Korpilahden yhtenäiskoulu

Tervetuloa Korpilahden yhtenäiskoulun sivuille!

Meidän koulumme, Korpilahden yhtenäiskoulu, on noin 430 oppilaan koulu. Oppilaamme ovat 1.-9. -luokkalaisia. Koulussamme tärkeitä asioita ovat hyvinvointi, osallisuus, vuorovaikutus sekä hyvään elämään kasvaminen. Koulussamme voimme olla ylpeitä mm. liikunnallisuudesta ja hyvistä liikuntamahdollisuuksista, lukutaidon merkityksen arvostamisesta, Lehtivihreät -ryhmän tekemästä ympäristötyöstä, tukioppilaiden ja oppilaskuntien ansiokkaasta työstä oppilaiden osallistamiseksi sekä koulun ja nuorisopalvelun tiiviistä yhteistyöstä. Koulun opettajat, ohjaajat ja muut aikuiset ovat tehokkaita ammattilaisia, jotka kehittävät koulua yhdessä ja auttavat oppilaita niin opetukseen kuin muuhunkin koulun arkeen liittyvissä asioissa. 

Korpilahden yhtenäiskouluun kuuluu hallinnollisesti myös Tikkalan päiväkotikoulu, jossa on noin 70 oppilasta 1.-6. -luokilla. Tikkalassa koulun toimintaa tukee etenkin vahva yhteisöllisyys. Tikkalassa koulu on kylän sydän - ja lämmin sellainen. Koulu toimii myös kouluajan ulkopuolella yhdessä tekemisen paikkana ja kotien osallistuminen koulun arkeen onkin yksi suurimmista vahvuuksista Tikkalassa. 

Näiltä sivuilta löydät tietoa etenkin Korpilahden yhtenäiskouluun liittyen, Tikkalan koulun omat kotisivut löytyvät linkin takaa.
https://peda.net/jyvaskyla/tikkalankoulu

Kouluterveyskyselyn tulokset ovat valmistuneet

Kouluterveyskyselyn 2023 tulokset ovat tulleet kouluille syyskuussa 2023. Tuloksia tullaan käsittelemään eri yhteyksissä mm. koulun omissa työryhmissä ja tiimeissä, oppilashuoltoryhmissä sekä vanhempaintoimikunnan tapaamisissa. Tulosten perusteella voidaan kiinnittää huomiota ja toimepiteitä niihin asioihin, jotka Korpilahdella erityisesti herättävät huolta ja toisaalta vahvistaa ja pitää huolta koulumme vahvuuksien ylläpitämisestä. 

Kyselyyn ovat vastanneet keväällä 2023 4.-5. -luokilla sekä 8.-9. -luokilla opiskelleet. 

Valtakunnallisiin tuloksiin verrattuna Korpilahdella huolta herättää esim. alakoululaisten kouluruokailuun liittyvät tulokset, harrastamisen vähyys sekä kokemus työrauhan puutteesta. Yläkoululaisten osalta merkittäväksi huoleksi nousee oppilaiden ja opettajien välinen vuorovaikutus, erityisesti oppilaiden kokemus ilman huomiota jäämisestä. Myös koulupsykologin palveluissa viime keväänä ollut katkos nousee esiin kyselyssä huolestuttavana tekijänä.

Positiivisia tuloksia koululle tuli vahvasti erityisesti kiusaamiseen liittyen; sekä ala- että yläkoululaisten puolella kiusaaminen koettiin valtakunnallista tasoa pienempänä ongelmana ja tämä toistui useammalla tavalla muotoilluissa kysymyksissä.
Samoin fyysisen uhan kokemus ja tapaturmien määrä alitti selkeästi valtakunnallista tasoa. Alakoululaisilla mielenterveyden haasteet ja monikipuisuus olivat valtakunnallista tasoa alempana. Yläkoululaisilla esiin nousi myös positiivisena se, että kouluruokailuun on varattu riittävästi aikaa. 


 

 

Kouluterveyskyselyiden kooste K2023

Korpilahden yhtenäiskoulun viisi huolestuttavinta ja myönteisintä ilmiötä ala- ja yläkoululaisten keskuudessa. Ilmiöt eritelty suhteessa valtakunnan tasoon sekä suhteessa edellisen kyselyn tuloksiin (keväältä 2021). Kuvat saa auki suuremmaksi klikkaamalla 'Katselutila' -painiketta.

Onnittelut FLL-aluekisan voittajille!

Korpilahden yhtenäiskoulun joukkueet kisasivat menestyksekkäästi ma 13.2.23 FLL -aluekilpailuissa Jyväskylän Agorassa.

Kilpailevissa joukkueissa oli yhtenäiskoulusta mukana sekä ala- että yläkoululaisia. Kuudesta tapahtumassa mukana olleesta joukkuesta kilpailuun osallistui neljä, joista kaksi parasta eteni valtakunnalliseen loppukilpailuun.

Kaikki osallistuneet joukkueet olivat kymmenen parhaan joukossa - onnittelut siis voittajien lisäksi kaikille osallistujille erittäin hyvästä suorituksesta ja menestyksestä!

Onnittelut Korpilahden yhtenäiskoululle Vihreän lipun saamisesta!

Tunnustuksena ansiokkaasta ympäristökasvatustyöstään Korpilahden yhtenäiskoulu sai luvan nostaa Vihreän lipun salkoon hulmuamaan!
Lipun myönsi kansallinen Vihreän lipun toimikunta joulukuussa 2022 pitämässään kokouksessa. Tunnustuksen saamista juhlittiin yhtenäiskoululla kansallisena Vihreän lipun päivänä 2.2.2023.

Lipun tulivat vastaanottamaan ne oppilaat, jotka vuosien varrella ovat olleet mukana ympäristötyössä, joko Vihreän lipun- tai Lehtivihreät nimellä toimineissa ryhmissä. Aikamoisen iso joukko salin eteen saatiinkin toiminnan historiasta kertoneen Henri Orellin kanssa!

Onnittelut siis vielä kerran kaikille vuosien varrella mukana olleille!

Viikolla 44 yhtenäiskoulussa vietetään Lukuviikkoa

Jo perinteeksi muodostunut Lukuviikko saa jatkoa myös syksyllä 2022. 

Yhtenäiskoulun Lukuviikko käynnistyy viikolla 44, jolloin muistuttelemme taas yhteisesti lukutaidon merkityksestä ja monipuolisuudesta. 

Viikko-ohjelman sisällöstä tiedotetaan vielä lähemmin lisää, mutta suunnittelu on jo alkanut ja monenlaista lukemiseen ja lukutaitoon liittyvää mukavaa tapahtumaa viikolle on tulossa. 

Lukeminen on kiva harrastus! Nyt syksyllä päivien lyhentyessä ja viilentyessä ja ulkona leikkimisen ja liikkumisen sitä myöten vähentyessä koko yhtenäiskoulun väki toivottaa iloista lukuviikkoa oppilaille ja antoisia lukuhetkiä myös koteihin! 

Onnittelut SM-voittajille ja palkituille!

Robotiikka- ja tiedekasvatusyhdistys, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki järjestivät Lasten ja nuorten robotiikan First Lego League SM-kilpailut tiistaina 10.5.2022. Metropolia Ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampuksella, Vantaalla.

Kisoihin osallistui noin 130 peruskouluikäistä kilpailijaa eri puolilta Suomea.
Maailmanlaajuiseen FLL-kisaan osallistuu vuosittain 250 000 nuorta ympäri maapallon.

Kisaan kuuluu kolme eri osa-aluetta:
1. Robottikisa, jossa autonomiset robotit ratkovat tehtäviä.
2.Tiedeprojekti, jossa nuoret esittelevät aiheeseen liittyvän uuden innovatiivisen ratkaisun isoon tai pienempään ongelmaan.
3. Ydinarvot, joista tärkeimpänä on hauskanpito.

Suomessa kansainvälisen LEGO Leaguen virallinen partner-organisaatio on Robotiikka- ja tiedekasvatus ry. http://www.fllsuomi.org/

SM-kultaa voitti Korpilahden yhtenäiskoulun oppilaiden joukkue, joille valtavat onnittelut tästä saavutuksesta! Hienoa työtä Sisu, Samuel ja Vihtori!
Lisäksi toinen Korpilahden yhtenäiskoulun joukkue palkittiin parhaan robottisuunnittelun palkinnolla. Onnittelut siis myös Aaronille, Lukalle ja Anasille tästä!

Onnittelut myös joukkueen valmentajalle, yhtenäiskoulun opettaja Henri Orellille menestyksekkäästä taustatyöstä.

Korpilahden yhtenäiskoulun ja Tikkalan päiväkotikoulun eput kiittävät!

MLL:n Korpilahden paikallisyhdistys toi koululle 22.2. mieltä ja jalkoja lämmittävän lahjan. Ahkerat käsiparit olivat neuloneet jokaiselle alueen ekaluokkalaiselle lämpimät ja kauniit villasukat. 
Lahja otettiin ilolla vastaan kaikissa luokissa. Korpilahden koulujen lapset ja aikuiset kiittävät lahjasta ja toivottavat myös tekijöille reippaita hetkiä talvikeleissä ja -leikeissä!

Perusopetuksen päättöarvioinnista

Tämä tiedote löytyy 18.9.2019 alkaen myös Wilman tiedotteista.

Päättöarvioinnin kriteerit määritellään Perusopetuksen Opetussuunnitelman perusteissa. Tarkemmin päättöarvosanan muodostumisesta ja kriteereistä voi lukea täältä. 

Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät numeroarvosanaan kahdeksan (8) vaadittavan tieto- ja taitotason kussakin oppiaineessa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. Oppilas on saavuttanut perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet oppiaineessa välttävästi (5) mikäli hän osoittaa jossakin määrin oppiaineelle asetettujen tavoitteiden mukaista osaamista. (OPS2014 6.5.1 Päättöarvosanan muodostuminen)

Päättöarvosanoja annetaan oppiaineesta riippuen joko seitsemännellä, kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla.

Seitsemännen luokan päättyessä annetaan lukuvuosiarviointi, joka muutetaan päättöarvosanaksi, mikäli oppilas ei anna lisänäyttöjä seuraavissa oppiaineissa

 • kotitalous
 • kuvataide
 • musiikki
 • käsityö

Kahdeksannen luokan päättyessä annetaan päättöarvosana historiassa.

Muiden oppiaineiden päättöarvosanat annetaan yhdeksännellä luokalla, kun kyseisen aineen opiskelu päättyy.

Päättöarvosana on numero, joka muodostuu oppiaineen päättyessä osoitettujen taitojen perusteella. Oppilaan taitoja arvioidaan suhteessa Opetushallituksessa määriteltyihin arviointikriteereihin ja Jyväskylän kaupungin taitotasotaulukoihin. Päättöarvosana ei muodostu lukuvuosiarvosanojen keskiarvosta. Jos oppilaalla on yksilöllistettyjä tavoitteita, arviointi määräytyy niiden mukaisesti.

Huom. Jos oppilas on vaihtanut perusopetuksen aikana S2:n äidinkieleen tai katsomusaineen toiseen, arvioidaan päättöarvioinnissa viimeksi opiskeltu oppiaine.

VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI

Valinnaisaineet, joita opiskellaan 1h viikossa/lukuvuosi (L) arvioidaan sanallisesti.

Valinnaisaineet, joita opiskellaan 2h viikossa/lukuvuosi, kahden lukuvuoden ajan (T ja V) arvioidaan numerolla.

Valinnainen A2-kieli (alkaa 4. luokalla) ja B2-kieli (alkaa 8. luokalla) arvioidaan myös numerolla, mutta huoltajan pyynnöstä siitä saa myös S-merkinnän (suoritettu).

Alla olevista linkeistä löytyy vielä lisätietoa valinnaisaineiden arvioinnista.

Kaupungin valinnaisaineisiin liittyvät ratkaisut opetussuunnitelmassa: https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku12

“V-valinnainen arvioidaan lukuvuoden päättyessä. Valinnaisesta annettu arvosana tulee erillisenä arvosanana päättötodistukseen.” esim https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku12/12-22/kuvataide

“T- valinnainen arvioidaan lukuvuoden päättyessä ja päättöarvioinnissa yhdeksännellä luokalla yhdessä pääaineen kanssa.” esim. https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku12/12-1/t-valinta

Lisänäyttöjen antaminen päättöarviointiin

Jotta lisänäytön antamiselle on riittävästi aikaa, tulisi huoltajan tai oppilaan ottaa yhteyttä kyseisen aineen opettajaan mahdollisimman ajoissa, mielellään helmikuun 2020 loppuun mennessä.

Todistuksesta

Päättötodistukset kirjoitetaan suomen kielellä ja Kuokkala svenska skolassa ruotsin kielellä.

Jos päättöarviointi huolettaa tai mietityttää, ota yhteyttä oppilaanohjaajaan tai luokanohjaajaan.

Kalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko 48

27 November 2023 Thursday
28 November 2023 Thursday
29 November 2023 Thursday
30 November 2023 Thursday
1 December 2023 Thursday
2 December 2023 Thursday
3 December 2023 Thursday

Viikko 49

4 December 2023 Thursday
5 December 2023 Thursday
6 December 2023 Thursday
7 December 2023 Thursday
8 December 2023 Thursday
9 December 2023 Thursday
10 December 2023 Thursday

Viikko 50

11 December 2023 Thursday
12 December 2023 Thursday
13 December 2023 Thursday
14 December 2023 Thursday
15 December 2023 Thursday
16 December 2023 Thursday
17 December 2023 Thursday

Viikko 51

18 December 2023 Thursday
19 December 2023 Thursday
20 December 2023 Thursday
21 December 2023 Thursday
22 December 2023 Thursday
23 December 2023 Thursday
24 December 2023 Thursday

Viikko 52

25 December 2023 Thursday
26 December 2023 Thursday
27 December 2023 Thursday
28 December 2023 Thursday
29 December 2023 Thursday
30 December 2023 Thursday
31 December 2023 Thursday
Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen alkaa myöhemmin
Ilmoittautuminen tehty
Ilmoittautuminen ei ole avoinna

Korpilahden yhtenäiskoululle menestystä FIRST LEGO League-kisassa

4.2.2019 Jyväskylässä pidetyn Keski-Suomen aluekarsintaan osallistui Korpilahden yhtenäiskoulusta neljä joukkuetta. 
Menestystä koulullemme tuli useammassa sarjassa, niin oppilaille kuin valmentaja Henri Orellille.

 • Valmet Award Komeetat (Kilpisen yhtenäiskoulu)
 • Project Award Lego-Gang (Korpilahden yhtenäiskoulu)
 • Core Values Award Robolat (Kuokkalan yhtenäiskoulu)
 • Champion’s Award KLP- Korpilahden Pro:t (Korpilahden yhtenäiskoulu)
 • Robot Performance Award KLP- Korpilahden Pro:t (Korpilahden yhtenäiskoulu)
 • Robot Design Award The Flash (Kuokkalan yhtenäiskoulu)
 • Coach Award Henri Orell (Korpilahden yhtenäiskoulu)
 • Volunteer Award Heli Lehtivuori (Jyväskylän yliopisto)
SM-kisoihin Poriin 14.3.2019 jatkavat KLP- Korpilahden Pro:t (Korpilahden yhtenäiskoulu) sekä Robolat (Kuokkalan yhtenäiskoulu). 
Onnittelut menestyksestä ja tsemppiä myös jatkokisoihin!

MOVE!-testien tulokset 21-22/Korpilahden yhtenäiskoulu

Move! –testien koulukohtaiset tulokset on toimitettu kouluille hyödynnettäväksi. Move! –testit mittaavat 5. –ja 8. –luokkalaisten oppilaiden fyysistä toimintakykyä. Ne tehdään liikunnan opetuksen yhteydessä ja tulokset tulevat kouluille valtakunnallisiin tuloksiin vertailtuina.

5. –luokan tyttöjen osalta tulokset osoittavat useissa eri osa-alueissa valtakunnallista keskiarvoa parempia tuloksia. Kehonliikkuvuudessa 5. –luokan tyttöjen tulokset joko noudattavat valtakunnallista tasoa tai ovat sitä parempia. 5.–luokan poikien osalta tulokset noudattavat kaikissa osa-alueissa valtakunnallista tasoa tai jäävät vähän sen alle. Kehonliikkuvuuden eri osa-alueissa pojat ovat esim. olkapään liikkuvuuden osalta valtakunnallisen tason yläpuolella, muissa pääasiassa valtakunnallisella tasolla.

8.–luokan tyttöjen osalta tulokset ovat kaikilla mitatuilla osa-alueilla valtakunnan tasolla tai sitä parempia. Saman ikäisten poikien osalta tulokset vaihtelevat enemmän; joissain osa-alueissa tulokset jäävät vähän valtakunnallista tasoa heikommaksi (esim. vauhditon 5-loikka), joissain ne noudattavat valtakunnallista tasoa (esim. etunojapunnerrus) ja joissain tulokset ovat sitä parempia (esim. ylävartalon kohotus ja heitto-kiinniottoyhdistelmä). Kehonliikkuvuuden osalta tulokset jäävät 8. –luokan pojilla jonkin verran valtakunnallisen tason alapuolelle.

Kokonaisuutena tulokset noudattavat valtakunnallista jakaumaa kummassakin ikäluokassa hyvin. Tulosten perusteella oppilaiden - etenkin poikien - liikkumisen monipuolisuuteen ja säännöllisyyteen myös koulupäivän aikana on kuitenkin syytä edelleen kiinnittää huomiota. Fyysinen hyvä toimintakyky kasvuiässä lähtökohtaisesti ennustaa kuitenkin hyvää toimintakykyä myös aikuisuudessa ja edesauttaa henkistä hyvinvointia.

Kouluterveyskyselyn tulokset 2019

Kouluterveyskyselyn tulokset Jyväskylässä valtakunnan tason suuntaiset 

 Valtakunnallinen kouluterveyskysely kerää tietoa perusopetuksen 4.-5. -luokkien ja 8.-9. -luokkien oppilaiden sekä toisten asteen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta sekä osallisuudesta sekä siitä, kuinka vastaajat kokevat saaneensa apua ja kuinka palvelut vastaavat tuen tarpeeseen. Tuloksia hyödynnetään palvelujen kehittämisessä laajasti. Esimerkiksi koulujen oppilashuoltoryhmät saavat tietoa, mihin asioihin koululla tulee kiinnittää huomiota ja mitä teemoja painottaa terveystiedon tunneilla, vanhempainilloissa tai koululaisten terveystarkastuksissa.  

Kouluterveyskyselyn mukaan Jyväskylän perusopetusikäiset ovat valtakunnan tasoa hieman tyytyväisempiä elämäänsä. Suurin osa kyselyyn vastanneista voi hyvin ja viihtyy koulussa. Kouluviihtyvyyden, luokkien työrauhan sekä vuorovaikutuksen opettajien ja vanhempien kanssa koetaan parantuneen. 

Erityisesti 4.-5.-luokkalaisten kokemus terveydestään on muuta Suomea paremmalla tasolla; oppilaat ovat tyytyväisiä elämäänsä ja mielialaan liittyviä ongelmia ja koulustressiä on vähemmän. 

Sen sijaan kokemus koulu- ja oppilaitosyhteisöön kuulumisesta on vähentynyt kahden viimeisen vuoden aikana. Yläkoulussa huolta omasta mielialastaan kokevien osuus on nousussa.

Alkoholin käyttö jyväskyläläisten nuorten keskuudessa vähenee edelleen, mutta nuuskan käyttö edelleen lisääntyy. Useat nuoret kokevat huumeiden saamisen helpoksi. 4.-5.-luokkalaiset kokevat fyysisen väkivallan uhkan hieman lisääntyneen kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna. Seksuaalista häirintää on koettu vähän vähemmän kuin muualla Suomessa keskimäärin. 8.-9.-luokkalaisten oppilaiden kokemus perheväkivallasta on valtakunnan keskiarvon mukaista. Koulupsykologi-, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitajan palvelujen saatavuus on jonkin verran parantunut viime kyselystä. Kuraattori –ja koulupsykologipalveluihin olisi ollut kuitenkin edelleen enemmän kysyntää kuin palvelua on ollut saatavilla.  

Kouluterveyskysely 2019/Korpilahden yhtenäiskoulu

Kouluterveyskyselyn tulokset myös koulukohtaisesti on julkaistu.

Kysely tehtiin keväällä 2019 sähköisesti 4.-5. –luokkien sekä 8.-9. –luokkien oppilaille. Koulukohtaisia tuloksia voidaan vertailla edellisen kyselyn (vuodelta 2017), Jyväskylän kaupungin sekä valtakunnallisiin tuloksiin.

Peruskoululaisten tyytyväisyys elämäänsä ja kouluviihtyvyys ovat lisääntyneet edelliseen kyselyyn nähden sekä valtakunnallisesti että Jyväskylän alueella etenkin yläkouluikäisten kohdalla. Myös Korpilahden yhtenäiskoulussa tyytyväisyyden ja kouluviihtyvyyden kasvu näkyy erityisesti poikien kohdalla. Valtakunnallisen tasoon verrattuna oppilaat Korpilahdella kokevat olevansa elämään tyytyväisempiä ja viihtyvänsä paremmin kuin ikätoverinsa keskimäärin.

Yläkouluikäisten kohdalla positiivista kehitystä on yhtenäiskoulussa tapahtunut myös mm. kiusaamisen ja tapaturmien osalta. Kiusaamisen kokemukset ovat vähentyneet, kuten myös koulutapaturmat. Elintavoissa ylipäänsä on tapahtunut muutosta positiiviseen suuntaan; liikkuminen on lisääntynyt, päihteiden (alkoholin ja tupakkatuotteiden) käyttö vähentynyt. Huolestuttavaa on, ett' valtakunnallisen suunnan mukaan myös Korpilahdella nuuskan käyttö on lisääntynyt.

Yläkoululaisten tuloksissa huolta herättää mm. yksinäisyyden kokemuksen lisääntyminen. Osaltaan tämä todennäköisesti liittyy myös valtakunnalliseen trendiin siitä, että yleisesti kokemus yhteisöön (oma koulu tai luokka) kuulumisesta on heikentynyt.

Huolta herättävät 4.-5. –luokkalaisten tulokset, jotka ovat Korpilahdella heikentyneet monelta osin. Vaikka esim. poikien kokema kiusaaminen on vähentynyt myös alakouluikäisillä pojilla, on se vastaavasti tytöillä lisääntynyt ja kokonaisuudessaan tilanne muuttuu huolestuttavaksi. Omaa terveydentilaa ja kouluviihtyvyyttä pidetään alakouluikäisten keskuudessa aikaisempaa huonompana, suhdetta omiin vanhempiin aiempaan heikompana ja osallistumisen mahdollisuuksia aiempaa vähäisempänä.

Huolestuttavaa ovat myös fyysiseen terveyteen ja elintapoihin liittyvät muutokset huonompaan; aamupalan jättää syömättä jopa kolmannes vastaajista ja erilaiset kiputilat ovat lisääntyneet. Muutos näkyy erityisesti tytöillä, poikien osalta kehitystä parempaan on tapahtunut lievästi esim. liikkumisen lisääntymisessä ja päänsärkyjen vähenemisessä.

Kouluterveyskyselyn tuloksia käsitellään mm. tammikuussa 2020 koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä ja niitä hyödynnetään koulun toiminnan kehittämisessä myös tulevien lukuvuosien osalta.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä