osaava ja innostava Kirsi Puumalainen, Varga–Neményi -menetelmäkouluttaja, KM, Luokanopettaja

20.11.2021 Matematiikan opetus Varga–Neméney -menetelmällä

Valloillaan olevasta koronatilanteen vuoksi tämä koulutus oli ensimmäinen Osaava Satakunnan lähikoulutus yli vuoteen. Olikin melkoisen mahtavaa saada tämä koulutus toteutettua (kolmen aiemman ajankohdan siirtämisen jälkeen) ja osallistujat paikalle livenä.

Koulutuksessa tutustuttiin Varga–Neményi -menetelmän perusperiaatteisiin luennon sekä yhteisen ja yksilöllisen työskentelyn avulla.
Koulutuksen matemaattinen sisältö koostuu lukukäsitteen opettamisesta ensimmäisellä luokalla ja mittaamisen käsitteen ymmärtämisen ja hallinnan kehitysvaiheista alkaen vertailevasta mittaamisesta ja johdattaen mittayksikkömuunnoksiin.

Innostava, osallistujia aktivoiva koulutus!

Kouluttaja: Kirsi Puumalainen, Varga–Neményi -menetelmäkouluttaja, KM, Luokanopettaja (Viralan koulu, Janakkalan kunta)


Kouluttaja Kirsi Puumalainen

19.11.2021 Käytännön menetelmiä ja materiaaleja VOIMAKEHÄ®-vahvuusteemojen opettamiseen eri kouluasteilla

Eri kouluasteiden opinto-ohjaajajille ja VOIMAKEHÄ®-koulutuksen suorittaneille sekä muulle vahvuuspedagogiikasta kiinnostuneelle kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle suunnattu koulutus toteutettiin etäkoulutuksena.

Parituntinen vuorovaikutteinen etäkoulutustuokio piti sisällään ohjaus-, kasvatus- ja opetustyöhön soveltuvien VOIMAKEHÄ®-vahvuusteemojen materiaalien ja menetelmien esittelyä. VOIMAKEHÄ®-teemoja ovat luonteenvahvuudet, kyvyt, kiinnostukset, taidot ja osaaminen, arvot ja resurssit. Teemoja voidaan läpikäydä ja käsitellä kaiken ikäisten oppijoiden tai asiakkaiden ohjauksessa.

Pääkouluttajana toimi Sonja Lindén, opinto-ohjaaja, VOIMAKEHÄ® -lisenssivalmentaja, jolle Marjo Katajisto, rehtori, väitöskirjatutkija, VOIMAKEHÄ® -mentori, Positive Psychology Practitioner toimi koulutuksen alussa lyhyesti oivana lämppärinä.

12.10.2021 Monikielisyys: kielitietoinen oppimisympäristö ja sen kehittäminen

Monikielisyys: kielitietoinen oppimisympäristö ja sen kehittäminen

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö

Koulutuksen sisältö:
- perustietoa monikielisyydestä ja monikielisen lapsen tukemisesta
- monikielisen lapsen varhaiskasvatus- ja perusopetuspolku
- kielitietoinen oppimisympäristö ja työskentelytavat
- yhteistyö perheiden kanssa

Kouluttajat: Anitta Koivula ja Johanna Tiirikainen

7.10. ja 14.10.2021 Lapsen psyykkinen trauma

Koronatilanteen vuoksi myös tämä koulutuskokonaisuus toteutettiin etäkoulutuksena. Ammattitaitoinen ja asiantunteva psyk.sh (erik. lasten ja nuorten mielenterveystyö), TtM, hoitotyön lehtori Minna Kahala kertoi kattavasti ajankohtaisesta ja tärkeästä aiheesta:
Lapsen psyykkinen trauma
Koulutus oli suunnattu kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle
Koulutuksessa Kahala käsitteli seuraavia aiheita:
– Trauma, kehityksellinen trauma ja traumaperäinen stressireaktio lapsella
– Traumatietoinen lähestymistapa traumatisoituneen lapsen kohtaamisessa
– Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet traumatisoituneen lapsen/perheen tukemisessa

7.10.2021 Kuvankäyttö kommunikaatiossa

Koronatilanteen vuoksi jo pariin kertaan siirtämään jouduttu Kuvankäyttö kommunikaatiossa-koulutus saatiin nyt toteutettua etäkoulutuksena. Etätoteuksen myötä kouluttaja joutui hitusen modifoimaan koulutuksen sisältöä, koska ihan koko koulutuksen sisältö ei etätoteutukseen taipunut. Tästä huolimatta kouluttaja, puheterapeutti, FM; erityiskasvatuksen asiantuntija, KM Maria Rautava tarjosi ammattitaitoisen, asiantuntevan, inspiroivan ja innostavan koulutuskokonaisuuden.

Koulutuksessa käsiteltiin seuraavia teemoja:
· kommunikaatiotaulujen käyttö
· yhden ja muutaman viestin puhelaitteiden käyttö
Alkuperäisestä lähikoulutussuunnitelmasta poiketen · kuvanvaihdon perusteet -osio jouduttiin jättämään vain maininnan tasolle.

Koulutuksessa tutustuttiin kuvanvaihtoharjoittelun perusteisiin. Koulutuksessa pohdittiin kommunikaatiotaulujen ja pienten puhelaitteiden käyttökohteita ja -tapoja osallistujien toimintaympäristöjen arjessa.

6.10.2021 Vahvuuksien johtaminen - Kehityskeskustelut myönteisenä käytänteenä Positiivisen johtamisen näkökulmia kehityskeskusteluihin

Vahvuuksien johtaminen - Kehityskeskustelut myönteisenä käytänteenä
Positiivisen johtamisen näkökulmia kehityskeskusteluihin-koulutuksen kohderyhmänä olivat
eri kouluasteiden rehtorit, varhaiskasvatuksen ja päiväkotien johtajat, johtamis- ja esihenkilötehtävissä toimiva sivistystoimialan henkilöstö, henkilöstön kehittämisen parissa työskentelevä ja kehityskeskusteluja pitävä sivistystoimialan henkilöstö

Positiivisella johtamisella on mahdollista johtaa organisaatioita hyvinvointia, työn imua, innostusta ja yhteisöllistä oppimista edistäen.

Tässä verkkovalmennuksessa perehdyttiin positiivisen johtamisen periaatteiden soveltamiseen vahvuuksien johtamisen osa-alueella, erilaisten kehityskeskustelujen (vahvuuskeskustelujen, onnistumiskeskustelujen) näkökulmasta. Valmennukseen sisältyi teoriaa, käytännön esimerkkejä ja harjoituksia sekä konkreettisia työkaluja ja työskentelymalleja vahvuuksien johtamiseen ja kehityskeskustelujen toteuttamiseen.

Kouluttajat:

Sanna Wenström, KT, FM positiivisen psykologian, -organisaatioiden ja –johtamisen sekä työinnostuksen asiantuntija. Toimii tällä hetkellä PoJo-positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia -hankkeen projektipäällikkönä ja asiantuntijana.

Marjo Katajisto, rehtori, väitöskirjatutkija, Voimakehä ®-lisenssivalmentaja ja -mentori, Positive Psychology Practitioner.

23.9. ja 30.9.2021 Lasten mielenterveyden pulmat ja haasteet

Lasten mielenterveyden pulmat ja haasteet-kokonaisuus toteutettiin kahtena torstai-iltapäivän etäkoulutuksena.
Kouluttaja psyk.sh (erik. lasten ja nuorten mielenterveystyö), TtM, hoitotyön lehtori Minna Kahala käsitteli kouluteemaa laajasti ja konkreettisin esimerkein.

Koulutuksen kohderyhmänä kasvatus- ja opetusalan henkilöstö sekä muu aiheesta kiinnostunut sivistystoimialan henkilöstö

Koulutuksen sisältö:
– Lapsuusiän psyykkisten häiriöiden tunnistaminen ja kohtaaminen
– Haastavasti käyttäytyvä lapsi (aggressiivisuus, vahingoittava käytös) ryhmässä/luokassa – mikä avuksi?
– Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö

27.9.2021 Työhyvinvointia omat vahvuudet tunnistamalla-koulutuspäivä

Tänään toteutettiin Työhyvinvointia omat vahvuudet tunnistamalla yksikkökohtainen Kasvun ja oppimisen tuen perusyksikön henkilöstölle, koulukuraattoreille ja koulupsykologeille suunnattu koulutuspäivä.

Kouluttaja: Marjo Katajisto, rehtori, väitöskirjatutkija, Positive Psychology Practitioner

Sisältö: Vahvuudet ovat ominaisuuksia, joiden kautta ihminen pystyy parhaaseensa.

Tunnistatko sinä omat vahvuutesi? Työskenteletkö voimavyöhykkeelläsi? (Mayerson, 2015).

Voimavyöhykkellään ihminen innostuu, onnistuu ja voi hyvin - hän kukoistaa työssään jopa 18 kertaa todennäköisemmin kuin muut. (Hole et al. 2015).Koulutuspäivään sisältyi seuraavat teemat; teorian lisäksi keskustelua pienryhmissä etähuoneissa (Teams):
Työhyvinvointia omat vahvuudet tunnistamalla
Ajatuksia ja pohdintaa aamun luennosta
Via-testi
Omiin vahvuuksiin tutustuminen
Tutustumista VOIMAKEHÄ®-työskentelyyn

21.9.2021Kokemusasiantuntijoiden tuokio: Koulunkäynninohjaajan ja opettajan kokemuksia ja case-esimerkkejä koulunkäynninohjaajan työhön ja toimenkuvaan liittyen

Ensimmäistä kertaa toteutettiin opettaja + koulunkäynninohjaaja-koulutuskombo. Kouluttajat keskustelivat mm. opettajan ja koulunkäynninohjaajan työskentelystä työparina, osana tiimiä, yhdessä ja erikseen. Lisäksi käytiin läpi erilaisia case-esimerkkejä.

Kouluttajat: Krista Tuomisto, erityisluokanopettaja, Kuninkaanhaan koulu ja Susanna Vihlman, koulunkäynnin ohjaaja, Tuulikellon koulu.

Tästä saattaisi olla hyvä jatkaa keväällä 2022 Koulunkäynninohjaajien keskustelufoorumin tiimoilla :)

2.9.2021 Osaajasta opettajaksi-hankkeen syyskauden avaus

Monipuoliseen toimenkuvaani kuuluu myös tiivis koulutusyhteistyö Porin seudun kansalaisopiston kanssa ja tälläkin kaudella mm. yli kuntarajojen ulottuvan Osaajasta opettajaksi-hankkeen koulutustapahtumien järjestämisen saralla. To 2.9.2021oli ko. hankkeen syyskauden 2021 avaus hybriditoteutuksella; kouluttajia ja osallistujia oli läsnä Liisapuiston auditoriossa ja etäyhteyksillä omista sijainneistaan.

Valloittava Elina Wallin pohti opettajuutta ja opiskelua Opistossa, huumorilla maustettuna.
Melina Puolamäki HY+ puhui motivoivasta vuorovaikutuksesta ja aktivoi osallistujia keskusteluhetkiin.

Antoisa, asiasisältöinen tilaisuus. Oli ilo olla mukana!

Koulutusterveisin,
Jonna Antila
toiminnasta vastaava koulutussuunnittelija
Osaava Satakunta

24.8. ja 31.8.2021 VOIMAKEHÄ® Lisenssivalmennus etävalmennuksena

VOIMAKEHÄ® Lisenssivalmennus etävalmennuksena -koulutus toteutettiin kahtena kokopäivän koulutuskokonaisuutena.
Kyseessä on positiivisen psykologian laaja vahvuusnäkemys ja ohjauskonsepti.

Koulutuksen kohderyhmänä on kaikkien koulumuotojen oppilaanohjaajat, yläkoulun erityisopettajat sekä sivistystoimialan esimiehet ja koulutukseen osallistuikin edustajia eri kohderyhmistä.

Dynaamisena kouluttajakaksikkona toimivat Marjo Katajisto, rehtori, väitöskirjatutkija, Voimakehä ® -mentori, Positive Psychology Practitioner ja Sonja Lindén, opinto-ohjaaja, Voimakehä ® -lisenssivalmentaja

VOIMAKEHÄ® on ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen. Se perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen, johon sisältyvät luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit.

VOIMAKEHÄ® on työkalu, teoria ja ajattelutapa, joka tarjoaa vankkaan tutkimustietoon perustuvan mallin, jäsennyksen ja menetelmän vahvuuslähtöiseen valmentamiseen ja ohjaamiseen sekä johtamiseen ja esimiestyöhön.

VOIMAKEHÄ® -työkalua ja -teoriaa voi hyödyntää ja soveltaa monipuolisesti
opiskelijoiden ohjaukseen läpi opintopolun (peruskoulun yläluokilta korkea-asteelle)
ammatinvalinnan ja uraohjauksen työvälineeksi
itsetuntemukseen, itsensä kehittämisen sekä hyvinvoinnin tukemiseen
työtiimien ja henkilöstön kehittämiseen
työnohjaukseen ja valmentamiseen
johtamiseen ja esimiestyöhön

VOIMAKEHÄ® -lisenssivalmennuksessa perehdytään syvällisesti
työkalun taustateorioihin ja positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen
teorioihin eri vahvuuksien lajien taustalla
vahvuuksien lajien väliseen dynamiikkaan
erilaisiin vaihtoehtoisiin tapoihin vahvuuksien tunnistamiseen sekä
työkalun ja ohjauskonseptin käytännön soveltamiseen oman työn näkökulmasta

Lue lisää VOIMAKEHÄ® -konseptista: https://voimakeha.info/index.html

25.8. ja 26.8.2021 Tukiviittomia esi- ja alkuopetuksen arkeen, alkeiskurssi

Esiopetuksen ja alakoulun henkilöstölle suunnattu kahden iltapäivän mittainen koulutus.

Koulutus on suunnattu esi- ja alkeisopetuksen ammattilaisille, jotka haluavat kartuttaa kommunikointaitojensa työkalupakkia. Koulutuksessa tutustumme tukiviittomiin ja opettelemme esi- ja alkeisopetuksen arkeen hyödyllisiä viittomia. Koulutukseen osallistujat saavat kolmeksi (3) kuukaudeksi käyttöönsä tukiviittomien verkkosanakirja Viittomapedian tukemaan viittomien kertausta ja harjoittelua myös koulutuksen jälkeen. Kädet ylös - nyt viitotaan!

Kouluttaja: Mari Syvälä, kommunikaatio-opettaja

25.8.2021 Pelillisyyttä opetukseen Seppo.io:lla

Koulutuksessa osallistujat pääsivät tutustumaan pelipedagogiikkaan Seppo-pelialustan avulla. Koulutuksen aikana osallistujat pääsivät sekä pelaamaan Seppoa, että rakentamaan ensimmäistä omaa Seppo-peliään. Koulutuksen jälkeen jokaisella osallistujalla on tarpeelliset tiedot ja taidot oman oppimispelin luomiseen.

Kouluttaja: Santeri Jaakkola, Pääkouluttaja ja pelituottaja

Lisää Seppo.io:sta:
https://seppo.io/fi/

9.8.2021 Koulunkäynninohjaajien koulutusfoorumi 2021

Tänään toteutettiin tämän lukuvuoden osallistujamäärältään suurin koulutustapahtuma – Koulunkäynninohjaajien koulutusfoorumi 2021. Vallitsevan tilanteen vuoksi koulutus toteutettiin etätoteutuksella. Kiitos kaikille osallistujille – teitä ilmoittautuneita oli yhteensä 280!
Kiitos Satakunnan museo tilalainasta. Neukkari taipui etästudioksi mainiosti. 🙂 Kiitos Jarkko Montonen, Porin videotuki – apusi oli jälleen kerran korvaamaton.

Tässä kuvagalleriassa koulutuspäivän kuvia; mm. Satakunnan museon neukkariin rakennetulta etästudiolta, kuvia kouluttajista, koulutussisällöistä sekä osallistujien lähettämiä etästudiokuvia niin työpaikoilta kuin kodeistakin - kiitos näistä! 🙂

Päivän koulutusanti:

Työhyvinvointia koulunkäynninohjaajille positiivisesta psykologiasta / Susanna Posio, KM, luokanopettaja, positive psychology practitioner, henkilöstöjohtaminen & työhyvinvointi, työ- ja organisaatiopsykologia

Mitä koulunkäynninohjaaja saa ja ei saa tehdä? / / Arttu Vallenius, Turvanvuoksi poliisi, mielenterveyshoitaja, kyber-osaaja, ammatillinen opettaja

Erilaisten oppilaiden kohtaaminen ja tuki / Anna Elo ja Petteri Elo, Pedanow

Voimaannu musiikista / Kuuntele, rentoudu ja nauti / Päivi Tuomi, opettaja, Väinölän koulu, Pori, Voice of Finland 2021 - kilpailija

Kiitos kouluttajille – Koulutussisällöistä varmasti voimia ja työkaluja koulunkäynninohjaajien arkeen ja työkalupakkiin.

Tästä on hyvä jatkaa koulutussyksyä! 🙂

-Jonna

Jonna Antila
Osaava Satakunnan toiminnasta vastaava koulutussuunnittelija
jonna.antila@pori.fi
0447017077
#osaavasatakunta

3.5. ja 10.5.2021 Syrjästä yhteyteen - heikosta kouluun kiinnittymisestä osallisuuteen ja yhteenkuuluvuuteen Koulutus koulupoissaoloihin puuttumiseen

Osaava Satakunta järjesti yhteistyössä Porin oppilashuollon ja HY+ kanssa kaksi koulutusiltapäivää teemasta:
Syrjästä yhteyteen - heikosta kouluun kiinnittymisestä osallisuuteen ja yhteenkuuluvuuteen Koulutus koulupoissaoloihin puuttumiseen

3.5.2021 alakoulu
10.5.2021 yläkoulu

Kouluttaja: Jenni Kallio on erityisluokanopettaja, kouluttaja, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, luovuus- ja kehotyöskentelyn
ammattilainen sekä väitöskirjatutkija, jolla on yli 20 vuoden kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä, koulumaailmasta ja sen kehittämisestä.

www.hyped.fi

Koulutuksen sisällöt:
1. Syrjään jäämisen riskissä olevat oppilaat koulussa – syitä
oireilun taustalla (Kearneyn malli)
2. Koulupoissaolot – syitä sekä keinoja ennaltaehkäisyyn,
puuttumiseen ja kouluun kiinnittymisen vahvistamiseen (case-
esimerkkejä mukana)
3. Emotionaalisesti turvallisen, yhteyttä luovan tilan avaamisen
sekä itseluottamuksen, toimintakyvyn ja yhteenkuuluvuudem
vahvistamisen mahdollisuuksia koulussa.
4. Kun huoli herää - Arvostava vuorovaikutus ja yhteistyö
oppilaiden, kotien ja tukipalveluverkoston kanssa.

Koulutuksen tavoite on tarjota opettajille tietoa
koulupudokkuudesta sekä työvälineitä toimia koulun sisällä ja
moniammatillisesti syrjään jäämistä ehkäisten.
Koulutus tarjoaa konkreettisia työkaluja koulun sisäiseen
toimintaan, moniammatillista tukipalveluverkostoa ja koulun
ulkopuolista psykososiaalista tukea hyödyntäen.
Koulutus sisältää esimerkkejä yläkoulun
tilanteisiin.

4.5.2021 Kulttuurien kohtaaminen museoissa – monipuolinen ja oikeanlainen viestintä ja opastus

Tänään Osaava Satakunta tarjosi täydennyskoulutusta museoiden henkilöstölle tematiikalla:

Kulttuurien kohtaamista museoissa - monipuolinen ja oikeanlainen viestintä ja opastus

Perheiden kohtaaminen: Erilaiset perheet Anna Moring, Monimuotoiset perheet

Perheiden kohtaaminen: Case esimerkit/ Sanna Pajunen- Kyynäräinen, varhaisiän taidetoiminnan vastaava suunnittelija-ohjaaja, lastenkulttuurikeskus Kruunupää ja Annina Jansson, suunnittelija-ohjaaja, Vauvojen värikylpy-toiminnan sidosryhmäyhteistyö: Kokonaisvaltaisesti tervetullut? mm. vauvaperheiden kohtaaminen palvelun eri vaiheissa

Museoiden erilaiset yleisöt, osallistava museotoiminta, museoiden yhteisöllinen rooli, näyttelykäyntiin liittyvät odotukset ja yllätykset / Riikka Haapalainen, Pedaali

Kiitos asiantunteville ja innostaville kouluttajille ja osallistujille mielenkiintoisesta, informatiivisesta ja ajatuksia herättävästä koulutuksen sisällöstä, kommenteista ja keskusteluista!

#osaavasatakunta
#täydennyskoulutus
#sivistystoimiala
#koulutusyhteistyö
#monimuotoisetperheet
#lastenkulttuurikeskuskruunupää
#pedaali

Tiedoksi: Amengo museum - Meidän museo / Anita Lindgren, museoassistentti, romanikulttuurin asiantuntija, Suomen kansallismuseo. Sairaustapauksen vuoksi tämä koulutusosio siirtyy loppukevääseen. Uusi ajankohta ilmoitetaan ja koulutus julkaistaan ilmoittautumisille heti, kun mahdollista.

28.4.2021 Toiminnallisuutta ja hyödyllistä digityökaluja

Yhteistyössä Porin kielitutorhanke ja Osaava Satakunta

Toiminnallisuutta ja hyödyllistä digityökaluja

Kohderyhmä: 3.-9.luokilla kieliä opettavat

Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi 2-3 sovellusta, jotka osallistavat oppilaita sekä auttavat opettajaa seuraamaan oppilaan edistymistä tunneilla. Lisäksi käydään läpi joitakin toiminnallisuutta lisääviä menetelmiä kielten oppitunneille.

Kouluttaja: Reetta Pänkäläinen (ent.Bizet), kieltenopettaja ja digiosaaja Kuopiosta, Vuoden kieltenopettaja 2020

27.4.2021 Koulusihteerien yhteinen koulutuspäivä

Koulutusteemat ja kouluttajat:

Koski- ja Primus-ohjelmakoulutus / Bettina Nirhamo, Järjestelmäasiantuntija, Porin kaupunki ja Heli Träskelin

Tietosuoja-koulutus / Teemu Heino, Digitaalisen osaamisen erityisasiantuntija, Porin kaupunki

Arkistointi-koulutus / Tero Lönnström ja Maria Arponen, Kaupunginarkisto, Pori

Porin julkinen taide / Mirja Ramstedt-Salonen, intendentti, Porin taidemuseo


Onnistunut, informatiivinen, taideosuudella maustettu koulutuspäivä!

23.4.2021 Sivistysjohtajien ja rehtorien yhteinen koulutuspäivä

Sivistysjohtajien ja rehtorien yhteinen koulutuspäivä

Johtajuus muuttuvassa maailmassa / Niina Mitikka, Vastaanottokeskuksen johtaja, TmT, YTM

Ajankohtaista lainsäädännöstä ja laillisuusvalvonnasta / Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen johtaja, lakimies, AVI

Ajankohtaiset OVTES-asiat / Teija Metsäranta, johtava työmarkkinalakimies, KT Kuntatyönantajat

Ajankohtaiset oppilas- ja oppimisen asiat / Tero Grönmark, Kasvun ja oppimisen tuen perusyksikön esimies

22.4.2021 Kirjavinkkejä S2-kielen opetukseen alakouluun ja yläkouluun

Kuinka hyödyntää paremmin kirjaston palveluja opetuksessa?

Kirjavinkkejä S2-kielen opetukseen alakouluun ja yläkouluun

Kohderyhmä: Alakoulun ja yläkoulun opetushenkilöstö ja muut aiheesta kiinnostuneet

Kirjastonhoitajat Maiju Harju ja Arja Palonen esittelevät kirjoja, jotka sopivat peruskoulun suomea toisena kielenä opiskeleville sekä erityisryhmille.

"Mukana niin kaunokirjallisuutta kuin tietokirjojakin.”

20.4. ja 21.4.2021 Osaava Satakunta mukana koulutusvideokuvauksissa: Tulossa syksyllä 2021: Museoiden monipuoliset palvelut osaksi opetusta

Tulossa syksyllä 2021 Museoiden monipuoliset palvelut osaksi opetusta -koulutus
Seuraa Osaava Satakunnan koulutuskalenteria

Moniammatillista koulutusyhteistyötä koulutusvideon kuvausten sekä tulevan syksyn koulutuskokonaisuuden saralla.

Mukana:
Ilona Juntura, museolehtori, Porin taidemuseo
Yleisötoiminnan intendentti Mirja Ramstedt-Salonen, Porin taidemuseo
Museolehtori Carita Tulkki, Satakunnan museo
Marita Wahlroos, Kulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo
Martti Koski, Luontotalo Arkki
Leila Stenroos, Rosenlew-museo
Mika Haavisto, MediaPlane

Porin taidemuseon tilassa otetussa kuvassa olevan taideteoksen tiedot:
Heikki Hautala: Välitiloja 2015 Porin kaupungin taidekokoelma / TM 2197

21.4.2021 Selviä tekijänoikeuksien viidakossa - Ota tekijänoikeuksien säännöt ja salat haltuun!

Koulutuksen sisältö:
Saanko esittää YouTube-videoita opetuksessa?
Voinko kopioida minkä tahansa kuvan verkosta?
Mitä saan jakaa oppijoille etäopetuksessa?

Näihin ja moniin muihin tekijänoikeuksia koskeviin kysymyksiin saat vastauksia Kopioston tekijänoikeuswebinaarissa. Koulutuksessa saat ajantasaisen paketin tekijänoikeuksista, oppilaitosten luvista sekä vinkkejä, miten voit opettaa tekijänoikeuksia omille oppilaillesi.

Kouluttaja: Lisensointipäällikkö Kirsi Salmela, Kopiosto

8.4.2021 Maallikkoelvytyksestä kansalaistaito

Sydänpysähdys on yksi aikakriittisimmistä hätätilanteista, jokaisella menetetyllä minuutilla on dramaattinen vaikutus. Toiminnan sydänpysähdystilanteessa tulisi olla kansalaistaito ja yksi tehokas tapa lisätä elvytystaitoja on kouluissa tapahtuva elvytysopetus. Käypähoito -suosituksen mukaan koulujen opetussuunnitelmien pitäisi sisältää elvytysopetusta yli 12-vuotiaille koululaisille vähintään 2 tuntia vuodessa. Koulutuksessa opitaan itse sekä lisätään omia valmiuksia vahvistaa satakuntalaisten koululaisten maallikkoelvytystaitoja.

Kouluttajat:
Satakunnan sydänpiirin sairaanhoitaja Terhi Saari-Hannibal ja toiminnanjohtaja Susanna Lehtimäki th, TtM

8.4.2021 Lapsen oikeudet ja moninaisuus varhaiskasvatuksessa

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Kouluttajat: Plan International Suomen Globaalikoulun asiantuntijat

Miten käsitellä lapsen oikeuksia, moninaisuutta ja muita varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tärkeiksi määriteltyjä globaalikasvatuksen teemoja varhaiskasvatukseen sopivilla pedagogisilla menetelmillä? Koulutuksessa opit konkreettisia menetelmiä ja leikinomaisia harjoituksia, joita voit käyttää lasten kanssa. Pääset lisäksi pohtimaan, miksi lapsen oikeuksista ja moninaisuudesta on tärkeää puhua jo varhaiskasvatuksessa ja miten globaalikasvatus kehittää tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita.

30.3.2021 Työhyvinvoinnin koulutuksia: Työkaluja opettajan arkeen

Opettajien jaksaminen puhuttaa tällä hetkellä niin opettajahuoneissa kuin mediassakin.
Miten olla hyvinvoiva, lapsilähtöinen, positiivinen ja turvallinen aikuinen kaiken muutoksen keskellä?

Kouluttajat:
Minna Lahtinen, KM, luokanopettaja ja erityisluokanopettaja
Kati Niiniviita, KM, luokanopettaja ja erityisluokanopettaja

29.3.2021 Vihapuheesta dialogiin

Kohderyhmä: Kasvattajat kaikilta asteilta ovat tervetulleita. Koulutus sopii myös muille lasten ja nuorten parissa työskenteleville.

Vihapuheesta on tullut voimistuva ilmiö, johon lapset ja nuoret törmäävät arjessaan. Miten vihapuhetta voi käsitellä nuorten ja lasten kanssa tavoilla, jotka lisäävät erilaisten maailmankuvien ymmärtämistä, empatiaa ja ihmisten välistä dialogia? Koulutuksessa opit, mitä vihapuheella tarkoitetaan, miksi vihapuhe ei kuulu sananvapauden piiriin ja miten yhteiskunnan valtarakenteet vaikuttavat vihapuheen taustalla. Tutustut lisäksi osallistaviin ja toiminnallisiin menetelmiin, joiden avulla vihapuheeseen voidaan kehittää ratkaisuja yhdessä nuorten kanssa.

Koulutuksen toteuttavat Plan International Suomen Globaalikoulun asiantuntijat

Linkkivinkkejä:
https://sisaltosekaannus.fi/
https://www.ruskeattytot.fi/rtmedia/kaikkienkoulu
https://www.globaalikoulu.net/tilattavat-opetusmateriaalit/

9.3.2021 Oppilaita osallistavaa pedagogiikkaa monista eri näkökulmista

Miten aktivoin oppilaitani oppitunneilla helposti ja strukturoidusti? Miten saan oppilaat työskentelemään erilaisissa ryhmissä toisiaan kunnioittaen? Koulutuksen sisältö pohjaa kouluttajan kokemuksiin työskentelystä sekä ala- että yläkouluikäisten oppilaiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on haastaa osallistujia pohtimaan omia pedagogisia käytänteitään ja toisaalta taas tarjota konkreettisia, helposti käyttöönotettavia menetelmiä oppilaiden aktivoimiseksi.

Kouluttaja: Petteri Elo, opettaja, Hiidenkiven peruskoulu, Helsinki

1.3. ja 2.3.2021 Tukiviittomia varhaiskasvatuksen arkeen, jatkokurssi

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen henkilöstö
Kouluttaja: Kommunikaatio-opettaja Sonja Aittokumpu

Sisältö: Tukiviittomia varhaiskasvatuksen arkeen - jatkokurssi on suunnattu tukiviittomia jo työssään käyttäville ammattilaisille. Kurssilla syvennytään tukiviittomien merkitykseen arjen tukikeinona ja laajennetaan viittomavarastoa. Kurssilla jatketaan siitä mihin päästiin Tukiviittomia varhaiskasvatuksen arkeen - peruskurssissa. Onko kädet valmiina? Kohta viitotaan!

22.2.2021 Osaava Satakunta Radio Porissa

Mikä on Osaava Satakunta?

Osaava Satakunta on nimenä saattanut tulla eri yhteyksissä vastaan, mutta mistä tässä on oikeastaan kyse?

- Osaava Satakunta tarjoaa ammatillista täydennyskoulutusta sivistystoimialan henkilöstölle, summaa lyhyesti koulutussuunnittelija Jonna Antila.

Suurimpia kohderyhmiä ovat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstö, mutta myös muille sivistysalan toimijoille tarjotaan kohderyhmittäin kohdennettua koulutusta.

- Tänä vuonna meidän koulutuskalenterissamme on jo 140 koulutusta tarjolla, kertoo Antila.

Alun perin Osaava Satakunta on alkanut hankkeena vuonna 2010, ja vuodesta 2017 lähtien toiminta on vakiintunut nykyiseen muotoonsa.

Osaava Satakunnan koulutussuunnittelija Jonna Antila vieraili Radio Porissa radiopersoona Julle Kallion haastattelussa.
Haastattelu 'purkitettiin' yhdellä otolla. Pääset kuuntelemaan haastattelun alla olevasta osoitteesta (kopioi ja liimaa osoite nettiselaimen yläpalkkiin).

https://www.radiopori.fi/uutiset/paikallinen/osaava-satakunta-tarjoaa-tana-vuonna-yli-140-koulutusta

21.1.2021 Ääni työvälineenä – Kestävä ja toimiva puheääni

Monessa työssä yksi tärkeimmistä työvälineistä on oma ääni. Mikäli äänenkäytössä tai puhetekniikassa on puutteita, ääni väsyy helposti ja rasituksen voi tuntea ja kuulla. Liian pitkään jatkunut rasittavan äänen käyttö voi myös aiheuttaa patologisia muutoksia kurkunpäässä.

Puhetekniikkaa ja äänenkäyttöä on mahdollista kehittää paremmaksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi niin, että ääni kestää sen kohtaamat haasteet hyvin ja mahdollisimman hyvään, soivaan ja ilmaisevaan ääneen päästään mahdollisimman pienellä vaivalla. Myös äänenhuollon osaaminen on tärkeää äänen jaksamisen kannalta puhetyössä.

Kouluttaja: FM vokologi Johanna Leskelä, Soiva Coaching

20.1.2021 Työhyvinvointia omat vahvuudet tunnistamalla

Vahvuudet ovat ominaisuuksia, joiden kautta ihminen pystyy parhaaseensa.

Tunnistatko sinä omat vahvuutesi? Työskenteletkö voimavyöhykkeelläsi? (Mayerson, 2015).

Voimavyöhykkellään ihminen innostuu, onnistuu ja voi hyvin - hän kukoistaa työssään jopa 18 kertaa todennäköisemmin kuin muut. (Hole et al. 2015).

Kouluttaja: Marjo Katajisto, rehtori, väitöskirjatutkija, Positive Psychology Practitioner

14.1.2021 Verkko- ja etäopetuksen pedagogiikkaa (alakoulu)

Hyödynnä verkon työkaluja opetuksessa ja oppimisessa. Laadi kurssit ja oppimiskokonaisuudet niin, että opetusmateriaalit ja tehtävänannot on opiskelijoiden saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta ja viestintä opettajan ja oppilaiden/ opiskelijoiden välillä sujuu vaivattomasti. Tässä koulutuksessa perehdytään yleisesti siihen, miten verkkopedagogiikkaa voi ottaa käyttöön omassa opetuksessa.

Kouluttaja: Digitaalisen osaamisen erityisasiantuntija Teemu Heino, Porin kaupunki

8.-9.12., 14.-15.12. ja 17.-18.12.2020 Tukiviittomia varhaiskasvatuksen arkeen

Koulutuksessa tutustutaan tukiviittomiin ja opetellaan varhaiskasvatuksen arkeen hyödyllisiä viittomia. Koulutukseen osallistujat saavat kolmeksi (3) kuukaudeksi käyttöönsä tukiviittomien verkkosanakirja Viittomapedian tukemaan viittomien kertausta ja harjoittelua myös koulutuksen jälkeen. Kädet ylös - nyt viitotaan!

Tukiviittomia varhaiskasvatuksen arkeen - koulutukset etäkoulutuksena - kouluttajina kommunikaatio-opettajat:
8.12. - 9.12.2020 Susanna Volanto ja Mari Syvälä
14.12. - 15.12.2020 Sonja Aittokumpu ja Mari Syvälä
17.12. - 18.12.2020 Susanna Volanto
#sivupersoona

Osallistujapalautetta:
Erittäin hyvin suunniteltu ja toteutettu kokonaisuus.
Opin paljon uutta ja viittomat olivat tärkeitä. Tuhti paketti mutta hyvin jaettu, ei tullut liikaa.
Oli huippu opettajat!! Kiitos!

26.11.2020 Tulevaisuuden työ ja taidot - Miten vahvistaa oppilaan työelämätaitoja?

Varmoja ammatteja ei enää ole. Työelämän murros ja muutoksen nopeus tulevat muuttamaan jokaisen meidän urapolkuamme ja vaikka olisit opiskellut minkä tahansa tutkinnon, tiedot ja taidot vanhenevat teknologian kehittyessä. Nyt vastuu on omilla hartioilla. Minkälaisia taitoja minun tulisi kehittää, mikä on arvokasta tulevaisuudessa? Kannattaako keskittyä yhteen asiaan vai tehdä kaikenlaista? Tulevaisuuden taitojen ymmärtämiseksi pitää keskittyä siihen, miten ihminen eroaa koneesta. Kannattaa kehittää sellaisia taitoja, joita tarvitaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja jotka eivät koskaan vanhene. Tulemmeko näkemään inhimillisen vallankumouksen?

Etäkoulutus

Kouluttaja: Keksijä, futurologi, kirjoittaja ja säveltäjä Perttu Pölönen

16.11.2020 Lapset ja nuoret somessa, Eura

Yhteistyössä Opetushallituksen rahoittaman #paraskoulu ja RaTa-Satakunta -ratkaisukeskeinen ja tasa-arvoinen koulu - hankkeen kanssa
Yksikkökohtainen koulutus Panelian koulussa, Eurassa.
Ajankohtainen aihe: Lapset ja nuoret somessa
Kouluttaja: Tiia Rosnell, nuorisotyönkoordinaattori, MLL

13.11.2020 Lapset ja nuoret somessa

Yhteistyössä Opetushallituksen rahoittaman #paraskoulu ja RaTa-Satakunta -ratkaisukeskeinen ja tasa-arvoinen koulu - hankkeen kanssa

Luentokoulutus koulun sosiaalisen median ajankohtaisista sisällöistä ja ilmiöistä
Kouluttaja: Tiia Rosnell, nuorisotyönkoordinaattori, MLL

Etäluentona toteutettu koulutus. Livestriimauksen mahdollisti käyttömestari Jarkko Montonen, Porin Videotuki

11.11.2020 Lapset ja nuoret somessa, Pomarkku

Yhteistyössä Opetushallituksen rahoittaman #paraskoulu ja RaTa-Satakunta -ratkaisukeskeinen ja tasa-arvoinen koulu - hankkeen kanssa
Yksikkökohtainen koulutus

Luento koulun henkilökunnalle sosiaalisen median ajankohtaisista sisällöistä ja ilmiöistä
Kouluttaja: Tiia Rosnell, nuoristyönkoordinaattori, MLL
Koulutuspaikka: Kirkonkylän koulu, Pomarkku

9.11.2020 Lapset ja nuoret somessa, Eurajoki

Yhteistyössä Opetushallituksen rahoittaman #paraskoulu ja RaTa-Satakunta -ratkaisukeskeinen ja tasa-arvoinen koulu - hankkeen kanssa.

Luento koulun henkilökunnalle sosiaalisen median ajankohtaisista sisällöistä ja ilmiöistä.

"Todella ajankohtainen, informatiivinen ja 'silmät avaava' koulutus sosiaalisen median ilmiöistä! Jokaisen koulumaailman henkilön sekä vanhemman tulisi osallistua tähän koulutukseen." - Jonna Antila, Osaava Satakunta

Kouluttaja: Tiia Rosnell, nuoristyönkoordinaattori, MLL
Koulutuspaikka: Eurajoen yhteiskoulu
Yksikkökohtainen koulutus

6.10.2020 Kouluturvakoulutus, alkeet, Tuulikellon koulu

Vallitsevan tilanteen vuoksi Osaava Satakunta lanseerasi yksikkökohtaisia koulutuksia.

Kouluturvakoulutuksen sisältö:
Tavoitteena on, että koulutettavat:
• hankkivat itseluottamusta uhkaaviin tilanteisiin
• lisäävät perustietoaan aggressiosta ja ymmärtämystä sen syihin
• omaksuvat ennakoinnin ja riittävän varhaisen puuttumisen merkityksen
• hankkivat valmiudet tarvittaessa rajoittaa henkilöä kiinnipitämällä, turvallisilla otteilla
• hankkivat valmiudet puolustautua lyöntejä ja potkuja vastaan sekä irtaantua uhkaavan henkilön otteista

Kouluttaja: Pekka Teini
Koulutuspaikka: Tuulikellon koulu, Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskus, Pori

22.9.2020 Toiminnallisen oppimisen ideatyöpaja alakoulujen opettajille

Toiminnallisen oppimisen ideatyöpaja tarjoaa käytännön vinkkejä ja esimerkkejä monipuolisista ja toiminnallisista menetelmistä. Pääpaino on erityisesti matematiikassa, äidinkielessä (kielioppi ja kirjallisuuden käyttö) ja ympäristötiedossa, mutta monet ideat ja harjoitteet sopivat useaan eri oppiaineeseen. Koulutuksessa osa harjoituksista käydään läpi toiminnallisesti.

Kouluttaja: Niina Merta-Kaisjoki, luokanopettaja, Lapin koulu, Rauma. Merta-Kaisjoki toimii Rauman kaupungin toiminnallisen oppimisen tutoropettajana.
Koulutuspaikka: Itätuulen koulu, Pori

14.9.2020 Pedagogiset pihapelit - Lautapeleistä pihapeleiksi

Tiesitkö, että Afrikan tähti ja Kimble ja muut pelit taipuvat hyvin ulkopeleiksi? Liikkeen lisäksi oppiminen saadaan mukaan näihin peliversioihin kuin luonnostaan! Työpajassa pääset kokeilemaan itse pelien pelaamista ja saat vinkkejä miten muokata pelejä osaksi opetusta.

Kouluttaja: Sanna Jahkola, luokanopettaja ja ympäristökasvattaja, Ulko-opejen puheenjohtaja
Koulutuspaikka: Kyläsaaren koulun alue, Pori

7.9. ja 14.9.2020 Työhyvinvoinnin koulutuksia: Teemana Somebody - kehotietoisuus ohjaustyössä ja työhyvinvoinnin tukena

Kohderyhmä: Kasvatus- ja opetusalalla toimivat ammattilaiset, jotka haluavat edistää työn mielekkyyttä ja työhyvinvointiaan, sekä jarruttaa ajoissa ennen kuin uupumus uhkaa

Sisältö:
– kehotietoisuus
– tunnetaidot
– sosiaaliset taidot
– minäkäsitys
– itsetuntemus
– koulutuksessa hyödynnetään toiminnallisia elämyksellisiä menetelmiä

Kouluttaja/t: Satu Vaininen, YTT, sosiaalialan lehtori, SAMK
Koulutuspaikka: SAMK

27.8.2020 Kouluturvakoulutus, alkeet, Ulvila

Koulutuksen sisältö:
Tavoitteena on, että koulutettavat:
• hankkivat itseluottamusta uhkaaviin tilanteisiin
• lisäävät perustietoaan aggressiosta ja ymmärtämystä sen syihin
• omaksuvat ennakoinnin ja riittävän varhaisen puuttumisen merkityksen
• hankkivat valmiudet tarvittaessa rajoittaa henkilöä kiinnipitämällä, turvallisilla otteilla
• hankkivat valmiudet puolustautua lyöntejä ja potkuja vastaan sekä irtaantua uhkaavan henkilön otteista

Kouluttaja: Pekka Teini
Koulutuspaikka: Friitala-talo, Ulvila

24.8. - 25.8.2020 MAPA® -koulutus

Mapa® on lyhenne sanoista Management of Actual or Potential Aggression, Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta.
Mapa® koulutuksissa perehdytään menetelmiin, joissa kohdataan kriisissä oleva, haasteellisesti käyttäytyvä asiakas, empaattisesti ja kunnioittavasti. MAPA® menetelmän työkirjoihin perustuvassa mallissa ennaltaehkäisyn osuus on entisestään painottunut.

Kouluttaja: Pekka Teini
Koulutustila: Porin kaupungin kirjaston Kokoustila

10.8.2020 Koulunkäynninohjaajien koulutusfoorumi

Lukuvuoden ensimmäinen ja suurin koulutustapahtuma oli tarkoitus järjestää lähikoulutuksena Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskuksessa. Vallitsevan tilanteen vuoksi koulutuspäivä jouduttiin muuttamaan etäkoulutuspäiväksi viiden päivän varoitusajalla. Osa kouluttajista saapui Itätuuleen rakennettuun etästudioon ja osa kouluttajista toteutti koulutuksensa eri etäkoulutusalustojen kautta omista sijainneistaan. Pari tekniikkahikkaa meinasi olla, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin.

Kuvissa:
Autismikirjon tyttöjen tunnistaminen ja heidän erityispiirteensä / psykologi Maarit Linnainmaa, Porin kaupunki
Lapset, nuoret ja some, nuorisotyön koordinaattori Tiia Rosnell, MLL
Maanantai yllättää: Koko kehon tuunattu tuolijumppa / Katri Häti
Itätuulen etästudiosta vastasi käyttömestari Jarkko Montonen, Porin Videotuki
Koulutussuunnitteilja, etästudion moderaattori, Jonna Antila, Osaava Satakunta

Päivän muut kouluttajat (omilla etäyhteyksillään) olivat:
Työhyvinvointia omien vahvuuksien tunnistamisella, rehtori Marjo Katajisto, Itätuulen koulu
Googlen perustyökalut, rehtori Tapani Vuonokari, Kyläsaaren koulu
Kokemusasiantuntijan tarina: Nepsy-tytöstä aikuiseksi, kokemusasiantuntija Jasmin Vettenranta
Kokemusasiantuntijan tarina: Perhe-elämää autismin kirjolla, Nepsylapsen haasteet kouluympäristössä, kokemusasiantuntija Charlotte Pettersson

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä