Tikan koulu

Kalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko44

28 October 2019 Thursday
30 October 2019 Thursday
31 October 2019 Thursday
1 November 2019 Thursday
2 November 2019 Thursday
3 November 2019 Thursday

Viikko45

4 November 2019 Thursday
6 November 2019 Thursday
7 November 2019 Thursday
8 November 2019 Thursday
9 November 2019 Thursday
10 November 2019 Thursday

Viikko46

11 November 2019 Thursday
12 November 2019 Thursday
13 November 2019 Thursday
14 November 2019 Thursday
15 November 2019 Thursday
16 November 2019 Thursday
17 November 2019 Thursday

Viikko47

18 November 2019 Thursday
19 November 2019 Thursday
20 November 2019 Thursday
21 November 2019 Thursday
22 November 2019 Thursday
23 November 2019 Thursday
24 November 2019 Thursday

Viikko48

25 November 2019 Thursday
26 November 2019 Thursday
27 November 2019 Thursday
28 November 2019 Thursday
30 November 2019 Thursday
1 December 2019 Thursday
Ilmoittautuminen

Hakeminen Jyväskylän perusopetuksen urheiluluokalle 23.10.–7.11.2019

Hakeminen Jyväskylän perusopetuksen urheiluluokalle 23.10.–7.11.2019

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen urheiluluokat toimivat Kilpisen ja Viitaniemen yläkouluissa. Urheiluluokan tavoitteena on tukea urheilua harrastavien nuorten kokonaisvaltaista kehittymistä. Urheiluluokalla on pakollista liikuntaa neljä tuntia viikossa. 7. luokalla liikuntaa on kaksi tuntia viikossa enemmän kuin muilla luokilla, urheiluluokan keskimääräinen viikoittainen tuntimäärä 7. luokalla on 32 tuntia. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokilla lisäliikuntatunnit eli 2h/viikossa ovat pois muusta valinnaisuudesta.

Urheiluluokan opetus painottuu ominaisuusharjoitteluun ja kehon hallintaan. Lisäksi urheiluluokkaoppilas voi mahdollisuuksien mukaan harjoitella omaa lajiaan. Harjoittelu voidaan toteuttaa osittain yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa kuitenkin siten, että koululla on jakamaton vastuu oppilaan turvallisuudesta ja opetussuunnitelman noudattamisesta. Urheiluluokkalaiselle tarjotaan koulun mahdollisuuksien mukaan aamuvalmennusta kahtena aamuna viikossa. Tämä aika ei ole kouluaikaa. Valmennus kuuluu osaksi urheilijaksi kasvamisen kokonaisuutta.

Hakuohjeet ja valintaperusteet

  1. Ilmoittaudu urheiluluokkahakuun osoitteessa https://wilma.jkl.fi (vaatii sisäänkirjautumisen) ajalla 23.10.–7.11.2019 ja täytä hakulomake. Ulkopaikkakuntalainen täyttää perustietolomakkeen, joka löytyy Kilpisen ja Viitaniemen koulujen nettisivuilta. Lomake palautetaan Kilpisen koululle 11.11.2019 mennessä.
  2. Hakijat pisteytetään soveltuvuuskokeen perusteella. Kaikki jyväskyläläiset hakijat testataan ilman erillistä kutsua. Ulkopaikkakuntalaiset saavat erillisen kutsun, mikäli heidät testataan. Testikuvaukset löytyvät Kilpisen ja Viitaniemen koulujen kotisivuilta.
  3. Käytännön pääsykokeet pidetään Hipposhallissa tiistaina 10.12.2019 (tytöt)

klo 9.00 alkaen ja keskiviikkona 11.12.2019 (pojat) klo 9.00 alkaen. Nimenhuuto on

30 minuuttia ennen testien aloittamista, jonka jälkeen aloitetaan lämmittely. Testi sisältää puolen tunnin evästauon – varaa itsellesi mukaan helposti sulavaa syötävää.

  1. Urheiluluokalle valitut oppilaat saavat tiedon sähköpostitse 16.1.2020.

Sairaus- ja loukkaantumistapaukset katsotaan erikseen.

Lisätietoja

rehtori Johnny Kotro, Kilpisen yhtenäiskoulu, p. 014 266 4661,

https://peda.net/jyvaskyla/kilpisenkoulu

rehtori Jouni Hokkanen, Viitaniemen koulu, p. 014 266 4690, http://peda.net/veraja/jyvaskyla/viitaniemenkoulu

Englanninkielisen luokan täydennyshaku Vitaniemen kouluun 7. lk 2020-2021

Tiedote 6. luokkalaisten huoltajille 21.10.2019

 

Englanninkielisen luokan täydennyshaku Vitaniemen kouluun 7. lk 2020-2021

 

Jyväskylän koulujen kaikilla kuudesluokkalaisilla on mahdollisuus hakea Viitaniemen koulun englanninkielisen opetuksen täydennyshaussa ajalla 23.10.-7.11.2019.  Hakulomake täytetään 6. luokkalaisen oppilaan Wilmassa.

 

Hakulomakkeessa tulee kertoa oppilaan aiemmista englannin kielen opinnoista, esimerkiksi ulkomailla opiskelu, kaksikielisyys jne. sekä oppilaan harrastuneisuudesta englannin kielen parissa.

Kaikki hakijat osallistuvat sekä suomen kielen että englannin kielen arviointiin 10.12.2019. Kielitaidon arviointi ei koske nykyisiä Kortepohjan koulun EKL-luokkalaisia.

Pääsykoe muodostuu seuraavista osa-alueista:

- tekstinymmärtäminen

- pieni kirjoitelma

- haastattelu (vuorovaikutustaidot).

 

Tarkoituksena on selvittää, että oppilas selviää opinnoista englannin kielellä ja että hänellä on oma motivaatio opiskella englanninkielisellä luokalla. Koska osa opetuksesta annetaan suomen kielellä, arvioidaan myös monikielisten oppilaiden suomen kielen taito.

 

Englanninkielisessä opetuksessa noudatetaan Jyväskylän kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja arviointia. Opetuksesta noin 60 % tapahtuu englannin kielellä ja 40 % suomen kiellä. Oppilaat opiskelevat A1-oppimääränä englantia, joka eriytetään tavoitteiltaan vaativammaksi.  Reaaliaineissa opetus toteutetaan englanniksi ja pääsääntöisesti taito- ja taideaineissa sekä joissakin valinnaisaineissa opetus annetaan suomen kielellä. Vaikka teoria-aineet opetetaan englannin kielellä, käytetään rinnalla suomen kieltä esim. sanaston opettamiseen. Oppilaiden hakukelpoisuus suomenkielisiin toisen asteen opintoihin halutaan näin tehden turvata.  

 

Oppilasvalinnat ovat selvillä 16.1.2020 mennessä ja huoltajat saavat tiedon valinnasta sähköpostilla. Viitaniemen koulun englanninkielisen opetusryhmän koko on maksimissaan 24 oppilasta. Mikäli oppilas ei tule valituksi englanninkieliseen opetukseen, hakee hän 7. luokalle tammikuussa 2020 Jyväskylän kaupungin oppilaaksioton mukaisesti.

 

Lisätietoja:

palvelupäällikkö Pia Bärlund, kieli- ja kulttuuriryhmien opetus, puh. 014 266 4889

rehtori Päivi Liimatainen, Kortepohjan koulu, puh. 014 266 4449, paikalla 21.10.2019

rehtori Jouni Hokkanen, Viitaniemen koulu, puh. 014 266 4690, paikalla 21.10.2019

Musiikkiluokalle haku, 6. lk

Tiedote 6. luokkalaisten huoltajille 21.10.2019


Yläkoulun musiikkiluokalle haetaan 23.10.–7.11.2019

Perusopetuksen kuudesluokkalaisilla on mahdollisuus hakea Kilpisen yhtenäiskoulun musiikkiluokalle yläkoulun ajaksi. Ensisijaisesti paikat täytetään jyväskyläläisillä hakijoilla, mutta ulkopaikkakuntalainen voi saada paikan, mikäli paikkoja on enemmän kuin hakijoita. Musiikkia opiskellaan 7.–9. luokilla kaksi tuntia viikossa oman opetussuunnitelman mukaisesti.

 Hakuaika musiikkiluokalle on 23.10.–7.11.2019. Hakulomake täytetään Wilman kautta osoitteessa https://wilma.jkl.fi (vaatii sisäänkirjautumisen).

Ulkopaikkakuntalaiset sekä Kristillisen, Normaali- ja Steinerkoulun oppilaat hakevat paperisella hakulomakkeella, jonka saa tarvittaessa omalta luokanopettajalta tai tulostamalla sen Kilpisen yhtenäiskoulun nettisivuilta. Paperinen hakulomake palautetaan omalle luokanopettajalle oman alakoulun aikataulua noudattaen. Alakoulu toimittaa hakemukset viimeistään 11.11.2019 Kilpisen yhtenäiskoululle.

Musiikkiluokalle hakeneita oppilaita kutsutaan erilliseen käytännön valintakokeeseen. Se koostuu vapaavalintaisesta laulunäytteestä sekä musikaalisuustestistä. Soittonäyte on vapaaehtoinen, mutta suotava. Lisäksi opettaja haastattelee hakijan testitilanteessa.

Valintakokeeseen kutsuttavien oppilaiden määrä suhteutetaan musiikkiluokan vapaiden oppilaspaikkojen määrään. Jos esikarsintaa joudutaan tekemään, kriteereinä ovat oppilaan asuinpaikka (ensisijaisesti Jyväskylässä asuville) ja musiikillinen harrastuneisuus.

Valintakokeet järjestetään 18.11.–13.12.2019 ja niihin pyydettävät oppilaat saavat erillisen kutsun. Musiikkiluokkalaiset valitaan 17.12.2019 mennessä, ja päätös ilmoitetaan koteihin sähköpostitse.

Syksyllä 7. luokan aloittavat oppilaat ja heidän huoltajansa kutsutaan tutustumaan Kilpisen yhtenäiskouluun ja sen toimintaan toukokuussa.

Lisätietoja:
Kilpisen koulun rehtori Johnny Kotro, puh. 014 266 4661 (ei tekstiviestit)

Musiikin lehtori Jorma Lehtola, jorma.lehtola@jkl.fi

https://peda.net/jyvaskyla/kilpisenkoulu/koulunesittely/musiikkiluokka