Huhtasuon yhtenäiskoulu

Ajankohtaista

UNICEF -kävely ja SPR:n Nälkäpäiväkeräys

Koulumme on osallistunut tänä vuonna kahteen suureen hyväntekeväisyystapahtumaan ja tässä tiedoksenne hienot keräystulokset:

Viime keväänä järjestetty Unicef-kävely tuotti 746 euroa ja tänä syksynä järjestetty SPR:n Nälkäpäiväkeräys 351,21 euroa!

 KIITOS kaikille mukana olleille! Yhdessä olemme voineet auttaa monia ihmisiä Suomessa ja ulkomailla! 

 

yhteistyöterveisin,

oppilaskunnan hallitus


Vanhempaintoimikunnan kokoukset lv. 2023-2024

Hei!

Koulun vanhempaintoimikunta kokoontuu koululla seuraavasti:

SYYSLUKUKAUSI:
ke 11.10.2023 klo 18-19.30
ke 8.11.2023 klo 18-19.30
to 7.12.2023 klo 18-19.30

Huom! Kevätlukukauden ensimmäinen tapaaminenkin on jo sovittu. Loput kevään kokousajat ilmoitetaan myöhemmin.

KEVÄTLUKUKAUSI:
ti 23.1.2024 klo 18-19.30


Vanhempaintoimikunta kokoontuu koululla ke 11.10. klo 18.00-19.30.

Hei!

Luokat ovat valinneet huoltajien keskuudesta vanhempaintoimikuntaan edustajansa.

Pidämme koulun vanhempaintoimikunnan lukuvuoden 23-24 ensimmäisen kokouksen keskiviikkona 11.10. klo 18.00-19.30.

Sisäänkäynti koulun pääovesta ja kokoustilana yleisopetuksen 2.krs:n henkilökunnan taukotila.

Tervetuloa!

Yhteistyöterveisin,
Kirsi Kallionpää, rehtori

TIEDOTE KOULUTERVEYDENHUOLLOSTA HYVAKS-ALUEELLA

Terveydenhoitaja tapaa oppilaita ja huoltajia terveystarkastusten, avointen vastaanottojen sekä kohdennettujen terveystapaamisten yhteydessä. Terveydenhoitaja järjestää ja toteuttaa oppilaiden määräaikaiset terveystarkastukset sekä tarvittaessa selvittää tarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen vuosittain. Laajat terveystarkastukset 1., 5. ja 8. luokalla toteutetaan yhdessä koululääkärin kanssa. Huoltajien on tärkeää osallistua laajoihin terveystarkastuksiin, mutta he ovat tervetulleita myös kaikkiin muihin tarkastuksiin. Huoltajien tulee varata aika oppilaalle määrättyihin seurantakäynteihin esimerkiksi kasvu, ryhti, kuulo, näkö.

Terveydenhoitaja osallistuu yhteisöllisiin ja yksilöllisiin opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

Kouluterveydenhuollossa hoidetaan vain ne koulupäivän ja koulumatkan aikana sattuneet tapaturmat, joissa vaaditaan terveydenhuollon ammattilaisen arviota. Vapaa-ajan tapaturmien hoito tulee järjestää kotona, oman alueen terveysasemalla tai muussa huoltajien valitsemassa hoitopaikassa. Koulun henkilökunnan toivotaan olevan ensin puhelimitse yhteydessä koulun terveydenhoitajaan ennen oppilaan saattamista vastaanotolle. Myös koululla on oltava ensiaputarvikkeita ja valmius ensiavun antamiseen, sillä terveydenhoitaja ei aina ole tavoitettavissa ensiapua vaativissa tilanteissa. 

Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän on koulun henkilökunta yhteydessä huoltajiin, jotka järjestävät oppilaalle kuljetuksen kotiin sekä tarvittaessa jatkohoitoon. Terveydenhoitajalla käyntiä tulee välttää, mikäli se ei ole ehdottoman tarpeellista oppilaan sen hetkisen terveydentilan vuoksi, jotta tartuntatautien leviämistä saadaan ehkäistyä.

Sairaanhoidolliset toimenpiteet sekä sairauksien toteaminen ja hoito toteutetaan tarvittaessa avoterveydenhuollossa omalla terveysasemalla. Oppilaiden lyhyt- tai pitkäaikaissairauksia hoidetaan omalla terveysasemalla tai muussa hoitoyksikössä.

Jatkuvaa, lyhytkestoista tai tilapäistä lääkehoitoa koulupäivän aikana toteutetaan vain sovitusti koulun aikuisten toimesta. Koulupäivänaikaisen lääkehoidon käytännön toteuttamisesta laaditaan yhdessä huoltajien ja koulun lähiaikuisten kesken sekä tarvittaessa yhteistyössä terveydenhuollon kanssa yksilöllinen lääkehoitosopimus.

Terveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse tai Wilma-viestillä. Huomioittehan, että opiskeluhuollon työntekijät eivät voi käsitellä oppilaiden henkilökohtaiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita Wilman välityksellä eli esim. aikojen varaaminen ei onnistu Wilmassa (pl. terveystarkastukset). Lisätietoja ajanvarauksesta hyvinvointialueen verkkosivuilta hyvaks.fi/palvelumme/kouluterveydenhuolto.

 

 

Sähköisen ajanvarauksen osoite: https://ajanvaraus.hyvaks.fi/

Soittoaika arkipäivisin koulujen alkaessa klo:8.00-8.30

Avoin vastaanotto arkipäivisin klo: 11-12, terveydenhoitajat pitävät vuorotellen 

 

Yhteistyöterveisin,

Mira Friman, 1.-5.lk:n ja vaativan erityisen tuen terveydenhoitaja, p. 050 361 5928

Saija Sirviö, 6.-9.lk:n terveydenhoitaja, p. 050 522 8659
Uusi lukuvuosi alkaa keskiviikkona 9.8.2023

Ensimmäisen kouluviikon aikatauluja

KESKIVIIKKO 9.8. PÄIVÄOHJELMA (lyhennetty koulupäivä oppilailla):

YLEISOPETUS 1.-6.lk:

  • Klo 8.00-11.00  1.lk oppilaat (3 tuntia)
  • Klo 8.00-12.00 Uudet 2.-6.lk oppilaat (4 tuntia, ensimmäinen tunti uuteen kouluun tutustumista yms.)
  • Klo 9.00-12.00 2.-6.lk oppilaat (3 tuntia)

YLEISOPETUS 7.-9.lk:

  • klo 8.15-11.15 7.lk oppilaat (3 tuntia)
  • Klo 8.15-12.15 Uudet 8. ja 9. lk oppilaat (4 tuntia, ensimmäinen tunti uuteen kouluun tutustumista yms.))
  • Klo 9.15-12.15 8.-9.lk oppilaat (3 tuntia)

VAATIVA ERITYINEN TUKI (VET):

  • klo 9.05-12.05 Kaikki oppilaat
  • VET:n kuljetusoppilaiden aikataulut: 24.7.2023 tullut asiasta Wilma-viesti niille huoltajille, joiden lapsilla on koulukuljetus

TORSTAI 10.8. JA PERJANTAI 11.8.
- lukujärjestyksen mukaan


Yleisopetuksen Jälkkärin tutustumisilta to 3.8.2023 klo 15-17

Huhtasuon yhtenäiskoulun yleisopetuksen Jälkkärin tutustumisilta järjestetään to 3.8.2023 klo 15-17.

Ohjaajat ovat tavattavissa koulun ruokalassa, sisäänkäynti pääovesta.

- ilmoittautuminen, taustatietolomakkeen täyttäminen
- vastataan esille tuleviin kysymykjsiin
- kouluun tutustumista

Terveisin,
Jälkkärin väki

Tulevien 7.luokkalaisten ilta ti 16.5. klo 18.00

Tulevien 7.luokkalaisten ilta järjestetään Huhtasuon yhtenäiskoululla tiistaina 16.5. klo 18.00.

Ohjelma:

Tilaisuuden aluksi kokoonnumme kaikki koulun isoon ruokasaliin - sisäänkäynti pääovesta.
Oppilaiden tulevat opetusryhmät julkaistaan tässä tilaisuudessa.

Luokanvalvojat esittäytyvät ja järjestävät illan aikana opetusryhmälleen ensimmäisen yhteisen ryhmäytymishetken. 
Samanaikaisesti opinto-ohjaaja, rehtori ja muut koulun edustajat kertovat huoltajille yläkoulun aloittamiseen liittyvistä erityispiirteistä ja käytänteistä.

Illan aikana on mahdollisuus tutustua myös koulurakennukseen, eli tilaisuuden loppupuolella järjestämme opastettuja kierroksia koulussamme.

Tilaisuudessa on oppilaskunnan järjestämä maksullinen kahvio.

Uudet 7.lk oppilaat ja huoltajat - lämpimästi tervetuloa!

Koulumme on mukana SIB-hankkeessa!

Koulumme on mukana Lapset ja nuoret -SIB-hankkeessa!

 

Lapset ja nuoret -SIBin tarjoaman tuen tavoitteena on luoda nuorelle paremmat valmiudet tulevaisuuteen. Erityisesti tuetaan lapsen tai nuoren koulunkäyntiä, koetetaan parantaa koulumenestystä sekä ehkäistä poissaoloja.

SIB-tukea tarjotaan oppilaille ja perheille tietyillä peruskouluilla Jyväskylässä. Tällä hetkellä mukana ovat Kuokkalan, Huhtasuon, Kilpisen, Tikkakosken ja Vaajakosken yhtenäiskoulut, sekä niihin oppilaita lähettävät alakoulut.

Tuen sisältö suunnitellaan mukaan tulevien oppilaiden ja perheiden kanssa yksilöllisesti, ja se kestää kuudennesta yhdeksänteen luokkaan saakka.

SIB-hankkeeseen haetaan mukaan 5. luokan aikana ja työskentely käynnistyy 6. luokan alkaessa. Kuudennen luokan aikana voi vielä päästä mukaan hankkeeseen.

Tällä videolla kerrotaan lisää lapsille ja perheelle tarjottavasta tuesta ja toiminnasta: https://www.youtube.com/watch?v=7Sn6b8C5fgQ

Lisää tietoa hankkeesta löytyy täältä: https://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuoriso/lapset-ja-nuoret-sib-hanke

Mikäli tuntuu, että perheenne tai lapsenne haluaisi tämän tyyppistä tukea ja lapsi on viidennellä tai kuudennella luokalla, ota yhteys oman luokan opettajaan ja keskustele mahdollisuudesta hakea mukaan!

Vuoden 2022 Liikkuva koulu on Huhtasuon yhtenäiskoulu!

Huhtasuon yhtenäiskoulu valittiin valtakunnalliseksi vuoden Liikkuvaksi kouluksi.
Koulun edustajille myönnettiin palkinto (3500,00€), kukat ja kunniakirja juhlavassa Opetus ja kulttuuriministeriön tilaisuudessa Helsingissä tiistaina 22.11.2022.

Koulu osallistaa oppilaskunnat sekä vanhempaintoimikunnan ideoimaan palkintorahan käyttöä.
Koululla juhlitaan tätä hienoa palkintoa juhlaruokailun ja jäätelöiden merkeissä 5.12.2022.

Huhtasuon yhtenäiskoululla on toimittu Liikkuva koulu -periaatteiden mukaisesti jo yhdeksän vuoden ajan ja toiminnallinen, hyvinvointiin tähtäävä toimintamme jatkuu edelleen!


Poissaoloihin puuttumisen pilotointi jatkuu

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen poissaoloihin puuttumisen toimintamallin pilotointi jatkuu koulussamme tänä lukuvuonna. Poissaoloja pyritään ehkäisemään mallin mukaisesti varhaisella puuttumisella ja tiiviillä yhteistyöllä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Koulun aikuisten tehtävä on tukea tasapuolisesti jokaista oppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä. Turvallinen ilmapiiri, oppilaan osallisuuden vahvistaminen, mielekkäiden oppimiskokemusten tarjoaminen sekä itsetunnon tukeminen ovat keskeisiä tekijöitä poissaolojen ennaltaehkäisyssä. 

 

Poissaolomallissa painotetaan poissaoloihin reagoimista, koska poissaolot aiheuttavat syystä riippumatta huolen oppilaan oppimisesta ja hyvinvoinnista. Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa oppilaan poissaolosta kouluun ja selvittää oppilaan poissaolot. Luokanopettaja/ luokanohjaaja ottaa huoltajaan yhteyttä viimeistään silloin, kun oppilaan poissaolot ylittävät mallissa määritellyn tuntirajan poissaolosyistä riippumatta. Välitöntä reagointia vaativiin poissaoloihin opettaja puuttuu heti. Malli koskee kaikkia poissaoloja. Vallitseva Koronatilanne huomioidaan poissaolomallia toteutettaessa.

 

Kutsumme huoltajia yhteistyöhön poissaolojen vähentämiseksi.

https://peda.net/jyvaskyla/huhtasuonyhtenaiskoulu/huoltajalle/koti-ja-koulu-yhdessa/htp
Oppilashuollon yhteystiedot löytyvät tämän sivun vasemman puoleisesta luettelosta

Hei!
Jos etsit esimerkiksi koulukuraattorin tai koulupsykologin yhteystietoja, mene etusivun vasemman puoleiseen valikkoon kohta Yhteystiedot

Sieltä rullaa yhteystietoja niin kauan, että näet otsikon Muu henkilökunta.

Tämän otsikon alta löydät oppilashuollon toimijoiden yhteystiedot. Myös koulunuorisotyön ja kasvatusohjaajan yhteystiedot löytyvät täältä.

Bussilinjat Halssila-Huhtasuo, vuosiluokat 7.-9.

Hei!

Oppilaalla on oikeus koulumatkaetuuteen, eli maksuttomaan bussikorttiin, mikäli koulumatka on yli 5km yhteen suuntaan ja oppilas on ensisijainen oppilas, eli käy niin sanottua lähikouluaan. Halssilasta tulevien 7.-9. lk oppilaiden lähikouluksi on osoitettu Huhtasuon yhtenäiskoulu.

Koulusihteeri tiedottaa niitä koteja, joilla on oikeus koulumatkaetuuteen. Muussa tapauksessa perheen on itse kustannettava bussimatkat, tai oppilaan on kuljettava kouluun polkupyörällä, jalkaisin tai muulla kyydillä.

Bussilinja 3K kulkee aamuisin ja iltapäivisin suoraan Halssilasta Huhtasuolle. Tarkempi aikataulu löytyy Linkki talviaikataulut s. 31 (koteihin jaettu vihreäkantinen aikatauluvihko) tai linkki.jyvaskyla.fi -> Aikataulut ja reitit -> Talven 2019-2020 aikataulut.

Myös linjat 10, 12 ja 25 liikennöivät keskustasta Huhtasuolle - nämä linjat edellyttävät kuitenkin siis vaihtoa keskikaupungilla.

Perinteisesti ensimmäisenä koulupäivänä oppilaat saavat matkustaa ilman bussikorttia.
Mikäli tähän tulisi jotain viimehetken muutosta, tiedotan tällä samalla sivulla asiasta lisää.

Kesäisin terveisin,
Kirsi Kallionpää, rehtori

Huhtasuon yhtenäiskoulun yleisopetuksen 1.-6.luokkien aikataulu

Huhtasuon yhtenäiskoulun yleisopetuksen alaluokkien (1.-6. lk) oppituntien aikataulua muutetaan syyslukukaudesta 2018 alkaen. Aamun ensimmäinen oppitunti alkaa klo 8.00 ja toinen klo 8.50. Aamun kahden oppitunnin jälkeen on pitkä välitunti klo 9.35 - 10.00. Kolmas tunti alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 11.00. Klo 11.00 alkaen tunnit päättyvät aina tasalta, välitunti kestää 15 minuuttia ja uusi tuntia alkaa vartin yli. Aikataulumuutoksella ala- ja yläkoulun välitunnit ovat eri aikaan, jolloin ruuhka välituntipihalla helpottaa, mikä lisää viihtyisyyttä ja turvallisuutta välitunneilla.

Terveisin,
Huhtasuon koulun väki

Koulumatkoista, saattoliikenteestä ja liikennöinnistä infoa

Turvallista uuden lukuvuoden aloitusta kaikille!
Huhtasuon yhtenäiskoulu / yleisopetus

- Olemme liikkuva koulu = suosittelemme kulkemaan koulumatkat jalan tai polkupyörällä

- Mikäli koulumatka on pitkä tms. huoltaja voi tuoda lapsen kouluun autolla.
Tämän saattoliikenteen toivomme ohjautuvan Kangasvuorentieltä Huhta-kadulle, jossa ensimmäinen iso parkkialue on tarkoitettu tälle liikennöinnille. Oppilas siirtyy jalan tältä parkkialueelta välituntipiha-alueelle. Näin toimien koulun henkilökunnan yläparkkipaikat , pelastustie ja välituntialueet rauhoittuvat niille tarkoitetuille toiminnoille. Suluntien parkkialue on tarkoitettu vaativan erityisen tuen ryhmien liikennöintiin, eli yleisopetukseen tulevia oppilaita ei tule jättää tälle parkkipaikalle.

- Elokuun ensimmäisellä kouluviikolla värikkäisiin heijastinliiveihin pukeutuneet koulunkäynnin ohjaajat ovat opastamassa koululaisia sekä saattoliikennettä Suluntien liikenneympyrässä ja Huhta 3 parkkipaikalla

- Halssilan suunnasta busseilla tulevat 7.-9.lk oppilaat:
Jyväskylän liikenne ajaa Huhtasuolle linjat 3K, 10, 12 ja 25 -> vain 3K ajaa suoraan Halssilasta Huhtasuolle.
Tarkemmat reitit ja aikataulut löytyy netistä osoitteesta linkki.jkl.fi.

- Ne oppilaat, joilla on ns. koulumatkaetuus = koulun maksama bussikortti tai taksikuljetus, saavat luokanvalvojalta bussikortin ensimmäisen kouluviikon aikana (koulumatka yli 5km ja koulumme on ns. oppilaan lähikoulu). Ensimmäisen viikon aikana (ke-pe) koululaiset päästetään kulkemaan linja-autossa normaalisti, vaikka heillä ei olisikaan matkustukseen oikeuttavaa korttia.
Taksikuljetukset sovitaan/tiedotetaan huoltajan kanssa Wilma-viestillä tai puhelimitse (reitit ja aikataulut)

- Oppilaiden polkupyörille ja mopoille on omat säilytystelineet ja katokset välituntialueen yhteydessä

- Kevyenliikenteenväyliä tulee käyttää, samoin alikulkutunneleita. Kypärät päähän pyöräilijät ja mopoilijat!

- Nevakadulla on elokuun ajan tietyömaa, jolla on sekä runsasta työmaaliikennettä että isoja työkoneita. Aidatuille alueille ei tule mennä ja kaikkia opasteita on syytä noudattaa. Perjantaina 11.8. tehdään niin Kangasvuorentiellä kuin Suluntielläkin tähän työmaahan liittyviä asfaltointitöitä = toinen ajokaista on ajoittain pois käytöstä.

- Kaikessa liikennöinissä ja kulkemisessa tulee noudattaa siis erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Koulun alueella kulkee päivittäin paljon väkeä (oppilaita on noin 800 ja koulun henkilökuntaa noin 130), tämän lisäksi tulee vielä kaikki saattoliikenne sekä koulun yhteydessä toimiva noin 200-paikkainen päiväkoti. Koulun alueella liikkuu päivittäin lisäksi myös erilaisia huoltoajoneuvoja. Noudatetaan siis liikennesääntöjä, käytetään kevyenliikenteen väyliä ja vältetään koulun pihalle autoilla ajamista. Näin saamme oppilaille turvalliset koulumatkat ja koulun piha-alue pysyy turvallisena alueena.

Mukavaa koulun aloitusta niin pienille kuin isoillekin!
terv. Kirsi Ruoppila, rehtori
Kalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko 44

30 October 2023 Thursday
31 October 2023 Thursday
1 November 2023 Thursday
2 November 2023 Thursday
3 November 2023 Thursday
4 November 2023 Thursday
5 November 2023 Thursday

Viikko 45

6 November 2023 Thursday
7 November 2023 Thursday
8 November 2023 Thursday
9 November 2023 Thursday
10 November 2023 Thursday
11 November 2023 Thursday
12 November 2023 Thursday

Viikko 46

13 November 2023 Thursday
14 November 2023 Thursday
15 November 2023 Thursday
16 November 2023 Thursday
17 November 2023 Thursday
18 November 2023 Thursday
19 November 2023 Thursday

Viikko 47

20 November 2023 Thursday
21 November 2023 Thursday
22 November 2023 Thursday
23 November 2023 Thursday
24 November 2023 Thursday
25 November 2023 Thursday
26 November 2023 Thursday

Viikko 48

27 November 2023 Thursday
28 November 2023 Thursday
29 November 2023 Thursday
30 November 2023 Thursday
1 December 2023 Thursday
2 December 2023 Thursday
3 December 2023 Thursday
Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen alkaa myöhemmin
Ilmoittautuminen tehty
Ilmoittautuminen ei ole avoinna

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä