Korpilahden yhtenäiskoulu

Tervetuloa Korpilahden yhtenäiskoulun sivuille!

Meidän koulumme, Korpilahden yhtenäiskoulu on koulu, jossa on noin 430 oppilasta 1.-9. -luokilla. Koulussamme tärkeitä asioita ovat hyvinvointi, osallisuus, vuorovaikutus sekä hyvään elämään kasvaminen. Koulussamme voimme olla ylpeitä mm. liikunnallisuudesta ja hyvistä liikuntamahdollisuuksista, lukutaidon merkityksen arvostamisesta, Lehtivihreät -ryhmän tekemästä ympäristötyöstä, tukioppilaiden ja oppilaskuntien ansiokkaasta työstä oppilaiden osallistamiseksi sekä koulun ja nuorisopalvelun tiiviistä yhteistyöstä. Koulun opettajat, ohjaajat ja muut aikuiset ovat tehokkaita ammattilaisia, jotka kehittävät koulua yhdessä ja auttavat oppilaita niin opetukseen kuin muuhunkin koulun arkeen liittyvissä asioissa. 

Korpilahden yhtenäiskouluun kuuluu hallinnollisesti myös Tikkalan päiväkotikoulu, jossa on noin 70 oppilasta 1.-6. -luokilla. Tikkalassa koulun toimintaa tukee etenkin vahva yhteisöllisyys. Tikkalassa koulu on kylän sydän - ja lämmin sellainen. Koulu toimii myös kouluajan ulkopuolella yhdessä tekemisen paikkana ja kotien osallistuminen koulun arkeen onkin yksi suurimmista vahvuuksista Tikkalassa. 

Näiltä sivuilta löydät tietoa etenkin Korpilahden yhtenäiskouluun liittyen, Tikkalan koulun omat kotisivut löytyvät linkin takaa.
https://peda.net/jyvaskyla/tikkalankoulu

Viikolla 44 yhtenäiskoulussa vietetään Lukuviikkoa

Jo perinteeksi muodostunut Lukuviikko saa jatkoa myös syksyllä 2021. 

Yhtenäiskoulun Lukuviikko käynnistyy viikolla 44, jolloin muistuttelemme taas yhteisesti lukutaidon merkityksestä ja monipuolisuudesta. 

Viikko-ohjelman sisällöstä tiedotetaan vielä lähemmin lisää, mutta suunnittelu on jo alkanut ja monenlaista lukemiseen ja lukutaitoon liittyvää mukavaa tapahtumaa viikolle on tulossa. 

Lukeminen on kiva harrastus! Nyt syksyllä päivien lyhentyessä ja viilentyessä ja ulkona leikkimisen ja liikkumisen sitä myöten vähentyessä koko yhtenäiskoulun väki toivottaa iloista lukuviikkoa oppilaille ja antoisia lukuhetkiä myös koteihin! 

Korpilahden yhtenäiskoulun ja Tikkalan päiväkotikoulun eput kiittävät!

MLL:n Korpilahden paikallisyhdistys toi koululle 22.2. mieltä ja jalkoja lämmittävän lahjan. Ahkerat käsiparit olivat neuloneet jokaiselle alueen ekaluokkalaiselle lämpimät ja kauniit villasukat. 
Lahja otettiin ilolla vastaan kaikissa luokissa. Korpilahden koulujen lapset ja aikuiset kiittävät lahjasta ja toivottavat myös tekijöille reippaita hetkiä talvikeleissä ja -leikeissä!

Marraskuun kikkahaaste!

Palauta tänne oma kikkavideosi!
Video ei tule muille näkyviin.

Parhaat ja hauskimmat videot palkitaan!!!
Palauttaminen vaatii kirjautumista cygnnet-tunnuksilla.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

MOVE!-testien tulokset 20-21/Korpilahden yhtenäiskoulu

Move! –testien koulukohtaiset tulokset on toimitettu kouluille hyödynnettäväksi. Move! –testit mittaavat 5. –ja 8. –luokkalaisten oppilaiden fyysistä toimintakykyä. Ne tehdään liikunnan opetuksen yhteydessä ja tulokset tulevat kouluille valtakunnallisiin tuloksiin vertailtuina.

5. –luokan tyttöjen osalta tulokset osoittavat useissa eri osa-alueissa valtakunnallista keskiarvoa parempia tuloksia (mm. 20 m. viivajuoksun mediaani, ylävartalon kohotuksen mediaani, heitto-kiinniotto –yhdistelmän mediaani). Kehonliikkuvuudessa 5. –luokan tyttöjen tulokset joko noudattavat valtakunnallista tasoa tai ovat sitä parempia.

5.–luokan poikien osalta tulokset noudattavat kaikissa osa-alueissa valtakunnallista tasoa tai jäävät vähän sen alle. Kehonliikkuvuuden eri osa-alueissa pojat ovat esim. olkapään liikkuvuuden osalta valtakunnallisen tason yläpuolella, muissa pääasiassa valtakunnallisella tasolla.

8.–luokan tyttöjen osalta tulokset ovat kaikilla mitatuilla osa-alueilla valtakunnan tasolla tai sitä parempia. Saman ikäisten poikien osalta tulokset vaihtelevat enemmän; joissain osa-alueissa tulokset jäävät vähän valtakunnallista tasoa heikommaksi (esim. vauhditon 5-loikka), joissain ne noudattavat valtakunnallista tasoa (esim. etunojapunnerrus) ja joissain tulokset ovat sitä parempia (esim. ylävartalon kohotus ja heitto-kiinniottoyhdistelmä). Kehonliikkuvuuden osalta tulokset jäävät 8. –luokan pojilla jonkin verran valtakunnallisen tason alapuolelle.

Kokonaisuutena tulokset noudattavat valtakunnallista jakaumaa kummassakin ikäluokassa hyvin. Tulosten perusteella oppilaiden - etenkin poikien - liikkumisen monipuolisuuteen ja säännöllisyyteen myös koulupäivän aikana on kuitenkin syytä edelleen kiinnittää huomiota. Fyysinen hyvä toimintakyky kasvuiässä lähtökohtaisesti ennustaa kuitenkin hyvää toimintakykyä myös aikuisuudessa ja edesauttaa henkistä hyvinvointia. Korpilahden yhtenäiskoululla on liikkumisen ja toiminnallisuuden kannalta hyvä kouluympäristö; toimijat, tilat ja puitteet. Liikkuva koulu –toiminnan kautta liikunnallisuutta pyritään lisäämään myös koulupäivien rakenteisiin säännöllisesti. Tämä työ on tuonut hyvää tulosta ja sitä on syytä ylläpitää jatkossakin.  

Perusopetuksen päättöarvioinnista

Tämä tiedote löytyy 18.9.2019 alkaen myös Wilman tiedotteista.

Päättöarvioinnin kriteerit määritellään Perusopetuksen Opetussuunnitelman perusteissa. Tarkemmin päättöarvosanan muodostumisesta ja kriteereistä voi lukea täältä. 

Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät numeroarvosanaan kahdeksan (8) vaadittavan tieto- ja taitotason kussakin oppiaineessa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. Oppilas on saavuttanut perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet oppiaineessa välttävästi (5) mikäli hän osoittaa jossakin määrin oppiaineelle asetettujen tavoitteiden mukaista osaamista. (OPS2014 6.5.1 Päättöarvosanan muodostuminen)

Päättöarvosanoja annetaan oppiaineesta riippuen joko seitsemännellä, kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla.

Seitsemännen luokan päättyessä annetaan lukuvuosiarviointi, joka muutetaan päättöarvosanaksi, mikäli oppilas ei anna lisänäyttöjä seuraavissa oppiaineissa

 • kotitalous
 • kuvataide
 • musiikki
 • käsityö

Kahdeksannen luokan päättyessä annetaan päättöarvosana historiassa.

Muiden oppiaineiden päättöarvosanat annetaan yhdeksännellä luokalla, kun kyseisen aineen opiskelu päättyy.

Päättöarvosana on numero, joka muodostuu oppiaineen päättyessä osoitettujen taitojen perusteella. Oppilaan taitoja arvioidaan suhteessa Opetushallituksessa määriteltyihin arviointikriteereihin ja Jyväskylän kaupungin taitotasotaulukoihin. Päättöarvosana ei muodostu lukuvuosiarvosanojen keskiarvosta. Jos oppilaalla on yksilöllistettyjä tavoitteita, arviointi määräytyy niiden mukaisesti.

Huom. Jos oppilas on vaihtanut perusopetuksen aikana S2:n äidinkieleen tai katsomusaineen toiseen, arvioidaan päättöarvioinnissa viimeksi opiskeltu oppiaine.

VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI

Valinnaisaineet, joita opiskellaan 1h viikossa/lukuvuosi (L) arvioidaan sanallisesti.

Valinnaisaineet, joita opiskellaan 2h viikossa/lukuvuosi, kahden lukuvuoden ajan (T ja V) arvioidaan numerolla.

Valinnainen A2-kieli (alkaa 4. luokalla) ja B2-kieli (alkaa 8. luokalla) arvioidaan myös numerolla, mutta huoltajan pyynnöstä siitä saa myös S-merkinnän (suoritettu).

Alla olevista linkeistä löytyy vielä lisätietoa valinnaisaineiden arvioinnista.

Kaupungin valinnaisaineisiin liittyvät ratkaisut opetussuunnitelmassa: https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku12

“V-valinnainen arvioidaan lukuvuoden päättyessä. Valinnaisesta annettu arvosana tulee erillisenä arvosanana päättötodistukseen.” esim https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku12/12-22/kuvataide

“T- valinnainen arvioidaan lukuvuoden päättyessä ja päättöarvioinnissa yhdeksännellä luokalla yhdessä pääaineen kanssa.” esim. https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku12/12-1/t-valinta

Lisänäyttöjen antaminen päättöarviointiin

Jotta lisänäytön antamiselle on riittävästi aikaa, tulisi huoltajan tai oppilaan ottaa yhteyttä kyseisen aineen opettajaan mahdollisimman ajoissa, mielellään helmikuun 2020 loppuun mennessä.

Todistuksesta

Päättötodistukset kirjoitetaan suomen kielellä ja Kuokkala svenska skolassa ruotsin kielellä.

Jos päättöarviointi huolettaa tai mietityttää, ota yhteyttä oppilaanohjaajaan tai luokanohjaajaan.

Kouluterveyskyselyn tulokset 2019

Kouluterveyskyselyn tulokset Jyväskylässä valtakunnan tason suuntaiset 

 Valtakunnallinen kouluterveyskysely kerää tietoa perusopetuksen 4.-5. -luokkien ja 8.-9. -luokkien oppilaiden sekä toisten asteen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta sekä osallisuudesta sekä siitä, kuinka vastaajat kokevat saaneensa apua ja kuinka palvelut vastaavat tuen tarpeeseen. Tuloksia hyödynnetään palvelujen kehittämisessä laajasti. Esimerkiksi koulujen oppilashuoltoryhmät saavat tietoa, mihin asioihin koululla tulee kiinnittää huomiota ja mitä teemoja painottaa terveystiedon tunneilla, vanhempainilloissa tai koululaisten terveystarkastuksissa.  

Kouluterveyskyselyn mukaan Jyväskylän perusopetusikäiset ovat valtakunnan tasoa hieman tyytyväisempiä elämäänsä. Suurin osa kyselyyn vastanneista voi hyvin ja viihtyy koulussa. Kouluviihtyvyyden, luokkien työrauhan sekä vuorovaikutuksen opettajien ja vanhempien kanssa koetaan parantuneen. 

Erityisesti 4.-5.-luokkalaisten kokemus terveydestään on muuta Suomea paremmalla tasolla; oppilaat ovat tyytyväisiä elämäänsä ja mielialaan liittyviä ongelmia ja koulustressiä on vähemmän. 

Sen sijaan kokemus koulu- ja oppilaitosyhteisöön kuulumisesta on vähentynyt kahden viimeisen vuoden aikana. Yläkoulussa huolta omasta mielialastaan kokevien osuus on nousussa.

Alkoholin käyttö jyväskyläläisten nuorten keskuudessa vähenee edelleen, mutta nuuskan käyttö edelleen lisääntyy. Useat nuoret kokevat huumeiden saamisen helpoksi. 4.-5.-luokkalaiset kokevat fyysisen väkivallan uhkan hieman lisääntyneen kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna. Seksuaalista häirintää on koettu vähän vähemmän kuin muualla Suomessa keskimäärin. 8.-9.-luokkalaisten oppilaiden kokemus perheväkivallasta on valtakunnan keskiarvon mukaista. Koulupsykologi-, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitajan palvelujen saatavuus on jonkin verran parantunut viime kyselystä. Kuraattori –ja koulupsykologipalveluihin olisi ollut kuitenkin edelleen enemmän kysyntää kuin palvelua on ollut saatavilla.  

Kouluterveyskysely 2019/Korpilahden yhtenäiskoulu

Kouluterveyskyselyn tulokset myös koulukohtaisesti on julkaistu.

Kysely tehtiin keväällä 2019 sähköisesti 4.-5. –luokkien sekä 8.-9. –luokkien oppilaille. Koulukohtaisia tuloksia voidaan vertailla edellisen kyselyn (vuodelta 2017), Jyväskylän kaupungin sekä valtakunnallisiin tuloksiin.

Peruskoululaisten tyytyväisyys elämäänsä ja kouluviihtyvyys ovat lisääntyneet edelliseen kyselyyn nähden sekä valtakunnallisesti että Jyväskylän alueella etenkin yläkouluikäisten kohdalla. Myös Korpilahden yhtenäiskoulussa tyytyväisyyden ja kouluviihtyvyyden kasvu näkyy erityisesti poikien kohdalla. Valtakunnallisen tasoon verrattuna oppilaat Korpilahdella kokevat olevansa elämään tyytyväisempiä ja viihtyvänsä paremmin kuin ikätoverinsa keskimäärin.

Yläkouluikäisten kohdalla positiivista kehitystä on yhtenäiskoulussa tapahtunut myös mm. kiusaamisen ja tapaturmien osalta. Kiusaamisen kokemukset ovat vähentyneet, kuten myös koulutapaturmat. Elintavoissa ylipäänsä on tapahtunut muutosta positiiviseen suuntaan; liikkuminen on lisääntynyt, päihteiden (alkoholin ja tupakkatuotteiden) käyttö vähentynyt. Huolestuttavaa on, ett' valtakunnallisen suunnan mukaan myös Korpilahdella nuuskan käyttö on lisääntynyt.

Yläkoululaisten tuloksissa huolta herättää mm. yksinäisyyden kokemuksen lisääntyminen. Osaltaan tämä todennäköisesti liittyy myös valtakunnalliseen trendiin siitä, että yleisesti kokemus yhteisöön (oma koulu tai luokka) kuulumisesta on heikentynyt.

Huolta herättävät 4.-5. –luokkalaisten tulokset, jotka ovat Korpilahdella heikentyneet monelta osin. Vaikka esim. poikien kokema kiusaaminen on vähentynyt myös alakouluikäisillä pojilla, on se vastaavasti tytöillä lisääntynyt ja kokonaisuudessaan tilanne muuttuu huolestuttavaksi. Omaa terveydentilaa ja kouluviihtyvyyttä pidetään alakouluikäisten keskuudessa aikaisempaa huonompana, suhdetta omiin vanhempiin aiempaan heikompana ja osallistumisen mahdollisuuksia aiempaa vähäisempänä.

Huolestuttavaa ovat myös fyysiseen terveyteen ja elintapoihin liittyvät muutokset huonompaan; aamupalan jättää syömättä jopa kolmannes vastaajista ja erilaiset kiputilat ovat lisääntyneet. Muutos näkyy erityisesti tytöillä, poikien osalta kehitystä parempaan on tapahtunut lievästi esim. liikkumisen lisääntymisessä ja päänsärkyjen vähenemisessä.

Kouluterveyskyselyn tuloksia käsitellään mm. tammikuussa 2020 koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä ja niitä hyödynnetään koulun toiminnan kehittämisessä myös tulevien lukuvuosien osalta.

 

Kalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko39

27 September 2021 Thursday
28 September 2021 Thursday
29 September 2021 Thursday
30 September 2021 Thursday
1 October 2021 Thursday
2 October 2021 Thursday
3 October 2021 Thursday

Viikko40

4 October 2021 Thursday
5 October 2021 Thursday
6 October 2021 Thursday
7 October 2021 Thursday
8 October 2021 Thursday
9 October 2021 Thursday
10 October 2021 Thursday

Viikko41

11 October 2021 Thursday
12 October 2021 Thursday
13 October 2021 Thursday
14 October 2021 Thursday
15 October 2021 Thursday
16 October 2021 Thursday
17 October 2021 Thursday

Viikko42

18 October 2021 Thursday
19 October 2021 Thursday
20 October 2021 Thursday
21 October 2021 Thursday
22 October 2021 Thursday
23 October 2021 Thursday
24 October 2021 Thursday

Viikko43

25 October 2021 Thursday
26 October 2021 Thursday
27 October 2021 Thursday
28 October 2021 Thursday
29 October 2021 Thursday
30 October 2021 Thursday
31 October 2021 Thursday
Ilmoittautuminen

Korpilahden yhtenäiskoululle menestystä FIRST LEGO League-kisassa

4.2.2019 Jyväskylässä pidetyn Keski-Suomen aluekarsintaan osallistui Korpilahden yhtenäiskoulusta neljä joukkuetta. 
Menestystä koulullemme tuli useammassa sarjassa, niin oppilaille kuin valmentaja Henri Orellille.

 • Valmet Award Komeetat (Kilpisen yhtenäiskoulu)
 • Project Award Lego-Gang (Korpilahden yhtenäiskoulu)
 • Core Values Award Robolat (Kuokkalan yhtenäiskoulu)
 • Champion’s Award KLP- Korpilahden Pro:t (Korpilahden yhtenäiskoulu)
 • Robot Performance Award KLP- Korpilahden Pro:t (Korpilahden yhtenäiskoulu)
 • Robot Design Award The Flash (Kuokkalan yhtenäiskoulu)
 • Coach Award Henri Orell (Korpilahden yhtenäiskoulu)
 • Volunteer Award Heli Lehtivuori (Jyväskylän yliopisto)
SM-kisoihin Poriin 14.3.2019 jatkavat KLP- Korpilahden Pro:t (Korpilahden yhtenäiskoulu) sekä Robolat (Kuokkalan yhtenäiskoulu). 
Onnittelut menestyksestä ja tsemppiä myös jatkokisoihin!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä