Vaajakosken yhtenäiskoulu

Yritysilta 1.11.2018

Kiitoksemme seuraavien yritysten edustajille esittelyistä Yritysillassa
to 1.11.2018 t. Vaajakosken ja Vaajakummun yhtenäiskoulujen 8. lk oppilaat, opettajat, opot ja vanhemmat

Pelimatkat    
Jyväs Pakari    
Rauhalahti Jyv. Energia  
Jyskän varastomyymälä  
Vaajakosken Apteekki  
Vaajakosken paloasema  
JSY, Jyvässeudun yrittäjät  
Hippakauppa    
Vaajakosken Kuntohoito Oy  
Valtra      
Valio      
Kuvitellen    
Ramboll Environment
Teeleidi      
Video Drone Finnland  
Pono Design Niko Poikolainen  
Wanha Woimala/Naissaaren catering

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2018-19 Vaajakosken yhtenäiskouluun!

Hyvä Vaajakosken yhtenäiskoulun väki: oppilaat, vanhemmat ja henkilökunta!

Uusi lukuvuosi 2018-19 alkaa Vaajakosken yhtenäiskoulussa oppilaiden ehdottamalla teemalla Yhdessä ystävinä. Teema nousi edellisen lukuvuoden monialaisten opintojen arvioinnista. Tässä MONO-työssä oppilaiden mielestä oli parasta valinnan vapaus, joka koski tehtävää, työryhmää ja aihetta. Oppilaat arvostivat sitä, että vahvistimme luottamusta siihen, että oppilaat voivat työskennellä itsenäisesti ja opettajat ohjaavat työskentelyä. Ryhmien tuotoksissa ja oman toiminnan järjestämisessä oli aste-eroja, mutta yhtä kaikki oppilaat harjoittelivat itsenäisempää työotetta.

Lukuvuonna 2018-19 koulussa aloittaa kaksi uutta tiimiä. Laajennamme ystävyysteemaa kansainväliseen yhteistyöhön ja Liikkuva koulu –teemaa edistämme edelleen yhdessä oppilaiden kanssa. Jyväskylä on julistanut kaikki työpaikkansa savuttomiksi. Koulut, lasten työpaikkoina ovat sitä aina olleetkin. Korostamme toiminnassamme terveitä elämäntapoja ja päihteettömyyttä. Kasvatustyössä Vaajakosken yhtenäiskoulussa edistämme turvallisuutta, vastuuta omasta työstä ja kaikkia kunnioittavaa vuorovaikutusta.

Vaajakosken yhtenäiskoulussa teemme edelleen yhteistyötä kotien, alueemme muiden koulujen sekä yritysten ja järjestöjen kanssa. Kiitänkin kumppaneitamme hyvästä edellisen lukuvuoden yhteistyöstä. Rohkaisen edelleen teitä vanhemmat ja huoltajat kääntymään puoleemme lapsenne kouluasioissa sekä antamaan palautetta toiminnastamme. Toivotamme teidät tervetulleiksi koulumme vanhempainiltoihin ja vanhempaintapaamisiin. Hyvä yhteistyölinkki kodin ja koulun yhteistyössä on vanhempainyhdistys Sokkeli ry.

Ollaan yhteydessä, tehdään yhdessä! Yhteyttä voimme pitää Wilman, sähkö- tai kirjepostin sekä puhelimen avulla.

Hyvää kouluvuotta toivottaen

Seija Nykänen, Vaajakosken yhtenäiskoulun rehtori

 

Tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin

Joustavan perusopetuksen ryhmät

Joustava perusopetus (JOPO)

JOPO on yleisopetuksen opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon perustuva toimintamuoto. Se on tarkoitettu lähinnä 8. ja 9. –luokkien oppilaille, joilla on vaara jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta ja sitä kautta myös ilman peruskoulun jälkeistä opintopaikkaa. Joustavassa perusopetuksessa opiskellaan pienryhmässä. Opiskelussa korostuvat oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tukevat toiminnalliset oppimisen muodot ja oppimisympäristöt. Joustavassa perusopetuksessa kaikille oppilaille laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa henkilökohtainen oppimissuunnitelma. JOPO-toimintaan kuuluu olennaisesti vankka yksilöohjaus laaja-alaisen arvioinnin kautta. JOPO-opetusta järjestetään Vaajakosken ja Mankolan yhtenäiskouluilla.

JOPO-ryhmien toiminnassa painotetaan työelämätaitojen kehittymistä useiden työelämäjaksojen avulla sekä painotutaan toiminnalliseen oppimiseen esim. leirikouluissa sekä toimintapäivissä. JOPO-opiskelu vaatii motivoituneisuutta niin oppilaalta itseltään kuin huoltajiltakin. Ryhmässä opiskelevien tulisi kyetä itsenäiseen työskentelyyn, jota vaaditaan erityisesti työelämäjaksoilla.

JOPO-opetuksen syksyn 2018 oppilaspaikkoja haetaan 20.4. mennessä tästä tulostettavalla hakemuksella. Kaikki hakijat haastatellaan 23.4.-11.5. välisenä aikana.

Lisätietoja:
opettaja Jouni Åkerman, Vaajakosken yhtenäiskoulu, puh. 014 2664795
Vaajakosken yhtenäiskoulun nettisivut
opettaja Kimmo Kurtelius, Mankolan yhtenäiskoulu, puh. 014 2668807
Mankolan yhtenäiskoulun nettisivut

 

Oppipaja – toiminnallinen pienryhmä

Oppipaja on perusopetuksen päättöluokalla opiskelevien oppilaiden pienryhmä. Oppipajalla on kahdeksan (8) oppilaspaikkaa. Opiskelu Oppipajalla kestää koko lukuvuoden ajan. Pajalla opiskellaan toiminnallisesti, yhteisöllisesti ja joustavasti. Opiskelun tavoitteena on perusopetuksen päättötodistus. Oppipajalle hakemisen taustalla on oman lähettävän koulun rehtorin, erityisopettajan tai opinto-ohjaajan suositus ja oppilaan sekä huoltajan suostumus. Oppipaja sijaitsee Matarankatu 6:ssa, Nuorten taidetyöpajan yhteydessä olevissa tiloissa.

Oppipajan syksyn 2018 oppilaspaikkoja haetaan tästä tulostettavalla hakemuksella 20.4. mennessä. Kaikki hakijat haastatellaan 23.4.-11.5. välisenä aikana. Varaa tutustumiskäynti ennen hakuajan päättymistä.

Lisätietoja::
erityisopettaja Jemina Kettunen, puh. 014 266 8801
ohjaaja Pekka Mäkinen, puh. 014 266 1676

 

Kukkulan koulun tukijaksot

Kukkulan koulussa (sairaalaopetus) on kahdeksan (8) tukijaksopaikkaa 7. – 9. luokkalaisille oppilaille. Tukijaksopaikkaa haetaan, jos oppilaalla on laaja-alaisia koulunkäyntivaikeuksia, joihin oman koulun tehostettu tai erityinen tuki sekä oppilashuollollinen tuki ei ole ollut riittävää ja hän on erikoissairaanhoidon avohoidossa. Yksilöllisesti sovitun arviointijakson jälkeen arvioidaan, onko sairaalaopetusjakso (tukijakso) oikea tuen muoto kyseiselle oppilaalle. Tukijaksopaikka Kukkulan koulussa varmistuu vasta arviointijakson jälkeen. Yläkouluikäisten tukijakso on aina vähintään yhden lukukauden/puolen vuoden mittainen. Kukkulan koulun tukijaksopaikoille on jatkuva haku.

Ennen hakuprosessin aloittamista ollaan yhteydessä:
konsultoivaan erityisopettaja, Nea Porsanger-Rintala, Kukkulan koulu, puh. 014 2668811, nea.porsanger-rintala(at)jkl.fi.
Kukkulan koulun nettisivut

 

Tuettua opiskelua oppilas- ja opiskelijahuollon yksikön tiloissa Kauppakadulla

Tämä opiskelumuoto on tarkoitettu 7.-9. luokan oppilaille, joiden koulunkäynti on syystä tai toisesta keskeytynyt tai keskeytymisvaarassa. Oppilaat opiskelevat yleisopetuksen opetussuunnitelman suuntaisesti, mutta tiiviimpinä kokonaisuuksina. Tähän oppimismuotoon on joustava haku eikä hoitosuhde erityissairaanhoitoon ole välttämätön. Oppilaaksi ottaminen päätetään monialaisessa yksilöllisessä oppilashuoltopalaverissa, johon kutsutaan erityisopettaja Raija Saukko ja tarvittaessa Kukkulan koulun konsultoiva erityisopettaja Nea Porsanger-Rintala.

Ennen tähän ryhmään hakeutumista tulee olla yhteydessä erityisopettaja Raija Saukkoon oppilaan tilanteen kuvaamiseksi sekä tapaamisen ajankohdan sopimiseksi. Oppilas- ja opiskelijahuollon yksikön tilat sijaitsevat osoitteessa Kauppakatu 19 C.

Lisätietoja:
erityisopettaja Raija Saukko, puh. 014-2660890 / 0503453099 tai raija.saukko(at)jkl.fi
Kukkulan koulun nettisivut

 

Ysiplus-paja päättötodistusta vailla oleville nuorille

Ryhmä on tarkoitettu yhdeksännen vuosiluokan käyneille, mutta ilman päättötodistusta oleville nuorille, joille on tehty päätös vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta (VSOP). Ryhmään valitaan oppilaita jatkuvan haun periaatteella koko lukuvuoden aikana. Ysiplus-ryhmässä on noin kahdeksan (8) opiskelijapaikkaa. Ysiplus-pajaan osallistutaan se aika, jonka opintojen loppuun saattaminen ja pajaohjelmaan kuuluva jatko- ja muu ohjaus vaatii. Paja toteutetaan Matarankatu 6:ssa, Nuorten Taidetyöpajan yhteydessä olevissa tiloissa.

Lisätietoja:
Katrianna Mikkonen, Kasvun maisema-hanke, puh. 014-2667286 / 050-4669261
Ysiplus-pajan toiminta

Vuoden 2017 Yrittäjyyden edistäjä –tunnustus perusopetuspalveluille

Vuoden 2017 Yrittäjyyden edistäjä –tunnustus perusopetuspalveluille

 Jyväskylän yrittäjät, Jyvässeudun yrittäjät ja Korpilahden yrittäjät ovat myöntäneet vuoden 2017 Yrittäjyyden edistäjä –tunnustuksen Jyväskylän perusopetuspalveluille. Perusopetukselle myönnetyn tunnustuksen, korpilahtelaisen Emalipuun yrittäjien Ulla Huttusen ja Arto Salmisen valmistama ja Yrittäjien logolla varustettu Emalipuu-lautasen, vastaanotti palvelujohtaja Ulla Törmälä kutsuvierastilaisuudessa kaupungintalolla 25.1.

 -Innostus yrittäjyyteen luodaan jo lapsena. Uudistunut opetussuunnitelma on vauhdittanut yrittäjyyden integroimista kiinteäksi osaksi perusopetuksesta. Jyväskylän kouluissa järjestetään muun muassa yrittäjäkahveja, yritysvierailuja ja oppilaat tuottavat erilaisia yrittäjyysprojekteja. Kaikki nämä luovat positiivista ja realistista kuvaa yrittäjyydestä ja sen mahdollisuuksista tulevaisuuden vaihtoehtona. Tunnustuksella halutaan kiittää erityisesti niitä opettajia, jotka tätä arvokasta työtä tekevät, perustelivat yrittäjäjärjestöt tämän vuoden valintaa.

 -Oli kunnia ottaa tämä tunnustus vastaan koulujen henkilökunnan puolesta. Koulumme tekevät hienoa työtä yrittäjyyden edistämiseksi ja yrittäjät ovat koulujen tärkeitä yhteistyökumppaneita. Tämä tunnustus osoittaa, että koulujen tekemää työtä arvostetaan ja se kannustaa kouluja jatkossakin tekemään yrittäjyyskasvatusta ja yhteistyötä yrittäjien kanssa, toteaa palvelujohtaja Ulla Törmälä.

 -Uusi opetussuunnitelma korostaa oppilaiden omaa toimijuutta, yrittelijäisyyttä ja osallistumista. Luovuuden ja kokeilemisen ilo on tärkeää. Yhdessä ympäröivän elinympäristön kanssa luodaan myönteinen asenne monimuotoiseen yrittäjyyteen, jatkaa palvelujohtaja Tuija Rasinen.

 Yrittäjyyden edistäjä -tunnustus myönnetään vuosittain yksityishenkilölle tai yhteisölle, joka on omassa työssään tai toiminnassaan merkittävästi edistänyt myönteisen yrittäjyysilmapiirin kehittymistä tai parantanut yrittäjien menestymisen mahdollisuuksia Jyväskylässä. Yrittäjyyden edistäjä -tunnustus on myönnetty vuodesta 2013 lähtien ja tunnustuksen saajan valitsevat Jyväskylän, Jyvässeudun ja Korpilahden yrittäjäyhdistykset. Vuoden 2016 tunnustuksen sai Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelun ja maankäytön erikoissuunnittelija Sarita Humppi. Muita tunnustuksen saaneita ovat yrittäjä Jaakko Selin, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen ja kaupungin hankintajohtaja Marjo Laine.

Lisätietoja:

palvelujohtaja Ulla Törmälä, perusopetus, puh. 64985

palvelujohtaja Tuija Rasinen, perusopetus, puh. 64984

 Lisätietoja Yrittäjyyden edistäjä -tunnustuksesta:

Maarit Venäläinen, puh. 040 737 9138

Päivi Leminen, puh. 040 578 5873

Seppo Turunen, puh. 0400 245 537

 Vaajakosken ja Vaajakummun yhtenäiskoulujen Yritysilta ja yrittäjyyskahvit ovat kehittämisideoita ja toimintaa, jotka mainitaan palkinnon perusteissa.