Pupuhuhdan päiväkoti-koulu

Ajankohtaista

Jyväskylässä 1.lk ja 7.lk ilmoittaudutaan ajalla 23.1.–7.2.

Jyväskylässä ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan ajalla 23.1.–7.2.  Elokuussa 2018 koulun aloittavat kaikki vuonna 2011 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään. Ensimmäiselle luokalle ilmoittaud...

Apua koulunkäyntiin Keski - Suomessa

Apua koulunkäyntiin Keski-Suomessa Jokaisessa koululuokassa on lapsia, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä. Vaikeudet voivat liittyä oppimiseen, tarkkaavuuteen, tunne-elämään tai fyysiseen vointiin. Lapsen vaikeuksien ilmaantuessa vanhemmat ova...