Kortepohjan päiväkotikoulu

Kortepohjan päiväkotikoulun kehittämistyö

Mikä on päiväkotikoulu?

Mikä on päiväkotikoulu?

Talo kokoaa yhteen eri-ikäiset oppijat ja tarjoaa mahdollisuuden oppia ja tehdä työtä yhdessä, rinnakkain ja vertaisiltaan oppien. Tilat joustavat, ovat muunneltavissa ja monipuolisia, niin että talon käyttö mahdollistuu aamusta iltaan eri ikäisille toimijoille.
Päiväkotikoulussa on yhteiset lapset pienimmästä päiväkodin lapsesta isoimpaan 6.-luokkalaiseen ja yhteiset aikuiset, jotka ohjaavat, opettavat ja kasvattavat näitä lapsia parhaansa mukaan. Päiväkotikoulu on niin toimintojen, suunnittelun kuin hallinnonkin osalta integroitu päiväkodin ja koulun yhteisyksikkö.

Miten homma etenee?

Miten edetään? Mistä homma alkaa?

lv.2018-2019

- Tavoitteena on yhteisen toimintakulttuurin omaava talo, jollaiseksi kasvaminen alkaa nyt syksyllä 2018.
- Työprosessi osallistava, toiminnallinen, kaikki toimiijat ja ikäryhmät huomioiva.
- Mahdollistetaan kohtaamisia ja yhteistä aikaa konkreettien toimien/työn tekemiseen yhdessä. Ensimmäisen vuoden tavoitteena on yksi konkreetti toimintatapa opin opolun yhteinäistämiseksi.
- Aloitettiin elokuussa 8.8. 2018Kortepohjan koulun vesoiltapäivässä klo 12-15, jossa esiteltiin aikataulut, nettisivut(jonkin moinen alkumalli) ja innostetaan halukkaita/kiinnostuneita mukaan kehitystiimiin, joka kootaan koulun ja päiväkodin työntekijöiden edustajista, nuoriso- ja kulttuuritoimijoiden edustajista, vanhempien ja iltapäivätoiminnan edustajista sekä sote-toimijoiden edustajista. Päiväkotien henkilökuntien työiltapäivä pidettiin 24.10.2018.
- Koottiin  johtotiimi (rehtori, päiväkodin johtaja ja varajohtajat kaikista taloista), joka kokoontuu kerran kuussa. Johtotiimi kokousti ensimmäisen kerran 17.10.2018.
- Yhteinen työilta koulun ja päiväkodin väelle on 9.1.2019.

lv.2019-2020
- Yhteinen koulutussessio monialaisista oppimiskokonaisuuksista päiväkotikoulun henkilökunnalle 6.8.
- Yhteinen koulutussessio Tiimityö ja yhteisopettajuus 30.10. päiväkotien ja koulun henkilökunta yhdessä
- Yhteisötaidot yhteisöllisyyden tukena -koulutus 11.2.

lv. 2020-2021
-
Päiväkotikoulun virtualaikävely henkilökunnalle ja ESAO-tiimi (esi- ja alkuopetustiimin) suunnittelusessio 11.8.
- Johtotiimi- ja kehitystiimityöskentely jatkuu
- Yhteinen koulutus koko päiväkotikoulun henkilökunnalle 7.4.

lv.2021-2022
 • toimintakulttuurin kehittäminen jatkuu, koulutuksia yhdessä 4kpl toimintavuoden aikana
 • Arjen tiimit - kokoustavat n.kerran kk:ssa pohtien arjen asioiden konkretiaa päiväkotikoulun alkeen
 • ESAO (esi - ja alkuopetus)tiimi toimii
 • sisustussuunnittelu alkaa: workshopit henkilökunnalle, oppilaita osallistetaan myös
 • Talon nimikilpailu syyskuussa 2021
 • Muuttovanhempainiltoja vanhemmille yhteistyössä vanhempaintoimikunta KOVA:n kanssa
 • Asukastilaisuus päiväkotikoulun valmistumisesta keväällä 2022

Aikatauluja

lv. 2018-2019:
 • aloitetaan työ yhteisen toimintakulttuurin rakentamiseksi työrukkasena kehitysryhmä, koordinoijana johtotiimi.
 • Tutustutaan toisiimme koulun ja päiväkotien väki ja kehitetään yksi toimintatapa yhdessä (tiimeittäin, teemoittain, jne).
 • kaavoitus valmistuu vuoden 2018 loppuun
 • arkkitehtitoimisto ALT on valittu päiväkotikoulun suunnittelijaksi. Saadaan sekä puu- että betonirakentamisen vaihtoehdot.
 • ensimmäisiä piirroksia Kortepohjan päiväkotikoulusta voitanee saada kevätlukukaudella 2019.

lv. 2019-2020:
 • toimintakulttuurin kehittäminen jatkuu, kouluttaudutaan yhdessä.

 • Syyslukukausi tyhjennellään koulua sopivassa määrin.
 • Väistötiloihin vuoden 2020 alusta (talvilomalla muutto). Väistöpaikka on Voionmaan koulu
 • Rakennustyöt alkavat keväällä 2020. Rakentamiseen menee arvion mukaan n. 2vuotta
lv.2020-2021:
 • toimintakulttuurin kehittäminen jatkuu, koulutuksia yhdessä
 • ESAO (esi - ja alkuopetus)tiimi toimii
 • sisussuunnittelutyöryhmä toimii
 • keväällä suunnitella jo arjen käytänteitä suunnittelvat tiimit päiväkotien ja koulun henkilöstöstä, jotka toimivat aktiivisesti seuraavan lukuvuoden

lv.2021-2022
 • toimintakulttuurin kehittäminen jatkuu, koulutuksia yhdessä 4kpl toimintavuoden aikana
 • Arjen tiimit - kokoustavat n.kerran kk:ssa pohtien arjen asioiden konkretiaa päiväkotikoulun alkeen
 • ESAO (esi - ja alkuopetus)tiimi toimii
 • sisustussuunnittelu alkaa: workshopit henkilökunnalle, oppilaita osallistetaan myös

Osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet

Vaikuttamismahdollisuudet 
- Olennaisena osana on mahdollistaa päiväkotikoulun lasten, vanhempien, yhteistyökumppaneiden ja -verkostojen, henkilöstön sekä alueen asukkaiden osallisuus hankkeen edetessä ja tukea osallisuuden toimintakulttuurin rakentumista myös tulevaisuutta varten.
- Kehittämisryhmässä on jäseni kaikista henkilöstöryhmistä, verkostoista ja myös vanhempien edustus.
- Kortepohjan koulun vanhemapainkunta muutti nimensä KOVA:ksi (Kortepohjan vanhemmat) ja avasi ovensa myös päiväkotien vanhemmille. Vanhempaintoimikunnan edustajat vieraivat koulun ja päiväkotien vanhempainilloissa innostaen uusia vanhemmpia mukaan toimintaa.
- Hankkeelle laaditaan osallisuus- ja viestintäsuunnitelma kaupungin osallisuussuunnittelijoiden ja viestinnän asiantuntijoiden toimesta.
- Syyskuussa 2021 järjestetään julkinen talon nimikilpailu ja keväällä 2022järjestetään tiedotus- ja osallisuusiltoja Kortepohjan päiväkotikoulun toimijoille.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä