Johtaminen

Johtamisen keskeiset osa-alueet

Toimintakulttuuria uudistava jaettu johtaminen kaikilla tasoilla

Käytäntö Miten johtamisella tuemme yhteisöllisen toimintakulttuurin toteutumista? Miten jaettu johtajuus toteutuu?

Pedagoginen johtaminen

Käytäntö: Miten siirrymme OPS2016

-Henkilöstöjohtaminen

-Hyvinvointijohtaminen

-Monialaisen toimijuuden johtaminen

-Kehittämisen ja ”innovatiivisuuden” johtaminen

Käytäntö: kokeilukulttuuri

-Yhteinen ja toimintatapoja uudistava johtajuus/johtaminen ja verkostomainen toiminta

Käytäntö: Johtajien yhteinen prosessi kaikilla tasoilla

Voimavarasuunnittelu – resurssien viisas käyttö

Tehtäväjako – organisaatiotaso, yksilötaso; perustehtäväjako tulee olla selkeä ja yhteisesti tiedostettu

Toimintarakenteiden johtaminen

Käytäntö:

Osallistava päätöksenteko

Missä olette nähneet hyvää johtamista? Mitä se oli? Miksi se oli hyvää?

Millaista toimintaa haluaisitte nähdä lisää? Millaista johtajuutta, millaista toimintaa?

Millaisella päätöksenteolla haluamaanne toimintaa saadaan aikaan? Millaisella lautakuntatyöllä?