Huhtasuon yhtenäiskoulu

AjankohtaistaTervetuloa kouluun keskiviikkona 11.8.2021

Oppilaiden koulupäivä/aikataulutus ke 11.8.2021:

 • Yleisopetus 1.-6. lk
  • 1.lk oppilaat kouluun klo 8.00
  • 2.-6.lk UUDET oppilaat kouluun klo 8.00, muut klo 8.50 (myös Kangasvuoresta tulevat 4C ja 4D)
  • ruokailut porrastetusti klo 10.10-11.10
  • koulupäivä päättyy 1.lk:lla klo 11.00 ja 2.-6.lk:lla klo 12.00

 

 • Yleisopetus 7.-9. lk
  • 7.lk oppilaat kouluun klo 8.15, samoin 8.-9.lk UUDET oppilaat
  • muut 8.-9.lk oppilaat kouluun klo 9.05
  • ruokailut porrastetusti klo 11.10-12.15
  • koulupäivä päättyy klo 12.15

 

 • VET
  • kaikkien oppilaiden koulupäivä klo 9.00-12.00
  • ruokailut porrastetusti klo 10.20-11.50

Terveisin,
Huhtasuon koulun väki

Jälkkärin tutustumisilta ma 9.8.2021 klo 16 - 17.30

Hei,

Huhtasuon yhtenäiskoulun jälkkärin (iltapäivätoiminta) tutustumisilta pidetään maanantaina 9.8.2021 klo 16 - 17.30 Huhtasuon yhtenäiskoululla. Vastuuohjaajat ovat tavattavissa koulun välituntipihalla. 

Pyydämme ottamaan maskit mukaan.

Tervetuloa,
terveisin jälkkärin väki


Poissaoloihin puuttumisen pilotointi jatkuu

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen poissaoloihin puuttumisen toimintamallin pilotointi jatkuu koulussamme tänä lukuvuonna. Poissaoloja pyritään ehkäisemään mallin mukaisesti varhaisella puuttumisella ja tiiviillä yhteistyöllä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Koulun aikuisten tehtävä on tukea tasapuolisesti jokaista oppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä. Turvallinen ilmapiiri, oppilaan osallisuuden vahvistaminen, mielekkäiden oppimiskokemusten tarjoaminen sekä itsetunnon tukeminen ovat keskeisiä tekijöitä poissaolojen ennaltaehkäisyssä. 

 

Poissaolomallissa painotetaan poissaoloihin reagoimista, koska poissaolot aiheuttavat syystä riippumatta huolen oppilaan oppimisesta ja hyvinvoinnista. Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa oppilaan poissaolosta kouluun ja selvittää oppilaan poissaolot. Luokanopettaja/ luokanohjaaja ottaa huoltajaan yhteyttä viimeistään silloin, kun oppilaan poissaolot ylittävät mallissa määritellyn tuntirajan poissaolosyistä riippumatta. Välitöntä reagointia vaativiin poissaoloihin opettaja puuttuu heti. Malli koskee kaikkia poissaoloja. Vallitseva Koronatilanne huomioidaan poissaolomallia toteutettaessa.

 

Kutsumme huoltajia yhteistyöhön poissaolojen vähentämiseksi.

https://peda.net/jyvaskyla/huhtasuonyhtenaiskoulu/huoltajalle/koti-ja-koulu-yhdessa/htp
Oppilashuollon yhteystiedot löytyvät tämän sivun vasemman puoleisesta luettelosta

Hei!
Jos etsit esimerkiksi koulukuraattorin tai koulupsykologin yhteystietoja, mene etusivun vasemman puoleiseen valikkoon kohta Yhteystiedot

Sieltä rullaa yhteystietoja niin kauan, että näet otsikon Muu henkilökunta.

Tämän otsikon alta löydät oppilashuollon toimijoiden yhteystiedot. Myös koulunuorisotyön ja kasvatusohjaajan yhteystiedot löytyvät täältä.

Huoltajille tiedoksi: Huhtasuon yhtenäiskoulu on mukana poissaoloihin puuttumisen pilottikokeilussa

Huhtasuon yhtenäiskoulu on mukana Kannustaen kouluun -hankkeessa, joka kuuluu Jyväskylän kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluohjaus- ja kehittämisyksikköön. Hankkeessa kehitetään yhteistyössä monialaisen asiantuntijaryhmän kanssa Jyväskylän kaupungin perusopetukseen yhtenäistä koulupoissaoloihin puuttumisen mallia.

Koulumme on yksi hankkeen pilottikouluista, joissa poissaoloihin puuttumisen malli otetaan 2.3.2020 testikäyttöön. Kehittämistyötä poissaolomallin suhteen tehdään koko testikäytön ajan, joten malli tulee muokkautumaan kevään kuluessa saadun palautteen ja tulosten perusteella. Tämän jälkeen koostetaan lopullinen poissaoloihin puuttumisen malli, joka tulee olemaan yhtenäinen kaikissa Jyväskylän kaupungin perusopetuksen kouluissa ja tulee käyttöön kaikissa kouluissa syksyllä 2020.

https://peda.net/jyvaskyla/huhtasuonyhtenaiskoulu/huoltajalle/koti-ja-koulu-yhdessa/htpBussilinjat Halssila-Huhtasuo, vuosiluokat 7.-9.

Hei!

Oppilaalla on oikeus koulumatkaetuuteen, eli maksuttomaan bussikorttiin, mikäli koulumatka on yli 5km yhteen suuntaan ja oppilas on ensisijainen oppilas, eli käy niin sanottua lähikouluaan. Halssilasta tulevien 7.-9. lk oppilaiden lähikouluksi on osoitettu Huhtasuon yhtenäiskoulu.

Koulusihteeri tiedottaa niitä koteja, joilla on oikeus koulumatkaetuuteen. Muussa tapauksessa perheen on itse kustannettava bussimatkat, tai oppilaan on kuljettava kouluun polkupyörällä, jalkaisin tai muulla kyydillä.

Bussilinja 3K kulkee aamuisin ja iltapäivisin suoraan Halssilasta Huhtasuolle. Tarkempi aikataulu löytyy Linkki talviaikataulut s. 31 (koteihin jaettu vihreäkantinen aikatauluvihko) tai linkki.jyvaskyla.fi -> Aikataulut ja reitit -> Talven 2019-2020 aikataulut.

Myös linjat 10, 12 ja 25 liikennöivät keskustasta Huhtasuolle - nämä linjat edellyttävät kuitenkin siis vaihtoa keskikaupungilla.

Perinteisesti ensimmäisenä koulupäivänä oppilaat saavat matkustaa ilman bussikorttia.
Mikäli tähän tulisi jotain viimehetken muutosta, tiedotan tällä samalla sivulla asiasta lisää.

Kesäisin terveisin,
Kirsi Kallionpää, rehtori

Uuden asuinalueen rakennustyöt käynnistyvät koulun läheisyydessä keväällä 2019

Tiedoksi koteihin!

Koulumme välittömässä läheisyydessä käynnistyy uuden asuinalueen rakennustyöt keväällä 2019.
Rakennustyömaa-alue sijaitsee Huhta-kadun varrella, entisen Kangasvuoren sairaalan tontilla ja välituntipihojen vastaisella metsäalueella (ks. kuva, liite).

Rakennustyöstä aiheutuu paljon raskasta työmaaliikennettä, melua ja työvaiheita, jotka vaativat erityistä varovaisuutta myös meiltä koulun lapsilta ja aikuisilta.
Huhtikuun ensimmäisellä viikolla läheisestä metsästä kaadetaan ensin puusto, sitten alkavaa maapohjan raivaus ja tällä tontin osalla rakennusliike VRP:n edustajien mukaan tehdään myös kallion louhintaa ja ammuntaa. Näistä kaikista työvaiheista tiedotetaan meitä koulun toimijoita.

Opettajat puhuvat luokissa oppilaille turvallisesta kulkemisesta ja muistuttavat työmaa-alueen vaaroista. Rehtori kuuluttaa ja muistuttaa asiasta myös keskusradion välityksellä. Toivomme, että keskustelette lastenne kanssa asiasta myös kotona. Tärkeää on, että lapset/nuoret pysyvät koulun välituntialueella, eikä kuljeta luvatta työmaa-alueella ja työmaan viereisellä metsäalueella. Näin toimien turvallisuudesta pystytään huolehtimaan.

Ensimmäiset uudet kerrostalot valmistuvat koulun läheisyyteen jo syys-joulukuussa 2020.

Huhtasuon yhtenäiskoulun yleisopetuksen 1.-6.luokkien aikataulu

Huhtasuon yhtenäiskoulun yleisopetuksen alaluokkien (1.-6. lk) oppituntien aikataulua muutetaan syyslukukaudesta 2018 alkaen. Aamun ensimmäinen oppitunti alkaa klo 8.00 ja toinen klo 8.50. Aamun kahden oppitunnin jälkeen on pitkä välitunti klo 9.35 - 10.00. Kolmas tunti alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 11.00. Klo 11.00 alkaen tunnit päättyvät aina tasalta, välitunti kestää 15 minuuttia ja uusi tuntia alkaa vartin yli. Aikataulumuutoksella ala- ja yläkoulun välitunnit ovat eri aikaan, jolloin ruuhka välituntipihalla helpottaa, mikä lisää viihtyisyyttä ja turvallisuutta välitunneilla.

Terveisin,
Huhtasuon koulun väki

Koulumatkoista, saattoliikenteestä ja liikennöinnistä infoa

Turvallista uuden lukuvuoden aloitusta kaikille!
Huhtasuon yhtenäiskoulu / yleisopetus

- Olemme liikkuva koulu = suosittelemme kulkemaan koulumatkat jalan tai polkupyörällä

- Mikäli koulumatka on pitkä tms. huoltaja voi tuoda lapsen kouluun autolla.
Tämän saattoliikenteen toivomme ohjautuvan Kangasvuorentieltä Huhta-kadulle, jossa ensimmäinen iso parkkialue on tarkoitettu tälle liikennöinnille. Oppilas siirtyy jalan tältä parkkialueelta välituntipiha-alueelle. Näin toimien koulun henkilökunnan yläparkkipaikat , pelastustie ja välituntialueet rauhoittuvat niille tarkoitetuille toiminnoille. Suluntien parkkialue on tarkoitettu vaativan erityisen tuen ryhmien liikennöintiin, eli yleisopetukseen tulevia oppilaita ei tule jättää tälle parkkipaikalle.

- Elokuun ensimmäisellä kouluviikolla värikkäisiin heijastinliiveihin pukeutuneet koulunkäynnin ohjaajat ovat opastamassa koululaisia sekä saattoliikennettä Suluntien liikenneympyrässä ja Huhta 3 parkkipaikalla

- Halssilan suunnasta busseilla tulevat 7.-9.lk oppilaat:
Jyväskylän liikenne ajaa Huhtasuolle linjat 3K, 10, 12 ja 25 -> vain 3K ajaa suoraan Halssilasta Huhtasuolle.
Tarkemmat reitit ja aikataulut löytyy netistä osoitteesta linkki.jkl.fi.

- Ne oppilaat, joilla on ns. koulumatkaetuus = koulun maksama bussikortti tai taksikuljetus, saavat luokanvalvojalta bussikortin ensimmäisen kouluviikon aikana (koulumatka yli 5km ja koulumme on ns. oppilaan lähikoulu). Ensimmäisen viikon aikana (ke-pe) koululaiset päästetään kulkemaan linja-autossa normaalisti, vaikka heillä ei olisikaan matkustukseen oikeuttavaa korttia.
Taksikuljetukset sovitaan/tiedotetaan huoltajan kanssa Wilma-viestillä tai puhelimitse (reitit ja aikataulut)

- Oppilaiden polkupyörille ja mopoille on omat säilytystelineet ja katokset välituntialueen yhteydessä

- Kevyenliikenteenväyliä tulee käyttää, samoin alikulkutunneleita. Kypärät päähän pyöräilijät ja mopoilijat!

- Nevakadulla on elokuun ajan tietyömaa, jolla on sekä runsasta työmaaliikennettä että isoja työkoneita. Aidatuille alueille ei tule mennä ja kaikkia opasteita on syytä noudattaa. Perjantaina 11.8. tehdään niin Kangasvuorentiellä kuin Suluntielläkin tähän työmaahan liittyviä asfaltointitöitä = toinen ajokaista on ajoittain pois käytöstä.

- Kaikessa liikennöinissä ja kulkemisessa tulee noudattaa siis erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Koulun alueella kulkee päivittäin paljon väkeä (oppilaita on noin 800 ja koulun henkilökuntaa noin 130), tämän lisäksi tulee vielä kaikki saattoliikenne sekä koulun yhteydessä toimiva noin 200-paikkainen päiväkoti. Koulun alueella liikkuu päivittäin lisäksi myös erilaisia huoltoajoneuvoja. Noudatetaan siis liikennesääntöjä, käytetään kevyenliikenteen väyliä ja vältetään koulun pihalle autoilla ajamista. Näin saamme oppilaille turvalliset koulumatkat ja koulun piha-alue pysyy turvallisena alueena.

Mukavaa koulun aloitusta niin pienille kuin isoillekin!
terv. Kirsi Ruoppila, rehtori
Kalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko39

27 September 2021 Thursday
28 September 2021 Thursday
29 September 2021 Thursday
30 September 2021 Thursday
1 October 2021 Thursday
2 October 2021 Thursday
3 October 2021 Thursday

Viikko40

4 October 2021 Thursday
5 October 2021 Thursday
6 October 2021 Thursday
7 October 2021 Thursday
8 October 2021 Thursday
9 October 2021 Thursday
10 October 2021 Thursday

Viikko41

11 October 2021 Thursday
12 October 2021 Thursday
13 October 2021 Thursday
14 October 2021 Thursday
15 October 2021 Thursday
16 October 2021 Thursday
17 October 2021 Thursday

Viikko42

18 October 2021 Thursday
19 October 2021 Thursday
20 October 2021 Thursday
21 October 2021 Thursday
22 October 2021 Thursday
23 October 2021 Thursday
24 October 2021 Thursday

Viikko43

25 October 2021 Thursday
26 October 2021 Thursday
27 October 2021 Thursday
28 October 2021 Thursday
29 October 2021 Thursday
30 October 2021 Thursday
31 October 2021 Thursday
Ilmoittautuminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä