Pupuhuhdan päiväkoti-koulu

Ajankohtaista

Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan 7.2.2019 mennessä

Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan 7.2.2019 mennessä  Elokuussa 2019 koulun aloittavat vuonna 2012 syntyneet lapset. Jyväskylässä ensimmäisen luokan aloittaa noin 1550 lasta. Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella 7.2....

Varhaisen tuen perheohjaus

Perheohjaus on perheille maksuton peruspalvelu ja perustuu sosiaalihuoltolakiin. Tarjoamme perheille tukea vanhemmuuden eri haasteisiin, mm. lasten kasvatustilanteisiin, perheiden vuorovaikutuspulmiin ja pelisääntöjen muodostamiseen, parisuhteen p...

Apua koulunkäyntiin Keski - Suomessa

Apua koulunkäyntiin Keski-Suomessa Jokaisessa koululuokassa on lapsia, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä. Vaikeudet voivat liittyä oppimiseen, tarkkaavuuteen, tunne-elämään tai fyysiseen vointiin. Lapsen vaikeuksien ilmaantuessa vanhemmat ova...