Yhtenäinen opinpolku (päiväkotikoulusta ja alakoulusta yhtenäiskouluun, yläkouluun sekä toiselle asteelle)

NOPS Nivelvaiheen opinpolun suunnitelmat

Jyväskylän varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimijat tekevät työtä yhdessä yhtenäisen opinpolun luomiseksi varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle.

Tavoitteena on kiinnittää erityisesti huomiota nivelvaiheisiin yhtenäisellä opinpolulla esiopetuksen ja alkuopetuksen maailmassa, ala- ja yläkoulun nivelvaiheessa sekä perusopetuksen päättymisen ja toiselle asteelle siirtymisen nivelvaiheessa.

Toimintavuonna 2019-2020 päiväkotien ja (ala/ylä/yhtenäis) koulujen tehtävänä on toteuttaa yksi uusi toimintatapa, joka edistää joustavaa ja yhtenäistä opinpolkua ja toteuttaa yksi konkreetti toiminto oppimisen tuen toteuttamiseksi. Kehittämistuen ideat ja kokemukset kerätään kaikkien käytöön tulevaksi ideapankiksi.

Yhteinäisen opinpolun työryhmä tukee ja koordinoi tätä kehittämistyötä.

Yhtenäisen opinpolun työryhmä 2018-2019
Päivi Liimatainen pj., rehtori
Tuija Rasinen, palvelujohtaja, perusopetus
Päivi Koivisto, palvelujohtaja, varhaiskasvatus
Päivi Haapajoki, palvelustiimin esimies, palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö
Minna Pajala, päiväkodin johtaja
Tarja Seppälä-Pänkäläinen, rehtori
(sij. Pirjo Holma ja Ulla Mursula kevät 2019)