Vaajakummun yhtenäiskoulu

L1

Kantaaottava käsityö - Craftivism

Osoita mieltäsi pehmeästi tekstiilityötekniikoiden keinoin! Kurssilla pohdimme ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä ilmiöitä ja valmistamme kantaa ottavia käsitöitä. Työn voi toteuttaa yksin, parittain tai ryhmissä.

Opi oppimaan

Kurssilla opiskellaan erilaisia oppimistyylejä, opiskelutekniikoita ja lukutekniikoita. Vahvista osaamistasi itsellesi vaativissa oppiaineissa. Löydä uusia tekniikoita opiskeluusi ja innostu opiskelusta!

Uskalla ajatella

Kurssilla kehitetään ajattelua, maailmankuvaa ja logiikkaa sekä tutkiskellaan eettisiä ongelmia. Kurssin aikana suunnitellaan ja toteutetaan tutkimus, pakohuone tai vastaava projekti, joka osoittaa tutkimuksellista otetta ja ajattelua.

Kokkausta englanniksi

Tutustutaan englanninkielisiin ruoanvalmistusohjeisiin, -videoihin ja ruokakulttuureihin sekä laajennetaan osaamista keittiöenglannissa. Kokeillaan yhdessä uusia reseptejä small talkin lomassa.

Pelien looginen maailma

Kehitetään loogista ajattelukykyä, ongelmanratkaisun ja matemaattisen ajattelun taitoja erilaisten päättelyä vaativien pelien avulla. Tutustutaan mm. shakkiin ja moniin muihin loogisuutta vaativiin peleihin. Mietitään eri peleissä vastaan tulevia ongelmatilanteita ja yritetään luoda optimaalisia strategioita näiden tilanteiden ratkaisemiseksi.

L2

Matkaan!

Kurssilla suunnitellaan matkoja eri puolille maailmaa. Ensin päätetään matkakohde ja tutustutaan matkakohteen kulttuuriin esim. ruokaan, tapoihin, tarinoihin, musiikkiin ja pukeutumiseen. Opetellaan kohdemaan matkailusanastoa. Lisäksi mietitään nähtävyyksiä, ostosten tekemistä sekä liikkumista kohteeseen ja kohteessa. Kurssin tuotokset voidaan esitellä esim. matkailumessujen tapaan.

Dokumenttielokuvan keinoin vaikuttaminen

Kurssilla tutustutaan erilaisiin dokumenttielokuvan muotoihin ja kerrontatapoihin. Tutkitaan ajankohtaisia puheenaiheita tai etsitään omasta elämänpiiristä jokin asia tai ongelma, johon halutaan puuttua tai josta halutaan kertoa. Suunnitellaan dokumentaarinen lyhytelokuva pienryhmissä yhdessä valitusta aiheesta ja toteutetaan se.

Kulttuurisukellus taiteiden maailmaan

Kurkistetaan eri taiteiden muotoihin esim. kirjallisuuteen, teatteriin, elokuvaan, musiikkiin tai kuvataiteeseen oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Kurssilla päästään nauttimaan erilaisista taide-elämyksistä ja tekemään itse taidetta.

Ollaan kansainvälisiä!

Tutustutaan koulujen kansainväliseen toimintaan esim. Erasmus-toimintaan. Hankitaan ystävyyskoulu tai -luokka, johon ollaan yhteydessä. Kurssilla harjoitellaan kv-vuorovaikutustaitoja ja tutustutaan e-Twinningin, Skypen ja sähköpostin käyttöön. Tavoitteena on omasta kulttuurista kertominen ja uusiin kulttuureihin tutustuminen. Tehdään oman koulun esittelyjä vierailla kielillä esim. PowerPoint-esitys. Ryhmä esittelee koulua tarvittaessa kansainvälisille vieraille.

L3

Oman elämän eväät

Osaisitko neuvoa englanniksi tietä sitä kysyvälle tai tehdä tilauksen ruotsiksi kahvilassa? Tämä kurssi on sinulle, joka kaipaisit peruskielitaidon vahvistamista. Kurssilla edetään oppilaiden osaamisen mukaan käyden läpi erilaisia arjen tilanteita, joissa erityisesti tarvitset kielitaitoa. Kurssin tarkoitus on rohkaista kirjallisen ja suullisen kielitaidon käyttöön.

Tutustu uusiin kieliin

Kurssin tarkoituksena tutustua useaan uuteen eri kieleen kepeästi ja hauskasti. Opetellaan keskeisiä arkipäivän sanontoja ja matkailusanastoa. Kielinä esim. ranska, espanja, japani, venäjä tai saksa oppilaiden kiinnostuksen mukaan.

Taitoja hyvään elämään

Kurssin sisällöt liittyvät itsenäistymiseen, vastuunottoon ja mielen hyvinvointiin. Harjoitellaan mm. tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Keskitytään stressinhallintaan ja -sietokykyyn etsien itselle toimivia keinoja. Harjoitellaan positiivista ajattelua ja tunnistamaan omia vahvuuksia. Vastuunottoa käsitellään sekä rikosoikeudellisen , yhteiskunnallisen , että ekologisen vastuun näkökulmista, erityisesti omien arkielämän valintojen ja tekojen merkityksen kautta.

Arki haltuun

Käytännönläheisellä kurssilla on tavoitteena oppia elämän perustaitoja niin arjessa kuin juhlassa.  Opettelemme taloudellista ja käytännöllistä arkielämää. Aiheina ovat kulutus- ja ruokaosaaminen, asumisen taidot ja yhdessä eläminen.

Arjen kemia

Tutustutaan arjen tuotteiden kemiaan ja kemikaalien käytön etiikkaan: Mitä hyötyä, huvia, haittaa ja huijausta erilaisten kemikaalien käyttö aiheuttaa ympärillämme? Pohdimme kemikaalien käytön tarkoitusta ja niiden vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöömme, jossa elämme. Kurssilla pääset myös itse valmistamaan arjen tuotteita. Kurssin käytyäsi ymmärrät paremmin maailmaa, jossa elämme.

L4

Ajankohtaiset maailmantapahtumat

Haluatko olla kartalla siitä, mitä maailmalla tapahtuu? Haluatko tietää, miksi Syyriassa tai Ukrainassa soditaan? Oletko kiinnostunut selvittämään terrorismin taustoja tai Pohjois-Korean ilmiötä? Entäpä Trumpin ja Putinin vallankäyttö, miten nämä asiat näkyvät ja vaikuttavat maailmaan?

Tällä kurssilla tutustumme päivänpolttaviin asioihin tutkimuksellisin menetelmin sekä asiadokumenttien avulla. Samalla opettelemme erilaisten sovellutusten käyttöä tutkimustulosten julkaisemiseen.

Mainonnan maailma - miten meihin yritetään vaikuttaa?

Tutustutaan mainonnan erilaisiin muotoihin ja keinoihin ja analysoidaan erilaisia mainoksia ennen ja nyt. Perehdytään myös mainonnan etiikkaan ja suunnitellaan omia mainoskampanjoita ja toteutetaan mainoskampanjan mainoksia erilaisiin viestintäkanaviin (esim. lehti-, video-, netti- ja radiomainos).

Blogit ja vlogit

Tutustutaan erilaisiin blogeihin ja vlogeihin. Arvioidaan niiden toteutusta ja sisältöä kriittisesti yhdessä keskustellen. Millainen on hyvä ja millainen on huono blogi tai vlogi? Harjoitellaan omien sisältöjen tuottamista tekemällä oma blogi tai vlogi suljettuun ympäristöön.

Elokuvia eri kulttuureista

Tutustutaan maailman kulttuureihin elokuvien kautta. Elokuvan avulla voit kokea, miltä tuntuu elää Australiassa tai Alaskassa, slummissa tai palatsissa, keskiajalla tai vanhempiesi nuoruudessa. Perehdytään katsottavan elokuvan kulttuuritaustan erilaisiin piirteisiin ja esitellään niitä pienryhmissä muille.

Uutiskurssi

Seurataan sekä ajankohtaisia että historiallisia asioita ja ilmiöitä eri viestintäkanavien kautta. Miten uutisia tehdään? Miten uutisilla voidaan vaikuttaa? Onko uutinen aina totta? Kurssilla tehdään myös omia uutisia. Kurssiin sisältyy vierailu johonkin mediataloon (Yle, Keskisuomalainen) tai vaihtoehtoisesti toimittajan vierailu koululla.

L5

3D-tulostus

Tutustutaan 3D-tulostukseen ja sen merkitykseen teknologisessa maailmassa ja tuotannossa. 
3D-kappaleiden suunnittelu soveltuvalla ohjelmalla. Suunniteltujen kappaleiden tulostaminen 3D-printterillä. Huomautuksena, että suuri osa ajasta menee ohjelmaan tutustumiseen. Tutustutaan 3D-skannaukseen.

Ohjelmointi ja ohjelmallinen ajattelu

Tutustutaan ohjelmoinnin ja ohjelmallisen ajattelun perusideoihin.
Esimerkkejä tyypillisistä ohjelmointiympäristöistä, -menetelmistä ja -kielistä käskyrakenteineen.
Esimerkkejä ohjelmoinnista ja ohjelmallisesta ajattelusta apuna eri oppiaineiden opetuksessa ja oppimisessa sekä yhteiskunnan laaja-alaisissa sovelluksissa ja ongelmanratkaisuissa.
Ohjelmointi palvelemassa laaja-alaisissa vuorovaikutteisissa projekteissa ja tehtävissä.
Myös robotti- ja laiteohjelmoinnin esimerkkejä.

Omaa musaa

Kurssilla tehdään omaa musiikkia, esimerkiksi sävelletään, sanoitetaan, sovitetaan, esitetään ja mahdollisesti tallennetaan.

Pc-laitteiden rakennus

Kurssilla puretaan pc-laitteita ja opetellaan keskusyksikön osat, korjataan rikkäisiä laitteita sekä kootaan uusia pc-laitteita uusista osista. Tutustutaan läppäreiden rakenteeseen purkamalla ja kokoamalla vanhoja koneita. Asennetaan käyttöjärjestelmät.

Robotiikka ja automaatio

Kurssilla tutustutaan robotiikan perusteisiin ja Lego EV3 -robottien rakentamiseen ja ohjelmoimiseen sekä automaation perusideoihin ja merkitykseen yhteiskunnassa.
Robotiikan ja Lego EV3 -robottien käyttö apuna mm. fysiikan oppimisessa, kokeellisissa tutkimuksissa sekä teknologisissa sovelluksissa ja matematiikassa.

L6

Pallopelit ja erotuomaritoiminta

Tutustutaan eri pallopelien sääntöihin ja opetellaan toimimaan erotuomarina. Tavoitteena on pelitaitojen syventäminen ja koulun pallopelisarjojen pyörittäminen oppilasvoimin.

Ajokortti työelämään

Harjoitellaan työhakemuksen, ansioluettelon, työnhakuvideon tekemistä (pitchaus: nopea mainospuhe). Tutustutaan eri aloihin. Käydään vierailuilla eri oppilaitoksissa tai yrityksissä. Jokainen kurssilainen tekee itselleen CV:n, opettelee tekemään pitsausvideon eli esittelemään itsensä videon avulla. Tutustutaan moniin ammatteihin ja tulevaisuustutkijoiden näkemyksiin tulevista ja poistuvista ammateista.

14.8.

- työn tutkimus, teoria, tähtimalli

21.8.

- työn tutkimus, teoria, historia, työn teknisen kehityksen vaiheet

28.8.

- haastattelukysymykset, työn tutkimusta varten

4.9.

- haastattelujen toteutus pareittain lähialueella

11.9.

- työelämätaidot, teoriaa

18.9.

- työelämätaidot, teoriaa ja harjoituksia, CV

25.9.

- omat vahvuuteni ja työelämätaidot: VIDEO, pitsaus

2.10.

- vieras, aiheena työelämätaidot

9.10.

- tuotteen tie: suunnittelu, promoaminen, tuotanto, myynti

23.10.

- yritysvierailu, teemana tuotteen tie, esim. Siparila

30.10.

- globaali muutos muuttaa työtä, mitkä asiat tarvitsevat ratkaisuja (maapallon lämpeneminen, kasvillisuusvyöhykkeiden, energia, ruoan tuotanto, vesivarat, liikkuminen, väestönkasvu , muuttoliike) miten tämä muuttaa työtä ja ammatteja

6.11.

- työelämän muutos, miten työ muuttuu vuoteen 2050 mennessä (tiedonhankinta, ryhmätyö)

13.11.

- työelämän muutos, miten työ muuttuu vuoteen 2050 mennessä (tiedonhankinta, ryhmätyö)

20.11.

- vieras

 

27.11.

- vierailu

4.12.

- kurssin päättötyö, mitä opin työstä

11.12.

- kurssin päättötyö, mitä opin työstä, esittelyä

18.12.

- itsearviointia, kurssin päätös, töiden esittely loppuun, glögit

Ensiapu- ja pelastuskurssi sekä hygieniapassi

Harjoitellaan ensiaputaitoja ja käydään läpi ensiapukurssi EA 1 asiasisältöjä. Käydään läpi perusasiat palavasta rakennuksesta ja vedestä pelastamisesta ja pelastautumisesta. Mennään läpi toiminta liikennetapaturmissa. Opiskellaan asiat, jotka vaaditaan hygieniapassin suorittamiseen. Hygieniapassia tarvitaan elintarvikealan työpaikoissa. Tutustutaan defibrillaattorin (defa) toimintaan. Ko. laite löytyy Vaajakosken liikuntahallilta.

Katutaidekurssi

Tehdään katuperformanssi, joka sisältää katusoittoa ja -laulua, katuteatteria, akrobatiaa, streetdancen eri muotoja ja katumaalausta. Tutustutaan populaarikulttuurin eri muotoihin. Performanssi voidaan esittää esim. kadulla, liikekeskuksessa, vanhainkodissa, lastentarhassa tai muussa soveltuvassa paikassa.

L7

Ympäristö ja vaikuttaminen

Organisoidaan nuorten parlamentin parlamenttikerho jossa opiskellaan vaikuttamista. Vaikuttamisen kärkikohteina ovat kestävä kehitys ja ympäristöasiat. Valmistellaan alueen ympäristön kohteesta aloite Nuorisovaltuustolle (NUVA) tai kaupungin päättäville elimille. Kurssi huipentuu Nuorten parlamentin kautta kansanedustajan vierailuun koululle. Kurssin aikana pyritään vierailemaan Jyväskylän kaupungin hallinnossa (valtuusto/muu hallinto). Kartoitetaan myös mahdollisuutta koko ryhmän vierailulle eduskuntaan.

Järjestämme juhlan

Innostutko tanssimisesta, näyttelemisestä, laulamisesta, soittamisesta tai koristelujen suunnittelusta? Tai kiinnostaako sinua lavastaminen, valotekniikka tai äänentoisto? Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan juhla tai tapahtuma tiedottamista ja markkinointia myöten.

Kestävä kehitys

Kurssilla tutustutaan kierrätyksen kiehtovaan maailmaan ja luodaan vanhasta ja tarpeettomasta uutta ja hyödyllistä.

Minustako poliitikko?

Tutustutaan politiikan perusasioihin ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista. Harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista ja perustelutaitoja sekä kokouskäytänteitä. Järjestetään omat vaalit.

Tehdään hyvää

Tutustutaan erilaisiin vapaaehtoistyön muotoihin. Suunnitellaan ja toteutetaan hyväntekeväisyysprojekti, joka suuntautuu lähiympäristön kohteisiin (vanhukset, lapset, vammaiset jne.).

Tukioppilastoiminta

Tavoitteena on edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, luoda koulun yhteishenkeä, torjua yksinäisyyttä ja lisätä nuorten osallisuutta koulussa. Tukioppilaskurssilla suunnitellaan ja järjestetään erilaisia tapahtumia ja tempauksia. Kurssille haetaan erillisellä hakemuksella.

9. lk TT lyhytkurssit

Lihaskunto ja liikkuvuus

Kurssilla keskitytään lihaskunnon ja liikkuvuuden harjoittamiseen eri muodoissaan sekä opetellaan turvallisia ja tehokkaita liikeratoja.

Luontoliikunta

Suunnitellaan ja toteutetaan "yön yli retki" luonnossa. Opitaan luonnossa liikkumisen ja erätaitojen perusteet.

Tanssikurssi

Tutustutaan erilaisiin tanssilajeihin ryhmän kiinnostuksen mukaan. Voidaan harjoitella esitys koulun juhlaan / tapahtumaan.

Palloilukurssi

Yhdessä ryhmän kanssa valitaan 2-4 palloilulajia. Kurssin aikana kehitetään lajitaitoja ja pelikäsitystä.

Kotitalouden kurssi

Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti kodin töitä. Kertaamme ruoanvalmistusta, leivontaa ja kodin puhtaanapitoa.

Käsityö: Puu- ja metallityön kurssi

Käsityön lyhytkurssi 9-luokkalaisille
Kurssilla syvennetään aiemmin opittuja teknisen työn perustietoja ja-taitoja sekä harjoitellaan työstökoneiden tusvallista ja oikeaa käyttöä. Oppilas harjoittelee kokonaisvaltaista työprosessia: työn suunnittelu, valmistamisen hahmottaminen ja lopuksi tuotteen valmistaminen.

Käsityö: Oma asu

Käsityön lyhytkurssi 9. luokkalaisille. Kurssilla syvennetään vaatteen suunnittelun ja valmistamisen taitoja. Toteutetaan oma asukokonaisuus vapaavalintaisia tekniikoita käyttäen.

Laulukurssi

Musiikin lyhytkurssi 9. luokkalaisille. Kurssilla kehitetään omaa äänenkäyttöä laulamalla monipuolista lauluohjelmistoa. Kurssilla on myös mahdollista harjoitella ohjelmistoa koulun juhliin ja tilaisuuksiin.

Kuviksen työpaja

Kuvataiteen lyhytkurssi 9. luokkaisille on vapaata taiteilua. Kurssilla päätät itse, millaista kuvistyötä teet, millä välineillä, missä tahdissa ja millaisia aiheita käsittelet. Tee oma taideprojekti, kuvita maantiedonesitelmä, harjoittele maalaamista, viimeistele keskeneräinen teoksesi... 
Anna aikaa omalle luovuudellesi!

Ajankohtaista

Itsenäisyyspäivän jälkeen perjantaina 7.12.2018 Vaajakummun oppilailla ei ole koulua! Koulupäivä korvataan 6.4.2019 lauantaina, jolloin järjestämme perinteiset kevätmarkkinat.


Liikennejärjestelyt koulualueella

Toivomme erityistä tarkkuutta lapsien tuomiseen ja hakemiseen koulusta. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun yläpuolella sijaitsevalta parkkipaikalta! Näin vältämme vaaratilanteita koulun risteyksessä.

Pyydämme myös huomioimaan, että parkkipaikan lämpötolppapaikat on varattu henkilökuntamme käyttöön. Taksien saattoliikenne tapahtuu parkkipaikan koulun puoleisessa päässä. Koulun kautta kiertävät bussit pysähtyvät koulun portin pielessä.
Kannustamme oppilaita liikkumaan omin lihasvoimin kouluun ja takaisin kotiin!

Koulumme pihaan on moottoriajoneuvolla ajo kielletty klo 7-17. Tuolloin koulun pihalla leikkii vielä esiopetuksen ja Jälkkärin lapsia. 

Vaajakummun yhtenäiskoulu

Vaajakummun koulu sijaitsee Vaajakoskella Jyväskylän kaupungissa. Vaajakumpu on perusopetusta antava yhtenäiskoulu, jossa opiskelee noin 600 oppilasta vuosiluokilla 1 - 9. Pääkoulun lisäksi Haapaniemen päiväkoti-koulussa opiskelee ensimmäisen ja toisen luokan oppilaita. Omaa henkilökuntaa kouluilla on noin 80.

Toiminta-ajatuksenamme haluamme luoda edellytykset oppimiselle ja kasvamiselle turvallisessa, erilaisuuden hyväksyvässä ja itsetuntoa tukevassa yhteisössä yhteistyössä kotien ja muun ympäristön kanssa.

Nykyinen koulurakennus on otettu käyttöön syksyllä 2004. Koulun suunnitteli pieksämäkeläinen arkkitehti Art Michael, joka otti huomioon lasten ja opetuksen tarpeet. Koulun sisätaideteoksen toteutti taiteilija Tuomo Blomqvist ja ulkotaideteoksen kuvanveistäjä Timo Hannunen.