Tavoitteet

Kasvun ja oppimisen tavoitteena vuosille 2016-2020 on...1. Jokainen kokee päivittäin oppimisen iloa ja tekemisen mielekkyyttä yksin ja yhdessä.

”Katse eteen ja suupielet ylöspäin”

2. Jokaisella on tilaa kehittyä hyvinvoivaksi, itseensä luottavaksi ja osaavaksi kasvatusyhteisön jäseneksi.

Minusta ja meistä tulee jotain.”

” Minun ja meidän on hyvä olla ja kasvaa”

3. Osallistavalla päätöksenteolla turvataan laadukkaan ja kehittyvän kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen toteutuminen.