Periaatteet

Luottamus, dialogi ja arvostus

Luottamus ja arvostus – uskon, että toisetkin pyrkivät hyvään

Miten arjessa? Mihin keskitytään?

Hyvän huomaaminen julkisesti

Uteliaisuus ja rohkeus: Tekemisen ja kokeilemisen mahdollisuudet ja tukeminen

Työmotivaation luominen yhdessä

Tilaisuus vastavuoroisiin kohtaamisiin luovasti, rohkeasti

Osaaminen näkyväksi ja käyttöön, myös muu kuin opettamisen osaaminen

Ohjaksia löysemmälle ja rohkeus omassa toiminnassa

Kysymykset:

1.Millaisen työilmapiirin haluamme luoda yhdessä? Miten me sen teemme? Miten osallistamme kaikki?
2.Miten me saamme jokaisen osaamisen näkyväksi? Miten yksilöllinen erilaisuus saadaan yhteisön voimavaraksi? Miten opimme toinen toisiltamme?


Tekeminen "tekemisen meininki"

Tekeminen ”tekemisen meininki” – etenemme pienin askelin, konkreettisin teoin

Miten arjessa?

Rohkeasti (vrt. Mankolan tipuprojekti)

Kysymyksiä käytännön tasolle (Ahti)


1.Millaisen työilmapiirin haluamme luoda yhdessä? Miten me sen teemme? Miten osallistamme kaikki?
2.Miten me saamme jokaisen osaamisen näkyväksi? Miten yksilöllinen erilaisuus saadaan yhteisön voimavaraksi? Miten opimme toinen toisiltamme?

3.Miten mahdollistamme välittömiä (ei muodollisia) kohtaamisia ja törmäyttämisiä? Miten oman yksikön toiminta kaikille tutuksi? Miten mahdollistetaan vaihtelu ja tutustumiset toisiin työpisteisiin? Miten nuorisopalvelut ja perusopetus nivotaan yhteiseen tekemiseen?


4.Miten yksikkö kerää ja hyödyntää palautteita ja arviointia toiminnan kehittämisessä?

Hyvä yksinkertaisuus

Hyvä Yksinkertaisuus – kaikkien on helppo liittyä ja sitoutua, yhteinen ymmärrys

Miten arjessa?

Arjen työn helpottaminen

Esteiden purkaminen (hallinnolliset, asenteelliset)

Asioiden yksinkertaistaminen

1. Mikä estää?