Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus ja tuki

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Jyväskylässä

Sanana kieli mainitaan perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1953 kertaa.

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Jyväskylässä muodostuu kaikkien kielten oppimäärien ja eri kulttuuriryhmien opetuksesta.
Tälle sivulle on koottu informaatiota eri osa-alueiden palveluista seuraavasti:
Varhennetteu vieraan kielen opetus
A1-kielivalinta
Kielisuihkutus
Kieltenopetuksen kärkihanke

Maahanmuuttajaopetus
Esi- ja perusopetuksen valmistava opetus
Oman ädinkielen opetus
Monikulttuurisen opetuksen käsikirja

Monikielisyys perusopetuksessa
A2-kieliryhmät
Laaja-alaisen osaamisalueen L2 MONO-päivät 3. luokkalaisille
Monikielinen kirja-arkku - Active Library

Kaksikielinen perusopetus
Kielirikasteinen opetus - CLIL
English speaking classes
Kuokkala svenska skola