Kuokkalan yhtenäiskoulu

Uusi malli oppilaan poissaoloihin puuttumiseen 

Jyväskylän kaupunki 

Wilma-viesti perheille 16.8.2021  

 

Uusi malli oppilaan poissaoloihin puuttumiseen 

 

Jyväskylän perusopetuksen kouluilla otettiin käyttöön 1.8.2021 uusi ja yhtenäinen poissaoloihin puuttumisen toimintamalli. Oppilaan selvittämättömiin ja toistuviin poissaoloihin, myöhästymisiin ja kesken päivän koulusta poistumisiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteisillä tukitoimilla.  

Puuttuminen on ennaltaehkäisevää, oppilaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevaa, positiivista ja oppilaan yksilöllistä kohtaamista. Yhtenäinen malli ja ohjeistus mahdollistavat läpinäkyvän ja yhdenvertaisen kohtelun kaikille oppilaille ja mahdollisuuden turvalliseen luokka- ja kouluyhteisöön. Portaittain etenevät toiminnot helpottavat esimerkiksi arviointikeskustelussa oppilaan poissaolojen käsittelyä, mitä poissaolojen määrä tarkoittaa ja millaisia toimenpiteitä nyt tarvitaan.  

 

Puuttuminen on ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia tukevaa 

 

Poissaoloihin puututaan portaittain etevien toimintojen kautta. Luokanopettaja tai -ohjaaja ottaa asian puheeksi oppilaan ja huoltajan kanssa, kun alakoululaisilla on poissaolotunteja 30 ja yläkoululaisella 50 tuntia. Yhdessä sovitaan tukitoimista ja seurannasta. Tarvittaessa konsultoidaan oppilashuollon asiantuntijoita.  

 

Kun alakoululaisella on poissaolotunteja 50 ja yläkoululaisella 70, keskusteluun tulee mukaan moniammatillinen työryhmä, jossa sovitaan tukitoimista, seurannasta ja oppilaan asioiden vastuuhenkilöstä.  

 

Mallissa on huomioitu myös yhteistyö esimerkiksi sosiaalitoimen kanssa, jolloin myös viranomaisyhteistyö selkeytyy. Jos alakoululaisella on poissaoloja yli 80 tuntia ja yläkoululaisella yli 100 tuntia eikä tilanne tehostetuista toimista huolimatta parane, tehdään muun muassa sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tuen tarpeen arvioimiseksi ja harkittaessa myös lastensuojeluilmoitus oppilashuollon konsultaation pohjalta. 

 

Kasvatusohjaajat mukana ennaltaehkäisemässä poissaoloja 

 

Osassa Jyväskylän kaupungin perusopetuksen kouluista toimii kasvatusohjaajia. Kasvatusohjaajien rooli korostuu poissaolomallissa ennen kaikkea ennaltaehkäisevien toimien osalta. Kasvatusohjaajien päätehtävänä on toimia matalan kynnyksen aikuisina, joille oppilaat voivat ilman ajanvarausta kertoa mieltä askarruttavista asioista esimerkiksi koulunkäyntiin tai kaverisuhteisiin liittyen. Lisäksi kasvatusohjaajat järjestävät muun muassa tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistavia ryhmiä ja kerhoja, tukevat kouluun kiinnittymistä, osallistuvat aktiivisesti kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön ja ohjaavat tarvittaessa erilaisten tukitoimien piiriin. 

 

Jyväskylän kaupungin poissaoloihin puuttumisen malli 

 

Kolmiportaisesti etenevää poissaoloihin puuttumisen mallia on kehitetty Opetushallituksen rahoittamassa Kannustaen kouluun -hankkeessa. Mallia testattiin lukuvuonna 2020-2021 neljällä koululla.  

 

Lisätietoja: 

Palveluesimies Minna Kuutti, minna.kuutti@jyvaskyla 

Kalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko39

27 September 2021 Thursday
28 September 2021 Thursday
29 September 2021 Thursday
30 September 2021 Thursday
1 October 2021 Thursday
2 October 2021 Thursday
3 October 2021 Thursday

Viikko40

4 October 2021 Thursday
5 October 2021 Thursday
6 October 2021 Thursday
7 October 2021 Thursday
8 October 2021 Thursday
9 October 2021 Thursday
10 October 2021 Thursday

Viikko41

11 October 2021 Thursday
12 October 2021 Thursday
13 October 2021 Thursday
14 October 2021 Thursday
15 October 2021 Thursday
16 October 2021 Thursday
17 October 2021 Thursday

Viikko42

18 October 2021 Thursday
19 October 2021 Thursday
20 October 2021 Thursday
21 October 2021 Thursday
22 October 2021 Thursday
23 October 2021 Thursday
24 October 2021 Thursday

Viikko43

25 October 2021 Thursday
26 October 2021 Thursday
27 October 2021 Thursday
28 October 2021 Thursday
29 October 2021 Thursday
30 October 2021 Thursday
31 October 2021 Thursday
Ilmoittautuminen

Koulupäivän aikataulut

1.-6. luokkien koulupäivän aikataulu, 7.-9. luokilla muutoksia ruokailuaikojen osalta
 
1. tunti 8.15 - 9.00    
  siirtymä 9-9.05    
2. tunti 9.05 - 9.50    
  harraste 9.50-10.15    
3. tunti 10.15 - 11.00 10.15 - 11.15 (sis. ruokailun)  
  välitunti 11.00-11.15 välitunti 11.15-11.30  
4. tunti 11.15 - 12.15 (sis. ruokailun) 11.30 - 12.15  11.15-12.00 niillä (7-9),
jotka syövät klo 12.00
  välitunti 12.15-12.30 välitunti 12.15-12.30 11.30-12.15 niillä, (7-9)
jotka syövät klo 11.00
5. tunti 12.30 - 13.15    
  välitunti 13.15-13.30 (välipala)    
6. tunti 13.30 - 14.15    
  välitunti 14.15-14-30    
7. tunti 14.30 - 15.15    
       
KESKIVIIKKOISIN 2. TUNTI ALKAA 9.15, 15 MIN VÄLITUNTI 10-10.15.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä