Tutkimus

ANOMUS VARHAISKASVATUKSESTA TAI PERUSOPETUKSESTA SAATAVIEN TIETOJEN HANKINTAAN JA KÄYTTÖÖN TUTKIMUKSESSA TAI SELVITYKSESSÄ

1) Tutkimuksen nimi


2) Tutkimuksen toteuttaja, tekijät ja ohjaajat (oppilaitos, tutkimuksen tekijä, ohjaaja, kaikkien yhteystiedot: osoitteet, e-mail, puhelin).


3) Tutkimuksen tausta, tarkoitus ja ajoitus (lyhyt selvitys taustasta ja tarkoituksesta, laajempi tutkimussuunnitelma erillisenä liitteenä).


4) Tutkimusaineisto (kuvaus tarvittavista tiedoista riittävästi yksilöityinä. Tässä selvitetään myös, kuinka kauan tutkimusaineistoa käytetään).


5) Tutkimusaineiston suojaus, säilyttäminen ja hävittäminen (miten tutkimusaineisto suo-jataan, säilytetään ja hävitetään. Myös selvitetään, että samaan tutkimukseen lupaa hakeneet eivät välitä salassa pidettäviä tietoja sähköpostilla toisilleen).


6) Palaute tuloksista (miten Jyväskylän varhaiskasvatukseen tai perusopetukseen annetaan tietoa tutkimustuloksista).


7) Sitoumukset.
Päiväys


Allekirjoitus


Tutkimuslupa myönnetty:
Jyväskylässä _____/_____20____ ___________________________
Päivi Koivisto, kehittämisvastaava
Kehittämisyksikkö
Roskapostituksen esto
Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä