≡ Navigointi

Vaajakosken yhtenäiskoulu

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2016-17 Vaajakosken yhtenäiskouluun!

Hyvät Vaajakosken yhtenäiskoulun oppilaat, henkilökunta ja huoltajat!

Viides lukuvuosi on alkamassa Vaajakosken yhtenäiskoulun uudessa koulurakennuksessa. Tervetuloa uudet ja opintojanne jatkavat oppilaat, henkilökunta ja vanhemmat työskentelemään tulevaisuustyöhön kouluumme. Aloitamme työn uuden opetussuunnitelman mukaan.

Tavoittelemme opetuksella ja ohjauksella sitä, että oppilaat oppivat oppimisen ja ajattelun taitoja. Työskentelemme yhdessä valittujen ilmiöiden parissa useissa oppiaineissa samanaikaisesti. Pyrimme lisäämään oppiaineiden välistä vuorovaikutusta järjestämällä monialaisia oppimiskokemuksia. Niiden tavoitteena on, että oppilaat saavat arjen ilmiöille selitys- ja tulkintamalleja monista näkökulmista.

Vaajakosken yhtenäiskoulun teemana on lukuvuonna 2016 -17 vastuullisuus. Se toteutuu arjen valinnoissa ja kohtaamisissa. Oppilaat saavat osallistua entistä tiiviimmin koulun toiminnan suunnitteluun. Tutkimme, mitä on ollut vastuullisuus 100-vuotiaassa Suomessa ennen ja mitä se on nyt. Järjestämme mm. teemaviikon. Siinä korostuu yhteisöllisyys, yhteistoiminta ja vuorovaikutus.

Lisäämme yhteistyötä alueen työpaikkojen ja yritysten kanssa. Tiistaina 1.11.2016 kutsumme yrittäjiä ilta-aikaan kertomaan työstään ja yrityksestään 8. luokkien oppilaille ja vanhemmille. Yrittäjäillan järjestämme yhdessä Vaajakummun yhtenäiskoulun kanssa, jonka kanssa jatkamme myös valinnaisaineiden yhteistä järjestämistä. Iloitsemme hyvästä yhteistyöstä myös Janakan ja Jyskän koulujen kanssa. Näissä kouluissa meille tulevat oppilaat ovat saneet hyvät eväät opinpolulleen.

Oppilashuoltoa olemme kehittäneet jo aikaisempina lukuvuosina. Jatkamme tätä työtä, jotta oppilaat oppisivat huolehtimaan itsestään ja ottamaan toiset huomioon. Tavoite oppilashuollossa on myös oppilaat oppisivat tärkeitä arjen taitoja elämäänsä varten. Tämän vuoksi puutumme kiusaamiseen ja teemme ennaltaehkäisevää päihdetyötä. Puutumme koulussa päideäyttäytymiseen ja olemme herkästi yhteydessä koteihin myös energiajuomien ja liian sokerin käytöstä. Kokemuksemme mukaan oppilaat eivät jaksa keskittyä, jos ravitseva ruoka korvataan liialla sokerilla.

Käytämme opetuksessa ja ohjauksessa paljon tieto- ja viestintäteknologiaa. Uutena asiana seitsemännellä luokalla on kaikille pakollista tietotekniikan opiskelua. Pyrimme siihen, että oppilaat saisivat osallistua ja vaikuttaa koulun toimintaan. Rohkaisemme edelleen teitä vanhemmat ja huoltajat kääntymään puoleemme lapsenne kouluasioissa sekä antamaan palautetta toiminnastamme. Toivotamme teidät tervetulleiksi koulumme vanhempainiltoihin ja vanhempaintapaamisiin. Hyvä yhteistyölinkki kodin ja koulun yhteistyössä on vanhempainyhdistys Sokkeli ry.

Ollaan yhteydessä, tehdään yhdessä! Yhteyttä voimme pitää Wilman, sähkö- tai kirjepostin sekä puhelimen avulla.

Hyvää kouluvuotta toivottaen

Seija Nykänen

Vaajakosken yhtenäiskoulun rehtori

Koulun uudet sivut

Lukuvuosi 2015-2016 alkaa 11.8.2015 klo 9.00. Tervetuloa taas aloittamaan uutta kouluvuotta.

Hyvät Vaajakosken koulun henkilökunta, oppilaat ja huoltajat!

Vaajakosken yhtenäiskoulu aloittaa neljättä lukuvuotta uusissa koulutiloissa. Toivotan teidät kaikki ja erityisesti uudet oppilaat ja opettajat tervetulleiksi oppimaan ja työskentelemään kouluumme. Yhtenäiskoulumme rakentuu yhteistyössä Vaajakummun koulun kanssa. Järjestämme esimerkiksi kahdeksannen ja yhdeksännen luokan valinnaisaineet yhdessä.

Vaajakosken yhtenäiskoulun toimintakulttuurissa korostuu yhteisöllisyys, yhteistoiminta, vuorovaikutus ja toisten ihmisten kunnioittava kohtaaminen. Tahdomme, että koulumme kaikki oppilaat, mutta erityisesti pienimmät, saavat terveellisen ja turvallisen koulupolun Vaajakosken koulussa. On erittäin tärkeää, että noudatamme yhteisiä sääntöjä turvallisuuden ja koulun lähiympäristönkin viihtyisyyden vuoksi.

Tänä lukuvuonna jatkamme opetussuunnitelmatyötä. Otamme käyttöön uuden opetussuunnitelman syksyllä 2016, kuten muutkin Jyväskylän ja koko valtakunnan koulut. Rohkaisemme teitä vanhemmat ja huoltajat kääntymään puoleemme lapsenne kouluasioissa sekä toivotamme teidät tervetulleiksi koulumme vanhempainiltoihin ja vanhempaintapaamisiin. Hyvä yhteistyölinkki kodin ja koulun yhteistyössä on vanhempainyhdistys Sokkeli ry.

Ollaan yhteydessä, tehdään yhdessä! Yhteyttä voimme pitää Wilman, sähkö- tai kirjepostin sekä puhelimen avulla.

Hyvää kouluvuotta toivottaen

Seija Nykänen,Vaajakosken yhtenäiskoulun rehtori


Koulumme kotisivut ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen tänne uuteen Pedanettiin. Sivujen rakenne on hieman muuttunut, mutta kaikki koulunkäyntiin liittyvät tiedot löytyvät alasivuilta kuten ennenkin. Etusivulla on tapahtumakalenteri, jossa kerrotaan koulun yhteisistä tapahtumista. Kalenteritapahtumia klikkaamalla avautuu lisätietoa.

Sivuja päivitetään talven mittaan ja joitakin asioita löytynee vielä vanhoilta sivuilta http://www.peda.net/veraja/jyvaskyla/vaajakoskenkoulu.