Jyväskylän Unesco ASP-kouluverkosto

TERVETULOA JYVÄSKYLÄN UNESCO-KOULUJEN SIVUILLE

YK JA UNESCO 70 VUOTTA – uudet tavoitteet UNESCO -kouluille

YK ja sen alajärjestöt viettivät 70-vuotisjuhlaa vuonna 2015. Sen kunniaksi julkaistiin kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen uudet kasvatus- ja koulutustavoitteet vuosiksi 2016 - 30. Globaalikasvatuksella tarkoitetaan ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistämistä, kulttuuri-, turvallisuus-, rauhan- sekä kestävän kehityksen kasvatusta.

YK:n asettamat tavoitteet ovat osaltaan jäsenmaiden kasvatus- ja oppimistavoitteiden perustana. Ne näkyvät myös Suomen valtakunnallisessa vuoden 2016 opetussuunnitel-massa, ja painottuvat UNESCO -koulujen opetussuunnitelmissa.

Jyväskylän UNESCO-koulut kehittävät toimintakulttuuriaan integroimalla globaalikasvatusta opetukseen, kokeilemalla ja kehittämällä opetusta, verkostoitumalla edelleen alueellisesti, kansallisesti ja kansain-välisesti sekä hyödyntämällä ja kehittämällä tietotekniikan käyttöä, mediakasvatusta ja monilukutaitoa.

Koulujen arjessa kansainvälisyys- ja globaalikasvatus näkyvät kulttuurista moninaisuutta ilmentävinä juhlina, projekteina, tapahtumina ja teemaviikkoina, kansallisina ja kansainvälisinä vieraina, verkostoitumisena, yhteistyönä asiantuntijoiden kanssa, erilaisina hankkeina ja tietenkin osana opetusharjoittelua.


UNESCON TAVOITTEISTA JA ASPNET-KOULUVERKOSTA


UNESCO:n peruskirjan mukaan UNESCO:n päämääränä on edistää rauhaa ja turvallisuutta edesauttamalla kansojen välistä yhteistyötä koulutuksen, tieteen ja kulttuurin alalla. Pyrkimyksenä on edistää oikeudenmukaisuutta, laillisuutta, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia riippumatta ihon väristä, sukupuolesta, kielestä tai uskonnosta.

Toteuttaakseen näitä ajatuksia käytännössä UNESCO käynnisti vuonna 1953 ASP-kouluverkon, jonka toimialat vaihtelevat esiopetuksesta opettajankoulutukseen.

ASP-yhteistyökumppanit (ASPNET- eli UNESCO -koulut osallistuvat kyseisen YK:n alajärjestön tavoitteiden edistämiseen
a. johtamalla kokeiluhankkeita, joiden tarkoituksena on valmistaa lapset ja nuoret kohtaamaan menestyksekkäästi monimutkaistuvan maailman haasteita.
b. kokeilemalla uusia lähestymistapoja.
c. testaamalla UNESCO:n aineistoja.
d. levittämällä hyviä käytänteitä, jotka liittyvät
- globaaleihin kysymyksiin
- Yhdistyneiden Kansakuntiin.
- ihmisoikeuksiin ja demokratiaan.
- kulttuuriperintöön ja kulttuurienväliseen oppimiseen.
- ympäristönsuojeluun.

Kansainvälisyyskasvatuksen sisältöalueita ovat muun muassa
- kulttuurikasvatus ja kulttuurienvälinen ymmärtäminen
- rauhankasvatus ja turvallisuus
- ihmisoikeus-, suvaitsevaisuus- ja demokratiakasvatus
- kehitys- ja ympäristökasvatus
- mediakasvatus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä