Kilpisen yhtenäiskoulu

AjankohtaistaUrheiluluokkien soveltuvuuskokeiden rästikoe

Uusintatesti järjestetään Hipposhallissa ke 13.12.2023. Paikalle klo 8.15. Testit ovat viimeistään ohi puoleen päivään mennessä.

Testiin ovat oikeutettuja osallistumaan ohjeen mukaisesti ensimmäisestä testistä poissaolleet. Lääkärintodistus/muu todistus esitetään päivän aluksi ellei sitä ole jo lähetetty.

Huomioittehan, että tämä on viimeinen järjestettävä testi. Valitettavasti tämän jälkeen testejä ei enää voida järjestää.

Haettehan koulusta poissaoloa testin ajaksi.

Edellisessä viestissä ja kotisivuilla löytyy tiedot testeistä ja valintasysteemistä.


JKL:n urheiluluokkien soveltuvuuskokeet

Tervetuloa soveltuvuuskokeisiin!

Tässä huomioitavia asioita soveltuvuuskokeisiin tulijoille.

 • Huomioittehan, että huoltajat hakevat oppilaille omalta opettajaltaan poissaolon testien ajaksi.
 • Jyväskyläläisiä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, joten testiin ei voida kutsua ulkopaikkakuntalaisia. Tämä viesti lähtee kuitenkin kaikille hakijoille.
 • Soveltuvuuskokeet pidetään tiistaina 14.11. tytöille ja keskiviikkona 15.11. pojille
 • Testattavat kulkevat omassa pienryhmässään koko testitapahtuman ajan.
 • Rauhallisen ja turvallisen testitapahtuman takaamiseksi toivomme, että huoltajat eivät voi tule testipaikalle (väkimäärän rajaaminen).
 • Aikataulu: Hipposhalliin omana testipäivänä klo 8.30. Kulku sisään pesiskentän puoleisista ovista, kokoontuminen Hipposhallin katsomoon. Nimenhuuto ja lämmittely alkaen klo 8.30, testit alkavat klo 9.00. Testit päättyvät n. klo 14-15.
 • Testipaikalla eväretkipussi/oppilas. Omiakin eväitä mukaan voi ottaa.
 • Testikuvaukset löytyvät osoitteesta: soveltuvuuskoe.fi ja kaupunkikohtainen Kilpisen ja Viitaniemen koulujen kotisivuilta.
 • Olympiakomitean urheiluyläkouluverkoston soveltuvuuskoesääntöjen perusteella kaupunkikohtainen testi tulee huomioiduksi kaikilla testattavilla ja heikoin testiosio (1-6) jätetään huomioimatta pistelaskussa.
 • Ilmoitamme mahdollisista muutoksista Kilpisen ja Viitaniemen koulujen kotisivuilla ja sposti-viestillä.
 • Jyväskylän perusopetuksen urheiluluokille valitaan 24 oppilasta kummallekin luokalle soveltuvuuskokeiden perusteella. Sukupuolikiintiöitä oppilasvalinnassa ei ole. Päätökset tehdään 21.12.2023 mennessä.

 

 

Sairaus- ja loukkantumistapaukset:

Kaikki testattavat pyritään testaamaan ilmoitettuna testipäivänä. Mahdollisissa sairastapauksissa ilmoita testiin pääsyn estymisestä spostilla osoitteeseen juhani.lehtimaki@jyvaskyla.fi ja hanki sairaanhoitajan-/lääkärintodistus. Uusintatesti järjestetään tarvittaessa ja sen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin niille, jotka ovat poissaolosta asianmukaisesti ilmoittaneet. Uusintatestiin osallistuminen onnistuu lääkärintodistuksen esittämällä. Pitkäaikaisloukkaantuneiden ja sairastuneiden kohdalla harkinnan testien tekemisestä tekee ensi kädessä terveydenhuollon ammattilainen ja huoltaja. Testin järjestäjä ei tee päätöstä testattavien osalta.

Mikäli loukkaantuminen tapahtuu testien aikaan, keskeyttää testaaja suorittamisen. Testin johtajan päätöksellä voidaan joutua loputkin osiot testistä keskeyttämään. On huomioitava, että tällöin kaikki testiosiot on uusittava.

 

Lisätietoja: Juhani Lehtimäki, Kilpisen yhtenäiskoulun rehtori, 0503615958
Hakeminen Jyväskylän perusopetuksen urheiluluokalle 24.10.- 7.11.2023 

Hakeminen Jyväskylän perusopetuksen urheiluluokalle 24.10.- 7.11.2023 

 

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen urheiluluokat toimivat Kilpisen ja Viitaniemen yläkouluissa. Urheiluluokan tavoitteena on tukea urheilua harrastavien nuorten kokonaisvaltaista kehittymistä. Urheiluluokalla on pakollista liikuntaa neljä tuntia viikossa. 7. luokalla liikuntaa on kaksi tuntia viikossa enemmän kuin muilla luokilla, urheiluluokan keskimääräinen viikoittainen tuntimäärä 7. luokalla on 32 tuntia. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokilla lisäliikuntatunnit eli 2 tuntia viikossa ovat pois muusta valinnaisuudesta. 

Urheiluyläkoulutoiminnassa tavoitteena on: 
- Mahdollistaa riittävä ja monipuolinen harjoittelu koulupäivien aikana (liikunnanopetus, aamuharjoitukset, välituntiliikunta).  
- Vahvistaa urheilijan monipuolisten liikunnallisten perustaitojen ja lajitaitojen oppimista 
- Urheiluluokan oppilas kehittyy elämänhallintataidoissaan sekä saa valmiuksia opintojen ja urheilun yhdistämiseen.  
- Tehdä oppilaan ajankäytöstä toimivampaa. 
- Urheiluluokille laaditaan lukujärjestys niin, että maanantai- ja keskiviikkoaamut klo 8–10 ovat tyhjiä oppitunneista (7.lk ma klo 8–10 liikuntatunnit).  
- Aamuharjoitukset kuuluvat urheiluluokkalaisen viikon harjoitusohjelmaan. Tästä on hyvä keskustella valmentajien kanssa jo hakuvaiheessa. 

Hakuohjeet ja valintaperusteet 

 

 1. Ilmoittaudu urheiluluokkahakuun Wilma-järjestelmässä (vaatii sisäänkirjautumisen) ajalla 24.10.-7.11.2023 ja täytä hakulomake. Ulkopaikkakuntalaiset sekä Kristillisen, Normaali- ja Steinerkoulun oppilaat hakevat paperisella hakulomakkeella, joka löytyy Kilpisen ja Viitaniemen koulujen nettisivuilta. Lomake palautetaan Kilpisen koululle 8.11.2023 mennessä. 
 2. Hakijat pisteytetään soveltuvuuskokeen perusteella. Kaikki jyväskyläläiset hakijat testataan ilman erillistä kutsua. Ulkopaikkakuntalaiset saavat erillisen kutsun, mikäli heidät testataan. Testikuvaukset löytyvät Kilpisen ja Viitaniemen koulujen kotisivuilta. (olympiakomitean svoveltuvuuskoe.fi ja kuntakohtaiset kotisivuilla)
 3. Käytännön pääsykokeet pidetään Hipposhallissa tiistaina 14.11. (tytöt) klo 8.30 alkaen ja keskiviikkona 15.11. (pojat) klo 8.30 alkaen. Aloitamme testipäivän nimenhuudolla, jonka jälkeen aloitetaan lämmittelyt. Testi sisältää puolen tunnin evästauon. Kaupungilta tulee testipaikalle eväspussi. Myös omia eväitä voi ottaa.
 4. Urheiluluokalle valitut oppilaat saavat tiedon sähköpostitse 
 5. Tiistaina 31.10. klo 19.00 järjestetään urheiluluokkien hakuinfo Teamsissä:  
  Liity kokoukseen napsauttamalla tästä (linkki myös kotisivuilla, tehdään tallenne) 

Sairaus- ja loukkaantumistapaukset katsotaan erikseen. Tarkempi ohje koulujen sivuilla. 

Soveltuvuuskokeet:

Noudatamme Olympiakomitean suosittelemaa valtakunnallista soveltuvuuskoetta, joka löytyy osoitteesta https://www.soveltuvuuskoe.fi/. Tämän vuoden koulukohtainen testiosio löytyy tästä linkistä:

https://docs.google.com/document/d/1JT1ucpmWC879erzeAy5xtWwaIeStuQb8DBfAkrjH3QA/edit?usp=sharing

 

Sairaus- ja loukkaantumistapaukset:

Kaikki testattavat pyritään testaamaan ilmoitettuna testipäivänä. Mahdollisissa sairaustapauksissa ilmoita testiin estymisestä sähköpostilla osoitteeseen juhani.lehtimaki@jyvaskyla.fi. Uusintatestit järjestetään tarvittaessa ja niiden ajankohta ilmoitetaan myöhemmin niille, jotka ovat poissaolosta ilmoittaneet asianmukaisesti. Uusintatestiin osallistuminen onnistuu lääkärintodistuksen esittämällä. Pitkäaikaisloukkaantuneiden ja sairastuneiden kohdalla harkinnan testien tekemisestä tekee ensi kädessä terveydenhuollon ammattilainen ja huoltaja. Testien järjestäjä ei tee päätöstä testattavien osalta.

 

Mikäli loukkaantuminen tapahtuu testien aikaan, keskeyttää testaaja suorittamisen. Testin johtajan päätöksellä voidaan joutua loputkin osiot testistä keskeyttämään. On huomioitava, että tällöin kaikki testiosiot on uusittava.

 

Lisätietoja

 

rehtori Juhani Lehtimäki, Kilpisen yhtenäiskoulu, p. 0503615958,

https://peda.net/jyvaskyla/kilpisenkoulu

rehtori Jouni Hokkanen, Viitaniemen koulu, p. 0505350475 , http://peda.net/veraja/jyvaskyla/viitaniemenkoulu

Eri yläkouluvaihtoehtojen vertailu


Täydennyshaku urheiluluokille

Urheiluluokkien täydennyshaku syksy 2023

 

Kilpisen ja Viitaniemen yläkoulujen urheiluluokille on vapautunut tälle lukuvuodelle yhteensä 6 paikkaa seuraavasti:

Kilpisen koulun 8lk: 1 paikka

Viitaniemen koulun 8lk: 3 paikkaa

Viitaniemen koulun 9lk: 2 paikkaa. 

Näiden paikkojen täydentämiseksi järjestetään täydennyshaku, johon voi osallistua urheiluluokalle haluavat tämän lukuvuoden 8.-9. luokkalaiset Jyväskylän yläkouluista.

 

Valintakriteerit täydennyshaussa:
- Soveltuvuuskoe, johon valikoituu www.soveltuvuuskoe.fi sivuston ja koulukohtaisista
(Kilpisen ja Viitaniemen kotisivuilta löytyvistä https://peda.net/jyvaskyla/kilpisenkoulu/koulunesittely/urheiluluokka)  testeistä yhteensä 4-6kpl
(Testit pisteytetään soveltuvuuskoe.fi -sivuston pisteytyksen ja koulujen kotisivuilta löytyvien taulukoiden mukaan)
- Tarveharkinta. Kriteerit (2p):
- Hakijan valmentajan haastattelu, jossa selvitetään aamuharjoitteluajankohtien
hyödyntämistä maanantaisin ja keskiviikkoisin.
- Hakijan liikunnanopettajien haastattelu, jossa kartoitetaan nuoren motivaatiota
koulussa tapahtuvaan liikuntaa ja harjoittelua kohtaan. 

 

Ilmoittautuminen tämän syksyn täydennyshakuun 8-9. urheiluluokalle tehdään lähettämällä sähköposti Kilpisen yhtenäiskoulun rehtorille Juhani Lehtimäelle (juhani.lehtimaki@jyvaskyla.fi) viimeistään perjantaina 8.9.2023.

Sähköpostissa pitää ilmoittaa seuraavat tiedot:

 • oppilaan nimi, luokka, koulu
 • huoltajan sähköposti ja puhelinnumero
 • lyhyt perustelu miten nuori hyötyy urheiluluokasta 
 • nuoren laji, seura ja valmentajan yhteistiedot

 

Valintatilaisuus järjestetään ti 12.9. klo 8.30 - 11.30 Hipposhallissa. 

 

Yhteistyöterveisin

Jari Linjala

Liikunnan ja terveystiedon opettaja Viitaniemen koulu

Yläkoulukoordinaattori Jyväskylän urheiluakatemia 

050 47129939

jari.linjala@edu.jyvaskyla.fi


Koulun alku syksyllä 2023

Syyslukukausi alkaa keskiviikkona 9.8.2023
 • alakoulu: kello 9.00, kokoontuminen alakoulun pihalle. Luokanopettaja kerää luokkansa. Koulupäivä päättyy 12.00.
 • 7. luokkat kello 9.00, kokoontuminen A-ovien ulkopuolelle. Luokanvalvoja kerää luokkansa. Koulupäivä päättyy 12.00.
 • 8.-9. luokat kello 10.00, kokoontuminen A-ovien ulkopuolelle. Luokanvalvoja kerää luokkansa. Koulupäivä päättyy 13.00.
 • uudet 8.-9. luokkalaiset kello 9.00, kokoontuminen A-ovien ulkopuolelle. Luokanvalvoja kerää luokkansa. Koulupäivä päätty 13.00

Torstai 10.8.2023 kaikilla lukujärjestyksen mukaisesti.

Koulumme on mukana Lapset ja nuoret -SIB-hankkeessa!

Lapset ja nuoret -SIBin tarjoaman tuen tavoitteena on luoda nuorelle paremmat valmiudet tulevaisuuteen. Erityisesti tuetaan lapsen tai nuoren koulunkäyntiä, koetetaan parantaa koulumenestystä sekä ehkäistä poissaoloja.

SIB-tukea tarjotaan oppilaille ja perheille tietyillä peruskouluilla Jyväskylässä. Tällä hetkellä mukana ovat Kuokkalan, Huhtasuon, Kilpisen, Tikkakosken ja Vaajakosken yhtenäiskoulut, sekä niihin oppilaita lähettävät alakoulut.

Tuen sisältö suunnitellaan mukaan tulevien oppilaiden ja perheiden kanssa yksilöllisesti, ja se kestää kuudennesta yhdeksänteen luokkaan saakka.

SIB-hankkeeseen haetaan mukaan 5. luokan aikana ja työskentely käynnistyy 6. luokan alkaessa. Kuudennen luokan aikana voi vielä päästä mukaan hankkeeseen.

Tällä videolla kerrotaan lisää lapsille ja perheelle tarjottavasta tuesta ja toiminnasta: https://www.youtube.com/watch?v=7Sn6b8C5fgQ

Lisää tietoa hankkeesta löytyy täältä: https://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuoriso/lapset-ja-nuoret-sib-hanke

Mikäli tuntuu, että perheenne tai lapsenne haluaisi tämän tyyppistä tukea ja lapsi on viidennellä tai kuudennella luokalla, ota yhteys oman luokan opettajaan ja keskustele mahdollisuudesta hakea mukaan!
Uusintakokeet

Uusintakokeet alkavat keskiviikoisin tasan klo 8.00.
Työrauhan vuoksi myöhässä tulleet eivät pääse kokeeseen.

Kalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko 5

29 January 2024 Thursday
30 January 2024 Thursday
31 January 2024 Thursday
1 February 2024 Thursday
2 February 2024 Thursday
3 February 2024 Thursday
4 February 2024 Thursday

Viikko 6

5 February 2024 Thursday
6 February 2024 Thursday
7 February 2024 Thursday
8 February 2024 Thursday
9 February 2024 Thursday
10 February 2024 Thursday
11 February 2024 Thursday

Viikko 7

12 February 2024 Thursday
13 February 2024 Thursday
14 February 2024 Thursday
15 February 2024 Thursday
16 February 2024 Thursday
17 February 2024 Thursday
18 February 2024 Thursday

Viikko 8

19 February 2024 Thursday
20 February 2024 Thursday
21 February 2024 Thursday
22 February 2024 Thursday
23 February 2024 Thursday
24 February 2024 Thursday
25 February 2024 Thursday

Viikko 9

26 February 2024 Thursday
27 February 2024 Thursday
28 February 2024 Thursday
29 February 2024 Thursday
1 March 2024 Thursday
2 March 2024 Thursday
3 March 2024 Thursday
Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen alkaa myöhemmin
Ilmoittautuminen tehty
Ilmoittautuminen ei ole avoinna

Ohjeita mopoilijoille

Jos käytät koulumatkoilla mopoa, mopoautoa tai mönkkäriä, olethan selvillä seuraavista asioista:

 • Koulupäivän aikana kulkuneuvoja säilytetään sovitulla parkkipaikalla. Parkkipaikalle ajetaan Purokadun kautta. Turvallisuussyistä koulupihan läpi ajaminen ei ole luvallista.
 • Tarpeetonta oleilua parkkipaikalla vältetään. Kulkuneuvot pidetään lukittuina.
 • Liikuntatunneille ja erilaisille vierailuille siirrytään opettajien antamien ohjeiden mukaisesti.
 • Muistathan, ettei koulupäivän aikana poistuta koulualueelta kulkuneuvoillakaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä