Vaajakosken yhtenäiskoulu

Vuoden 2017 Yrittäjyyden edistäjä –tunnustus perusopetuspalveluille

Vuoden 2017 Yrittäjyyden edistäjä –tunnustus perusopetuspalveluille

 Jyväskylän yrittäjät, Jyvässeudun yrittäjät ja Korpilahden yrittäjät ovat myöntäneet vuoden 2017 Yrittäjyyden edistäjä –tunnustuksen Jyväskylän perusopetuspalveluille. Perusopetukselle myönnetyn tunnustuksen, korpilahtelaisen Emalipuun yrittäjien Ulla Huttusen ja Arto Salmisen valmistama ja Yrittäjien logolla varustettu Emalipuu-lautasen, vastaanotti palvelujohtaja Ulla Törmälä kutsuvierastilaisuudessa kaupungintalolla 25.1.

 -Innostus yrittäjyyteen luodaan jo lapsena. Uudistunut opetussuunnitelma on vauhdittanut yrittäjyyden integroimista kiinteäksi osaksi perusopetuksesta. Jyväskylän kouluissa järjestetään muun muassa yrittäjäkahveja, yritysvierailuja ja oppilaat tuottavat erilaisia yrittäjyysprojekteja. Kaikki nämä luovat positiivista ja realistista kuvaa yrittäjyydestä ja sen mahdollisuuksista tulevaisuuden vaihtoehtona. Tunnustuksella halutaan kiittää erityisesti niitä opettajia, jotka tätä arvokasta työtä tekevät, perustelivat yrittäjäjärjestöt tämän vuoden valintaa.

 -Oli kunnia ottaa tämä tunnustus vastaan koulujen henkilökunnan puolesta. Koulumme tekevät hienoa työtä yrittäjyyden edistämiseksi ja yrittäjät ovat koulujen tärkeitä yhteistyökumppaneita. Tämä tunnustus osoittaa, että koulujen tekemää työtä arvostetaan ja se kannustaa kouluja jatkossakin tekemään yrittäjyyskasvatusta ja yhteistyötä yrittäjien kanssa, toteaa palvelujohtaja Ulla Törmälä.

 -Uusi opetussuunnitelma korostaa oppilaiden omaa toimijuutta, yrittelijäisyyttä ja osallistumista. Luovuuden ja kokeilemisen ilo on tärkeää. Yhdessä ympäröivän elinympäristön kanssa luodaan myönteinen asenne monimuotoiseen yrittäjyyteen, jatkaa palvelujohtaja Tuija Rasinen.

 Yrittäjyyden edistäjä -tunnustus myönnetään vuosittain yksityishenkilölle tai yhteisölle, joka on omassa työssään tai toiminnassaan merkittävästi edistänyt myönteisen yrittäjyysilmapiirin kehittymistä tai parantanut yrittäjien menestymisen mahdollisuuksia Jyväskylässä. Yrittäjyyden edistäjä -tunnustus on myönnetty vuodesta 2013 lähtien ja tunnustuksen saajan valitsevat Jyväskylän, Jyvässeudun ja Korpilahden yrittäjäyhdistykset. Vuoden 2016 tunnustuksen sai Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelun ja maankäytön erikoissuunnittelija Sarita Humppi. Muita tunnustuksen saaneita ovat yrittäjä Jaakko Selin, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen ja kaupungin hankintajohtaja Marjo Laine.

Lisätietoja:

palvelujohtaja Ulla Törmälä, perusopetus, puh. 64985

palvelujohtaja Tuija Rasinen, perusopetus, puh. 64984

 Lisätietoja Yrittäjyyden edistäjä -tunnustuksesta:

Maarit Venäläinen, puh. 040 737 9138

Päivi Leminen, puh. 040 578 5873

Seppo Turunen, puh. 0400 245 537

 Vaajakosken ja Vaajakummun yhtenäiskoulujen Yritysilta ja yrittäjyyskahvit ovat kehittämisideoita ja toimintaa, jotka mainitaan palkinnon perusteissa.

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2016-17 Vaajakosken yhtenäiskouluun!

Hyvät Vaajakosken yhtenäiskoulun oppilaat, henkilökunta ja huoltajat!

Viides lukuvuosi on alkamassa Vaajakosken yhtenäiskoulun uudessa koulurakennuksessa. Tervetuloa uudet ja opintojanne jatkavat oppilaat, henkilökunta ja vanhemmat työskentelemään tulevaisuustyöhön kouluumme. Aloitamme työn uuden opetussuunnitelman mukaan.

Tavoittelemme opetuksella ja ohjauksella sitä, että oppilaat oppivat oppimisen ja ajattelun taitoja. Työskentelemme yhdessä valittujen ilmiöiden parissa useissa oppiaineissa samanaikaisesti. Pyrimme lisäämään oppiaineiden välistä vuorovaikutusta järjestämällä monialaisia oppimiskokemuksia. Niiden tavoitteena on, että oppilaat saavat arjen ilmiöille selitys- ja tulkintamalleja monista näkökulmista.

Vaajakosken yhtenäiskoulun teemana on lukuvuonna 2016 -17 vastuullisuus. Se toteutuu arjen valinnoissa ja kohtaamisissa. Oppilaat saavat osallistua entistä tiiviimmin koulun toiminnan suunnitteluun. Tutkimme, mitä on ollut vastuullisuus 100-vuotiaassa Suomessa ennen ja mitä se on nyt. Järjestämme mm. teemaviikon. Siinä korostuu yhteisöllisyys, yhteistoiminta ja vuorovaikutus.

Lisäämme yhteistyötä alueen työpaikkojen ja yritysten kanssa. Tiistaina 1.11.2016 kutsumme yrittäjiä ilta-aikaan kertomaan työstään ja yrityksestään 8. luokkien oppilaille ja vanhemmille. Yrittäjäillan järjestämme yhdessä Vaajakummun yhtenäiskoulun kanssa, jonka kanssa jatkamme myös valinnaisaineiden yhteistä järjestämistä. Iloitsemme hyvästä yhteistyöstä myös Janakan ja Jyskän koulujen kanssa. Näissä kouluissa meille tulevat oppilaat ovat saneet hyvät eväät opinpolulleen.

Oppilashuoltoa olemme kehittäneet jo aikaisempina lukuvuosina. Jatkamme tätä työtä, jotta oppilaat oppisivat huolehtimaan itsestään ja ottamaan toiset huomioon. Tavoite oppilashuollossa on myös oppilaat oppisivat tärkeitä arjen taitoja elämäänsä varten. Tämän vuoksi puutumme kiusaamiseen ja teemme ennaltaehkäisevää päihdetyötä. Puutumme koulussa päideäyttäytymiseen ja olemme herkästi yhteydessä koteihin myös energiajuomien ja liian sokerin käytöstä. Kokemuksemme mukaan oppilaat eivät jaksa keskittyä, jos ravitseva ruoka korvataan liialla sokerilla.

Käytämme opetuksessa ja ohjauksessa paljon tieto- ja viestintäteknologiaa. Uutena asiana seitsemännellä luokalla on kaikille pakollista tietotekniikan opiskelua. Pyrimme siihen, että oppilaat saisivat osallistua ja vaikuttaa koulun toimintaan. Rohkaisemme edelleen teitä vanhemmat ja huoltajat kääntymään puoleemme lapsenne kouluasioissa sekä antamaan palautetta toiminnastamme. Toivotamme teidät tervetulleiksi koulumme vanhempainiltoihin ja vanhempaintapaamisiin. Hyvä yhteistyölinkki kodin ja koulun yhteistyössä on vanhempainyhdistys Sokkeli ry.

Ollaan yhteydessä, tehdään yhdessä! Yhteyttä voimme pitää Wilman, sähkö- tai kirjepostin sekä puhelimen avulla.

Hyvää kouluvuotta toivottaen

Seija Nykänen

Vaajakosken yhtenäiskoulun rehtori