Vox Aurean kuoroperhe

Kolmekuutosten ja Nollakakkosten johtajat valittu

Nollakakkoset- ja Kolmekuutoset-kuorojen johtajien tehtävät olivat avoimessa haussa 20.4. – 4.5. Vox Aurean tuki ry:n hallitus teki kokouksessaan 11.6.2018 valinnat hakemusten ja haastattelujen pohjalta. Nollakakkoset-kuoron johtajaksi valittiin muusikko, fil. yo Laura Eskola ja Kolmekuutosten johtajaksi FM, KM Suvi Airaksinen. Kuoronjohtajat aloittavat tehtävissään uuden syyskauden alusta 1.8.2018.

Johtajavalinnoissa painotettiin pedagogisia valmiuksia ja kuoroperheen kuorojen tiimijohtajuuden periaatetta. Vox Aurean Tuki ry:n ylläpitämässä kuoroperheessä kuorot muodostavat polun, joka etenee ikätason ja laulajien taidon mukaan. Kuoronjohtajien pedagogisena periaatteena on tukea lasten ja nuorten kasvua sekä musiikillista osaamista.

Molemmat kuoronjohtajat ovat toimineet ansiokkaasti ja yhteistyökykyisesti Vox Aurean kuoroperheessä. Laura Eskola on työskennellyt Vox Aurea -kuoron äänenmuodostajana vuodesta 2016 ja kuoroperheeseen kuuluvan Muskarikuoron johtajan sijaisena 2016-2017 sekä lyhytaikaisesti Nollakakkosten johtajan sijaisena. Lisäksi hänellä on kokemusta muista kuoronjohto- ja opetustehtävistä. Suvi Airaksinen on toiminut Muskarikuoron johtajana vuodesta 2015 sekä kuoroperheen muiden kuorojen johtajan sijaisuuksissa, viimeksi johtaen Kolmekuutoset-kuoroa keväällä 2018. Hän työskentelee luokanopettajana ja osa-aikaisena musiikin tuntiopettajana.

Vox Aurean tuki ry toivottaa uudet kuoronjohtajat tervetulleiksi työyhteisöön ja kiittää kaikkia hakijoita erinomaisista hakemuksista ja yhteistyöstä!