Yrittäjyyskasvatus Jyväskylän perusopetuksessa

Yrittäjyyskasvatuksen OPS


Tälle sivulle on koottu Jyväskylän yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyön aikana luotu strategia, koulutustilaisuuksien materiaalit sekä linkkivinkit. Strategiatyö loi pohjan hyville käytänteille ja uuden OPSin synnyttämiseen.

Uusi Yrittäjyyskasvatuksen OPS ja Mun juttu malli löytyvät täältä.

Yrittäjyyskasvatuksen strategia Jyväskylän perusopetuksessa 2013-2016


Jyväskylän perusopetuksessa on tehty yrittäjyyskasvatuksen strategia vuosille 2013-2016. Yrittäjyyskasvatuksen avulla halutaan kannustaa jokaista lasta ja nuorta rakentamaan omaa tulevaisuuttansa.

Jyväskylän perusopetuksen yrittäjyyskasvatusta ohjaa visio - Ei koulua vaan elämää varten.

Yrittäjyyskasvatuksen strategia on koottu tiiviisti viiteen osaan:

1. Visio - Jokainen rakentaa omaa mahdollisuuksien maailmaa
2. Johtajan työkalupakki - Konkreettiset työyhteisön johtamisen ja sitouttamisen välineet
3. Pedagogiset mallit opettajille - Näin jokainen opettaja pääsee alkuun
4. Koulu-yritys yhteistyön opas - Välineet työelämäyhteistyön rakentamiseen
5. Strategiset valinnat - Pidemmän tähtäimen tavoitteet Jyväskylän perusopetuksen yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen

Jyväskylän perusopetuksen yrittäjyyskasvatuksen strategiaa on työstetty osana OPSOPO-hanketta. Kehittämistyön tavoitteena on ollut rakentaa mukana oleviin kuntiin yrittäjyyskasvatuksen strategia, johtamismalli ja opetussuunnitelma. Strategiatyössä yrittäjyyskasvatusta tarkastellaan kunnan, oppilaitosten ja yrittäjien näkökulmasta. Yrittäjyyskasvatuksen yhteinen tahtotila ja toimenpiteet vahvistavat yhteistyötä eri tahojen välillä. Samaan aikaan oppilaitoksissa mietitään, mitä yrittäjyyskasvatus on meidän koulussa? Millä keinoilla meidän kunnassa varmistetaan yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun toteutuminen perusopetuksessa? Lisätietoja OPSOPO-hankkeesta:http://villinikkarit.fi/palvelut/mika-on-sun-juttu-opsopo/

Lisätietoja:
Tarja Tuomainen, projektipäällikkö
puhelin: 014 26 64004 tai 050 449 4550
tarja.tuomainen@jkl.fi


Liitteet ja tukimateriaalit

Tiivistelmä_yrittäjyyskasvatus
Diaesitys, jossa esitellään pääkohdat Jyväskylän perusopetuksen yrittäjyyskasvatuksen strategiasta.
Liite 1_YT tuntien tukiaineisto (diat)
Liitteessä 1 on yrittäjyyskasvatukseen liittyvää tukiaineistoa esimerkiksi YT-tunnin pitämistä varten.
Liite 2 Esimerkkitunnit
Liitteestä 2 löytyy esimerkkitunteja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen eri luokka-asteilla.
Liite_3_Vuosisuunnitelma.pdf
Liitteestä 3 löytyy ideoita ja vinkkejä yrittäjyyskasvatuksen lukuvuosisuunnitteluun omassa oppilaitoksessa.
Liite 4_Koulu-yritysyhteistyön opas
Opas koulu-yritys yhteistyön Luovan pajan toteuttamiseen.

Keski-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Keski-Suomi kasvuun yhdessä yrittäen! Keski-Suomen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisohjelma Keski-Suomen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisohjelma sisältää tavoitteet ja suuntaviivat maakunnalliselle yrittäjyyskasvatukselle vuosille 2011 – 2015. Kehittämisohjelman kohderyhmänä ovat erityisesti eri koulutusasteiden opetushenkilöstö sekä päätöksentekijät, mutta myös yhteistyöhön oppilaitosten ulkopuolisten yrittäjyyskasvatustoimijoiden kanssa kiinnitetään huomiota.

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: Kuvauksia Keski-Suomesta Julkaisu on katsaus Keski-Suomessa tehtyyn yrittäjyyskasvatustyöhön ja se tarjoaa kiinnostavia esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksen erilaisista toteutuksista aina esiopetuksesta korkea-asteelle saakka.

Liitteet:

Keski-Suomi kasvuun yhdessä yrittäen
Kuvauksia Keski-Suomesta