Savulahden päiväkoti-koulu

Savulahden päiväkoti-koulu

Savulahden asuinalueelle rakentuu uusi päiväkoti-koulu. Päiväkodista tulee 250-paikkainen päiväkoti ja koulusta 200 oppilaan 1-4.luokkien kaksisarjainen koulu.

Savulahden päiväkoti-koulu tulee palvelemaan uudella Savulahden alueella ja varhaiskasvatuksen osalta laajemminkin Palokan alueella asuvia perheitä. Päiväkoti-koulu on oma perusopetuksen toimintayksikkönsä, jonka tarkoituksena on luoda Jyväskylään uudenlainen oppimisympäristöjen hyödyntäminen opetuksessa ja kasvamisessa. Savulahden päiväkoti-koulun hankkeesta varhaiskasvatuksen puolella vastaa päiväkodinjohtaja Päivi Kaihlajärvi ja perusopetuksen puolella koulunjohtaja Katja Tuomaala.

Savulahden päiväkoti-koulun toimintakulttuurin luomisella ja uuden yksikön perustamisella haetaan ehyttä kasvamis- ja oppimispolkua päiväkodista kouluun. Tällöin yhteistyö nivelvaiheessa on tärkeässä roolissa ja vaikuttaa suuresti toimintakulttuurin muodostumiseen. ”Savulahden päiväkoti-koulu antaa juuret kasvulle ja oppimiselle. Tähän tarvitaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välistä vuoropuhelua ja sitä haluamme erityisesti kehittää ja korostaa uuden päiväkoti-koulun myötä”, toteavat Tuomaala ja Kaihlajärvi.

Koulun osalta oppilaita ohjataan uuteen päiväkoti-kouluun Savulahden lisäksi Haukkalan Palokan puoleiselta alueelta, Ruokkeentien varresta ja osin Nuutti-Elovainion alueelta.

Läntisen Palokan oppilaaksiotto tarkentuu keväällä 2019. Vaikutuksia tulee olemaan myös Keski-Palokan koulun ja Mankolan yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueisiin.

Savulahden päiväkoti-koulu aloittaa toimintansa 1.8.2019.

Lisätietoja:
varhaiskasvatus päiväkodinjohtaja Päivi Kaihlajärvi p. 014-266 3995
perusopetus koulunjohtaja Katja Tuomaala p. 014-266 4581

Ajankohtaista

Koulun työ-ja loma-ajat lv. 2019-2020

Syyslukukausi alkaa torstaina 8.8.2019 Syysloma 14. - 20.10.2019 Syyslukukausi päättyy perjantaina 20.12.2019 Joululoma 21.12.2019 - 6.1.2020 Kevätlukukausi alkaa tiistaina 7.1.2020 Talviloma 24.2. - 1.3.2020 Koulu päättyy lauantaina 30.5.202...

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan 23.1.-7.2.2019. Perheet saavat viikkojen 3-4 aikana kotiin kirjeen, jossa ohjeistetaan tarkemmin ilmoittautumisen käytänteistä. Perusopetuksen palveluohjaus ja rehtorit tekevät oppilaaksiottopäätökset ja oppi...